Ds. P. den Ouden (Katwijk, voorheen Wouterswoude)

1 july 2012, bediening Heilig Avondmaal, 9.30 uur – 11.41 uur

Psalm 72:1

Wet des Heren

Schriftlezing: Romeinen 8, 28-39

Voorbede en dankzegging

Psalm 72: 2,3 (collecte)

Tekst Romeinen 8, 32

Psalm 72: 6 (na de prediking)

Psalm 145: 2,3 (gereedmaken Tafel)

 • Voorafgaand tafel 1: Jesaja 54:1-4; afsluiting tafel met Jesaja 40:1-5 en zingen Psalm 72:7
 • Voorafgaand tafel 2: Jesaja 54:4-8; afsluiting tafel met Jesaja 40:6-11 en zingen Psalm 72:8
 • Voorafgaand tafel 3: Jesaja 54:9-11; afsluiting tafel met Jesaja 40:27-31 en zingen Psalm 72:10

Psalm 72: 11 (slotzang, “zonder voorspel”)

Enkele citaten/aspecten uit de preek:

 • Romeinen 8 wordt wel genoemd het Hooglied van het Nieuwe Testament
 • Vers 29 en 30 ook wel genoemd gulden keten der zaligheid
 • De Heere begint bij het allereerste begin, eindigt bij het allerlaatste einde. Begint in de eeuwigheid, eindigt in de eeuwigheid.
 • Paulus is eerlijk: er blijft wel strijd, honger, benauwdheid, geweld
 • Met eerbied gesproken: er staat een berg op tafel he. Golgotha is hier te zien. Daarin wil het Avondmaal ons leiden.
 • God gaf Zijn Zoon, het allerliefste, het allerkostbaarste. Er staat niet ‘gegeven’, maar ‘niet gespaard.’
 • Vaders en moeders kunnen kinderen sparen door niet de straf te geven die de kinderen wel verdienen. Zo ook rechters, dat een verdachte toch iets minder straf krijgt. Doet God niet.
 • Er moet betaald worden!
 • Waar denk je straks te blijven? Dat de Heere u zal sparen? U zal sparen? Hij heeft Zijn Zoon niet gespaard, zal Hij u, zonder Zijn Zoon, dan wel sparen?
 • Om zondaren te bevrijden, zo zwaar wou lijden.
 • Week van voorbereiding, toen je eerlijk werd voor God, zo was het toch, voor zo één, zoveel liefde?
 • Zit je niet te wachten op het teken van de liefde? Doet het je niets? Loop je gewoon parmantig naar voren? Gewoonte in het aangaan?
 • Geloof is nodig, jazeker.
 • Ik moet met mijn dood tot het leven gaan. Met mijn wonden naar Zijn bloed. Met mijn schuld naar Zijn verzoening. Met mijn verdorvenheid naar zijn genade.
 • Een gelovige is niet iemand die veel heeft, maar veel mist.
 • Tamelijk betrouwbaar kenmerk van geestelijk leven: als het je tekent, zoveel verdriet, wordt het nou nooit beter? Zou zo graag meer liefde voelen, meer geloof hebben, geen ene zonde meer doen. Eerlijk beeld van jezelf.