Christus liefhebben

De apostel Petrus schrijft in zijn zendbrief over de liefde tot Christus. Naast de drie-eenheid van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest wijst hij op de drie-eenheid van geloof, hoop en liefde. De ware liefde is allereerst op Christus gericht. God toont Zijn liefde tot mensen in de Bijbel die als een grote liefdesverklaring kan worden gezien. God maakt het zelfs nog eenvoudiger: het geloof waardoor de liefde wordt gewerkt. God heeft Zijn Geest op de aarde en zendt die Geest waarmee de liefde tot God in harten van mensen wordt gewerkt. Ziet u uit naar Christus? Is het verlangen naar Hem gewerkt? Hij is het zo eeuwig waard.

1 Petrus 1 vers 8a: ‘Denwelken gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt‘.

De apostel Johannes schrijft: die zijn broeder die hij niet gezien heeft, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben die hij niet gezien heeft. Al niet eenvoudig om je broeder echt lief te hebben. Als je je broeder haat, hoe kan je dan God liefhebben? We kunnen God niet zien.

Toen ik nog niet zo lang tot geloof gekomen was, de zekerheid van het aandeel in Christus. Stootte tegen deze tekst. Ik geloof in God maar had ik Hem lief? Nauwelijks te onderscheiden dat ik God lief had. Durft het er nauwelijks voor te houden. Je zou God meer lief willen hebben maar loopt zo tegen jezelf aan omdat je God niet kan zien. Het is mij zo onmogelijk vanwege de zonden in mijn hart maar ook omdat God niet zien kan. Hoe kan ik God liefhebben? 1 Petrus 1 vers 8a.

Christus liefhebben
1. Wat het is
2. Hoe het kan
3. Wie het betreft

1. Wat is het?

In 1 Petrus 1 komen we twee drie-eenheden tegen. Dat begrijpt u misschien niet zo goed. We kennen er maar een toch? Een God, toch drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Staat in vers 2 en ook in vers 3 tot en met 12. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Vers 7 in de openbaring van Jezus Christus. Vers 11 en 12 de Geest van Christus. Nog een soort drie-eenheid in dit gedeelte: geloof, hoop en liefde. Hoop in vers 3, geloof in vers 7 en in vers 8 de liefde. Geloof, hoop en liefde zijn drie verschillende dingen. Toch is het een eenheid. Het betekent allen het aanhangen van Jezus Christus. Eenheid in geloof, hoop en liefde Hem aanhangen. Dat is alleen geloof, dat is alleen liefde en alleen hoop. Die op Christus allereerst is gericht. Er wordt in de wereld veel gepraat over geloof, hoop en liefde die oppervlakkig is, waarin Christus wordt aangehangen.

Wat is dan liefde? Dat is nog niet zo eenvoudig te zeggen. Ik denk dat iedereen wel weet wat het is om lief te hebben. Ik hoop ook dat u mag weten dat iemand anders u liefheeft. Beter meer ervaren. Bij liefde hoort dat je aan een ander denkt. Iemand van wie je houdt kun je niet meer vergeten. Geldt ook als diegene al is gestorven. De liefde blijft. Iemand van wie je houdt denk je graag aan. Verlangen naar degene die je liefhebt. Je wilt graag bij elkaar zijn. Elkaar beter leren kennen. Hoogachting. Die je liefhebt waardeer je, je ziet daar iets moois in, iets goeds in. Geldt dit ook niet voor Christus? Anders als je eraan herinnerd moet worden door de klokklokken en na de dienst het weer voorbij. Dan ernstig bij jezelf nagaan of de liefde echt is. Christus liefhebben is aan Hem denken. Is mijn liefde wel groot genoeg om echte liefde te zijn? Verlangen: meer bij Christus zijn. Verdriet over te weinig naar Hem uitgaan en aan Hem vastklemmen. O wat zou het goed zijn dicht bij de Heere te zijn.

Misschien zijn er wel die ook weleens een verlangen hebben naar Hem maar is het wel liefde? Misschien scharen onder geloof? Iets van weten, dat er iets goeds in Hem is. Ieder mens heeft een bepaald verlangen naar God. Proberen we weg te stoppen met plezier, andere mensen enzovoorts. Ieder mens heeft een ingeschapen verlangen. Om zalig te worden. Ik heb Christus lief. Ik moet nog naar Hem toe. Ik ben mijzelf nog niet kwijt. Niet alleen maar dat je zalig wilt worden maar dat je Hem mag leren kennen. Hart naar Hem toegetrokken. Verlangen een liefdesverlangen. De bruid moet zeggen in het Hooglied: ik zocht Hem maar vond Hem niet. Die tijden. Hart trekt. Niemand te waarderen boven Christus. U dan die Hij lief heeft is Hij dierbaar. Christus is mij dierbaarder dan alles wat mij ooit aangetrokken heeft. Daarom zo’n verdriet als Hij zo ver bij mij vandaan is. U die niet gelooft heeft Hem vaak niet nodig. Maar voor degene die Hem gelooft is Hij dierbaar. In de hemel volmaakt. Andere dingen missen kan maar Hem kan ik niet missen. Dat is onuitstaanbaar. Christus liefhebben, kun je niet altijd omschrijven hoe dat ligt in je hart.

Jezus heeft Petrus gevraagd naar zijn liefde. Petrus dacht hoog van zichzelf. Anderen discipelen zouden Hem verlaten maar hij niet beweerde hij. Alsof de liefde van Petrus tot Jezus groter was dan de liefde van Jezus tot hem. Hij ging achter Jezus aan. Kreeg de vraag of hij een van Hem was. Toen verloochende hij Hem. Ik ken Hem niet. Hoe kun je Hem liefhebben als je Hem niet kent? Later vroeg Jezus het weer. Had hem verwijten kunnen maken. Jezus deed dat niet. Keek Hem aan. Ogen priemden in het hart. Heere u weet alle dingen, u weet dat ik U liefheb. Wat is uw antwoord? Ja, ik heb belijdenis gedaan. Ja, ik ga aan het avondmaal. Ja, kijk maar wat ik voor de kerk doe. Hebben we allemaal niets aan. Als de Heere uw hart bekijkt, u weet alle dingen. U weet dat ik het te hoog heb met mijzelf. U weet alle dingen. Ook dat ik U liefheb.

2. Hoe kan het

Dat is toch bij Petrus anders dan bij ons. Petrus kon zeggen Jezus lief te hebben en Hem recht in de ogen te kijken. Hij had nog de herinnering later. Hoe Hij voor hem had gezorgd. Al die mensen daar in Turkije en wij hebben Hem nooit met eigen ogen gezien. Het is wel goed om even terug te denken aan die drie-eenheid. Eenheid. Aandeel in Christus. Christus liefhebben. Geloof, hoop en liefde. Geloof is zonder te zien. Hebreeën 1. Bewijs van de zaken die men niet ziet. Toch is het waar. Ik kan het niet bewijzen. De hoop doet hetzelfde. Iets wat je kunt zien, waarom zou je het hopen? Hoop houdt zich vast aan wat je niet kunt zien. Geloof richt zich het meeste op wat is geweest: Christus die gestorven is en opgewekt, volle woord dat gesproken is. De liefde richt zich op Hem die nu is.

We kunnen Hem alleen liefhebben als wij Hem geloven en op Hem hopen. Twee voorbeelden. Beginnen lief te hebben zonder dat je ziet. Tegenwoordig heb je moderne media. Tekst en beeld. Er zijn best wat mensen aan verkering begonnen zonder elkaar te zien. Het gebeurt wel. Ik zeg niet dat het de beste weg was. Toch een beeld van de ander te vormen. Namelijk van het karakter, heeft wel een voordeel. Kijken snel naar het uiterlijk. Kan je snel vergissen. Als je alleen maar brieven leest, dan leer je elkaar kennen van de binnenkant. Toen ik een beroep naar een van de gemeenten kreeg, sprak ik iemand. Zit die nog in de kerkenraad? Die: een pracht kerel. Zo tot geloof gekomen. Begon al van hem te houden. Die predikant kon zo over mensen spreken dat je ze al een beetje ging kennen, al van ging houden. Hoeveel meer God. Wij kunnen elkaar twintig brieven schrijven en van elkaar gaan houden. Heel de Bijbel wordt wel gezien als een liefdesbrief.

God gaat het zo eenvoudig maken. Je mag het geloven. De weg om lief te hebben is door te geloven. Geloof dat alles wat Ik daarin zeg onvoorwaardelijk. In die weg kun je liefhebben. Het geloof ziet God en de liefde geniet God. Haal in geloof Mij dichterbij. Dan kun je in liefde Mij genieten en waarderen. Geloof hoeft niet te zien. Waarachtigheid van wat Hij zegt waar. Geloof kan verder zien. Achter de schermen zien. Bij de liefde nog een moeilijkheid. Dat de werkelijkheid tegenovergesteld kan lijken. Als het nu zo gaat met deze wereld, met je leven, hoe kan er een goede God zijn? Misschien zit je zo wel in de kerk. Te midden van alle moeilijkheden en tegenslag. Het geloof kijkt erachter. Heere ik wil Uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet. Zo is mijn God. Ik weet het vast: mijn God is vast, is lieflijk. Is a mijn liefde waardig. Er is nog iets waardoor het mogelijk om God lief te hebben. Heb je niet bij een brief van mensen. God heeft Zijn Geest op aarde. Werkt in de ziel dat er wederliefde komt. Begint niet bij ons maar bij ons. Liefde Gods in ons hart uitgestort. Ik kan niet geloven, ik kan niet liefhebben. Er is zoveel tegen. Vooral mijn zondige en onwillige hart. Geweldige reden hier om lief te hebben. Door Zijn Geest zendt Hij liefde uit. Als de liefde zo te kort is, roep God om die Geest. Toon mij Uw liefde en ik zal U mijn liefde tonen. Hoe kun je God meer liefhebben? Het kan helpen om elkaar te hebben. Ik noemde net een voorbeeld over een predikant die vertelde over een ander. Roddelen is niet goed. Maar positief over anderen spreken wel. Laat u anderen in de liefde van God? Hoge gedachten van God. Dat anderen aangewakkerd worden. Om meer naar deze

God uit te gaan. Als u de mensen zelf niet in uw omgeving hebt. Zoekt u zelf de binnenkamer? Zoekt u de stilte. Zo veel anderen die lief worden gehad. Verdofd zoals zilver snel kan zijn. Stof erop. Geen media. Geen carrière. Aangetrokken tot God. Alle liefde waardig te schatten. Om God die u niet kunt zien toch liefhebben boven alles wat u kunt zien.

3. Wie het betreft

Dewelke u niet gezien hebt en toch liefhebt. Christus de schoonste alle mensenkinderen. Wat leer ik hier van het karakter van deze Heiland? In dit hoofdstuk al. Hoeveel te meer in de rest van het boek. Meer liefhebben Hem meer leren kennen. Het verlangen van de engelen. Ze zijn begerig meer te zien. Hij is voorgekend van voor de wereld. God de Vader heeft Zich eeuwig in Hem verblijd. Eeuwige liefde waard. Hoeveel te meer die van ons? God heeft Hem ons gegeven. Het wonder. Ik moest hierbij denken aan de vergelijking met de koning. Er zijn mensen die veel bewondering hebben voor de koningin. Hopelijk niet door allerlei uiterlijke pracht en praal die daarbij komt. Misschien wel om hoe zij zich inzet en ingeburgereerd is. Stel je ligt hulpeloos in het ziekenhuis ligt. Zusters met alle liefde van hun hart zich voor je inzetten. Kun je die liefhebben? Ja, dat kan toch. Niet verliefdheid dat bedoel ik. Een ander op afstand kun je alleen bewonderen. Die nabij komt, zorg draagt, kun je liefkrijgen. Zie hier ben Ik zegt Hij iedere zondag. Ik wil u helpen in alle noden. Vers 19. U bent gekocht door het dierbare bloed van Christus. Zo geeft Hij u heerlijkheid.  Hij heeft u uitzicht gegeven tot het eeuwige leven. U heeft Hij wedergeboren tot een levende hoop. Ziende op Christus mag je de volle zaligheid liefhebben. Alles gegeven wat u nodig hebt. In wie u alles kunt vinden. Ook vrolijkheid. In wie u u verheugd. Onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. De liefde geeft toch altijd  vreugde. In het huwelijk, in het gezin. Vreugde naar Hem in de gaven van Hem. Als u dat u niet zo vaak niet zo ervaart. Zo vaak bedrukt. Aangevallen. Twijfelmoedig. Ik zou willen dat ik dat zou kunnen. Het kan in elk geval niet buiten het geloof. Als u in de kerk, in de Godsdienst, geen vreugde vindt, is er dan wel geloof? Ik wil u oproepen om niet langer te weigeren amen te zeggen op Zijn Woord en aanbod. In het geloof meer reden om u in Hem te verheugen.

Betekent de komst van Christus uw grootste vreugde? Als ik Zijn heerlijkheid zie. Dat zijn de heerlijkste momenten. Hart springt van vreugde, misschien zelf nog niet direct staan te springen. U mag u verheugen als u Hem liefhebt. Richt u vooral meer op Hemzelf en minder op uzelf, op de wereld, op uw omstandigheden. Hoe meer dit leven een voorsmaak van die dag zal zijn? Het licht dat onbestraald, zal dan onbepaald ten hoogste toppunt zal stijgen. Amen.

 

Zondag 7 juli 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. M. van Reenen – 1 Petrus 1 vers 8a