Woensdag 1 november 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp – Handelingen 8 vers 39b – dankdag

Psalm 136 vers 1 en 25

Gebed, Votum en groet

Psalm 119 vers 3

Geloofsbelijdenis met de twaalf artikelen

Psalm 116 vers 1

Schriftlezing Handelingen 8 vers 26 – 40

Gebed

Psalm 43 vers 3 en 4

Preek over Handelingen 8 vers 39b

Wij hebben gehoord van een man die een verre reis heeft gemaakt en nu weer terug moet. Lange en moeilijke reis. Reisde met blijdschap. Vanwege een blijde verrassing voor de Moorman. Drie dingen belangrijk. Misschien zo’n belangrijke verrassing meegemaakt of gaat meemaken.

Heel belangrijk:

1. De Bijbel;

2. Een uitlegger;

3. De Heilige Geest.

Jongens zeggen weleens: geld kun je uit de muur trekken. Er zijn kinderen dat melk uit de fabriek komt. Ook wel. Maar komt uit een koe. Daar komt de melk vandaan. Als de koe niet eet, dan geen melk. Als geen gras is, gras verdord – geen regen, dan geen melk. In de winkel staat van alles. Je kunt zelfs kiezen! Wat hebben wij het toch goed. Dat is de reden dat we hier zijn. Eten, drinken, kleding, dak boven ons hoofd. Bijzonder. Ondanks de dingen die gebeuren. Vanmorgen nog een aanslag in New York. Terrorisme. Hij geeft het leven nog. Meer dan het leven. Brood voor het lichaam, maar geestelijke brood vooral nodig.

Vroeger schilderijtje met bijbel erop en eronder geborduurd: geestelijke brood. Kun je niet zomaar vastpakken.

Een moorman is net zoiets als Zwarte Piet, ik durf het bijna niet te zeggen. Ethiopië, ver weg. Ook gemeentelid van ons die in dat land woont. Lange reis maken. Als die op z’n wagen zit, wat moet die dan doen? Iets te doen hebben bij een lange reis. Kleuren, spelletje, boek lezen. Hij leest in de bijbel. Hij had een mooie boekrol. Rolde al de ene kant op, andere kant af.

Zou hij ook begrepen hebben wat in de bijbel staat? Misschien ook wel zoals jij: waar gaat dat over? Ik begrijp er niets van. Zo ook de Moorman. Hij begreep er niets van. Zou hij het volhouden? Geheimpje achter. In de bijbel te lezen. Om het vol te houden moet je hardop lezen. Hij las hardop en vertelde gelijk wat er stond. Dat helpt. Om het vol te houden en vast te houden. Helpt ook dat je er niet zomaar overheen leest. Zou hij het begrepen hebben alles wat hij las?

Ook aan jullie te vragen: begrijpen jullie wat je leest in de bijbel? De moorman had geen tijd voor spelletjes, of spannend boek lezen of Donald-Duck. De moorman wilde meer van God weten! Hij was God kwijt, zocht de Heere. Als je Hem kwijt bent, dan in Zijn Woord te vinden. Om God te leren kennen. Hij was God kwijt.

Misschien vanmiddag wel een jongen/meisje die God kwijt is. Ja, we zijn allemaal God kwijt. We hebben afscheid van Hem genomen. Zo leven we ook. Niet vanzelfsprekend dat we God kwijt zijn. Onrustig voor moorman. Hij heeft een belangrijke taak, koningin verzorgen. Heeft God nodig, kan niet zonder. Leest daarom in de bijbel. De blijde verrassing waarin de bijbel belangrijk is.

2. Een uitlegger

Hij begrijpt er niets van. Ik denk, dat staat er niet, o o o had ik maar eens iemand die het hem kon uitleggen. Misschien wel to God geroepen om iemand te sturen die hem kon uitleggen. Flilippus, als het ware een dominee, gestuurd. Andere weg: ik heb werk voor je. God roept nog steeds mensen voor een bepaalde taak, bepaald werk in de gemeente. Ook bij ambtsdragers: dan gaat Hij roepen. De Heere weet precies wie Hij nodig heeft. Filippus kom eens mee. Daar moet je gaan werken. Woeste weg, daar gaan werken. Misschien had Filippus er wel niet zoveel zin in. Nu naar een plaats die niet aantrekkelijk is voor hem. Hij moet iets gaan uitleggen.

Opeens op de weg de wagen die voorbijgaat. Moorman op de wagen. Die leest. Voorleest uit de profetie van Jesaja. Over de voorzegging van het lijden van de Heere Jezus. Even tussendoor: wat er staat niet letterlijk wat in Jesaja staat. Verschil Hebreeuws/Grieks. Waarschijnlijk heeft hij de boekrol allang gehad. Grieks. Niet in Jeruzalem te koop. Ging om te aanbidden. Misschien in Ethiopië al begonnen met lezen, hoofdstuk 1 daar en nu bij Jesaja 53 (eigen interpretatie). Schot in de roos!

Filippus vraagt hem: begrijpt u ook wat u leest? Catechisatie voorbeeld. Wie heeft het niet geleerd en dan bij overhoren alsnog zeggen niet geleerd te hebben. Dat is toch niet eerlijk.

Moorman is eerlijk. Hoe kan ik het begrijpen als er niet iemand is het die hij mij uitlegt? Gaat niet over de profeet Jesaja maar over de Heere Jezus! Gebeurt groot wonder. Wat die moorman eerst niet zag, ging de moorman toen wel zien. Hij zag door de uitleg van Filippus ineens! Ook zien dat het voor hem was. Dat Jezus voor hem is gestorven en opgestaan uit de doden. Hoe kwam dat nu? We zeggen misschien wel door Filippus omdat hij het zo goed uitgelegd had.

Bijbel belangrijk. Fijn dat je in de kerk bent. Daar wordt de bijbel uitgelegd. Uitlegger nodig. Hoef je je niet voor te schamen als het moeilijk is. Moorman was daar eerlijk over.

3. Heilige Geest

Ook God. Die wil ik je hart wonen. Klopt aan de deur van je hart. Dat je opendoet. Doe je open, want ik sta aan de deur. Ik wil u iets geven. Het leven geven, het eeuwige leven. Het leven hier is zo verdrietig en zoveel teleurstellingen. Eeuwige leven, leven met Mij, zoveel beter, zegt God.

Als Filippus het uit gaat leggen aan de moorman, dan komt de Heilige Geest. Gaat de moorman ondersteboven. Bekeerd. Omgekeerd. In alles. Dacht hij vroeger aan zondige dingen, nu andere gedachten. Een groot wonder voor deze moorman. Wanneer een wonder? Als iets eerst onmogelijk was. Hij was God kwijt. Misschien dacht hij wel: ik vind God nooit. Was al in de tempel geweest et cetera. Door de Heilige Geest wordt het zo’n groot wonder!

Gedachten terugbrengen. Een groot wonder. Boekrol van Jesaja. Zo mag zien hoe de Heere God is. Zo ook terug mag kijken. Hoe Hij leidt en bestuurt! Alle reden om de Heere te danken. Allemaal wonderen op een rij. Als hij dan vraagt: wat verhindert mij om gedoopt te worden? Zegel van Gods trouw te ontvangen. Precies daar is een water! En ineens is Filippus weg. Hij reisde zijn weg met blijdschap. Had hij Filippus nog nodig? Nee! Hij had gekregen wat Hij nodig had.

Zou zo ook vandaag kunnen. Als het moeilijk is, misschien zo ingewikkeld, en dan toch uw weg met blijdschap en dankbaarheid gaan. Omdat de Heere bij u is. Omdat Hij u kent.

Wat denken jullie? Is die moorman zo belangrijk? Dat hij zo ze best heeft gedaan. Hardop lezen. Gaat het toch niet om. Om de Heere Jezus. Wat Hij werkt! Blijde verrassing. Zou die moorman het ooit vergeten? Geen denken aan. Daarom zijn hart ook blij. Daarom mag hij dankdag vieren. Jullie ook?

Psalm 107 vers 19 en 22

Gebed

Psalm 100 vers 2 en 4

Zegen