De Heilige Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Hoe weet je of je een kind van God bent? Dan ken je iets van ellende, verlossing en dankbaarheid in je leven. De Heilige Geest leidt je het huisgezin van God binnen – door liefde; zoals Meghan Markle door haar huwelijk met Prins Harry toegetreden is tot de koninklijke familie in Engeland.

Gemeente van Christus,

Gisteren hebben een miljard mensen gekeken naar de trouwdienst van Prins Harry en Meghan Markle – misschien u ook wel. Groots gebeuren. Voor Britse koninklijke familie. En voor mensen die houden van Royals. Moest eraan denken. Meghan Markle. Zij is hier mee lid geworden van koninklijke familie van Groot Brittannië. Gewone vrouw, meisje. Ik begreep dat ze van gewone huize is. Bescheiden komaf. Via vader van Nederlands bloed. Vader aan lager wal. Zij is sinds gisteren opgenomen in die familie. Is wat! Je kunt denken aan een jongen die over 10 jaar trouwt met een van de dochters van Willem-Alexander en Maxima. Daar zo binnen komt! Hoe? Als het goed is: over de liefde. Daarover is gisteren inspirerend gepreekt. Door liefde lid geworden. Niet omdat die familie rijk en interessant is. Kind aan huis worden.

Daar wilde ik even bij stilstaan. Doet ons beseffen: wat en hoe bijzonder het is wat we lezen. Geest van aanneming tot kinderen. Huisgezin van niemand minder dan God. Allerhoogste. Koning der koningen. Allerrijkste. Almachtige. Eeuwige koning! Geest brengt mensen binnen in dat gezin.

Komen we iets op het spoor, iets groots, wat de Geest doet. Vers 14. Door Geest van God geleid. Bij de hand genomen worden. Geest neemt mensen bij en aan de hand. Brengt ze mee. Niet aan het werk te gaan als lersoneel – dat zou al wat zijn. Meer: kind aan huis. Een geweldig iets.

Meghan Markle. Hoe kwam ze binnen? Door de liefde. Hoe komen mensen binnen bij de grootste koninklijke familie, van God? Door de liefde. Gaat om iets wat in mensen gebeurt. Geest werkt dat in mensen. Mooi werk doet de Geest. Verbinding maken. Dat alleen al.

Duivel is er. Die maakt scheiding. Nog steeds. Tussen God en mens. Scheiding waarin God de mens moet missen en waarin de mens geen toekomst heeft. Valt niet te leven. Verschraald je ziel. Eenzaam. Mensen op en top egoïst. Maar de Geest verbindt. Onderling en aan God. Neemt mensen bij de hand. Huis en gezin van God.

Nu heb ik het steeds over mensen. Maar het gaat over zondaren. Mensen met een naam, maar niet in positieve zin. Niet mooie feiten. CV met misstanden. Voor God niet verborgen. Niet akelig maken vanmorgen, maar ik keek naar de CV van Meghan Markle. Ze was al eerder getrouwd. Huwelijk van 2 jaar. Toch mocht ze trouwen met iemand van de koninklijke familie. Trouwens, zijn er mensen zonder zwarte bladzijde? Wij zijn allen zondaren. Geest leidt zelfs zondaren binnen! Mensen die er niet passen. Toch: adopteert. Dat geeft hoop voor alle mensen en zondaren. Ook voor mensen onder ons, die denkt: dat Meghan Markle er kwam, snap ik. Maar ik?! Voor mij onmogelijk. Wie ben ik in liefhebben? Ik ben een solist. Egoïst. Komt de Geest in je. Neemt je mee. Bij de hand. Verandert de situatie. Geeft hoop en toekomst. Verbindt en brengt thuis.

Vers 15 zegt ons hoe nauw die Geest bij ons komt. 2x ontvang. Niet ontvangen geest van slavernij, maar van aanneming. Ontvangen. Krijgen. Roept misschien allerlei op. Geeft ook hoop! Het is te krijgen. Te krijgen. God geeft die. Ja je leert ook wel dat je het wel moet ontvangen. Ik verdien het niet. Maar ook denken: krijg ik het dan wel?!

Misschien helpt het dat Paulus dit schrijft aan Rome. Zij hadden de Geest blijkbaar ontvangen. Voor hen kon het. Aannemen dat Paulus de geest heeft ontvangen. Wat had Paulus op CV staan? Criminele daden. Voor hem hem. Vorige week zondagmorgen. Doop. Doop in de naam van de Geest. Toen al aan je verbonden. Toen gezegd. Zegel gegeven. Ik wil in hem en haar werken, zegt de Geest bij de Doop. Zal de Geest je dan niet bij de hand nemen? Niet ontvangen? Je kunt er God toch om vragen? En als je eraan denkt, dat de Geest je bij de hand neemt, proberen je ervoor open te stellen.  Hand open. Nu een gebalde vuist? Hand open leggen. Laten leggen als dat nodig is.

Kan niet uitblijven, de vraag: bent u een kind van God inmiddels? Lastig om die vraag te beantwoorden?! Durven zeggen? Heel wat christenen gaan op zoek naar iets wat helpt om hierin zeker te zijn. Meeste gaan kijken in hun leven. Leef ik als een koninklijk kind? Adeldom verplicht. Het staat er niet los van, ons leven, maar volkomen zult kunnen leven als koninklijk kind en daar die zekerheid uit halen…. Heel wat als je vrij geworden bent van de macht van de zonde. Zegt Romeinen 8. Is wat God in je geeft. Hoe weet ik of ik een kind van God ben? Vers 16 zegt er iets over. Geest getuigt met onze geest. Heilige geest geeft je die zekerheid. Ik wil zeggen, als u die geest je die zekerheid heeft gegeven, twijfel er dan niet over. Is je gegeven! Toch weer vraagtekens zetten? Wanneer je naar zekerheid verlangt, juist op Pinksteren bidden hierom.

Heel bijzonder vers is vers 16. Geest getuigt met onze geest. Stromingen en kerken die zeggen: zekerheid mag niet gekregen worden niet met onze geest. Bijzondere ervaring buiten ons? Dat lees je niet. Met onze geest! Wordt in meegenomen. Doet mee.

Je leest niet hoe je het wordt, een kind van God. Je ontvangt het. In christenheid is er wel van alles over gezegd. Elke kerk/stroming een eigen verwoording en norm?! Als ik moet zeggen vanmorgen: drieslag reformatie. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Die hebben een plek. Geest laat zien dat je ellendig bent. Verloren gaat. Geest laat je je zonden zien. Op je eentje bent te komen staan. Geest laat het daar niet bij. Neemt je mee naar Golgotha. Laat je zien: Jezus hoorde daar niet te hangen. Hij was Gods zoon. Hij ging daar voor jou. En dan komt de liefde. In je hart. Verwondering voor Jezus. Verlangen om bij Hem te gaan horen. Zo verbindt die Geest je aan Jezus. Verbonden door geloof en liefde. In geloof met gekruisigde Jezus het graf in en sta je op in een nieuw leven. Een leven van dankbaarheid en verwondering. Dankzij Hem kom in in het gezin van Hem. Bij Zijn Vader. Zo werkt de Geest dat kindschap. Geest verdiept het ook. Steeds meer en meer.

Ik moet daaraan denken, preek hoorde toen ik een tiener was.  Dat herken ik! Dat werk van de Geest in mijn hart en leven. Is gebeurd?! Getuig dan in de geest en met de geest dat je een kind van God bent.

Nog over die zekerheid. Worden wel 3 dingen gezegd. Belangrijk om te horen.

  1. Allereerst vers 14. Dan klinkt dus, met dat geleiden begint, dat kind van God begint. Niet door geleiden heen worden. Dr. C.A. Tukker zegt dan (in een boekje met preekaantekeningen over Romeinen): kijk, zo kun je in dankgebed doopformulier danken dat God de kinderen heeft aangenomen. Daar begint het geleiden. Daar begint het geleiden.
  2. Tweede moment. Getuigt dat wij kinderen van God zijn.
  3. En dan toch, blijft een uitzien, een derde. Moment dat het volkomen en zichtbaar wordt, vers 19. Reikhalzend verlangen. Openbaar worden van de kinderen van God. We leven toe naar het moment dat het zichtbaar wordt. Niet dat die kinderen kroontjes dragen, maar dat het in het leven merkbaar wordt. Helemaal koningskind.

Wat een geweldigs iets! Is meer over te zeggen. Ik stip wat aan. Meghan Markle is nu dus kind aan het hof. Wie kind van God is heeft God als Vader. Wat heb je dan een machtige en rijke vader. Volkomen! Weet je dan wel wat voor vader je hebt. Dag mee beginnen. In Zijn vaderlijke zorg. Heel de dag om je heen. In je kan zijn. Als mijn Vader! Als je aardse vader van een voetstuk viel of is weggevallen. Bidden op het pinksterfeest dat de Geest onze ogen opent voor de Vader. Hoe groot, goed, machtig, sterk!

Geest doet nog meer. Maakt verbinding. Doet je tot Vader gaan. In het aanspreken. Doet ons roepen. Abba Vader. Lijkt me goed dat we bedenken, proberen, wat het voor God betekent. Als mensen dat zeggen. Mensen die zelf vader of moeder zijn, weten hoe het voelt, als kind voor het eerst papa of mama zegt. Wat geweldig voor God als zondaren Abba zeggen! Zondaren. Maken ze God blij. Die blijdschap geven aan God de Vader, doet ook de Geest. Maakt ook God en de Zoon blij. Jezus maakt het mogelijk. U en jij Vader, papa, zeggen, maken we God blij. Ik las ergens: dat is de eredienst voor God. Vader zeggen. Dat moet God missen als je niet bidt.

Abba is in het Aramees Vader. Intieme. Papa. Vader. Pater, grondtaal in het Grieks. Staat er in 2 talen. Geest doet mensen vanuit verschillende talen God Vader noemen. Onze Vader in hoeveel talen gebeden? Pater, Abba, Vader, Father. Doe je met meerdere. Niet bang dat het intieme verloren gaat. Dat is bijzonder, Hij blijft persoonlijk. Het gaat om een gezin. Om kinderen. Niet losse individuen. Verbonden aan die enige Zoon. Band onderling. Dat werkt de Geest. Beleven we op Pinksterfeest. In zoveel landen zijn er kinderen van God. We geven graag voor zendingswerk. Tot eer van God: wat bijzonder dat U zo’n gezin hebt! Zo’n verscheidenheid. Wij zouden het nooit bij elkaar brengen. Geest doet het.

Nog 2 dingen stip ik aan. Nog niets gezegd over vers 15, niet geest van slavernij, die tot angst leidt. Maar geest van aanneming tot kinderen. Herken je het, toch de neiging van kind van God tot personeelslid of slaaf te maken? Als de geest je meer zonden laat zien. Als ik maar een slaafje zou mogen zijn bij God. Maar een slaaf is niet vrij. Hoort angst bij. Slaaf of kind?! Dienen als een soort slaaf? Voor je het weet komt er angst bij. Lig je wakker. Doe ik wel genoeg? God zien als een slavendrijver. Hele preek te houden hierover. Slavernij en kindschap. Hoeveel mensen zijn niet slaaf. Van de zonde! Slaaf van wat er moet tussen wieg en graf. Om erbij te horen. Om het te maken voor die CV. Hoeveel mensen zijn slaaf machten (werk, geld, uiterlijk)? Niet geest van slavernij. Maar van aanneming. Als je er niet mooi uitziet. Als je gefaald hebt. Niet geld hebt verdiend dat je zou willen. Gezin staat open voor zondaren.

Tweede. Dat moeten we dan in het goede perspectief zien. Gaat ook over als koninklijk kind leven (voorafgaand aan vers 14). Vers 12: niet naar vlees leven. Macht zonde is gebroken. Is iets gekomen. Zwaartekracht. Magneet: komt iets mee. Zonde als zwaartekracht. En dan de opstandingskracht. Naar vlees leven: sterven. Door Geest kan zonde gedood worden. Zo is er te leven. Adeldom verplicht. Toch! Meghan toch gaat leven als iemand die daarbij hoort. Vers 19: schepping schreeuwt er om. Bloeit ervan op. Ik kwam het zo tegen, naar het eerste gedeelte. Ook de wet zelf leeft er van op. Niet opnieuw als slavernij. Maar in de hoop. Vers 11: geest woont zelf in je. Maakt je lichaam een tempel. Christus de overwinnaar. Zo kan het. Lof de Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

Hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 20 mei 2018, 9:30 uur (1e Pinksterdag). Schriftlezing Handelingen 2:1-4, Romeinen 8:1-17. Wetslezing (‘horen over de werken van het vlees en de vrucht van de Geest’) Galaten 5:13-25. Tekst Romeinen 8:14-15.