Zondag 15 oktober 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp [Putten] – Zondag 11 Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 29 en 30

Voorzang Psalm 23 vers 1

Gebed, Votum en groet

Psalm 128 vers 1

Geloofsbelijdenis met de twaalf artikelen

Psalm Psalm 41 vers 7

Schriftlezing

Gebed

Psalm 18 voorzang en vers 1 en 2

Preek over Zondag 11 Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 29 en 30

De belijdenis van de Zaligmaker

1. Wie Hij is;

2. Wat Hij doet;

3. Voor wie Hij dat doet.

Gemeente, kent u Jezus? Ken jij Jezus? Als het gaat over het kennen van iemand, dat geldt voor het kennen van God, dan betekent dat een omgang is met zo’n persoon. Bepaalde relatie. Op welke manier wij iemand kennen. Zakelijke relatie, vriendschappelijke relatie verschilt hoe wij iemand kennen.

Ik hoorde pas van een van de collega’s op het dorp, dat er veel jongeren zijn in het dorp die vroeger wel in de kerk kwamen. Jongeren geraakt door de liefde. Gaan een cursus. Alpha-cursus. Na een jaar of twee vragen ze zich af: heb ik een relatie met God? Ken ik Hem wel.

Er is geen relatie met God mogelijk zonder verzoening. Of anders: geen relatie met God mogelijk zonder Jezus Christus. Niet zonder vergeving. Daar gaat het vanmiddag over. Waarom wordt de Zoon van God. Niet geschapen. Van eeuwigheid. Naam Jezus gekregen toen Hij mens werd. Engel Gabriël zomaar, plotsklaps, de geboorte van Jezus aankondigt. Zegt erbij: en gij zult Zijn naam heten Jezus, want Hij zal Zijn volk zaligmaken van hun zonden. Jezus. Jozua, Jeshua. Redder van zonden. Zoals Jozua geroepen werd om hen te brengen in het beloofde land. Zo Jezus de Zijnen in de Hemel brengen.

Waarom God een naam gegeven? Is dat niet een beetje vreemd? God is toch God. Maar omdat Hij de mensen in alles gelijk geworden is (uitgenomen de zonde) en daarom een naam. Mens geworden. Lichaam en ziel. Hem alles eigen. Hij kende emoties, had honger en dorst. Menswording. Daar ligt het fundament van de zaligheid. Van heel de christelijke leer, van het christen-zijn.

Gisterenavond gesprek met oudste broer.  Huis bouwen. Heien. Heipalen nodig. Kun je niet later doen. Geldt ook voor Jezus. Buiten Hem, het fundament, geen leven maar een eeuwig zielsverderf. De vraag is of u het eigendom van Jezus Christus bent.

Zonden vergeven? Bent u verzoend met God? Is uw ziel gered? Als de vraag komt gaat het goed met je? Daar zouden we naar moeten vragen. Het gaat uiteindelijk om Hem. Niets buiten Hem. Ligt alles en alleen in Hem. Bij niemand anders de zaligheid te zoeken of te vinden is.

De zaligheid te vinden. Na geboorte dood in zonden en misdaden. Geen leven tenzij God het leven u schenkt in de Naam van Zijn Zoon. Dan moet u zich afvragen, huiswerk mee: kent u Hem? Omdat u Hem kwijt bent. Hemelhoge schuld. Scheiding tussen God en uw ziel. Daarom Hem gaan zoeken.

Nadruk erop. Zovelen geraakt, indruk van de liefde. Maar nog nooit God kwijtgeraakt. Maar zult u Hem dan ooit vinden? Ik weet niet wat u van zoeken weet. Maar u moet maar eens een kind kwijt zijn. Denk maar aan het zoeken van Anne Faber. Wat een nood. Als je God kwijt bent. Dan is het een weg tussen hoop en vrees. Wat een wonder is het als u dan een bemoeding krijgt uit het Woord, maar u moet Hem vinden en hebben.

2. Wat Hij doet

Naam belangrijk. Zegt iets over Hem. Over werk waartoe ze geroepen worden, gaan doen. Naam Jezus. Maakt zalig. Zalig is vol van. Vol van God. Vol van Jezus. Dan kun je er niet over uit wie Hij is. Dat Hij jou heeft gezocht en gevonden. Gered. Opgeraapt. Dat is zalig. Vol van Hem. Hij maakt zalig en verlost van de zonden. Blijkbaar is de zonden een macht, een heerschappij. Als de Heere gaat werken dan wordt u verlost van de zonden maar de zonden is een kracht. Dat u niet gaat denken dat u het aardig op orde hebt. Hij is het die verlost van de zonden.

Hoeveel strijd. Als je dan de zonden ziet in je leven. Zoveel genade. Hoe kan dat dan? Satan maakt als je voor de zonden staat het klein. En na het zondigen groot. Geen genade en vergeving mogelijk.

Geloof zo wordt beproeft. Dat het fundament vaster komt te liggen. Het is alles en alleen bij Hem te vinden. Het ligt niet bij de heilige, niet bij onszelf. Misschien zegt u wel: dat is toch logisch. Dat het niet bij ons ligt.

Als u het verwacht van een ander. Dominee et cetera. Beetje erkenning, begrip. Maar ook niet zoeken bij uzelf. Nu eerlijk zijn. Wat wilt u de Heere allemaal toebrengen? Wat wilt u de Heere toebrengen. Ontdekkende licht van de Geest nodig. Het is niet voor niets dat de Heere Jezus daar de nadruk oplegt: indien u in Mijn liefde blijft. Of redt u het nog? Hebt u uw leven keurig in de hand? Beetje hier en een beetje daar. Alles ligt in Hem en alleen in Hem. Handschrift aan het kruis. De wet waar u nooit aan kon voldoen heeft Hij aan het kruis genageld. Schuld uit Zijn boek weggedaan. U kunt er geen voorstelling van maken. Eeuwige vergetelheid.

Voorbeeld vader en zoon. Iedere avond naar de kroeg en dronken thuiskomt. Als je weer dronken thuiskomt, sla ik een spijker in de balk. Elke dag als de jongen dronken thuiskomt. Totdat die jongen een dag thuiskomt en de balk ziet en het raakt hem. Nooit meer in de kroeg. Vader haalt nijptang en haalt spijkers eruit. Gaten in de balk. Die blijven. Maar zo niet bij de Heere. Hij vergeeft en vergeet. Hij laat zich bekendmaken. Hij zoekt op, Hij doet alles. Overzet in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde.

Waar genade valt, daar valt ze vrij. Genade. Werkelijk genade. Alleen genada. Waarom Jezus genoemd? Omdat Hij zaligmaakt en ons van alle zonden verlost.

3. Voor wie Hij dat doet

Omdat Hij ons zaligmaakt. Wie wordt er uitgesloten? Ja, zegt u hier is een gelovige aan het woord. Gemeente, weet u het nog, daarom is het is zo belangrijk dat je de Heidelbergse Catechismus leert. Hij ons zaligmaakt! Omdat Hij ons wast in Zijn bloed. Doop. Als ze tot volwassenheid komen, Hem gaan zoeken en nodig krijgen. Voor wie is het dan? Voor ontdekte zondaren? Voor overtuigde zondaren? Nette mensen?

Een Evangelie met voorwaarden is geen Evangelie. Niemand wordt uitgesloten! Dan die zichzelf uitsluit. Zijn er nog tobbers? Zijn er nog zoekers?

Voorstelling. Drukke winkelstraat. Als het kouder wordt of regent. Dan zie je mensen snel op hun bestemming afgaan. Aanbiedingen. Twee halen een betalen. Ene winkel overtreft de ander. Maar mensen hebben er geen aandacht voor.

Ik heb een aanbieding voor u. Hoe vaak, hoe veel u ook hebt gezondigd. Overvloedige genade. Ziet u Hem dan niet staan? Met uitgebreide handen? Om zo in Hem te blijven, veel vruchten te dragen.

Iets anders dan een conclusie-geloof. Ik ben een zondaar. Christus voor zondaren gestorven, dus voor mij. Maar hebt u Hem nodig? Is zonden nog zonden?

Is het tot zonden? U weet wel dat u geen overval mag plegen. Maar die ene gedachte van wraak of van begeren. Als zonden zonden wordt. Of: als de zondaar zondaar wordt. Ja dominee, allemaal zondaren. Maar gaat niet om goedkope genade.

Reformeren. Bezem erdoor. Alles eruit. Zo zaakjes op orde krijgen. Maar als zo de Heilige Geest gaat werken met het overtuigende werk. Hoe meer u probeert, hoe verder zakt u erin weg.

Het kan met de mond erin roemen en met de daad Hem verloochenen. Het kan dus. Zelf zo serieus. Gronden zoeken in onszelf. Maar is het niet bijzonder dat er een Zaligmaker is? Daar moet het toch over gaan in de preek. Daarover gaan, aai over de bol en weer naar huis. Maar is het niet fijn dat er een Zaligmaker is? Het is onuitsprekelijk groot!

Enorm fijn dat er een Zaligmaker is maar ten diepste bent u het er niet mee eens. Als het aan uzelf lag had u het zelf willen doen. Tot uw aanklacht. Zijn weg ten diepste niet mee eens omdat het u aanklacht. Aan het einde van de wet gebracht.

Gemeente, het kan weleens benauwend zijn. Als je moet geloven, vertrouwen. Geen straffer Evangelie dan dit als de mens het zelf moet doen. Maar dit is het Evangelie: dat Hij staat met uitgebreide handen om u te ontvangen. Hij neemt het van u over.

Hij roept zondaren. U mag komen zoals u bent. U hoeft niet zelf niet eerst iets te doen. Hij roept vijanden, slechterikken. Verloren zondaren. Gij hebt Mij niet uitverkoren maar Ik u. Zo wat Gij zult begeren in de naam van Zijn Vader. Heere bekeer Mij. Dat u voelt dat het niet klopt in uw leven, dat het niet gaat. Die liefde, die onuitsprekelijke liefde, dan gaat het toch niet over of je jezelf kunt zijn en blijven. Dan ben je verkocht. Onmogelijk onder de liefde van deze liefde.

Johannes, ervaringsdeskundige. Apostel van de liefde. In Hem veel vrucht. Dat tel ik niet meer mee. Maar Hem alle lof en alle eer. Dat Lam wil Zijn liefde kwijt. Daarom bekendmaken: Jezus, Zaligmaker. Amen.

Psalm 68 vers 10

Gebed

Psalm 139 vers 10 en 14

Zegen