Ds. M.J. Tekelenburg

Zondag 13 augustus 2017

Ichthuskerk Reeuwijk, 9.30 uur

Romeinen 12:12 en Jacobus 5:7a

 

Gemeente van Christus,

Romeinen 12:12 en Jacobus 5:7 en 8. De Bijbel en God zelf roept ons daar dus toe op. Ik weet niet hoe wij dit horen. Zijn we blijkbaar niet vanzelf. Moeten we toe worden opgeroepen. Kan ten aanzien van geduld per persoon, situatie en levensfase verschillen. De een heeft wel het geduld om te vissen. Per situatie verschillen: wel geduld met oude mensen om te gaan en niet om te vissen. Ouderen geduldiger zijn dan jongeren?! Geleerd? Jongeren ongeduldig zouden zijn, met nog veel tijd voor zich. Kan interessant zijn hoe het komt dat iemand geduldig is.

Hoort blijkbaar bij christenleven. Galaten 5: vrucht van de Geest. Die iedere gelovige krijgt. Dus niet vanzelf. Van God krijgen. Zo praktisch gaat het dus. Gewoon over geduld.

Romeinen 12 gaat over leven en lichaam toewijden aan God (vers 1). Met genadegaven, die verschillen onder christenen. Vormen samen een lichaam, gemeente zijn. Vanaf vers 12 heel praktisch. Vooral in liefde. In inzet. Hulpverlening. Gastvrij zijn. Zegenen van wie je vervolgen zelfs. Concreet en mooi. Niet eenvoudig. Zoals geduldig zijn.

Misschien denken aan iemand: wat is die geduldig of ongeduldig. Ik las erover in vakantietijd. Geduld is niet zo in vandaag. We leven in West-Europa: maakbaar. Wij kunnen dit en dat. Moeren veel. Met geld veel voor elkaar krijgen. Wanneer iets niet kan, veel gaat te snel, vandaag besteld, morgen in huis. Gegarandeerd: morgen in huis. Ook zal meespelen, leven met gedachte: ik leef nu en maar één keer. Liefst nu, niet wachten. Zoveel mogelijk uit het leven halen. Jachtig maken. Bevordert geduldig zijn niet. Als christen kan je daarin meegesleurd worden. Ik leef nu. Nu moet het gebeuren. Al belijd je mee: ik geloof het eeuwige leven. Het beste komt nog. Wachten wordt als het ware beloond.

God heeft de tijd. Hij was er al. Hij zal er zijn als niemand van ons er meer is. Hij heeft tijd van handelen. Na onze dood kan Hij dingen doen, of door onze dood heen. Is wel eens goed om vanuit God te denken, hoe moeilijk ook. Wat naar ons inzicht niet lukt, kan God later doen.

Dat raakt aan wat in Romeinen 12:12 voorop staat. Verblijd u in de hoop. Dankzij Zijn offer. Dankzij Hem is er hoop. Dankzij hoop. Daarom geduldig zijn. En wees blij met die hoop. Wees er blij om. Echt blij. Zicht op de hoop die er is bij en door God helpt om geduldig te zijn. Is dat niet de reden waarom mensen in onze samenleving zo ongeduldig zijn? Hoe zit dat bij u en jou? Deel je in die hoop? Hoop op eeuwig leven? Dat de toekomst goed zal zijn. Het beste komt. Echt. Het komt echt wel.

In Romeinen 12 klinkt zelfs: geduldig in verdrukking. Kan geloofsvervolging bedoelt zijn. Ze vinden je misschien vreemd. Eenzaam maken. Kan ook: bespotting, buitensluiting. Of moeite en zorg. Wat moeten lijdende mensen vaak geduldig zijn. Ontzettend veel geduld hebben. En de omstanders. Duurt lang voordat ik weer wat kan. Ziek zijn oefening in geduld. Ten aanzien van omstanders. Reacties van omstanders. Ervaring geleerd: geduld met omstanders het beste is. Je moet al zoveel geduld hebben. Zullen we denken aan gemeenteleden die zoveel geduld moeten hebben? Wat kun je soms onder de indruk zijn van iemands geduld. Zeg het eens. God werkt hier in jou. Volksmond: engelengeduld. Of, van buiten ziet het er zo uit. Maar van binnen.

Maar God komt met Zijn Geest in mensen. Lang van moed, geduldig. Daarom deze wereld laat voortbestaan. Waarom doet God er niet wat aan? Einde aan maken? Geduld met zondige mensen. Doet kwaad nog niet weg. God moet iets aan het kwaad doen: blijf ik dan wel gespaard, in leven? Mensen denken aan de goede kant te staan. God is lang van moed en geduld. Dat geeft te denken. Hoeveel geduld al u en jou gehad! Kansen, mogelijkheden. God nog nooit echt voor gedankt? Je denkt en leeft alsof het normaal is. En delen van het goede?! God heeft je al zoveel gegeven en vergeven terwijl je het zelf nog niet eens gezien hebt. Indrukwekkend.

Van dat geduld geeft Hij. Geduld als vrucht van de Geest. Iets verwachten. Geduld en wachten horen bij elkaar. Wanneer je het verwacht, ontvang je het anders. Wachten kan verdieping geven. Als je het dan krijgt…! In onze tijd en cultuur niet meer wachten kunnen. Liefde en seksualiteit. Geslachtsgemeenschap met iemand van wie je echt houdt. Met maar één iemand. En daarop wachten. In liefde tot de ander daaraan toe is. Bij elkaar wonen wachten. En daar Gods zegen over vragen! Wachten en geduld hebben en ondertussen naar uit kijken. Wees geduldig.

Ook Jacobus 5 gelezen. Nog iets anders aan de orde. Verzen voorafgaand. Staat niet los. Wees daarom geduldig. Daarom. Vers 1-6: wee over onbarmhartige rijken. Gaat over rijke mensen die arme mensen tekort hebben gedaan (vers 4). Nou, bij die verzen komt naar boven, dit: zijn we niet te geduldig? Lied: stil maar, wacht maar alles wordt nieuw. Ondertussen aten anderen het kaas van je brood. Deden anderen je tekort. Je baas hield de loonsverhoging achter. Opkomen voor je recht! Heel punt. Jij altijd teruggezet. Jouw tijd komt nog wel. Heb geduld. Maar die tijd werd niet gegeven. Nog niet. Aangrijpend hoeveel onrecht gedaan in deze wereld. Bijbel laat weten dat God voor het recht is. Bij Hem in goede en veilige handen. Profeten kwamen daarvoor op. Amos. Bijbel leert goede houding: altijd respect voor de ander en met besef dat God rechter is. Tekst uit Prediker 8:5: hart van de wijzen kent tijd en gelegenheid. Die wijsheid wil God geven. Mogen we om bidden.

Denk ik aan het derde. Volhard in het gebed! Aanklacht in Jacobus klinkt wel. Maar daarna klinkt ook wel de oproep tot geduld. Zij die geloven haasten niet. God komt. De rechter staat voor de deur, vers 9. Geduld, ook in situaties van onrecht. Niet je recht halen of krijgen. Verdedigen en uitleggen. Maar opbrengst daarvan valt zo tegen. Om rechter te zijn moeten mensen lang leren. Wegen en luisteren.

Kijk daarbij eens naar de mensen op het land. Zaaien. Vier maanden geduld. Ook met Gods terugkomen. Komst is nabij. Wat wordt er al lang gewacht. Maar God is gekomen in Jezus en zal terugkomen! God heeft de tijd.

Voor zuchten onder en tegen elkaar. Veel gespreksuren en nachten gevuld met klagen over anderen. Bedenk: de rechter staat voor de deur. Wees geduldig. Bijvoorbeeld profeten lezen in de Bijbel. Zij ook geduldig moeten zijn. Denk aan Job. Wat is hem veel afgenomen! Door satan. Bezit, huis, gezin, naam. Maar bleef zeggen: mijn zaak is van God. Geduldig. Zou ik het goede ontvangen van God en het kwade niet? Vrouw zei: zegen God en sterf. Zeg God vaarwel. Hoor ik veel in deze samenleving. Geen geduld om te lijden. Ook niet daarin iets leren. Kijk je naar de uitkomst bij Job: zelfs hier op aarde kwam het goed. God is barmhartig!

Wat raakte u en jou? Wat maakt jou ongeduldig? En wat helpt jou? Zie oproep tot geduld niet los van hoop en volharden in gebed. Bid om de Geest. Of vraag iemand dat voor jou te doen. Dank Hem voor geduld als je die ontvangen mag in je leven. Amen.