Zondag 24 september 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp – Zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus

Voorzang Psalm 4 vers 4

Gebed, Votum en groet

Psalm 44 vers 2

Geloofsbelijdenis met de twaalf artikelen

Psalm 61 vers 3

Schriftlezing Mattheüs 6 vers 19-34

Gebed

Psalm 73 vers 1 en 6

Preek over Zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus, vraag 27 en 28

De troost van Gods voorzienigheid

1. Troost in voorspoed

2. Troost in tegenspoed

3. Troost in de toekomst

De drie stukken in Gods voorzienigheid. Goed toevoorzicht. Zondag 10 is een verdieping van Zondag 9. Hij onderhoudt en regeert alles. Wat verstaat u eronder, het leerstellige gedeelte. Waartoe dient dat we dit weten. Onderwerpelijk deel. De basis: dat God onze Hemelse Vader is. Als het goed is wordt u daar elke keer bij bepaald. Ook in de schepping te zien. Niet alleen in het grote wereldgebeuren, maar ook het eenvoudige (wat heet!) in ons leven bestuurt. Niet weerhoudt Hem.

Is de voorzienigheid wel iets levends in ons leven? Of een gestold begrip geworden. Wat betekent het? Dat het alles in Gods voorzienigheid is dat we hier zitten. Of is het een stuk leer geworden? Geen smaak meer aan. Maar juist tot troost! Eigendom van Jezus Christus. Alles ligt onder Gods voorzienig bestel.

Het moet juist tot troost zijn. Of heeft u liever dat alles van het toeval afhangt? Je zou je toch geen raad weten als alles toevallig gebeurt? Geen Vaderhand erachter zien die alles leidt. Als er iets gebeurt waar we verwondert over zijn. Of zou u het liever in eigen hand hebben? Is toch een eerlijke vraag. Denk met me mee. Als we alles zelf mogen bepalen. Het is de Heere die met Zijn hand alles onderhoudt, regen of droogte. Als je op de fiets gaat dan wil je geen regen. Ander in een andere situatie wel graag regen. Maar kunnen wij ten diepste bepalen wat goed is voor ons? Wat is goed voor u, jou en mij?

Een groot wonder. Zijn Vaderhand die alles bestuurt en leidt. Hij bestuurt alles in ons leven. Wonder? Moeilijk zegt u. Als u het niet begrijpt. Is dat Zijn Vaderhand? Ja, Hij heeft het beste met u voor.

Wat is voorspoed? Genoeg geld, dikke bankrekening? Als het moeilijk is om de eindjes aan elkaar te knopen, bang voor iedere rekening. Ook wel mensen met veel geld wensen soms minder te hebben. Aan de hand hiervan kunnen we niet vaststellen wat voorspoed is. Gezondheid dan? Beperkt en dan wenste je wel zoals anderen te zijn. Maar soms zo gefocust op goede gezondheid dat je er bij wijze van spreken ziek van wordt.

Leven voor de wind. Gezond, kinderen die gaan trouwen et cetera. Geen buitensporigheden. Alle voorspoed is nog geen voorspoed en alle tegenspoed is nog geen tegenspoed.

Doet me denken aan ouderavond over gehandicaptenzorg. Geen zin in. Maakte die opmerking. Kwam terug toen onze zwaar gehandicapte dochter geboren werd.

Voorspoed is alles wat ons tot Christus brengt. Uit Zijn Vaderhand ons toekomt. Hoe ben je dan dankbaar? Hoe breng je het tot uitdrukking? Moeten we dan aanbidden? Lofprijzen? Bij een kampvuur midden in het bos? Is dat de bedoeling? Hoe leef je dat uit? In het stuk der dankbaarheid. Zijn wet, gebod en gebed.

Wat ziet de Heere graag dat u Hem nodig hebt! Als u Hem ziet, overal in zien. Hem dan meer nodig. Hem aan te roepen. In voorspoed, alle voorspoed, Hem dankbaar. Ook voor wat je niet krijgt. De troost van Gods voorzienigheid in voorspoed.

2. Troost in tegenspoed

Dat wij in alle tegenspoed geduldig zijn. Troost stuk makkelijker als we voorspoed hebben. Maar om ook getroost te leven in tegenspoed. Als de ene slag, tegenspoed op de andere volgt. Zo zwaar al en dan nog iets erbij. Een telefoontje soms.

Ervaren dat er troost mag zijn in de tegenspoed. U begrijpt: gaat tegen alle verstand in. Ja maar, tegenspoed, dan is er een groot gevaar. Leven van Job, eerst komen zijn vrienden een week lang zitten voordat ze spreken. Job zou wel zwaar gezondigd hebben, volgens zijn vrienden.

De Heere doet niet met ons naar onze zonden. Calvijn: dan lijkt het dat de Heere met Zijn ene hand ons van Zich afduwt en met Zijn andere hand naar Zich toetrekt. Hij heeft lust dat wij Hem nodig hebben.

Wordt weleens gezegd: krijgt niet altijd een briefje uit de hemel. Maar is nog maar de vraag. Is maar de vraag wat u eronder verstaat. God test niet om maar eens te zien of iemand naar Hem luistert.

Hem nodig te hebben in uw leven. Dan schrik je van jezelf, hoeveel dingen we automatisch doen. Dan is het een groot wonder als de Heere op de rem gaat staan. Hem nodig.

Beeld uit de woestijn. Hem nodig hebben. Volk van Israël. Ze hadden Hem nodig. Hij verhoorde! Wat denk je, als ze het prima naar hun zin gehad hadden, hadden ze dan tot God geroepen? Nee als de nood er is, hoog is, dan roepen ze tot Hem.

Alles wat er was. Hem erkennen als de Levende God. Daarom is tegenspoed, helaas moet ik zeggen, soms zo nodig. Hele dagdagelijkse ritme komt een streep door. Om u stil te zetten zodat u tot uzelf zou komen. Dat u beseft dat heel ons leven in Zijn handen ligt.

Natuurlijk zijn we blij dat in het ziekenhuis een ruim getuigenis gegeven wordt. Zijn naam groot gemaakt in tijden van tegenspoed. Maar maakt het niet veel meer indruk als we in voorspoed Hem groot te maken? Comfort, tijd, gelegenheid. Om zo met de Heere te leven. Wat pijnlijk dat tegenspoed nodig is. Bent u het er dan mee eens dat de Heere dat werkt? Of weerstand, opstand in uw hart. Dan haasten we om te zeggen: gelukkig wordt ik bewaard voor opstand. Degelijk als we zijn. Heere ter verantwoording roepen mag niet. Laodicea: niet koud of heet, maar lauwheid. Bedoelt u dan dat u opstand goedpraat? Nee. Geen reden om de Heere ter verantwoording te roepen.

Zou willen dat er wat meer waarom-vragen gesteld worden. Omdat  u het niet klein kan krijgen. Voorbeeld onbeschaamde vriend, vroeg broden te leen in de nacht. Hem niet aan Zijn plaats te laten.

Knecht Job. Wat hem overkwam. Eerst in zijn zakelijke activiteiten. Dan z’n gezin. Al z’n kinderen verloren. En dan zijn gezondheid. En daar zit Job op de puinhoop. Dat Job zou leren dat God zeer barmhartig en een ontfermer. Wat is er in ons leven nodig?!

Wat een wonder wordt het dan als we de Heere gaan erkennen. Niet alleen dat maar dankbaar zelfs. Dat de Heere ons tegenkomt. Daarom in tegenspoed geduldig, dat het u brengt aan de voeten van Christus. Heeft de voorspoed of tegenspoed al aan Zijn voeten gebracht? Dat is een getroost leven en dan mag je ook uitzien naar eenmaal zalig sterven.

3. Troost in de toekomst

Wie denkt er niet na over de toekomst? Ene meer dan de ander. Een optimistisch, ander pessimistisch. Als je om je heen kijkt, hoe moet het verder.

Oude vrouw. Vertelde dat haar opa dat ze van haar zei: wat zal dit meisje nog mee moeten maken. En nu zegt zei het. Wie denkt er niet na over de toekomst?

Alles in Zijn hand. Kan doen als een Almachtig God en getrouw Vader. Troost dat de Vader het oordeel aan de Zoon heeft overgegeven.

Boek der voorzienigheid, Openbaring 5. Niemand kan de zeven zegelen openen dan de leeuw uit Juda. Dat is Christus. Ligt in Zijn handen. Hem die de strijd heeft gestreden en overwonnen. Omwille van Hem een kind van de Hemelse Vader. Ligt alles vast in Hem. De beloften (Ik ben met U, poorten der hel niet overweldigen) die de Heere gegeven heeft liggen vast in Hem.

 

Gaat over de liefde van Hem tot mij. Alles in Zijn hand. Loopt Hem niet uit de hand. Niets kan scheiden van de liefde van Christus. Als we zien op wat er gebeurt, in de kerk ook.

Maar kunt u het loslaten? We willen alles zelf vasthouden. Hij weet alles van u. Niets buiten Zijn wil. Wij hebben het over risico’s en complicaties. Maar die begrippen zijn niet in de Hemel. Bij Hem ligt alles vast.

Hoe krijg ik het vertrouwen in Hem? Heilige Geest werkt het Evangelie. Dan kun je het loslaten, overgeven. Hij doet dat door u aan uzelf te ontdekken. Waar u dacht dat u misschien wel dacht de hele wereld aan te kunnen. Hij gaat eraan ontdekken dat u niets bent. Hij gaat u eraan ontdekken dat Jezus Christus geleden heeft en dat Hij betaald heeft. In Hem alles.

Dan hoef ik niks meer. Dan mag je zondaar zijn. Alle vertrouwen in jezelf kwijt, jezelf kwijt, dan merk je het weer hoe vaak wij er zelf tussenzitten. De Heere weet wat nodig is, de troost der voorzienigheid. Zicht op Hem. Getroost leven en eenmaal zalig sterven. Gaat het niet meer om het hiernumaals maar over de eeuwigheid.

Getrokken uit de modder van dit bestaan. Om dan te rusten in die sterkte. Alle dingen uit Zijn Vaderschap ons toekomen. Is dat dan niet een geweldige troost? Is dat dan niet de troost van Gods voorzienigheid? Amen.

Psalm 22 vers 5

Gebed

Psalm 147 vers 5 en 6

Zegen