Zondag 18 juni 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – Ds. R. van de Kamp

Hooglied 8 vers 1 en 2
[1] ‘Och, dat Gij mij als een Broeder waart, zuigende de borsten mijner moeder! Dat ik U op de straat vond, ik zou U kussen, ook zouden zij mij niet verachten. [2] Ik zou U leiden, ik zou U brengen in mijner moeders huis, Gij zoudt mij leren; ik zou U van specerijwijn te drinken geven, en van het sap van mijn granaatappelen.’

Psalm 42 vers 1, 3 en 5 (voorzang)

Psalm 84 vers 1

Voorlezen van de wet (Exodus 20 – http://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Exodus/20/)

Psalm 26 vers 1

Schriftlezing: Hooglied 8 (http://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Hooglied/8/)

Gebed (aansprekend punt uit het gebed: voorspoed is de ernstigste roepstem)

Psalm 45 vers 1 en 4

Voor aanvang van de prediking het eerste gedeelte gelezen van het formulier om het Heilig Avondmaal te houden (http://www.online-bijbel.nl/liturgie/formulier/3/)

Hooglied 8 vers 1 en 2
[1] ‘Och, dat Gij mij als een Broeder waart, zuigende de borsten mijner moeder! Dat ik U op de straat vond, ik zou U kussen, ook zouden zij mij niet verachten. [2] Ik zou U leiden, ik zou U brengen in mijner moeders huis, Gij zoudt mij leren; ik zou U van specerijwijn te drinken geven, en van het sap van mijn granaatappelen.’

De liefde van de Bruidegom in de bruid
1. Haar verlangen
2. Haar gemis
3. Haar liefde

[1] Haar verlangen

Misschien een van de meest ingewikkelde boeken van de Bijbel, het Hooglied. Discussies over uitleg. Betekenis.

Een zegt: zien als een drama, toneelstuk. Een ander: gedichten, liefdesgedichten. Liefde van Salomo tot zijn geliefde. Of breder zegt de Jood liefde van de Verbondsgod. Nee zegt de christen: liefde van God tot zijn kerk.

Als we kijken naar de huidige seksuele moraal. Hier veel van leren. Zuivere liefde bedrijven. We spreken er te weinig over. God geeft het nog. De liefde tussen man en vrouw.

Hooglied dat ook maar breder. Liefde van de Bruidegom tot de bruid. Christus tot Zijn kerk. Een reden: liefde van de Bruidegom. Zover verwijderd, zij maar een meisje, Hij zo hoog en haar liefheeft. Dat heeft haar ingenomen. Gezorgd voor wederliefde.

Het gaat hier over liefde. Iets anders dan houden van. Mensen waarmee we ingenomen zijn, houden van die man of vrouw vanwege karakter. De liefde iets anders: die de ander op het oog heeft.

Verlangen van de bruid tot haar Bruidegom. Hoe zit het met haar liefde tot Hem? Zekere vriendschap, betrokkenheid of gaat het veel verder? Oprechte, zuivere liefde.

Terechte vraag toch als wij heen leven naar het Heilig Avondmaal? Uitzien, verlangen om te delen in Zijn aanwezigheid en onbegrijpelijke liefde? Tot de Koning van de Kerk? En hoe ben ik zeker van Zijn liefde? Heeft Hij mij op het oog?

Wordt ook ik genodigd? Ja, natuurlijk zegt u misschien. We leven eronder, erf van het verbond, worden genodigd. Spanning omdat ik mezelf op het oog heb, mezelf tegen heb. Zelfopofferende liefde nodig.

Bruid staat nog voor het huwelijk. Heeft nog niet plaatsgevonden. Grote verschil is de dagelijkse omgang met Hem. Voortdurend, geen ogenblik Hem mist. Dat je niet hoeft te zeggen: nu heb ik Hem weggezondigd. Verlangen om altijd bij Hem te zijn.

Ze ziet ernaar uit Zijn liefde te ervaren. ‘Ik zou U kussen als ik U op de straat vond.’ Openlijk op straat als je verkering hebt: mensen zouden er schande van spreken. Nu ja, tegenwoordig is verkering niet eens meer nodig om op straat te flirten.

Genade op Zijn lippen uitgestort. Die liefde ervaren. Niets in haar, zij het eigenlijk alleen maar kan verprutsen, dat Hij het is die naar haar vraagt. Die liefde van de Bruidegom heeft haar hart verbroken. Uitzien, verlangen naar Hem. Ook zo haar liefde te betonen.

Het verlangen van de bruid. Is dat ook uw verlangen? In Zijn gemeenschap te zijn? Een kus van Zijn lippen omdat er genade is uitgestort.

[2] Haar gemis

Gemis. Kan ook niet anders want er is een verlangen. Geen verlangen zonder gemis. Of dag U mijn broeder waart. Opmerkelijk: zegt eigenlijk dat ze wil dat Hij haar broer is. Als het haar broer is, oude Israël, dan mocht ze Hem wel kussen op straat. Geschiedenis van Abraham en Sara. Je moet maar zeggen dat je mijn zus bent. Konden ze samen leven en op straat zijn. Broer en zus. Alleen vriend: dan mocht zij die intieme omgang niet met Hem hebben. En daar hunkerde ze zo naar. Daar ligt haar gemis.

Geschiedenis Bruidegom voor de deur. Ze nam niet de moeite om uit bed te komen. Een zonde, en wat kunt u Zijn omgang, die nauwe omgang, missen. Zonde hellend vlak, steeds groter naarmate wij in zonde blijven leven. Wonder als de Heilige Geest ons gaat ontdekken. Herstel alleen door die grote Bruidegom. Brengen in het huis, waar het gezin is. In moeders huis: ziet op de gemeenschap der heiligen. Om met elkaar te zijn, zielenroersels te onderzoeken van elkaar.

Zijn er nog geheimen in het christelijk leven? Als het er niet is, ernstig nakijken bij uzelf. Elke gearriveerdheid is de ware christen vreemd.

Hij gaat leren vanuit Zijn profetische bediening. Leren dat u zondaar bent. Dat het niet klopt in uw leven. Dat niet van alles mis is maar alles mis is. Priestelijke bediening: zijn leven en bloed tot vergeving. Vrede, verzoening, vergeving. Onbegrijpelijke zondaarsliefde. Vanuit Zijn Koninklijke bediening: in alles de toevlucht nemen tot Hem.

Wat is het nodig. Naast de bediening van het Woord ook de sacramenten. Hij zal leiden. Dat u zult zoeken de dingen die boven zijn.

Waarom nodig? Ze heeft niets, ze kan niets. Eigen schuld dat de bruidegom vertrokken is. Onbeschrijfelijke liefde: dat Hij van eeuwigheid bewogen is. Joden leggen het zo uit: de komst van de Messias. Wij: Hij is gekomen en zal wederkomen. Dat er niets meer is wat ons uit Zijn gemeenschap houdt.

Avondmaal heeft altijd het uitzien naar het einde. Eschaton. Waar Hij is alles en in allen. Juist aan die liefde van de Bruidegom merkt zij dat zij er niet aan kan voldoen. Haar liefde zo gebrekkig en beperkt. Haar gemis als gevolg van de liefde van de Bruidegom.

[3] Haar liefde

Dat ze Hem zou mogen inweiden in het huis van haar moeder. Dezelfde moeder. Een echte moeder. Een echte broer. Ze popelt om zo haar liefde te betonen aan Hem. Ik zou van specerijwijn te drinken geven. Alles voor Hem over! Het heerlijkste, duurste wijn, sap van haar granaatappelen te geven. Zo haar liefde te betonen.

De liefde van de Bruidegom die in haar werkt. Vrucht. Door Hem gewerkt, zet er een streep onder. Niet haar bedoeling om Hem te verleiden met haar wijn. Niet dat ze Hem wint met de wijn. Is het zuiver? Is er werkelijk dat gemis? Is er die begeerte om heilig voor Hem te leven?

U ziet de drie stukken uit de waarachtige zelfbeproeving terugkomen. Is er die liefde? Of zou u iets in handen willen hebben? Tekst, een vers? Wilt u Hem omkopen? Hij kan niets met opgepoetste mensen. Hij kan alleen iets met doodschuldigen. Ja maar, zegt u misschien. U hebt nog iets! Hij vraagt om arme zondaren.

De wijn is duur. Het kost haar veel, het kost haar zoveel inspanning en tijd. Maar wat heeft ze het er graag voor over. Om haar liefde voor Hem te betonen. Wat heeft u ervoor over? Agenda leeggehaald? Bezig te zijn met waartoe de Heere het Avondmaal heeft ingesteld.

Gemeente, ik ben vanmorgen uiterst scherp. Ik doe het vanuit de liefde van mijn hart. Twee mogelijkheden: of u geeft Hem de wijn en sap (Hooglied 8 vers 2) of ‘beker der hoererij’ (Openbaring 17 vers 2). Welke drinkbeker gaat u Hem voorzetten aanstaande zondag?

Als u nog buiten Christus bent, niet weet van gemis en van verlangen, dan kunt u Hem niet anders dan voorzetten dan een beker der hoererij. Is afgoderij. Of vertrouwen op iets anders zetten dan op Hem. Als ik op mezelf zie, zegt iemand misschien wel, dan zie ik de drinkbeker der gruwelen. Neemt u daarmee de toevlucht tot Christus? Als wij klagen over de zonde tot Hem te gaan, dan nederige hoogmoed of hoogmoedige nederigheid.

Is er het geloof in de gewisse beloften? Misschien een groot uitzien en verlangen. Tegenhanger. Hoe is het mogelijk dat de Bruidegom nog omziet naar u. Uit Hem. De vrucht van Zijn liefde of de drinkbeker der hoererij?

Misschien zegt iemand: wie kan dan aangaan? Niet mismoedig te worden dan als u op al uw zonden ziet. Dan heb ik een Bruidegom voor u. Die Zijn liefde kwijt wil. Als u het ergens ziet, dan is het wel in het Avondmaal. Bruid kan niet zonder de Bruidegom en Bruidegom niet zonder de bruid.

Geloven is toch verwachten, uitzien? Zicht op de Bruidegom helderder zou worden. Met dat gemis dat het bij u niet klopt. Maar bij Hem alles te vinden is. Zijn liefde te beantwoorden met wederliefde. Om zo met Hem Avondmaal te houden.

Amen

Psalm 2 vers 6 en 7

Gebed/dankzegging

Psalm 20 vers 3

Zegen: ‘De Heere zegene u, en Hij behoede u; de Heere doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig; de Heere verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede. Amen’