De nuttigheid van de offerande en dood van Christus aan het kruis

De Heildelbergse Catechismus leert ons wat de nuttigheid van het verzoenend sterven van Jezus Christus is. Hebben we belangstelling voor Zijn werk? Mag Hij in onze plaats staan? In de betekenis, de zekerheid en de kracht van Jezus’ roept en nodigt God ons om het leven buiten onszelf te zoeken en alles te verliezen en in Hem te leven.

De nuttigheid van de offerande en dood van Christus aan het kruis

1. De betekenis van Zijn dood
2. De zekerheid van Zijn dood
3. De kracht van Zijn dood

1. De betekenis

Lastig als je met een dubbele verplichting zit. Ene feestje en andere feestje. Dan kiezen. Vervelend. Maar als je vriendje een prijs heeft gewonnen maar zelf niet kan ontvangen, dan jou vraagt. Dan spring je een gat in de lucht. Er zijn omstandigheden dat je blij bent als iemand anders het voor jou doet. Gesprek voor je overneemt, taak uitvoert.

Wat nu met Christus in uw plaats? Bent u er blij mee? Niet te snel, eerst over nadenken. Blij met het ‘Ik voor u’. Ik heb gisteren meegedaan met de evangelisatie in Drielanden. Wel wat overwinnen. Ik kan het van harte aanbevelen. Hebben uw gebed nodig. Aangrijpend als mensen er dan geen belang voor hebben. In de kerk anders? Heeft u er belangstelling voor? Voor Zijn werk?

Christus heeft in de staat van zijn vernedering de zaligheid verworven, verdiend. Vader straf Mij maar. Daarmee verdiend. Lijden, dood en nederdalen ter helle. Uit te delen aan verloren zondaren. We volgen de belijdenis van de kerk met de twaalf artikelen. Vorige keer stilgestaan bij geboorte van Jezus en geleden heeft onder Pontius Pilatus.

Waarom moest Hij dit doen? Waarom heeft Hij dit gedaan? Het is niet alleen een weg van lijden geweest maar tot in de dood! Hij ging de dood in. Stuk ergenis in. Ons eigen doodvonnis. Als we toestemmen dat Hij de dood in moest, dan veroordelen wij onszelf dat we de dood verdiend hebben. Daasheid? Onbeduidendheid? Ergenis? Nadruk op moeten in de Catechismus. Moeten vernederen. Er was geen andere weg. Hij moest deze weg gaan. Waarom moest Hij deze weg voor mij gaan? Een groot wonder als het licht mag vallen op het ‘Ik voor u’. Onbeschrijfelijke liefde. Zichzelf gegeven heeft voor zondaren die niet naar Hem vroegen. Waarom is Hij zo diep vernederd? Vanwege Gods deugden. Gods rechtvaardigheid en waarheid. Hebben we daar voldoende oog voor? Zaligheid komt buiten ons te liggen. Hij staat zelf in voor Zijn kerk. Geen andere weg. Wie kan er dan beantwoorden aan die goddelijke deugden? Als u uw eigen hart een beetje kent, dan is het onmogelijk. Wie er kan er nu beantwoorden aan Gods deugden? Dan is het een groot wonder dat er in de eeuwigheid geklonken heeft: Ik zal komen. Daarom tot een vloek geworden. Broeders in alles gelijk uitgenomen de zonden. De kruisdood iets meer. Opdat ik van de vloek en de toorn van God eeuwig zou ontheven zijn. Hele persoonlijke vraag over de nuttigheid van Zijn dood voor mij. Naar de betekenis kijken. Wij hebben het zo verzondigd dat we de dood moeten sterven. Maar o wonder van genade dat er vergeving is en dat u zo de toevlucht neemt tot de Gekruisigde Christus.

2. De zekerheid

Waarom is Hij begraven? Blijkbaar heeft ook die begrafenis waarde. Als het gaat om het verwerven van de zaligheid. Ligt kracht en troost in. Welke nuttigheid? Opmerkelijk in het antwoord 43. Onze oude mens moet met Hem begraven worden. Het is een proces. Afsterving van de oude mens. Waarachtige bekering bestaat in een begraven worden met Hem. Mattheüs besteedt veel aandacht aan het begraven. Geen schijndood, coma, maar werkelijk gestorven. Wist ik wel zegt een jongen misschien: Romeinse soldaat stak speer in Zijn zij. Maar dit gaat verder. Bij Zijn begrafenis ook de overheid betrokken. Van de vorige keer: waar de komma over geleden heeft onder Pontius Pilatus. Ook begrafenis onder Pilatus. Jozef van Arimathea eist het lichaam van Jezus op. Geen twijfel over, werkelijk de dood in gegaan. Begrafenis, wachten. Zijn getuigen dat de Engelen kwamen en het graf leeg. Lukas schrijft over de dingen die zeker zijn. De begrafenis van Jezus met Joodse rituelen omgeven (specerijen). Graf geheiligd. Krijgt een andere betekenis. Aangrijpend bij een begrafenis. Kist in de aarde. Toch als we aan Christus zijn toebetrouwd: zie hier ben Ik. De prikkel is er dan uit.

Als u de Bijbel leest, het verbranden van een lichaam was een straf. Begraven niet. Christus heeft het grad geheiligd. Hij is het zelf ingegaan. Het graf is geen betaling van de zonden maar Hij heeft betaald. Doorgang. Is het dan nodig? Het graan gezaaid. Het lichaam gezaaid, Paulus noemt dit. Begraafplaats wordt ook wel de dodenakker genoemd. Eenmaal vruchten zal voortbrengen! Lichaam in oneer gezaaid en in eer wordt opgewekt. Christus zo de dood is ingegaan. Verzekerd, wachten erbij. Wat is dan de kracht van de opstanding enorm geweest! Eerste trap van Zijn verhoging. Opgevaren ten hemel zit Hij daar nu biddende. Voor die jongen die er niets mee te maken wil hebben, dat meisje dat al afgehaakt is, voor een kerk die zalig wordt.

Om nu dwars door de dood te zien. Achter het verlies de winst te zien. De betekenis te zien, zo nodig. De zekerheid te zien. Zo zeker de dood overwonnen.

3. De kracht

Dat door Zijn kracht onze oude mens met Hem gekruisigd wordt. Waarom volgt daar ook nedergedaald ter helle? Bij elkaar laten. In staat van Zijn vernedering ook nedergedaald ter helle. Tweeledig de nuttigheid. In de eerste plaats voor de tijd en ten tweede voor de eeuwigheid. Heel nuttig, heel praktisch voor nu, morgen en de komende tijd. Ook erin betrekken nedergedaald ter helle. In hoogste aanvechting vertroost ben dat Hij mij van de helse benauwdheid verlost heeft. Wat is de hel? Bijbel uiterst sober erover. Plaats van wroeging. De hel met name die plaats waar God niet is. De enige reden waarom wij hier nog kunnen zijn, en zo hier kunnen zitten, is vanwege Gods algemene goedheid en aanwezigheid. Zo ook bij Christus die de aanwezigheid van God moest missen. Niet werkelijk in de hel geweest, want Zijn ziel zal de verderving niet zien (Psalm 16). Die benauwdheid en helse kwelling die Hij heeft ondergaan heeft kracht voor tijd en eeuwigheid. Dat Hij nedergedaald ter helle is dat betekent dat ik in mijn hoogste aanvechting verzekert zij. Of heeft u daar geen last van? Een waar geloof is toch een aangevochten geloof? Satan kan Gods kinderen niet uit de hemel houden maar wel de hemel uit hun hart. Hij is de weg gegaan in aanvechting, in verlatenheid. Dat het wel lijkt dat God niet van u weet. Ene tegenslag na de andere. Wat een troost dan dat Hij nedergedaald is ter helle! Kracht ervan bij aanvechting, in verlatenheid en ook als de dood nadert. Wij kunnen veel dingen zeggen en weten, maar het moet er maar eens op aankomen. De dood in de ogen kijken, of beter: andersom. Wat een troost dan als de dood nadert! Als er zoveel dingen veranderen in deze wereld. Computers het gaan overnemen. Keuzes onvoorspelbaar worden. Als u het niet meer weet, dan vertroost te worden. Als uw boze lusten niet meer regeren, u mag ook invullen: ik. Wat ik allemaal denk en vind, en fijn heb. Kan zoveel ontspanning geven. Wat een genade als we zo de troost mogen ontvangen. Dat alles in Zijn hand ligt.

Het leven van het geloof is een offer. Mijn leven als een dankoffer Hem offer. Hij wassen en ik minder worden. Ik wil zo graag groeien. Dat is groeien. Dat Christus in mij leeft. Dat is ook de troost voor de eeuwigheid. Zo moe wordt van jezelf. Die zonden. Jezelf erop betrapt. Ik wist niet dat ik zo ben. Wat een puinhoop. Maar dan nooit meer te zondigen in het eeuwige leven. Nooit meer te hoeven zondigen. De hemel is Zijn aanwezigheid. Volle aanwezigheid. Het Lam dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. Hem groot te maken. Dwars door de dood heen. Dan lijkt er een punt gezet te zijn met het graf van Christus en de verzekering. Een punt met uw zonden en afmakingen. Maar Hij staat in voor Zijn eigen deugden. Dan gaat Zijn barmhartigheid schitteren. Waardoor Hij roept en nodigt en de toevlucht te nemen tot Hem. Wat is er mis mee om tot Hem te gaan? Alles te verliezen en tot eer van Hem te leven? Waardig om Hem groot te maken tot in alle eeuwigheid. Ziet u daar naar uit? Is dat het nut voor u en jou van de offerande en de dood van Christus aan het kruis? Amen.

Zondag 14 januari 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp [Putten] – Zondag 16 Heidelbergse Catechismus