Ds. N.M. Tramper

Zondag 12 november 2017, Ichthuskerk Reeuwijk, 9.30 uur.

Schriftlezing Genesis 39 + Hebreeën 11:39 t/m 12:3. Tekst Genesis 39.

 

Gemeente van onze Heere Jezus Christus,

In wil naar aanleiding van Genesis 39, over Jozef, 3 accenten leggen.

  1. Bron van blijvend geluk.

  2. Omgaan met beproeving en verzoeking.

  3. De Heere Jezus die ons is voorgegaan. Die voor ons is gegaan. Jozef is een beeld, een schaduw.

1.

Nog niet zolang geleden vertelde iemand uit Australië over iets wat ik niet kende. Golfsurfen. Over de golven surfen. Heel bedreven in. Ook in Nederland. In Nederland en Europa heel afhankelijk van de wind. Hoge golven, dan kan je daar over surfen. In Australië komen de golven uit de diepte van de oceaan. Komen naar de kust toe. Bij strand verheffen ze zich. Majestueuze golf. Grote kracht. Prachtige golven. Misschien wel eens gezien op een plaatje. Hij zei: doet me denken aan de dragende kracht van God. Uit diepte van oceaan opwelt.

Aan dat beeld moest ik denken. Jozef wat omstandigheden betreft, moeilijke dingen meemaakt. Iets draagt hem. Diepe golf. Niet afhankelijk van de wind. Stel u voor gemeente, u hebt het verhaal vaker gehoord, stel je voor: Jozef. Verworpen door broeders. Wilden hem ombrengen. Verkocht. Vreemd land. Taal niet spreekt. Als slaaf dienen in vreemd huis. Ver van God en familie. Moet toch veel met hem gedaan hebben. Wat een tegenslag! Jongen van jaar of 17. Misschien bij u ook wel tegenslag. Bericht, brief, email. Ineens van slag. Storm. Kan zomaar gebeuren.

Dan staat er, is leerzaam: en de Heere was met hem. Staat er meerdere keren. Huis van Potifar werd gezegend vanwege Jozef. Maar grote problemen in leven Jozef. Vrouw van Potifar. Jozef komt in gevangenis. Niet de plaats waar je moet en wilt zijn. Nu is alles verloren? Kwijt? Geen hoop? Lezen we: en de Heere was met hem. Jozef hield vol.

Hoe kan dat? Mogelijk? Zegen die Jozef ervoer, meekreeg, dat geluk dat dat kennelijk niet afhankelijk is van omstandigheden. Dragende kracht van Gods liefde. Vraag naar ons toe: ken je dat? Weet je daar iets van?

Gehoord van Londense predikant, Llyod-Jones. Bekend. Heeft mij altijd geholpen. De Heere gebruikte vooral ook hem voor mij. Hij zei: niet van buiten naar binnen te spreken maar van binnen naar buiten. Als je van buiten spreekt: let je op de omstandigheden. Van binnen naar buiten: stem van God. Misschien carrière maken. Gezondheid. Verhouding met je ouders. Vriendin bij je blijft. Dan gelukkig mens? Zeggen we tegen elkaar. Is menselijk. Als ik maar gezond ben. Als het maar goed gaat met mijn kinderen. Dan spreek je van buiten naar binnen. Niet aandacht geven aan de wind. Maar diepe golf van de liefde van God.

Dat is aan de orde bij Jezus en Samaritaanse vrouw. Zij komt om water te putten. Zij is op zoek naar bevrediging. Mijn water, dan zul je nooit meer dorst hebben. Zal een bron worden van levend water. Niet gedreven door uiterlijke omstandigheden. Nou gemeente, voor iedereen herkenbaar. Ook mee worstelen. Jozef: de Heere was met hem. Voorspoedig met je gaat? Kennelijk niet. Maar Woord van God – Jozef had geen Bijbel bij zich – was bij hem. Heeft hem gelouterd en gezuiverd. Gedachte aan God niet uit zijn hart. Hielp hem om vast te houden en vol te houden. Voor ons geldt? Woord van God je moedig maakt. Leven met God. Staande blijft als er iets gebeurt. Moed vat als je grote teleurstelling ervaart. Vertrouwen hebt dat de Heere voor je zorgt. Moeilijk. Hoe moet het verder? Lichtstraal in je ziel. Laten we op Jozef zien. Opgeven? Geloof opgeven. Nee hij bleef trouw. Hield vol. In huis van zijn meester en in gevangenis. Hebreeën 11. Geloofsgetuigen. Moeilijk hadden. Door Gods genade loop gelopen. Die rij is nog niet volkomen. Ook u moet daarbij. Zie op Hem! Getuigen kijken op ons. Geef niet op. Houd vast! Het is Gods liefde alleen die u kan dragen. Dat is het eerste punt.

Punt van zelfonderzoek. Aangenaam leven leiden. Enige is? Zegen van God ontberen. Omstandigheden veranderen, dan verlies je al je hoop. In de diepte van het leven terechtkomen. God zijn genade en liefde aan je toont. Ervaren. Herkent u dat? Mag u daaruit leven? Heel slecht gaan, maar toch is de Heere er.

2.

Hoe Jozef omgaat met verleiding. Dit hoofdstuk. Heel duidelijk. Vrouw haar oog op Jozef laat vallen. Jozef knap. Misschien haar man druk? Kwam tekort? Laat toe wat niet kan. Een tweede, een geheime liefde. Gaat hier over een vrouw. Moet je eens kijken! Wat slecht. Maar niet te snel zijn. Wie kan zeggen: ik ben rein en zuiver. Wie een vrouw aanziet om die te begeren. Overspel. Kunnen omstandigheden zijn die dag lijken te vergoelijken. Ze laat het toe. Valt dag aan dag Jozef lastig. Haar probleem en wij herkennen dat maar al te goed. Jacobus: verlangen laat groeien. Brengt vrucht voort. Zwangerschap vergelijkt Jacobus het mee. Geboorte, kind. Met verlangen, lust een plek heeft, baart het iets. Zonde. Zonde baart de dood. Is een doodlopende weg. Denk daar over. Luther – 500 jaar Reformatie; niet voorkomen dat de vogels boven je hoofd vliegen, maar wel dat ze een nest maken. Jozef was eenzaam. Naar intimiteit verlangde. Probeert te verleiden. Gehoorzaamheid aan zijn meester. Alles in mijn hand, behalve u. Testen op gehoorzaamheid en vrijheid. Waarom zou je je beperken? Voelt u, oude woorden van de satan. Je mag eten van alle vruchten, maar van die ene boom niet. Kies voor jezelf! Kies zelf wat goed en slecht is. Verleiding om over grens te gaan.

Hoe gaan wij om met verlangens die niet mogelijk zijn? Zwakheid weten. Seksueel terrein. Ander: bezit, carrière. Hier: relatie met iemand anders. Jong en oud. Pornografie. Enkele muisklikken verwijderd. Door mee genomen. Is surrogaat intimiteit. Niet werkelijke vorm. Laat het niet alleen een probleem zijn van jezelf. Deel het met je vrienden, pastor, ouderling. Zoek hulp.

Weet u wat diepste geheim is? Waarom volhouden? Omdat er liefde in zijn leven was die hij niet wilde opgeven. Bron was die hem vasthield. Hoe kun je die kleine verlangens opgeven? Alleen als er een groot verlangen is. Levende God. Hij die jouw Schepper is. Vader mag zijn? Verlangen naar Hem. Voor ons verleidelijk om toe te geven aan kleine verleiding. Samaritaanse vrouw erdoor gedreven werd. Dodelijke weg. Lewis, bekende schrijver: wij spelen in de modder. Maar we weten niet hoe heerlijk het is op het strand. Moeder zegt: we gaan naar het strand. Nee, we blijven hier spelen. Ze weten niet hoe heerlijk het is. Als je de liefde van God niet kent moet je je hart wel geven aan de modder van de wereld. Surrogaat. Modder. God al je verlangen wordt, dan helpt Hij je. Vreugde komt, wat er ook gebeurt. Goed nadenken over verleiding. Belijden. Misschien te ver gegaan. Terugkeren naar Hem. Hij roept u.

Gemeente, je kunt er door beschadigd zijn. Veel over te doen in het nieuws. Je man/vrouw verlaten, ongewenst aangeraakt. Niet wanhopig raken. God in jouw leven spreekt, is er hoop.

3.

Jozef is een schaduw. Een voorbeeld van Jezus. Gezonden naar deze wereld. Diepte van de aarde. Gebracht in moeilijke situatie. Begin bediening. Gedoopt wordt. Dit is Mijn geliefde Zoon. Zo wil Ik je hebben. Werk hier. Evangelie verkondigen. Zo zijn we het overeengekomen. Jezus in de woestijn. Satan verleiden. Een knieval?! Satan zegt, honger hebt, U hebt toch macht?! Jezus bleef staande. Hield vol. Jezus heeft volgehouden. Geleden. Diepste lijden. Hing aan het kruis. Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Opdat wij nooit meer verlaten zouden worden. Hij kan al onze noden en behoeften vervullen. God met ons. Zoals bij Jozef. Hij leeft en regeert. Wie in Mij gelooft, stromen van levend water in zijn binnenste. O alle gij dorstigen, kom tot Mij. Ingaan op aanbieding van de wereld? Koop mij, Slaap met mij? Ach. Waarom geld uitgeven wat niet verzadigen kan. Hoor naar Hem. Val Hem te voet. Hij is ons voorgegaan. Nee, ik zeg het niet goed: Hij is voor ons gegaan. Geloof Hem en Zijn troostrijk woord. Hem zij alle lof en eer. Amen.