De Psalmist van Psalm 119 betuigt hoe wonderbaar de getuigenissen van God zijn. Het gaat over Gods wet, over Zijn inzettingen en ook over Zijn beloften. Die Hij uit genade schenkt, het is Zijn opzoekende zondaarsliefde. Heeft dit ons hart? Bewaart onze ziel Gods getuigenissen? Om voortdurend te overdenken, stempelt dit ons leven? 

Psalm 119 vers 129: ‘Uw getuigenissen zijn wonderbaar, daarom bewaart ze mijn ziel‘.

Hoe wonderbaar zijn Uw getuigenissen

1. Wat de Psalmist over de Heere betuigt: hoe wonderbaar zijn Uw getuigenissen;
2. Wat de Psalmist van zichzelf zegt: daarom bewaart ze mijn ziel.

Gemeente, als we mensen ontmoeten die net als wij kerkelijk zijn. Dan kan het zijn joh waar ga jij naar de kerk. Dan kunnen ze bedoelen in welke plaats ga jij naar de kerk. Of bedoelen naar welk kerkverband. Veel verdrietiger is als mensen vragen joh, ga jij ook naar de kerk? Dat had ik nooit achter je gezocht. Dat is heel verdrietig. En toch komt het voor. Christenen zijn is bepaald heel wat meer dan kerk-zijn, maar als mensen zeggen joh ga jij ook naar de kerk? Dan bedoelen zij: ben jij christen?! Heb ik nooit kunnen merken. Als we echt christen zijn dan is dat een stad op een berg, een licht op een kandelaar.

Waar ga jij naar de kerk? Ik hoop dat u kunt zeggen daar waar het Evangelie wordt verkondigd. We mogen in onze gemeente het Evangelie horen en daar gaat het om. Zo moet er bij ons gebed zijn voor de kerk want dat is geen vanzelfsprekende zaak. En het is ook niet zo: bij ons wordt het Evangelie verkondigd en blijft uiteraard zo. Nee, dat kan zo veranderen. We mogen wel elke dag vragen: bewaar Uw kerk.

De kerk is daar waar het Woord recht wordt bediend. Zo kom ik bij Psalm 119. Ik vraag uw aandacht vragen voor het 129e vers. Uw getuigenissen zijn wonderbaar, daarom bewaart ze mijn ziel. In het boek der Psalmen zijn een aantal Psalmen, niet alleen Psalm 119, waarop de lof op God wordt bezongen. Gods wet. Maar als in het Oude Testament over Gods wet wordt gesproken, en zeker in de Psalmen, dan gaat het niet alleen om wat God beveelt maar ook wat Hij belooft heeft, gedaan heeft.

Wet betekent feitelijk onderwijs, het onderwijs dat God ons geeft. En daar hoort dan echt niet alleen bij wat God van ons vraagt maar juist ook datgene wat God belooft. Een aantal Psalmen waarin Gods lof wordt bezongen, dat begint al bij Psalm 1. De rechtvaardige overdenkt Gods wet dag en nacht. Er zijn twee soorten mensen: rechtvaardigen en goddelozen zoals er ook twee wegen zijn. Je kunt ook denken aan Psalm 19. In de eerste helft van die Psalm wordt de grootheid van Gods schepping bezongen en dan in de tweede helft de grootheid van Gods wet, Gods onderwijs. Des Heere wet nochtans, verspreid volmaakter glans, omdat ze het hart bekeerd.

En dan heb je Psalm 119. De langste Psalm uit het boek der Psalmen. Psalm 119 de langste Psalm. In achtmaal 22 verzen wordt de lof van Gods bevelen, Gods getuigenissen bezongen. Het is een acrostichon. Elk acht paar verzen begint met dezelfde beginletter. De eerste achtpaar met de letter alpha. De laatste met een taw. De Statenvertalers hebben die vorm bewust neergezet.

De vorm ondersteunt de inhoud. De Psalmist wil laten zien dat je alle vormen nodig hebt om Gods lof te bezingen. Gods getuigenis, inzettingen, recht, wegen en paden bekend. En dan is er maar een vers van Psalm 119 waarin die woorden niet voorkomen. Ik zou kunnen vragen lees heel de Psalm door maar laat ik het nu zeggen.

Wees borg voor uw knecht en goede, laat mijn genade u niet onderdrukken. Vers 122. Dat is het enige vers waar je niets vindt over Gods getuigenissen, inzettingen, rechten. Waarin is deze Psalm gedicht? Vreemdeling hier beneden. In ballingschap mogelijk. Weleens gedacht dat het gedicht is door koning Jojachin. Veel belangrijker is dat wij de Psalmist nazeggen. Wat hij getuigt van het hart. Wat de Psalmist betuigt van het Woord van God. Eerste gedachte.

1. Wat de Psalmist over de Heere betuigt

Gods getuigenissen. Meervoud. Ook dat woord getuigenissen komt 22 keer in deze Psalm voor. Precies het aantal letters van het Hebreeuwse alfabet. Volheid aan te tonen. Kanttekeningen geven soms alternatieve verklaringen. Uw getuigenissen zijn wonderbaar staat in de Bijbel. Kanttekeningen: eigenlijk hadden we moeten vertalen Gods getuigenissen zijn wonderen. Dat is nog krachtiger.

Wat wordt bedoeld met getuigenissen? Nou de ark van het verbond wordt ook de ark van de getuigenis genoemd. Niet beginnen bij wat God van ons eist maar naar ons geeft. Als wij echt naar God luisteren als gevallen mensen. Ik heb er helemaal geen zin in en ik verzet me er ook nog tegen. Gods opzoekende zondaarsliefde.

God heeft wonderen gedaan. Waar dacht een Israëliet aan? In de eerste plaats aan de uittocht uit Egypte. Aan de schepping denken kon ook. Maar het wonder van de verlossing nog groter dan van de schepping. Weet je wat er gezongen werd? Wie is een God als U? Exodus 15 vers 11, Exodus 34 vers 10. Als het loopt over Gods wonderen, dan moeten we het hebben over wat God belooft.

De Psalmist had nog niet de hele Bijbel. De eerste vijf boeken en een deel van de profeten. Wij hebben de hele Bijbel. Uw getuigenissen Zijn wonderbaar. Waar denken wij aan? De Bijbel is met geen ander boek te vergelijken? Is er nog nieuws? Ik zeg het ook eerlijk: ik heb het ook gedaan, de verkiezingen in Amerika. Stemmen tellen, wat gebeurt er? Inmiddels bekend.

Als aan werd gevraagd, begin 19e eeuw, was er nog nieuws? Alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, antwoordde hij dan. Dat is altijd nieuws. Het nieuws van nu is over een paar weken oud nieuws. De goedertierenheden van God zijn iedere morgen nieuw. Het zijn Gods goedertierenheden dat wij niet vernield zijn, Klaagliederen.

Dan is er een Engelse zang. Als ik het wondere kruis aanschouw, dan weet ik hoe mijn trots berouw, slechts schade brengt. Hoe kan ik het kruis aanschouwen? Je kunt naar Jeruzalem afreizen en naar die plaats gaan. Maar daar vind je Hem niet aan het kruis. Waar dan wel? In het Woord. Het portret. Hij zit aan Gods rechterhand. Het hart omhoog, het oog naar boven, hier beneden is het niet, het ware leven lieven loven, is waar men Jezus ziet.

Het zou verdrietig zijn als mensen niet aan je zien dat je een christen bent. Joh, dat had ik nooit achter jou gezocht. Op maandagochtend hoef je dat over een voetballiefhebber niet te zeggen. Daar praat die over. Hoeveel meer een christen over de vergeving der zonden?

Uw wonderbaar is Uw getuigenis. Van Gods opzoekende zondaarsliefde. Liefde tot God betekent altijd liefde tot Gods Woord. Waarom is het ook zo wonderbaar? Als wij echt Christus toebehoren dan wij onszelf verloochenen. In de 17e eeuw heeft Pascal dat gedicht. Een van zijn gedachten. Zo bijzonder dat die Godsdienst nog bestaat. Dat wij van huis uit niet blijven wie we zijn. Dan is het Evangelie niet naar de mens.

Dat het een heel wonderbaar getuigenis is. Dat de Heere vraagt dat wij onszelf verloochenen, tegen onszelf gaan strijden. We mogen niet blijven wie we zijn. Daar is de mens goed af als hij hier zichzelf leert verloochenen. Zonder kruis geen kroon, zonder strijd geen overwinning. Het is weleens zo gezegd: Gods geboden is een kleed die past bij onze werkelijkheid. Als we Gods geboden hier niet houden, dan hebben we hier al te maken met brokken.

Als wij Gods bevelen liefhebben, dan schrijft Hij Zijn wet in onze harten. Dan keer ik weer even terug naar het Oude Testament. Uitgeleid uit het diensthuis. Dat is niet zonder reden dat dat boven de wet staat. Geloof in de enige God. God bestaat niet? Dat klopt voor de afgoden. Voor de enige, ware God klopt het niet. Die bestaat echt. Hoe wonderbaar Zijn Uw getuigenissen. Dat is de God die ik dien, zegt de Psalmist.

De God die hemel en aarde geschapen heeft. De God die zorgt voor al Zijn kinderen. Hoe donker ooit Gods weg mag wezen, Hij ziet in gunst op die Hem vrezen. Die God zorgt voor mij. Het is niet zo dat wij zelf een voorstelling moeten maken van die God. God die echt hoort, luistert. Hij heeft toch geen lichaam? God is een horend God. Hij is een machtig God. We kunnen in die zin zeggen Hij heeft armen. Hij doet wonderen.

Je mag ook denken aan de rustdag, de eerste dag der week. Joh, mag jij dit niet, dat niet. Je kan het anders kunnen bekijken. Je zou op zondag je huiswerk kunnen doen, je administratie. Wat een zegen dat we rustdag mogen hebben. God beschermt ons van altijd maar doorgaan. Als een gezin de rustdag zo mag kennen, dan is het blijde dag. Als we als het goed is met het gezin naar de kerk gaan. Als ze nog heel klein zijn, dan een van de ouders. Zo vroeg mogelijk de kinderen meenemen. Dan krijgen ze een tegenzin?! Nee, zo moeten we het niet bekijken.

Joh, zoals vroeger de zondag toen ik als klein kind opgroeide. Het gaat hand in hand. Mocht wat langer opblijven. Was gezellig koffiedrinken na de dienst. Ik kreeg een glaasje fris. Catechisant. Waarom kom jij? Omdat het hier zo gezellig is? Iedereen begon te lachen. Maar is ook zo! Hoort er ook bij. Dat de zondag zo ook mag zijn. Dat je vanaf het begin de zondag heiligt. Als je in een gezin het roer moet omgooien met opgroeiende kinderen, valt niet mee. Je leert je kinderen een keer naar de kerk te gaan. Tenzij God het verhoedde moet je er maar vanuit gaan dat kinderen dat dan gewend zijn en zo zullen doen.

In deze coronatijd gezegd: de kerk mag wel bij elkaar komen maar de voetbal niet. Een kerk is geen voetbalwedstrijd. Dat gaat nog heel wat dieper. Met voetbal kun je niet sterven, met de levende God wel. Je kunt ook denken aan een huwelijk. Een man en een vrouw die hun leven lang elkaar trouw blijven. Ik ben uitgekeken op mijn vrouw. We zetten er een punt achter. En daarna een ander en dan weer. Wie zijn de dupe? De kinderen. Als er de trouw is, wat een orde en rust geeft dat. Als je Gods inzettingen overtreedt, dan heeft dit al gevolgen in dit leven en nog niet gesproken over het toekomende leven. Als we de wet geestelijk opvatten, dan staan we allemaal schuldig.

2. Wat de Psalmist van zichzelf zegt

Dan kom ik bij het einde van de Psalm. Berijmd. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Hoe wonderlijk zijn Uw getuigenissen. Uw Woord geeft aan mijn ziel vertroosting, Geest en leven. Ik kan U met niets vergelijken. Wie is een God als U? Hoe wonderbaar zijn Uw getuigenissen. Wat wordt bedoeld met bewaren? Ik heb het goed bewaard achter slot en grendel. Zo niet zien. Dan moet je het op gaan zoeken.

Maar hier wordt bedoeld met bewaren ik houd het steeds in de gaten. Ik moet er steeds op letten. Van minuut tot minuut. Mijn ziel doet dat. Mijn hele persoon. Niet alleen mijn verstand. Ook van mijn wil en gevoel. Je kan iets in de gaten omdat het moet. Maar het kan ook dat het gewoon je hart heeft. Daar strek al je liefde heen. Uw getuigenissen streelt mijn ziel.

Dan wil ik een aantal concrete dingen noemen. Wij hebben de Bijbel in gedrukte vorm. Wij hebben Gods getuigenissen in de Bijbel. Dan lezen wij elke dag in de Bijbel. Persoonlijk en als gezin. Dan bid je dat je het mag begrijpen. Er is niks verkeerds om Bijbelteksten uit je hoofd te leren. Als ik mijn leven over zou mogen doen, dan zou ik dat doen. Elke week een Bijbeltekst leren. Gewoontes aan te leren.

Het is mijn opgevallen dat Engelse scholen, private scholen, dat doen. Memorie tekst. Elke week een tekst. Dan zeg ik natuurlijk je kunt al die dingen doen dat het bij de buitenkant blijft steken. Maar als het binnenkant is. Het is Gods werk om harten te raken. Maar wij moeten wel doen wat onze hand vindt om te doen. In de Bijbel lezen. Op de dag van de Heere bij elkaar komen. Ik heb altijd mensen aangeraden om een avond in de week vrij te houden voor de dienst naar de Heere.

Dan moet ik aan een Friese man denken, hij was vrijgezel. Als je een gezin hebt, dan moet je verstandig zijn. Niet de ouders beiden naar de kerk en de kinderen maar laten gaan. Dan bouw je aan de ene kant op wat aan de andere kant afgebroken wordt. Geert heette hij. Hij ging ook naar andere kerken als daar dienst was. He Geert, ben je er alweer? Ik kom kijken of er een Lam geslacht wordt. Het laat zien dat het zijn hart was. Christus Profeet, Priester en Koning. Hoe wonderlijk zijn Uw getuigenissen.

Dat er bij Hem vergeving is. Dat we allen geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus. Dat we alleen vergeven zijn in Zijn bloed. Ik ben een vreemdeling hier beneden. De Bijbel is je reisgids. Je moet hem elke dag raadplegen. Raad in de Bijbel. Dat doe je niet alleen maar met anderen. Ik ben een vriend en metgezel van allen die Uw Naam vrezen. Ik citeer hem maar berijmd. Het zal duidelijk zijn waar ik iedereen toe aan wie zetten. De Bijbel lezen.

Waar heeft u de Bijbel? O, even zoeken waar we die hebben. Dat zal bij u niet het geval zijn. Niet maar even een Psalm lezen. Dan hoeven we niet altijd een lange Psalm te lezen. Maar beter lezen dat we het begrijpen. Altijd op letten of de berichten in de media echt waar zijn. Maar de Bijbel is echt waar. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is, dat slechten wijsheid leert. Vraag zo naar de Heere en Zijner sterkte. Amen.

 

Zondag 8 november 2020 – Hersteld Hervormde Gemeente Putten – ds. P. de Vries – Schriftlezing Psalm 119 vers 129-152