Bij de Schepping wordt de mens naar Gods beeld geschapen. In de herschepping hernieuwt en herstelt de Geest het beeld van God in een ieder die in Jezus gelooft. De vruchten van de Geest uit Galaten 5 staan niet op zichzelf, maar in het brede kader van Gods reddingsplan – door het kruis is mijn oude ik gekruisigd en word ik door de Geest vernieuwd naar het beeld van Christus.

Gemeente, nu word ik echt heel verdrietig, zegt de juffrouw. Wat zouden Frank, Willem en Jannie hebben gedaan? Met z’n drieën pakten ze de bureaustoel. Ze verstopten ‘m. Ze gingen snel weer op hun plek zitten toen de juf weg was. Ik ben niet verdriet omdat de bureaustoel verdwenen is, of omdat iedereen moest lachen, maar ik ben verdrietig omdat jullie niet eerlijk willen vertellen wat er is gebeurd. Ik ben zelf altijd eerlijk geweest. Zo gaan we toch met elkaar om, eerlijk? Snap je waarom de juffrouw verdrietig is. Ze hoopt dat de kinderen ook eerlijk zijn tegenover haar.

Zo is het ook met de Heere God. Hij had verwacht dat de mensen waren als Hij. We lazen Genesis 3. Wat een tegenvaller! Wat is God verdrietig.

Daarom terug naar het begin. Galaten 5 valt binnen Gods reddingsplan. De juf hoopt de kinderen te vormen zoals zij zelf ook is of doet. We lazen dat God schiep. Naar het beeld van God. Zo zijn we gemaakt. Wat betekent dat? Niet dat God ook twee armen en benen heeft. Een ander beeld. Misschien heb je het geleerd bij de bijbelse vragen: wat is het beeld van God? De mens is geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid. Het gaat niet om de buitenkant maar om de binnenkant. Gerechtigheid en heiligheid. God deelt Zijn liefde, genade, goedheid. Dat legde Hij in het hart van Adam en Eva. Je zou kunnen zeggen: het gaat om het karakter van God. We zijn zo geschapen dat we Gods karaktertrekken vertonen. Hoe lijk jij op je vader of moeder? Geduldig als je moeder. Of als mijn vader, altijd vriendelijk. Je merkt, je lijkt op je vader of moeder. Zo was dat met Adam en Eva.

We weten dat dat verkeerd is afgelopen. Genesis 3 volgt snel. De slang komt langs. Je kunt er prima van eten! Alles ligt in diggelen. Ze lijken eerder op die slang: onheilig, egoïstisch, arrogant.

God laat het er niet bij zitten. De Bijbel is een verslag van Gods reddingsactie. Woorden van vergeving. De Bijbel gaat ook over dat God weer Zijn karakter in ons leven gaat leggen. Dat wat Genesis 1 belangrijk vindt. God houdt dat vast.

Vandaar Galaten 5. Dat bedoelt Paulus. Je ziet weer: het karakter van God, vers 22. Zijn eigenschappen. Die worden weer gelegd in ons leven. Waardoor dan? We hebben het over het begin gehad, de schepping. We moeten het eerst nog hebben over het kruis, vers 24.

Dat komt namelijk door de Heere Jezus. Hij is gekomen om alles weer goed te maken. Ook hiervoor. Zou ik u zeggen: juist als je vers 24 leest, hoe radicaal is Jezus! Het vlees en zijn hartstochten gekruisigd. Het vlees (de zondige natuur) met die begeerten en verlangens, de zondige, zijn gekruisigd. Jezus is gekomen om te vergeven. Maar meer dan dat. Als je bidt, bid je om wat je verkeerd hebt gedaan. Hij wil dat van je over nemen. Hij stierf ervoor. Paulus zegt: er is meer, ook voor dat je verkeerd bent. Niet alleen oneerlijk doen, maar oneerlijk zijn.

Frank had er wel over nagedacht. Als ik mijn vinger opsteek, kan ik wel nablijven. Willem en Jannie zwaaien misschien naar me, maar dan kan ik in m’n eentje boeten. Ik zeg niets. Het is niet zomaar een foutje. Hij kan prima oneerlijk zijn.

Paulus zegt, Jezus is ook daarvoor naar de aarde gekomen. Niet alleen om dat we wel eens iets verkeerd doen. Psalm 51, David. Neem die zonde van me weg. Ik ben in zonde geboren. Zo zat zijn! Wanneer stopt dat nou? Paulus zegt, daarvoor is Jezus gekomen.

Je ziet hoe radicaal Galaten 5 is. Als we het alleen hebben over die eigenschappen, is het mooi. Je kunt dan denken: hoe komen we daar ooit bij? Vruchten die te hoog zijn om te plukken. Een ouderling hoorde een prekenserie hierover, maar de mensen werden moedeloos. Je ziet die prachtige dingen van vers 22. Maar je ziet ook je eigen leven. Je kent jezelf. Je boezemzonde. Dat je persoonlijkheid je in de weg zit.

Paulus zegt: niet zeggen, zo ben ik nu eenmaal, ik kan er ook niets aan doen. Eenmaal een zwak om boos te worden, te liegen, porno te kijken. Het zij zo. Nee. Zo ben je niet. Als we het vanavond hebben over het karakter van God, hoe God de mens heeft gemaakt, dan betekent dat ook dat God de mens anders heeft bedoeld.

Kijk in de eerste plaats naar het kruis! Houd het ook voor gekruisigd. Besef, bedenk, weet het! Er is een spijker door gegaan: de zonden, de krachten om je heen. Overwonnen door Jezus. Niet leven uit zwakheid, angst, wanhoop. Dat God je de rug toekeert, dat God je waardeloos vindt…?! Nee. Dat niet. Leef vanuit de overwinning van Christus. Leef door die Geest. Nu is het radicaal anders geworden.

Leven door de Geest. Na vers 24 zie je dat je terugkomt bij de bedoeling in het paradijs. Zoals alles kapot ging door Adam en Eva, zo zorgt de Geest dat er een vrucht komt waardoor alles weer heel wordt gemaakt. De Geest komt met een vrucht. De Geest brengt de karaktertrekken terug. Je wordt opnieuw geboren. Dat is de kern van de brief (6:11). In Christus ben je een nieuwe schepping. Al het oude kan er nog wel zijn, maar is voorbijgegaan. Kan je op Golgotha achterlaten. Zo heeft God het bedoeld.

Krijg je daar honger van, gemeente? Ik hoop het. Laten we eerlijk zijn, we denken: ach, ik heb geen zin om te veranderen. Klinkt mooi, werk van de Geest. Maar als het dichterbij komt, houden we het op een afstandje. De Geest werkt radicaal. We willen soms niet van de zwakte af. Die arrogantie zorgt ervoor dat je niet gekwetst bent. Egoïsme zorgt ervoor dat je rijk wordt. Porno zorgt ervoor dat je je niet alleen voelt. We kunnen er stiekem tevreden mee zijn. Terwijl het dingen zijn die anderen en onszelf pijn doen. We doen er de Heere verdriet mee. En Jezus. Het is zo weinig lijkend op Zijn eigen leven. We hebben Jezus ermee naar het kruis gedreven. De duivel beloofde al, je wordt als God. Het was een leugen. Vanavond is het de Geest die oprecht beloofd: als je eet van deze vrucht, als die Geest in je woont, dan zul je echt op God lijken. Dan word je Zijn beelddrager.

Ga naar Jezus. Belijd je zonden. Kom tot de Heiland. Stel je open voor de Geest. Geef je over. Jongelui, jullie in het bijzonder: de Geest maakt ons compleet nieuw. Ik heb het daarover in de groep van belijdeniscatechisatie. Dan moet ik veranderen. Misschien later. Niet nu. Als het gaat om de Geest, je weet, je verliest jezelf, je verliest vrienden. Ik zeg je vanavond: wees niet bang als het gaat om de Geest en het geloof. Verlang nou naar wat je kunt krijgen. Dat is toch veel mooier en beter! De Heilige Geest belooft hier zo dat als Hij in je werkt dat je dan een echte man of vrouw wordt. Je komt dan op je bestemming. Laat je daarom door Hem leiden.

Wat de Geest ook doet: hoe verandert Hij dan u, jou en mij? Paulus somt het op in vers 22. Ik ga er niet uitgebreid op in. Ik wil wel die 9 dingen langs. Het is inderdaad het karakter van God. Het zijn niet zomaar mooie woorden.

Je kunt het vergelijken met een sinaasappel. Het een vrucht. Enkelvoud. Bestaat uit 9 partjes. Het is Vaderdag: dan kan je dat nog even persen vanavond en zo controleren. In die 9 delen zie je het karakter van God.

  • Liefde. God is liefde. Dat is die opofferende liefde van Jezus.
  • Vreugde. Blijdschap. Niet zomaar menselijk. Onze blijdschap is afhankelijk van omstandigheden. Paulus in de Filippenzenbrief: ik ben verheugd. Hij zit in de gevangenis. Hij weet: Jezus leeft en houdt Hem vast.
  • Vrede. Sjalom in het OT. Betekent niet alleen dat er geen oorlog is, maar dat alles goed is.
  • Geduld. In de SV: lankmoedigheid. Dat betekent: geen kort lontje, maar lang. God ontbrandt niet snel in toorn.
  • Vriendelijkheid. Dat gebruikt Paulus altijd om aan te duiden dat God daarom verlost (Efeze 2, Titus 3). Die grote vriendelijkheid van onverdiende genade.
  • Goedheid. Het tegenovergestelde van jaloezie. Je gunt niemand wat. Goedheid, als je kijkt naar Jezus: niets voor zichzelf wil hebben. Hij geeft zelfs Zijn leven.
  • Geloof. Misschien beter vertalen met trouw. God is trouw. Hij houdt vast wat Zijn hand begon.
  • Zachtmoedigheid. Bij Jezus betekent dat: Hij onderwerpt zich aan de wil van Zijn Vader.
  • Zelfbeheersing. Je niet laten leiden door kwade verlangens, maar doet wat God verlangt.

Zo die 9 partjes. Alle 9 zijn eigenschappen van God. Heerlijkheid en volmaaktheid van God is erin te zien. Dat is nou het werk van de Geest. De Geest gaat het doen, als je bij Jezus hoort.

Dat moeten we goed vasthouden, als laatste, dan is het ook echt een vrucht van de Geest. Je kunt je afvragen, hoe staat het er dan mee? Goede vraag trouwens. Aan u hier en jou thuis. Herken je jezelf in vers 22? Merk je dat de Geest je laat groeien? Merk je de Geest? Kan een confronterende vraag zijn. Vaak zie je dat weinig bij jezelf terug. Het is een vrucht. Je kunt een vrucht in de aarde stoppen, dan groeit er weer iets nieuws uit. De Geest stopt het ik je hart. Vanzelf gaat het groeien. Omdat Hij het doet. Die 9 partjes waren ook bekend bij de Griekse filosofen. Ga er maar mee aan de slag, dan word je een beter mens. Paulus zegt: de Geest gaat ermee aan de slag.

Wandel door de Geest! De Geest gaat voorop. Aan ons de taak mee te gaan. Laat de Geest Zijn werk doen. Als Hij zaait, groeit er wat. Ik kijk naar ons broeikasje. Als ik kijk, zie ik niets. Maar een maand later wel. De Geest doet het wel! Als je bij Jezus hoort, dan doet Hij het! Je zult het zien. Hij zorgt dat het groeit. Het gaat bloeien. Er komen vruchten aan. Er zullen gaven en talenten komen. De Geest is bezig. Dat merk je dan.

Ja, gemeente, terug naar het begin. De juffrouw was verdrietig. Ze had gehoopt dat omdat zij eerlijk was, ze die eerlijkheid terug zou zien bij de kinderen in de klas. Misschien zijn mensen teleurgesteld in Christenen. Het valt tegen. Als God kijkt, wat ziet Hij dan? Zijn spiegelbeeld? Geef je over aan Jezus. Aan die Heilige Geest. Hij vernieuwt. Herschept. Hij maakt je zoveel anders. Precies zoals God je heeft bedoeld. Leef door die Geest.

Amen.

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 20 juni 2021, 18:30 uur. Schriftlezing Genesis 1:26-27, 3:1-7, Galaten 5:22-26.