God wil een nieuw hart geven

Koning Salomo vraagt God om een wijs, een verstandig hart nadat God Hem gevraagd heeft wat wil je van Mij hebben. In de eerste plaats gaat het over wat God graag wil geven. Hij wil ons een nieuw hart geven, ook vandaag op deze biddag voor gewas en arbeid in 2019. Wat vragen wij van Hem? Zitten we verlegen om Hem? Dat in plaats van ons boze hart wij een nieuw hart krijgen en Hem liefhebben en dienen? God geeft dat. Hij geeft veel meer. In Zijn Zoon de Heere Jezus Christus, de meerdere Salomo, vergeeft Hij al onze zonden en geeft Hij het [eeuwige] leven in Zijn Naam.

1 Koningen 3 vers 9: ‘Geef dan Uw knecht een verstandig hart, om Uw volk te richten, verstandelijk onderscheidende tussen goed en kwaad; want wie zou dit Uw zwaar volk kunnen richten?‘.

Koning Salomo vraagt om een wijs hart, een verstandig hart. Als de Heere nou eens aan jullie zou vragen: wat wil je graag hebben? Wat vraag jij? Daar moet je misschien over nadenken. Dat wil ik vanmiddag met jullie samen doen. Zodat je de Heere een goed antwoord kunt geven. We denken na in stapjes. Niet gelijk wat jij graag wilt. Eerst gaan we zien:

1. Wat God graag wil geven;
2. Wat jij vraagt;
3. Wat God geeft.

1. Wat wil God geven

Het is vandaag biddag. Nou zeg je: ook raar. Zondag, maandag, dinsdag, vandaag is het woensdag. Maar wat is nu weer biddag? Biddag, en zoals dat genoemd wordt, biddag voor gewas en arbeid. Alles wat er groeit. Dat weten jullie. Alles wat er groeit moet de Heere geven. Maar ook voor ons werk, onze arbeid. Fabriek, kantoor, op school. Wij hebben de hulp van de Heere nodig. Zijn kracht nodig, Zijn wijsheid nodig. Wij hebben alles nodig van de Heere. Dus biddag, je mag ook zeggen: het is vandaag vraagdag. Vraagdag waarop wij met elkaar nadenken wat jij zou vragen. Wat je zou vragen. Maar misschien moeten we er ook over nadenken: aan wie ga je het vragen?

Want stel je voor. Ik geloof dat het eergisteren was dat de koning in Harderwijk was. Zomaar de auto gepakt. Nu wel een beetje gepland. Paar mensen wisten het. Paar bedrijven bezocht. Stel je voor dat hij zo de kerk binnen zou komen en naast je komen zitten. Nou heb ik de kans om hem iets te vragen! Zou je het durven? Wat zou je vragen? Hij krijgt veel vragen. E-mail. Heeft hij zijn mensen voor. Brieven, verzoeken. Stel je voor dat iedereen hem om € 1000 vraagt. Dat gaat niet. Dat maakt het ook heel moeilijk om iets aan de koning te vragen.

Salomo doet het wel. Niet aan de koning maar aan dé Koning. De Allerhoogste Koning. Hoe durft hij dat te vragen? Dat hij zo’n goede vraag stelt aan de Heere. Om een wijs hart vraagt. Hij moet wijs geweest zijn. Groot verstand. Wijze boeken geschreven. Spreuken, Prediker, Hooglied. Boeken die de wijze koning Salomo geschreven heeft. Ontzettend wijs was hij. Misschien wel eens van je ouders gehoord: je moet kiezen of delen. Vriendje vraagt: kom je vanmiddag op mij verjaardag maar ja we zouden naar opa en oma gaan en dat vind ik altijd heel leuk. Thuis vraag je je moeder. Zegt: kiezen of delen. Komt bij Salomo vandaan. 1 Koningen 3. Twee vrouwen waarvan een kindje gestorven is. Ruzie. Gaan ermee naar koning Salomo. Salomo zegt: geef maar een zwaard. Hak ik het kind in twee stukken en heb je allebei een stuk. Nee, nee, zegt de echte moeder. Geef dan het kind maar aan haar. Daar vandaan het kiezen of delen.

Zou jij zo wijs als koning Salomo kunnen zijn? Eerst luisteren naar wat de Heere wil geven. De Heere komt op bezoek bij hem. In een droom. De Heere vraagt aan hem: wat wil je hebben. Ik hoor al iemand van jullie zegt: dromen zijn bedrog. Later merkt: niets van waar van de droom. Angstige droom dan blij dat het niet gebeurd. In de tijd van Salomo was er nog geen Bijbel en sprak de Heere door een droom. Nu hebben wij de Bijbel. Zo spreekt de Heere vandaag tot ons door Zijn Woord. Salomo, zeg het maar, wat wil je graag hebben? Weet je, dat is het mooie, bijzondere, die vraag stelt de Heere ook aan jullie. Psalm 81. Eis nu maar van Mij vrijmoedig. Nog sterker dan vragen. Eis van Mij! Een nieuwe fiets, speelgoed? Nee, de Heere zegt eisen op Mijn verbond. De Heere wil je met alle goed verzorgen en kwaad van je weren. Dat je het goed hebt, omdat je de Heere kent en van Hem leeft en alles van Hem nodig hebt. Het is de Heere zelf die tegen jou zegt: wat wil je van Mij hebben? Jongen, meisje, zeg maar wat je hebben wilt.

Nog even naar de koning. Koning Willem-Alexander komt binnen en naast je zitten. Heeft een poosje zitten luisteren, draait zich naar je om. En vraagt: wat wil je graag hebben? Durf je het dan nog niet te vragen? Dan nodigt hij toch zelf uit als hij het zelf zegt. Zo nodigt de Heere ook.

2. Wat jij dan vraagt

Wat wil je dan hebben? Ik zou graag LEGO, of misschien wel technisch LEGO, een bijzonder bouwwerk, hebt er al veel maar net dat ene bouwwerk, of de nieuwste Barbie -is dat er trouwens nog? Zou je ook een nieuw hart willen hebben? Zou koning Salomo toen de Heere bij hem kwam, zou hij toen al een nieuw hart hebben? Hem kennen, Zijn stem gehoord hebben en wist dat het God was die tot hem sprak. Ik denk het wel. Als ik lees hoe hij tegen de Heere antwoordt, U hebt mij in de plaats van mijn vader David koning gemaakt. Ik ben een kleine jongen. Ik weet niet in en uit te gaan. En uw knecht is in het midden van uw volk. Noemt zich de knecht van de Heere. Dan weet je wel wat het is. Misschien mocht je gisteren of eergisteren nog wel de knecht van de juf of meester zijn. Zo was Salomo de knecht van God. God ging hem roepen om koning te worden in plaats van zijn vader David.

Je kent toch wel de verhalen van David dat hij een leeuw verslagen heeft en de reus Goliath. Dat heeft Salomo ook gezien. Ondanks dat beseft hij dat hij een wijs hart, een verstandig hart nodig heeft. Een beetje raar toch? Verstand in je hoofd toch. Als je iets doms doet, dan zegt je vader of moeder, gebruik je hoofd. Verstand zit in je hoofd. Waarom vraagt Salomo om een wijs hart? Ons hart is eigenlijk de motor van alles wat wij doen. Alles wat ik wil doen, ga doen, dat komt uit mijn hart. Dat betekent dat als mijn hart boos is, dan doe ik alleen maar boze dingen. Als mijn hart goed is, dan doe ik goede dingen. Daarom vragen naar een nieuw hart. Boze hart vraagt naar de satan en allerlei boze dingen. Maar nieuw hart vraagt naar God. Daarom denk ik dat Salomo al een nieuw hart had. Hij vraagt om een verstandig hart.

Waar vraag jij om? Zou je hetzelfde gezegd hebben? Gevraagd hebben om een wijs hart? Jongens en meisjes, daar moet je over nadenken. Ik moet je ook wel een beetje teleurstellen, het is ook wel een beetje verdrietig. Ik snap er niets van, dominee. Als jij moet gaan zeggen wat je nodig hebt dan gaat het verkeerd. Dan vraag je precies het verkeerde. Verdrietig om te vertellen maar ook eerlijk. Daarom de Heilige Geest nodig om om de goede dingen te vragen. Ontdekt dat wij telkens weer de verkeerde dingen doen. Heel verdrietig: jullie kunnen nooit zelf de goede dingen vragen. Het is de Heere die het hem leert en hem het goede antwoord gaat geven.

Waarom het ook zo blij is? Dat je het zelf niet kunt vragen, dan gaat het fout. Dat het de Heere is die het in je hart legt! Dat Salomo nou een wijs hart nodig had, dat was ook omdat hij koning werd. Dan heb je een verstandig hart nodig. Ook u, jij, wij allen, hebben een verstandig hart nodig. Om Uw volk te richten, recht te doen. Om de ander tot zijn recht te laten komen. Om ervoor te zorgen dat je geen dingen dom doet, verkeerd doet. Omdat je zo zou leven zoals de Heere van je vraagt. Hebben wij allemaal nodig: een wijs en verstandig hart. Vraag jij om een verstandig hart?

3. Wat God dan geeft

Het was eerst wat God wil geven, wat jij vraagt en nu wat God geeft. Jongens, probeer eens in te denken. Je bent Salomo en de Heere zegt tegen jou: wat wil je hebben. Wat zouden wij gedacht hebben dat Salomo gevraagd zou hebben. Hij zou wel vragen om oud te worden, rijk te worden, sterk om de vijanden te weerstaan en wegjagen. Dat is mijn boze hart. Als je je hart volgt, dan gaat het verkeerd. Tenzij je een nieuw hart hebt waarin de Heere werkt. Wat vraagt Salomo? Wat nodig is voor de opdracht die de Heere hem geeft. Nodig heeft voor zijn roeping. Roeping zeggen wij niet zo. Niets anders dan waar God ons toe roept. Die roept je om je te bekeren, in Zijn dienst te leven, Hem groot maakt, de volle blijdschap en vreugde daarin te delen. Vraag je dan ook naar datgene waartoe de Heere je roept? Salomo deed dat.

Wat wilde de Heere hem geven? Als de Heere je roept. Dan wil Hij dat toch ook geven! De Heere riep mij om dominee te worden. En iedere week mag ik weer zien hoe de Heere helpt. Dan wil je het graag en geeft de Heere het ook. Salomo ontvangt een wijs hart. Wat heeft de Heere het gezegend. Van over de wereld kwamen ze om de wijsheid van de koning Salomo te zien. De koningin van Scheba bijvoorbeeld kwam uit Ethiopië om te zien hoe wijs koning Salomo is. Ze had grote verhalen gehoord maar het was nog veel groter. De Heere geeft Salomo eer en rijkdom. Kortom: Hij zegent hem rijk. Hij mag al zijn pijn, verdriet en zorgen brengen voor de Heere. Wat is dat bijzonder dat de Heere dat deed met Salomo.

Zou de Heere dat nog kunnen? Natuurlijk, hoor ik iemand zeggen. God is dezelfde. God van wonderen. Ook nu kan dat nog. Zou Hij dat ook nog doen vandaag? Wat denk je? Ik denk van wel. Dat staat ook in de Bijbel. God doet nog steeds hele grote wonderen. Doet Hij het ook aan mij? Dat is toch een belangrijke vraag voor ouders en opa’s en oma’s. Gelooft u het ook dat Hij het belooft aan u? Dat is toch heel moeilijk. Je hebt het moeilijk maar ziet niet direct dat de Heere het doet. Zou Hij het dan wel doen? Ja. Hij doet het omdat Hij het beloofd heeft. Zo te geloven dat de Heere goed is en doet wat Hij zegt. Als je dat mag geloven dan kun je door dit leven en mag je steeds zien hoe de Heere helpt.

Nog een ding. Salomo kreeg een verstandig hart. Later in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, geeft Jezus onderwijs en zegt tegen Zijn discipelen: meer dan Salomo is hier. Verstandiger, wijzer dan Salomo ben ik. Salomo is maar een voorbeeld van de Heere Jezus die zou komen. Het beeld dat voor ging dat eerst was waardoor wij weten dat de Heere Jezus zou komen. En wij weten dat Hij is gekomen. Meer wijsheid dan Salomo heeft de Heere Jezus. En dat is wat de Heere wil geven. Weet je nog? Hij wil Zijn Zoon geven, het liefste wat Hij heeft. Opdat je werkelijk zou leven. Het leven zou hebben in Zijn Naam. Betaald voor alles wat jij hebt gedaan, uit je boze hart is opgekomen. Hij heeft Zijn Zoon gegeven om te betalen, om verzoening aan te brengen tussen God en jou. Dat geeft God: vergeving, verzoening als wij in Jezus geloven. Want de meerdere Salomo is. Wat vraag jij? Eerst op letten: wat God geeft. Dan vragen. En dan zien wat God geeft. Amen.

 

Woensdag 13 maart 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp [Putten] – 1 Koningen 3 vers 9 – jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid