Hoewel Maria schrikt van de boodschap van aartsengel Gabriël, aanvaart ze de boodschap toch in geloof en vertrouwen. Daarin is ze ons tot voorbeeld. Ze mag het Kind niet alleen onder haar hart dragen, ook in haar hart. De Geest komt ons nabij – Hij brengt ons Gods Woord te binnen.

Vol verwachting leven en dienen

Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Maria weet niet wat ze hoort en ziet. De engel Gabriël staat ineens voor haar. Ze mag moeder worden van de Zoon van God. Dat maakt veel bij haar los. Dankzij de genadige begeleiding van God raakte ze vol in verwachting. Ze gaat Hem voor verwachting dienen. God laat weten hoe Hij werkt. Hij brengt ons bij Zijn Woord en brengt Zijn woord bij ons. De Heere brengt alles mee. Zodat we vol verwachting Hem gaan dienen.

Een bijzondere roeping van Maria, hè. Ze mag Hem onder haar hart dragen. In haar hart krijgt Hij ook een gestalte. Het proces in haar hart gaat door ook als Hij sterft. Wij worden niet geroepen Hem nogmaals ter wereld te brengen. Wel in ons openbaren, doet de Heere.

Begrijpelijk dat Maria in verwarring raakt. Ze zal een jaar of 20 geweest zijn. Verloofd met Jozef. Wel van koninklijke afkomst, maar geen prins. Hij was timmerman – een goddelijk beroep. Hij woont niet in een paleis. In het noorden. De Grieks-Romeinse cultuur is er diep doorgedrongen. Mensen leven in afgoden- en heidendom. Uitgerekend dan en daar komt ineens bij Maria de engel. Nog wel de belangrijkste. Een van de belangrijkste. Aartsengel.

Lukas onderstreept: door God gezonden. God werkt heel verrassend. In een klein dorp kan Hij je opzoeken. In uw midden, vandaag. God werkt ook wel anders. Zes maanden ervoor verscheen de engel aan Zacharias. In de tempel, in het heilige. Het volk wachtte buiten. Een plek waar je een engel kunt verwachten. Maar een gewoon huis? Ja, bij de tent van Abraham en in het bij bij Manoach.

Hier gebeurt het. De Almachtige zei: ga jij maar naar Maria. Hij weet ons te bereiken waar we ook zijn. Onverwacht, plotseling. Nog steeds. Zijn ze er? Jazeker. Zien we ze? Nee. Maar er is een legermacht! Als we kerkdiensten houden is er een legermacht engelen op de been. God wil Zijn gemeente bouwen. Ook door mensen. Hij roept en zendt zijn Woord uit. Een kerkdienst is een bijzonder gebeuren. God zendt Zijn genade en goedheid tot wie Hij wil en wanneer Hij wil (Reformatie, Dordrecht). De hoge en heilige God spreekt hier door de dienst van mensen heen. Ook door mijn stem heen. Door de psalmen heen die we zingen. Uw hart staat er toch wel voor open?

Voor Maria is het schrikken. De lichtglans straalt op haar af. Stel je voor, het is donker, als nu, opeens eens een lichtglans. Maria schrikt van Gabriel. Een lichtglans. Maar ze schrikt vooral van wat Hij zegt. Wees gegroet, begenadigde. Dezelfde groet als die Jezus gebruikt na de Opstanding. Heil voor jullie. Redding! Dat betekent het. De engel vult het gelijk al in. God vergeeft jou. Hij is je genadig gezind. God de koning en schepper. Omdat Hij de hemel en aarde laat draaien. Die God is met u. De beste bescherming en beveiliging. In deze tijd werken beveiligingsdiensten op volle toeren. Wat AIVD en MIVD doen. We moeten beveiligd worden tegen terroristen, jihadisten, verwarde personen, fraudeurs, Whatsappfraude. Hoe beschermd we ook wonen (of denken), geen enkele beveiliging biedt een volkomen veiligheid. Bij God is een veilige schuilplaats! Jezus Christus is dat. Zijn oog is in liefde op ons geslagen. Hij kent ons. Hij ziet ons gaan. De Goede Herder is Hij!

Dat kind van Maria, wat een troost ligt er in die groet aan Maria. Het is om haar kind dat ze zo begroet wordt. Daarom aan het begin van de dienst: genade en vrede zij u. Hij is u genadig gezind om Christus’ wil. Zo mogen we omhoog kijken. Daar dieper in groeien in geloof en vertrouwen. Samen in Zijn Naam. Wat is een kerkdienst een bijzonder gebeuren. Hoe wonderlijk is Zijn Naam. We zongen Psalm 45 vers 1. Die Naam uitzeggen en uitzingen.

Ineens is Hij er. Hij dringt door met Zijn Woord en Geest. Hij zet alles in het licht van Zijn genade. Hij vangt de slagen op. Vrede zij u! Heerlijk en vol van de majesteit van Zijn genade. Hij staat hoog en verheven aan de rechterhand, maar Hij buigt Zich neer. Hij daalt af. Je raakt vol in verwachting. Heil voor u, jou.

De Heere is onze schuilplaats waar we altijd mogen schuilen. Hij wil ons beschermen tegen de doodsvijanden: zonde, duivel, dood. Jezus beschermt ons er tegen. Hij verlost ons. Tegen wat ons angstig maakt in deze tijd – waar zijn we aan toe met het virus. Een zwak en broos bestaan. Lichaam, ziel en geest is een opengebroken stad – iedereen wil er wonen, iedereen loopt erin. Tegen al die onveiligheid wil Hij ons beschermen.

Jezus is Zijn Naam. De Heere redt. Hij zal groot zijn. Hij zal koning zijn in der eeuwigheid. Oud woorden. God houdt zich aan Zijn woord. Toen en nu. Gabriel ontvouwt het heilsplan van God. Maria zal de moeder worden. Maria is anders dan Zacharias. Een vedette in de dienst van God. Oud. Een kind krijgen? Dat kan niet. Hij moest wat leren. 9 maanden moest hij zwijgen. Hoe zal dat mogelijk zijn? Een open vraag. Een geloofshouding. Stop Gods woord niet weg. Maar vragen, hoe zal het mogelijk zijn.

Jozef en Maria bewaren en elkaar voor binnen het huwelijk. Hoe zal ze dan zwanger worden? Gabriel weet antwoord. God is berekend op de zwakheid van ons hart en geloof. Ook daar moeten we tegen beschermd worden. Gabriël wijst op de Geest. Die zal over u komen. Overschaduwen. Een bijzonder beeld. In het oosten heb je brandende hitte. Je kan dat niet doorstaan. Maar de Geest zal met Zijn kracht in en om haar zijn. Zonder toedoen van een man. Is dat mogelijk? Hem ter wereld brengen? De Geest zal haar beschermen en beveiligen. Elke zwangerschap is een kwetsbaar gebeuren. Elk kind is kwetsbaar. Groeien naar volwassenheid is een kwetsbaar gebeuren. De Geest zal over u komen en de kracht van de allerhoogste zal u overschaduwen. Door God zijn alle dingen mogelijk. Dat staat in het heilsplan. Ook als we kinderen dopen; in de naam van de Geest? Dat die naam op je is. Hebben je ouders je gewezen op de Geest? Hou je van God?

Wat is nou een schaduw? Stelt toch niks voor? De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand! Beeld voor bescherming van God. Er kan allerlei kwaad je bespringen. De Geest heiligt en beveiligt je. Dat de Geest in je hart geopenbaard wordt. Met Hem leven.  Hem dienen.  Maria hoeft zich geen zorgen te maken over hoe en wel dat zal gaan. Ze kan het aan de Geest overlaten. Ik feliciteerde mijn broer, die nam zijn benoeming tot ouderling aan. Totaal ongeschikt, maar wel beschikbaar. Ik zei, houden zo!

Het heilige uit haar zal de Zoon van God genoemd worden. Het wonder is niet alleen dat ze moeder zal worden zonder man maar dat anderen haar kind zullen noemen de Zoon van God. En zo zullen kennen.  Dat ligt in de hand van de Geest. Petrus zegt het: U bent de Zoon van God. Dat heb je niet van jezelf! God geeft ons goede raad. Zullen we die raad ter harte nemen? Hoe zal ik Hem volgen? Hoe zal het kerst worden? Hoe is het mogelijk? Hij zal het leren door de Geest. Schuil achter deze woorden. Wacht op de Heere. Verwacht het van Zijn Woord. Hij zal het uitwerken in je leven.

Maria is diep geraakt. De Geest is al bezig. De dienares van de Heere, zegt ze. Ze geeft zich al over. Aan wie of wat? Toch wel aan de Heere he. Op grond van Zijn Woord. Anders bouw je op zand. Hem navolgen in je leven. God, hoe zal het mogelijk zijn? Hoe moet het nou? Dan worden we geroepen de houding van Maria over te nemen: stel je lichaam en ziel beschikbaar. Laat met mij geschieden naar Uw Woord. Dan mogen we hopen op Zijn woord.

Dan gaat de engel wel. De kerkdienst voorbij. Maria alleen? Jaja. Wel eenzaam, maar niet alleen. Met God gemeenzaam. De Geest gaat mij. Nergens zijn we onbereikbaar en onvindbaar. De Geest blijft eeuwig bij ons.  Wonderlijk hè. Laten we zo met de Heere leven en Hem dienen. Vol verwachting van Hem. Wat heeft Hij voor ons in petto? Weet u het? Ik niet. Bijbel nodig. Om te leren en te groeien. Ik weet in elk geval, een jaar ouder, geen aftelkalender maar wel een jaar dichterbij dat we leven zullen in de Gloria Dei. Zullen we Hem zien zoals Hij is. Hoop op de Heere! De Geest rust op u. Moet je nou eens kijken. Mijn ziel verwacht de Heere en ik hoop op Zijn woord.

Amen.

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Dorpskerk, zondag 5 december 2021, 15.30 uur (i.v.m. avondlockdown covid-19). Schriftlezing 2 Samuel 7:12-17 en Lukas 1:26-38.