De Psalmist van Psalm 27 is met zichzelf in gesprek. Waar is onze hoop en verwachting op gericht? Trouwen in de Adventstijd. Wat verwachten wij dan? Is het als in Psalm 17 voor ons: wacht op de Heere? Dan is er werkelijk én een heerlijke bestemming.

Psalm 27 vers 14: ‘Wacht op de Heere’.

Wacht op de Heere

Bruidspaar, en daarbij betrekken we ook graag kinderen en ouders, familie en vrienden, en gemeente van vrienden. Grote gave van huwelijk na een tijd van elkaar leren kennen en ontmoeten. Zo komen we hier in de kerk om de Heere te danken voor alles wat God heeft gegeven. Zijn wonderlijke hand.

Mysterieus. Dat is het wonderlijk van de Heere. We hebben al veel gehoord van het Woord dat de Heere wil geven. We mogen verleden, heden en toekomst samenvatten. Natuurlijk is er veel gebeurd. We hebben een geschiedenis. Verleden, heden en toekomst. Als u zo de stroom van de tijden ziet. Wat gaat het snel voorbij. Maar wat een onvoorstelbaar wonder dat de Heere de tijd in de hand heeft. Ook deze huwelijkstijd.

Het huwelijksformulier spreekt over kruis en tegenspoed. Maar ook over hoop. Het geloof heeft twee dochters: hoop en liefde. Veel sterker is moeder liefde met hoop en geloof verbonden.

Geven we een woord uit Psalm 27 mee. Psalm die bij bijzondere gelegenheden geklonken heeft. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven ik God gunst en hulp genieten zou. Je kunt zeggen het is pastorale Psalm. Hoe de Heere wil troosten in grote aanvechting. Psalm die begint met licht en heil. Groot en heerlijk is dat.

Nu mogen jullie trouwen in de tweede Adventsweek. Mooi dat het al genoemd werd in het stadhuis. Verwachting. In het Oude Testament. Waar niemand verwachten dat er verlossing zou komen. Betekent ook wat voor ons. De Heere openingen zijn waar geen openingen zijn.

En nederigheid. Wij zijn mensen van verder komen. Rijken heeft hij ledig weggezonden. Nu is het heel mooi die laatste verzen, zo ik niet had geloofd. Ik was vergaan. Maar letterlijk staat er niks. Vertalers hebben het zo ingevuld. Inderdaad dat is het geloof. Als God er niet was, en Christus er niet was, dan was alles verloren.

Dat zal in diepten van het leven zijn geweest. Ouderen en jongeren. Wat we vaak vergeten wat daar staat: wacht op de Heere. Als er geen hulp meer is, dan blijft Advent over en verwachting over.

Trouwen in een tijd in de wereld van donkerheid. Maar het is Advent 2022. Er is verwachting, er is hoop, door de duisternis heen. Het is opvallend dat de Psalmen zo spreken van hoop en verlossing. Maar ook verwachten. Ik verwacht de Heere. Jesaja boordevol van verwachtingen. Wordt wel genoemd Evangelist van het Oude Testament. En hier wacht op de Heere. Ik verwacht U. Wil Hem verwachten en Zijn hulp zal blijken.

Natuurlijk krijgen jullie veel wensen mee. Vroeg of laat ontvallen we elkaar. Dat merk je als je ouder wordt. Het is al een geweldig groot iets dat we dit als ouders mogen beleven. Waar is het leven op gericht? Op die Zaligmaker. Wij kijken niet verder dan ons werk. Maar wij moeten omhoog zien zoals in het stadhuis werd gezegd. Daar is Jezus, de Zaligmaker.

De gemeente die ik nog wat hand- en spandiensten verricht, werd bij de rouwdienst Psalm 115 gezongen. Looft God voor Zijn troon en hier beneden. Jullie gaan samen het leven door maar ten diepste, jawel je kunt elkaar niet missen, maar weet je wat hier zo wonderlijk is dat hier staat, niet wacht jullie, maar wacht jij, op de Heere. Bij afscheid van de Heere is alles persoonlijk.

Het gaat om de ontmoeting met God. Wie ben ik? Alle wegen van mensen zijn verschillend. Het mag gaan om het kruis van Christus. Rond de kribbe van Bethlehem. Dat was verwachting. Als een preek zijn toepassing mist, dan heb je er niet zoveel aan. Onthoud bij een Psalm: elke Psalm heeft een toepassing. Vaak aan het einde. Elke preek. Weleens gehoord: dat ik niet de Bijbel lees maar de Bijbel mij gaat lezen.

Nu gaat het om een ding. Wacht op de Heere. Paulus zei het zo, als we alleen in dit leven zijn hopende op Christus, dan zijn we de ellendigste. Als we gaan verwachten dan mag het hoop zijn met volharding. Als je opstaat elke morgen mag het zijn wat verwacht ik?

Het is nu Advent. Dan moet het ook gaan om die tweede komst. Op aarde waar gerechtigheid wonen zal. Wat is dat toch een heerlijke tekst en Psalm. Maar nu staat er wacht op de Heere. Maar man en vrouw. Ook de kinderen die je nu hebt en mag ontvangen. Heere, bij U is verwachting en hoop.

Ik vind het zo mooi dat er bij staat, wees sterk. Nou dat is wel een woord dat spreekt. Kop op, zeggen mensen. Doorgaan met alles. Luther had het goed begrepen. Trok de lijn door naar Paulus. Als ik zwak ben dan ben ik machtig. En Gods kracht wordt in zwakheid volbracht.

Die lijn trekt Luther heel sterk door. Een collega zei bij een gelegenheid: ik wens je veel zwakheid toe. Hij bedoelde. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Kracht van Hem ervaren. Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Wees sterk. We zijn heel graag zelfredzaam. Niet de ander laten doen. Wel belangrijk dat je een beetje op elkaar let. Man en vrouw geschapen voor elkaar. Dan zijn de dingen waar je het niet meer weet.

Luther had gelijk: dat gebeurt op de knieën. Wijlen ds. Glashouwer: Knieologie dan theologie. En Hij zal uw hart versterken. Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen. Pakt dat verloren schaap. En kopje op het hart. Zo voelt dat schaap dat die in de buurt van de Herder is.

Dan is er nog iets. Dat is hartversterking. Krachtig hart. Niet eigen kracht maar Gods kracht. Bij U schuil ik. Psalm 27, wat is dat voor woord? Verklaarders ook wel: in gesprek zijn met jezelf. Psalm 42. Hoop op de Heere. Nu hier wacht op de Heere. Meditatie nodig. De lijn van de kerkvaders, Augustinus.

Dit moet en dat moet. Maar ga maar eens naar huis. Hoe sta je met God en voor God. Bij U is kracht. Wij kunnen niet zo hard als ouderen. Maar de Heere wil geen luie mensen. En dan het laatste. Ja wacht op de Heere. Dat vind ik geweldig. Wacht toch op de Heere. Dat blijft toch alleen over.

Je heb een trouwboekje gekregen. Daar staan alle gegevens van een onbekende toekomst. Ook onze laatste dag staat achterin vermeld. Maar wat het wonder dan ga je naar de kerk en daar ligt de Bijbel. Een nieuwe hemel en aarde daar gerechtigheid woont. Jakob op zijn sterfbed. Zijn kinderen voorbij, zijn zonden voorbij. Op Uw zaligheid, op Uw Jezus staat er.

Op wie wacht jij? Wij als ouders. Wij allemaal. Die nieuwe hemel en aarde. Dan de Heere eeuwig verheerlijken. Dan heeft ons huwelijk een heerlijke bestemming. Eenzaam voor wezen en weduwnaars. Hij is de God van zaligheid.

Amen.

 

Woensdag 7 december 2022 – Grote Kerk Dordrecht – ds. P. Molenaar – Schriftlezing Psalm 27 en Romeinen 8 vers 18-25 en 31-39