Zondag 15 oktober 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp – Nahum 3

Voorzang Psalm 29 vers 6

Gebed, Votum en groet

Psalm 37 vers 7 en 9

Voorlezing van de wet van God, Exodus 20

Psalm 119 vers 69

Schriftlezing Nahum 3

Gebed

Psalm 10 vers 3 en 9

Preek

Tekst is Nahum 3, vers 19 nogmaals gelezen

Nahum 3, vers 19

Er is geen samentrekking voor uw breuk, uw plage is smartelijk; allen, die het gerucht van u horen, zullen de handen over u klappen; want over wien is uw boosheid niet geduriglijk gegaan?

Vreugde om een overwonnen vijand

1. Het oordeel is rechtvaardig;
2. De uitvoering is zeker;
3. De troost is groot.

Last van Ninevé. Aantal keren aangezegd. Misschien wel een beetje moe van. Is dit nu prediking? Ja, dit het woord van God. Nahum 3 gaat nog een stapje verder. Verschil met Nahum 2 is dat niet alleen het oordeel wordt aangezegd maar ook de schuld aangezegd. Wel eerlijk? Ja, er ligt schul. De profeet Nahum zegt het aan. De beelden en woorden zijn klip en klaar. Hopen en bidden ook dat het vanmorgen ook zo is. Dat u voor uzelf luistert.

De vraag is: gaan ze zich bekeren? Zwaar en menigmaal misdreven. Gaan ze zich verootmoedigen. Nogmaals: profetie is duidelijk. Wee de bloedstad. Geen ontkoming aan. Het zal gebeuren. Ninevé is een bloedstad. Bloed van onschuldigen heeft daar gevloeid. Levens mij gemoeid. Levens mij afgesneden, mensen mij gedood. Assyriërs stonden bekend als wreed, gingen als beesten te keer. Onschuldigen, vrouwen en kinderen. Filosofie: kinderen doden omdat als ze ouder worden vormen ze een potentieel gevaar. Als ze zo stad na stad langsgingen, bleef er een spoor van dood en verderf achter.

Kinderen mogen niet blijven leven. Zijn alleen maar lastig. Zijn wij dan anders? 30.000 abortussen in een jaar. Omdat het niet uitkomt, even niet uitkomt. Inmiddels 1 miljard wereldwijd. En dan in de krant leest dat in de abortuskliniek ook nog eens gefraudeerd is voor 9 miljoen euro.

Wat is dan het verschil met Ninevé? Dankbaar dat er een nieuw kabinet is gevormd. Maar de wet van voltooid leven is nog niet van tafel. Maak u geen illusie. Gaat door. Tenzij land en volk, wij, ons bekeren.

De Heere bezoekt Ninevé met zijn oordelen. Hoererij en tovenaarij. Seksindustrie draaide op volle toeren. Niet alleen aanbod maar ook vraag. Daarom kon het draaien. Tovernarij en occultisme. Ging maar door. God was uitzonderlijk goed voor hen. Jona 100 jaar geleden gestuurd.

Wat gebeurd er met u als u de zonden wordt aangewezen. Aan Zijn recht moet worden gedaan. Ga maar door dominee, naar punt drie. Over Gods goedheid, troost in Christus. Maar gemeente Christus heeft geen waarde voor u als u geen zonden hebt.

Vijanden Gods die gestraft worden. Als u nog buiten Christus bent, bent u een vijand van God. Atheïst. Er ligt schuld. Grote schuld. Het oordeel is rechtvaardig.

2. Het oordeel is zeker;.
Het lijkt erop, ik zeg nadrukkelijk lijkt, dat de oordelen zich al voortrekken. Levendige profetie. Zo voor je zien. God Zijn oordelen zendt. Nahum maakt het heel aanschouwelijk. Legt het heel dicht aan het woord.

Ninevé, waarvan onderscheidt u zich van No? De stad No-Amon. De stad van Amon. Van een Egyptische stad. Buitenbijbelse bron: in het jaar 663 voor Christus verwoest door Assyriërs.

Is er een reden aan te wijzen dat Ninevé eraan ontkomt? Er is geen samentrekking voor uw breuk, vers 19. Verdragen gebroken, vertrouwen geschonden. Verbondsbreuk. Gemeente, die lijn mogen en moeten we doortrekken. De Heere zo goed voor u. Eeuwig verbond der genade, teken en zegel op uw voorhoofd (doop). Heeft u die liefde door genade leren beantwoorden? Zodat u buiten Hem niet meer kunt leven? Het leven in Zijn nabijheid, in Hem.

Profetie afgesloten met een vraag. Opmerkelijk. Een keer eerder gebeurd. Profetie Jona ook afgesloten met een vraag. En Ik zal die grote stad Ninevé niet verschonen? Retorische vraag. Vraag waar het antwoord al van bekend is. Oordeel zal komen, omdat Ninevé heeft zich niet bekeerd. Waarachtige bekering.

Dominee, luister eens. Niemand kan zich toch bekeren. Komt van God. Maar u kunt zich niet bekeren maar u kunt zich niet bekeren. Wat u dan doet is relativeren. De eis van bekering. En leef door.

Wat heeft het u gebracht? De profetie van Nahum. Als het gaat om de noodzaak van bekering. Gebracht aan het voet van het kruis? Als wij, land en volk, kerk, zich niet bekeerd? Hoe zal God komen.

Moeten we niet zeggen dat er een ongelooflijke lauwheid en flauwheid is gekomen in de kerk. Als het onmogelijk is om in een gemeente van 1100 leden iemand te krijgen voor evangelisatie. Als het moeilijk is om vrijwilligers te vinden. Gemeente, ik zeg het met klokkende oksels.

Afgelopen catechisatie twee van de twintig hebben het huiswerk maar geleerd . Anderen zonder blikken of blozen zeggen: “nee, ik heb het niet geleerd”. Ik heb de kinderen het gezegd, nu tegen u de ouders.

Als er dan nog wat tijd overblijft, dan kunnen we nog wel wat tijd aan de Heere besteden.

Moeilijke preek? Lastige preek wel. Ik moet het u zeggen. Hij laat het nog aanzeggen. Nochtans laat het de Heere u aanzeggen. Lankmoedig!

Misschien geen kinderen nog op catechisatie. Maar hoe was uw gebed? Voor de jongeren.

Nogmaals: de Heere heeft u er niet voor over. Leert van Mij dat ik zachtmoedig en nederig van hart. Hij bidt dat u zich zou bekeren. Als gezante van Christuswege bid ik u: laat u met God verzoenen.

Het kan. Hij heeft Zijn oordeel laten gaan over Zijn Zoon. Het heeft Jezus zijn bloed gekost, Zijn leven. Dat u met al uw lauwheid en flauwheid tot God zou gaan.

3. De troost is groot
Er is grote vreugde over de ondergang van Ninevé. Dat is toch vreemd? Geen christelijke houding? Leedvermaak? Nee. Dat is de vreugde van Gods kerk. Dat ze verlost zijn van de vijand. Lijn in het boek Nahum, in de Bijbel vanuit de moederbelofte (‘Ik zal vijandschap zetten’). De strijd ook in Openbaring.

Het gaat niet zonder strijd. Maar de vijand is overwonnen. Kop vermorzeld. Ninevé vernietigd. Hoe kunt u ooit gekroond worden als u niet gestreden hebben? Wie zijn het die daar komen uit de verdrukking, met lange witte klederen? Die de strijd te boven zijn! Niet in eigen kracht gestreden maar in Hem!

Wie zijn uw vijanden? Of hebt u uw leven zo ingericht dat u er omheen gaat? Wat is troost van de wederkomst van Christus? Dat ik met opgeheven hoofd met zie mijn Rechter die al Zijn en mijn vijanden verslagen hoofd. Als u niet weet wie uw vijanden zijn? Wie zijn uw vijanden, Gods vijanden.

Herinner me een vrouw. Vannacht weer gezien, die helhond. Zo’n strijd mee gehad. Satan kan Gods kinderen niet uit hemel houden maar wel de hemel uit hun hart.

Jongen, als je alles moet bijhouden. Facebook, ene feestje na het andere feestje. Geen concentratie meer hebt om de moeilijke dingen te onderzoeken en te begrijpen.

Briesende leeuw? Lijkt eerder zo’n leeuw in de dierentuin. Die traag is en moeilijk kan opstaan. Afgetrokken van het enige nodige.

Is de wereld nog uw vijand? Modus gevonden. Overal aan meedoen. Oprecht kind van God en toch overal aan meedoen? Kan toch niet. Een vijand die uw ieder moment

Is uw vlees uw vijand? Uw eigen wil, uw eigen gemak? Of hebt u op het op een akkoordje gegooid? De Heere te dienen en uzelf te blijven?!

Wat een kracht en tegelijkertijd wat een troost! De Heere heeft gewonnen, vijand is verslagen. Maar u de strijd nog niet te boven. Voor u de strijd nog. In eigen kracht? Hopeloos! Maar hoeft ook niet. Alle kracht in Hem. Dat u leert te strijden in Zijn overwinningskracht.

Hebt u Hem nodig? Om het van Hem te verwachten. Met al uw nood en schuld. Hebt u Hem nodig? Hij wil Zijn trouw geven. In jouw leven. Hulpelozen, krachtelozen en reddelozen Hem nodig hebben. Roept Hem aan. Ook in alle vreugde en blijdschap, misschien wel de ernstigste roepstem. Om Hem groot te maken. Als u dat weet van welke grote nood en dood u verlost bent, dan kunt u tegen anderen om u heen toch niet zwijgen?

Daarom klinkt de profetie van Nahum in 2017. Het oordeel en schuld aangezegd, het vonnis zeker. En de troost hierin. Christus heeft alles overwonnen. Hij triomfeert, het Lam. Littekens zichtbaar. Het Lam zal alle lof en alle eer ontvangen tot in alle eeuwigheid. Ook van u, van jou?! Amen.

Psalm 76 vers 4 en 5

Gebed

Psalm 36 vers 2

Zegen