Paulus roept de gemeente in Rome op om God hun lichamen aan God te wijden, als een levend offer. Daar zie je iets van bij het avondmaal: opstaan, in beweging komen. Jezelf teruggeven aan God – ook als je lichaam geschonden is of lijdt. 

Gemeente van Christus,

Vorige week hoorden we van de ontzagwekkende grootheid van God. Werden we bij bepaald, verzen bij aanbidding. We zeiden: zegen, als je van jezelf weg kunt kijken. Iemand anders ziet die groter, machtiger en heerlijker is. Paulus bij bepaald door de weg die God gaat met Israël en de volken. Ik hoop dat die verzen van vorige week met ons meegegaan zijn afgelopen week.

Wat is God groot! We spraken erover bij het voorbereidingsuur afgelopen week. Iemand zei het deze week daar. Vroeger werd God ontzettend op afstand gehouden. In Zijn grootheid was Hij zo mijlenver. Totdat ik ontdekte dat Jezus de brug is. De middelaar. De weg tot God. Toen is die grote, machtige God dichtbij gekomen. God is groter geworden voor mij! Juist in dat naar mij toekomen. Ik ging Hem nog meer kennen.

Vorige week hoorden we van Gods kennis en wijsheid en rijkdom. Bodemloos. God geeft dat. Er is beweging bij God. Richting ons. Ontfermingen van God. Uit Zijn binnenste. Doet aan een moeder denken. God kwam zo diep neer. In avondmaal. Gaf Jezus. Enige Zoon. Zichzelf gaf. Alle zonden en schuld op zich nam. Moet je maar kunnen en willen. Dat Hij zo persoonlijk met mensen omgaan. Social media weten veel van je: wat je doet en niet, contacten. God is zoveel groter.

In dat alles zijn er Zijn ontfermingen. Moeten wij horen. Dat zal ons toch in beweging zetten. Schrijft Paulus. Goede doelen avond. Als een iemand begint gul begint te worden, komen anderen ook los. God geeft zoveel om mij! Hij is mijn toewijding waard. Hij is onze lichamelijke toewijding waard. Schrijft Paulus. Helemaal en voor Hem geven.

Klinkt wel; ik roep u ertoe op. Oproep niet nodig? Klinkt wel. Of lezen als: ik bid u! Zusters in de gemeente ook. Geldt broeders en zusters. Als je die ontferming kent en voelt, kom je toch in beweging. Lichaam gaat meedoen?! Mooi om dit in avondmaaldienst te horen. Vorm waarin wij dit vieren. In beweging komen. Opstaan. Lopen. Je lichaam toewijden aan God. Toewenden. Avondmaal is beeld van samenkomen van wat er in heel je leven hoort te zijn. Geef ik mijn lichaam elk moment, elke dag, voor God. Eeuwig. Wijd ik mij aan Hem. Een paar keer per jaar mag dat toch wel zichtbaar worden? Eredienst gaat door de week in?

Je lichaam aan God wijden. Een heel thema. Misschien denkt iemand dat die dat niet kan. Anderen in samenleving met lichaam bezig. Als je mij maar zien en bewonderen. Je mag je lichaam aan God wijden. Kan en mag. Ook wanneer je lichaam geschonden is. Ziek is. Lijdt. Gebroken. Verouderd. Je lichaam aan God wijden. Hij ziet je liefde erin. Dit ligt teer. Ik denk aan mensen die hier niet vanwege het lichaam erbij kunnen zijn. Vanmiddag in de Reehorst, dienstencentrum. De gemeente komt naar je toe. Ook al kun je zelf niet komen.

Bijzonder te weten dat God je altijd ziet. Als je je lichaam inzet, kan het zijn dat een ander dat niet opmerkt of ziet. God ziet het altijd. Je lichaam aan God wijden. Maakt niet uit wat mijn collega’s of baas ervan vindt. Ik wijd me aan God. Dat zal dan ook invloed hebben op hoe je je kleedt. God ziet het als eerste. Ik leef voor God. Leef!

Het gaat niet alleen om lichaam. Niet alleen om hart. Nee het gaat om je hele bestaan. Aangaan om altijd voor Hem te willen leven. Voor God welbehagelijk. U naar de zin maken. U die dat waard bent. Aan die tafel. Bij die tekenen.

Je lichaam aan wijden. Dat kan voelen als een offer. Zeker als je voor jezelf of een ander bezig bent. Voor God geven? Vers 1 heeft het wel over een offer. Dat klinkt gevaarlijk rondom avondmaal. Alsof wij moeten betalen. Zijn offer staat centraal! Zijn ontferming. Maar ik mag wat terug doen. Gode zij dank, mag ik weten van vergeving. Dat is nog maar de helft geef.

Vers 1 eindigt met de woorden: dat is uw redelijke godsdienst. Kun je horen als: is toch redelijk?! Dat je iets teruggeeft. Ik kom christenen die geloof maken tot iets heel bijzonders. Geloven in de 21e eeuw. Wij tenminste nog geloven. Geloven is zo onredelijk. Gaat zo tegen alles in. Vanmorgen horen we: het geloof is een redelijke godsdienst. Leven in de mooiste kathedraal, dat is deze wereld, dat je leven mag, met kennis van God en de Redder, met zicht op het Koninkrijk. Redelijk dat je voor Hem leeft! ‘Heer ik geef mij aan U volkomen / ik leg mijn al hier voor U neer.’ Amen.

Hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 24 juni 2018. Schriftlezing Romeinen 11:33-12:2. Tekst Romeinen 12:1. Viering Heilig Avondmaal:

  • Tafel 1: lezen Romeinen 12:9-11, zingen Psalm 100:1
  • Tafel 2: lezen Romeinen 12:12-14, zingen Psalm 100:2
  • Tafel 3: lezen Romeinen 12:15-17, zingen Psalm 100:3
  • Tafel 4: lezen Romeinen 12:18-21, zingen Psalm 100:4