‘Wat moet ik doen om zalig te worden?’

De stokbewaarder van de gevangenis in Filippi waar Paulus en Silas gevangen zaten komt in grote geestelijke nood na de aardbeving waarbij de deuren van de gevangenis geopend worden. Hij stelt de belangrijke vraag: ‘wat moet ik doen om zalig te worden?’. Het antwoord is even treffend als eenvoudig: ‘geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw gehele huis’. Zo komt Gods verbond door vader [= de stokbewaarder]  in het gezin en zo zijn de gezinnen een kerkje in de kerk wat ook geldt voor de doopouders die met het laten dopen van hun kinderen hun geloof belijden.

Gods wonderlijke handelen in het gezin van de stokbewaarder

1. Een mens buiten het verbond
2. God in een verbond
3. Een gezin binnen het verbond

Gemeente, als we zo Paulus en Silas in gedachten nemen, voorstellen zoiets tegen elkaar gezegd hebben als Luther tegen Melanchthon. Niet de grootheid van ons geloof maar grootheid van ons ongeloof. Als het tegenzat. Duivel tarten door te zingen.

Paulus en Silas opgepakt. In de gevangenis. Zou het wel goed komen. Is dit de weg? En dan een aardbeving. Deuren van de gevangenis open. Laatste uur geslagen, als gevangenen zouden vluchten dan zou hij gedood worden. Er ontstaat grote nood in zijn leven. Stokbewaarder. Niet stokken bewaren maar de gevangenen die in blokken zaten. Daar was hij verantwoordelijk voor.

Goed letten op zijn vraag: wat moet ik doen om zalig te worden? Nood omdat hij eens moet sterven? Let op de situatie. Romein vraagt het aan een jood. Diep geestelijke nood. Wist hij ervan? Misschien gehoord van Paulus en Silas die op de straten evangeliseerden.

Stokbewaarder heeft niets. Vreemdeling van de beloften Gods. Niet gedoopt. Om radeloos te worden. Wat moet ik doen om zalig te worden? Hoe was zijn huis? In het Grieks staat er zijn familie. Was wist zijn gezin van vergeving en verzoening? Ze wisten niets. En toch gemeente, dwars door alles heen, wordt deze man gegrepen. Onbegrepen goedheid. Dat deze man zo geraakt wordt en zijn weg geleid. Een man buiten het verbond en wordt het onderwerp van de liefde met Christus. Een groot wonder dat de Heere dat doet, zegt u misschien. Maar dat doet de Heere ook met u! Hij laat Zijn Woord en beloften bekendmaken. Alles te vinden in Hem voor dit leven en het toekomende leven. Hii brengt het Woord niet alleen tot het oor maar ook tot het oog [Hij laat het zien in de doop en verzegelt het aan de voorhoofden van je kinderen].

Maar die stokbewaarder, we weten niet hoe oud hij is, nooit iets mee gebeurd en dan dit moment ineens gegrepen. Hoe vaak hebt u het gehoord? Rekensommetje: zo’n 100 preken per jaar, als u 50 jaar bent dan zo’n 5000 keer gehoord. Wat heeft het uitgewerkt?

2

Op de vraag: wat moet u doen? Gelooft in de Heere Jezus Christus. U had misschien iets anders verwacht. Uw best doen.

Geloven is niet iets doen maar iets laten. Waarom dan? Omdat er één is geweest die alles gedaan heeft. U redt het niet. Hij heeft volkomen voldaan aan Gods wil. Oude Testament. Mijn wetten in hun harten schrijven.

Begrijpelijke vraag, eerlijke vraag. Wat moet u doen? U moet niets doen. Leunen en steunen op de beloften. U zult zalig worden, u en uw huis. Zijn er nog die het water aan de lippen staat? Alles geprobeerd om schoon schip te maken, zonden uit uw leven. En het lijkt wel hoe meer u het probeert, hoe minder ervan terechtkomt.

Je moet wel geloven, dat is weer een voorwaarde. Een Evangelie met voorwaarden is geen Evangelie. Dan merkt u wel dat er een onvoorwaardelijk rusten is. Dan komt er verwachting voor al uw kinderen. Als je ziet op de grootheid van de zaligheid, dan wilt u er nog eentje bekeren. Maar welke dan? Dan allemaal en het is ook nog zijn belofte!

Dat betekent dat als ze geloven, dan zalig worden. Geloof van pa brengt het verbond in huis. God belooft het. Niet misschien. Niet een beetje. Zal zalig worden! Moeilijk hé. Als kinderen ouder worden. Juist dan te meer op de beloften zien.

Door het geloof van pa komen de beloften in huis. Dan denk ik gemeente, we snappen het voor geen meter. Aan Abraham toch het verbond belooft. Eerste Europeaan die bekeerd is in Macedonië. U vindt het zo normaal dat u hier mag zitten. Maar is omdat de Heere zovelen in de geschiedenis in de kraag gevat heeft.

De Heere werkt altijd door de gemeenschap. Prachtig in het Oude Testament met Israël. Rein blijft, melaatsen buiten. Profeten gezonden. Onderwijst al de volken hen dopende. Gaat niet om individuen. Gaat om de gemeenschap. Daarom bent u hier. Hij is een waarmaker van Zijn Woord. Verwachting ouders. Houd Hem zelf Zijn beloften voor!

3

Vader een heiden. Nooit in de kerk geweest, ouders ook niet. Nooit een Bijbel in huis gehad. Door het geloof komt de stokbewaarder in een verbond. Ook uw kinderen. Niet hun geloof maar uw geloof. Aangesproken: geliefden in de Heere Christus. Uw ja-woord is een geloofsbelijdenis. Omdat het verbond ervan uitgaat dat u gelovige ouders bent. Niet het verbond, de Heere gaat ervan uit. Daarom bent u op de erve van het verbond gebracht. Hij gaat ervan uit dat als u volwassen bent, u een gelovige bent.

Gemeente aangesproken. Dat is lichaam van de Heere Christus. Bent u dan ook een levend lid? Het verbond maakt geen onderscheid. Ware en schijn christenen. Verbond rechttoe rechtaan. Onvoorstelbare klem legt dat op ons. Als die liefde u niet breekt, dan breekt niets u.

Kinderen gaan horen van pa. Horen over Christus en de beloften. U komt de beloften toe. Dan gaan we zitten redeneren en vragen erbij plaatsen. Onbekeerlijkheid is ontworstelen aan zijn liefdevolle omarming.

Zou het wel echt geweest zijn in het leven van de stokbewaarder? In de eerste plaats: woorden die ze nog nooit gehoord hadden. Hij wies hen. Vruchten. Jakobus: toon mij uw werken waarop geloof blijkt. Terstond gedoopt. En de zijnen. Paulus en Silas lichtvaardig geworden. Zomaar iedereen gedoopt. Nee, de Heere gaat Zijn verbond verzegelen. Hij gaat het toezeggen! Dat de Heilige Geest toe-eigenen wil hetgeen wij in Christus hebben. Wat wilt u nog meer? Hij doet alles!

Ze zeggen nog weleens: op een beloofde fiets kun je niet fietsen. In het geloof wel. Omdat het toegezegd is. Heb je het al? Nee, het ligt vast in de belofte. De belofte ligt vast in de Belover. Ik zal. Het Goddelijke Ik zal. Merkt u wel hoe scherp het ligt? Ouders, dan kan het bijna niet meer fout gaan in uw gezin. Dan praat ik ongeloof. Het gaat niet meer fout.

Hangt het af van mijn geloof? Gelukkig niet. Kan ik het nog weerstaan? U bent aan het redenen. Ik zou er bijna in meegaan. Hij belooft het en doet het. Dan wordt het gezin een kerkje in de kerk. Waar Hij wordt gediend. Zijn wil te volgen, voetstappen te drukken. Mag uw gezin zo een kerkje zijn in de kerk? Kinderen het zo mogen zien. Het echte leven.

We praten veel te weinig in de gezinnen. Agenda’s vol. Sabbatical houden. Jaar niets doen. In de kerk. Alleen catechisatie. Dat is het allerbelangrijkste, geleerd te worden. Clubs stoppen, krijg de leiding over me heen. En die tijd besteden in de gezinnen. Met elkaar spreken over de Heere.

U zult zalig worden, u en uw huis. Ons aangebracht. Ons beloofd. Zijn grote naam alle lof en eer ontvangen. Zijn grote naam ter eer. In het gezin van de stokbewaarder. In de gezinnen van de doopouders vanmorgen Zijn grote naam alle lof en eer. Amen.

Zondag 21 januari 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp [Putten] – Handelingen 16 vers 30-34