Ons lichaam en ziel is tempel van de Heilige Geest

In zondag 41 van de Heidelbergse Catechismus gaat het over het zevende gebod, dat alle onkuisheid [= een handeling of uiting die ingaat tegen de seksuele moraal] van God vervloekt is. Oorspronkelijk waren wij naar het beeld van God geschapen in ware gerechtigheid en kennis. Door de zondeval, de ongehoorzaamheid van Adam en Eva, is het beeld verwoest en is er in plaats van de harmonie schaamte en scheiding gekomen. Toch wordt het huwelijk een Paradijsbloem genoemd, ondanks de zondeval. Wie is bekwaam om niet te zondigen als het gaat over het zevende gebod? Vlucht tot Christus. Hij is in alles verzocht geweest en bleef staande. ‘Gun door het geloof in Christus krachten om die [geboden] te doen uit dankbaarheid.’

Ons lichaam en ziel is tempel van de Heilige Geest
1. Zo geschapen;
2. Zo gegeven;
3. Zo gebruikt.

1. Zo geschapen

Gemeente, als het gaat over het zevende gebod, dan kunnen we wel zeggen dat satan rondgaat als een briesende leeuw. Wij denken aan een papieren tijger. Vette leeuw in de dierentuin. Het valt allemaal wel mee. Maar het zijn de geestelijke boosheden in de lucht! Het valt allemaal wel mee?! Nee, het valt niet mee. Waarom niet? De kern van de zonden van onze dagen juist gemorreld aan de scheppingsorde. Niet alleen aan het zevende gebod, juist ook.

Als ik denk aan de gezagscrisis. Lijkt wel alsof er geen gezag meer is. Alles te maken met scheppingsorde. Mensen macht over planten en dieren. Maar ook man boven de vrouw, als het hoofd van de vrouw. Scheppingsorde, waaraan gemorreld wordt: de rust, de zevende dag. U ziet het om u heen. Juist daar ook aan gemorreld. Bijzonder ook als het gaat om het huwelijk. God heeft de mens naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Laat dat alstublieft niet zomaar wat dure termen zijn maar laten leven. Dat wij God kenden. In ware kennis, gerechtigheid. Vaardig om recht te doen. Ook deed. Ons beeld bestond uit heiligheid. Hoe volkomen en heerlijk was niet die schepping. God heeft de mens geschapen, man en vrouw. Hij schiep mannelijk en vrouwelijk, kenmerken en eigenschappen. Bijzonder, daar heeft de Heere een doel mee gehad. Man en vrouw bij elkaar te brengen. Zo heeft Hij Eva door Zijn hand geleid tot Adam. Zoals Hij dat toen deed doet Hij dat tot op de dag van vandaag.

Misschien kunt u daar zelf van getuigen hoe de Heere u bij elkaar gebracht heeft als man en vrouw. Op een bijzondere manier. Tegelijkertijd kunnen er vragen zijn en pijn doen. Nooit tot een huwelijk gekomen. Vragen over elkaar heen buitelen: wat heeft de Heere dan voor bedoeling voor ogen met mijn leven? Ik roep ouders op te bidden voor hun kinderen en een levenspartner om de Heere te dienen. Tegelijkertijd: wel op uit, niet bij de kachel blijven zitten, dan komt het nooit tot een huwelijk. Juist bij die voorzienigheid en activiteit op die as de afhankelijk.

Aangrijpend, wat is er een barst, nu: verwoest, bij de zondeval. Beiden heilig gemaakt. Hoe zuiver, heilig. Ik denk weleens gemeente bij het eeuwige leven, geen voorstelling van maken. Paulus: geen oog gezien, in geen mensenhart opgekomen. Zo ook de schepping geen voorstelling bij maken. Ons denken en doen alles zonden. Bij de zondeval meteen schaamte. Adam en Eva verbergen zich. Ze ervaren dat het niet klopt. Zo aangrijpend die zondeval. Schaamte direct gevolg van de zondeval.

Aangrijpend dat er in onze dagen zo schaamteloos wordt gedragen. Alle schaamte voorbij. Het Woord schrijft voor hoe wij gekleed moeten zijn. Twee Bijbelse normen. Leg uw leven ernaast, beter: uw kleding ernaast. Kleding verhullend en bedekkend. We zijn snel geneigd om het alleen op vrouwen te betrekken. Ook voor mannen geldt deze Bijbelse norm. Dat God nou alles verbiedt, alle onkuise gebaren, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Dan is het goed vaders dat u het tegen uw dochters zegt wat de kleding van hen met u doet. U bent niet van beton en ook niet andere mannen zijn van beton. Niet meteen zeggen: dat zijn ouwe vieze mannetjes die daar naar kijken. Nee, dat is de praktijk. Dat is eerlijk. Wilt u dan anderen verleiden tot zonden? God alles goed geschapen. Zo harmonieus. Zo heerlijk. Door ons werk, door onze zonden alles totaal verwoest. Dat gegeven, zo aangrijpend. Dat wij daar iedere dag mee geconfronteerd worden. Begrijpt u dan dat Paulus schrijft dat de hele schepping zucht, zucht als in barensnood. De hele schepping, ook de beesten. Omdat alles ligt onder de druk van de zonden. En ziet uit, ik hoop ook voor u en jou, naar die nieuwe hemel en aarde. Die ware gerechtigheid weer zichtbaar is. God alle eer en lof krijgt.

2. Zo gegeven

Ons lichaam en ziel een tempel van de Heilige Geest. Paulus schrijft dat aan de gemeente van Korinthe. Van God hebt. Dat u niet van uzelf bent. We zouden zeggen: die apostel Paulus die preekt toch ook niet onderscheidend. Veegt de gemeente op een hoop, ziet hen als geroepen heiligen, uitverkorenen. Dat van allen geldt dat hun lichaam een tempel van de Heilige Geest is. Paulus moet ook eens op het matje worden geroepen. Geldt ook u. Ik ook vanuit moet gaan dat uw lichaam een tempel van de Heilige Geest is. Erf van het verbond geboren. Als het goed is bent u een lid van het lichaam van Christus. Als ik gemeente zeg, zijnde het lichaam van de Heere Jezus Christus. Geweldige klem. Niet alleen zeggen maar vanuit gaan dat het zo is. Heilige Geest intrek genomen heeft in uw hart. Leidt en stuurt en regeert door Zijn Woord.

En zou je dat merken als de Heilige Geest intrek neemt in je hart? Dat is toch onmogelijk. Ergens in een hoekje? Die Heilige Geest gaat ontdekken en overtuigen. Die Heilige Geest gaat laten zien wat zonden zijn. Dan worden de zonden ook werkelijk zonden. Dan gaat u niet overal meer aan voorbij. Dan komt het erop aan in uw leven. De Heilige Geest die vernieuwt, die nodig is in ons leven. Opdat ook zonden werkelijk zonden wordt. Die Heilige Geest maakt eerlijk. Geneigd om al die zonden goed te praten. In een ander wil ik ze nog wel zien maar in mezelf. Buigen en wringen dat het mij uitkomt. Dat we zo makkelijk met veel dingen meegaan terwijl wij moeten zeggen: het kan niet, het mag niet. Radicale keuze in ons leven. Dat redt u niet met uw eigen vlees. Alleen met die krachtige werking van de Heilige Geest. Het is die Heilige Geest die u bang maakt voor de zonden.

Dan ga je niet meer de grenzen opzoeken maar probeer je zover mogelijk weg te blijven bij die grenzen. Niet alleen onze ziel maar ook ons lichaam een tempel van de Heilige Geest. Ursinus in de Catechismus: wat is de enige troost beide in leven en sterven? Zowel met lichaam als ziel gekocht ben en het eigendom van Jezus Christus. Het gaat niet alleen over onze ziel maar ook over ons lichaam. Lichaam rein bewaart dient te worden. Zevende gebod. Alle onkuisheid van God vervloekt is. In het huwelijk of daarbuiten. God verbiedt alle onkuisheid.

Hopeloos ouderwets woord. Kuis zijn, in Vlaanderen nog wel gebruikt. Ging daar heen om een cursus te geven. Werd gezegd: schop kuisen. Wat betekent dat? Gereedschap opruimen, alles opruimen en dan mag u gaan. Onkuisheid: alles wat tegen de seksuele moraal ingaat. Ik zei het eens in een gemeente, kwam na afloop een jongen met het Syndroom van Down naar mij toe, dat is een vies woord ‘seks’ zei hij. Maar wij moeten het benoemen. Onkuisheid. Benoemen. Gaat tegen de huidige norm in.

Bedenken hoe de Heere alles gegeven heeft. Hoe heeft de Heere het huwelijk gegeven? Geslachtsgemeenschap. Bekennen. Adam bekende zijn vrouw. Eerst elkaar kennen voordat er een bekennen is. En met dat kennen maar er ook een verkennen zijn. En herkennen en erkennen. Om elkaar beter te leren kennen. Dan leer je elkaar niet kennen op vakantie, op feestjes. Gewoon onder operationele omstandigheden leer je elkaar het beste kennen. In het gezin. Onder het eten. Aan tafel. Met elkaar op de bank te zitten als gezin. De beste manier om elkaar te leren kennen. Zo van werk, uit school. Hoe ben je dan? Op vakantie is iedereen aardig en vriendelijk en op dat feestje lukt het ook wel. Maar zo elkaar te leren kennen. En als de verkering uitraakt, ben je dan ook vrij van elkaar. Of er dan iets gebeurd? Waardoor je het wel merkt dat je niet vrij bent van elkaar. Als we dan alles op een rij zetten en elkaar nagaan, dan niet een groot wonder dat de Heilige Geest ons lichaam wil gebruiken als een tempel. Een groot wonder dat het God, in de derde Persoon, is die intrek neemt in een zondaarsbestaan. Hoe is het mogelijk? Het is alleen maar mogelijk door het werk van Christus. In ons geen enkele grond. Alles ligt in Christus. Heilige Geest die intrek wil nemen in het hart van een zondaar. Te leren, te ontdekken en te overtuigen.

3. Zo gebruikt

Gemeente, dan wordt er nog weleens gezegd dat het huwelijk een Paradijsbloem is. Ondanks de zondeval nog een bloem. Laten we dan ook zorgen dat die bloem tot rijke bloei komt. Ik ben blij dat er in de gemeente huwelijkscatechese wordt gegeven. Ook als u al langer getrouwd bent. Wordt vaak zo vanzelfsprekend. Maar zo fundamenteel om te onderzoeken.

Maar wat kan het moeilijk zijn als het huwelijk onder spanning staat. Of verbroken is. Vanmiddag niet toespitsen op het huwelijk. Alle onkuisheid. Het zijn de geestelijke boosheden in de lucht. Verzetten zich tegen de scheppingsorde. Man en vrouw zijn. Ook huwelijk tussen een man en vrouw.

Maltus. 1800. Dominee. Komen veel te veel mensen op de wereld. Er komt anders straks een grote hongersnood. Hij heeft ervoor gezorgd dat er minder kinderen geboren worden. Ook later bij de Club van Rome gebeurd. Hoe dan de seksuele driften botvieren?

U houdt het niet voor mogelijk. Maar eens opzoeken op internet opzoeken. Niet makkelijk te vinden. IPPF, internationale organisatie. Daar worden miljarden ingestopt.  LHTBI-beweging. Geslacht laten ombouwen. Zowel van mannen als vrouwen houden. Eigen geslacht houden. Of de groep die het niet weet. Geweldige lobby die ook u en mij niet voorbijgaat. Heeft z’n invloed.

Hoe normaal vindt u het? Wij vinden het niet normaal. Wat staat er tegenover? Kunnen we nog iets gefundeerd op het Woord? Haast me om te zeggen dat er absoluut geen haat is voor homo’s. Geweldige strijd in de kerk ook. Alle pastorale zorg daarvoor nodig. Laten wij onze armen om hen heen sluiten. God heeft niet de zonden lief maar zondaren. Het gaat niet los van het belijden van de zonden. Homoseksuele zonden zijn niet erger dan heteroseksuele zonden. Geweldige strijd met het vlees. Verslaving misschien. Die strijd kan alleen in de kracht van Jezus. Moeten wij inzetten op het genezen? Daar moeten wij voorzichtig zijn. Dan gaan we uit van ziekte, maar het is zonde.

Ook als we getrouwd zijn kunnen seksuele zonden ons bezetten. Zoveel ons overspoeld. Marketing docent. Beste auto’s verkopen met charmante dames. Wat is de relatie? Het werd algemeen geaccepteerd. Niemand stelde de vraag erbij. Gedachten beïnvloed en veranderen.

Ik moet ook waarschuwen tegen de hele porno-industrie. Als er hier vanmiddag zijn, mannen en vrouwen, als u denkt dat dat het leven is, de liefde, het leven tussen man en vrouw. Het is verwoestend. Het is ongekend. Gevaren meteen maatregelen op genomen. Maar kom niet aan het genot van mensen. Pornosterren leven onder veel middelen om zulke scènes mogelijk te maken.

Job: verbond met ogen sluiten. Jakobus: lusten, begeerten, nijd en jaloezie. Alle verleiding nu ook voorkomen. Het is toch ook niet eerlijk om te bidden: leid ons niet in verzoeking als u zelf de verzoeking opzoekt. U moet het alles stellen voor de spiegel van Gods heilige wet. Zonden tegen het zevende gebod een ander karakter. Vlied de hoererij. Zondigt tegen eigen lichaam. Grijpt in op uw persoon-zijn. Identiteit.

Daarom zo nodig dat we elkaar daarin opscherpen. Wie is tot deze dingen bekwaam? En dan van Christus in alles verzocht. Hem verweten. Tot op de dag van vandaag: dat Hij homo was. Aangrijpend!

Met alles de toevlucht nemen tot Hem. In het houden van Gods geboden ligt grote loon. Gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Daar ligt de vreugde, de blijdschap. Hem nodig. Geen stap kan zetten buiten Christus. Mijn leven Christus is. Opdat u aan het einde zou komen van alle werken en aan het einde Christus zult vinden. Amen.

‘Och, of wij Uw geboôn volbrachten!
Genâ, o hoogste Majesteit!
Gun door ’t geloof in Christus krachten,
Om die te doen uit dankbaarheid.’

Gezang ‘Tien geboden des Heeren’ vers 9

Zondag 10 februari 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp [Putten] – Heidelbergse Catechismus zondag 41