Paulus geeft hoog op van God. Er is geen bodem aan Zijn rijkdom, wijsheid en kennis. Daarbij verbleken wij, maar Gode zij dank heeft Hij niet afgerekend met ons, maar met Zijn Zoon – daarom is er genade, ook voor ons.

Gemeente van Christus, kijkt u wel eens tegen iemand op? Hangt van leeftijd af. Jongere misschien. Zo zou ik willen zijn. Karakter kan meespelen. Klein van jezelf denken? Of hoogmoedig karakter. Op middelbare school zitten, examen en slagen moeilijk is? Op kijken tegen geslaagden? WK voetbal? Grote voetballers of sporters opkijken. Voor je het weet maak je die sporters veel te groot?

Kijken wij nog tegen mensen op? Nog. Wij gelijkgeschakelde samenleving. Heeft voordelen. Dreigen ook gevaren. Samenleving zonder gezag. God leert ons opkijken. Vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder. Vaderdag. Kinderen wordt geleerd op te kijken. Dat is voor allerlei goed. Iemand hoger dan jij. Ook opkijken naar de allerhoogste, allerbelangrijkste. Over Hem mag en moet het gaan. Over God vooral.

Paulus schrijft een loflied op God. Onder de indruk van God. Dat kan! Paulus uit daar iets van. Loflied zoals hier. Uiten van onder de indruk zijn kun je ook volgende week doen, door aan te gaan. Terwijl je daar bent. God laat iets zien van Zijn grootheid. Opkijken naar Hem.

Paulus doet dat op heel bijzondere manier. Paulus laat ons eigenlijk ik de diepte kijken. Zingt het. O diepte van rijkdom en kennis! Voor de duidelijkheid: het gaat om drie dingen. Rijkdom, wijsheid en kennis. In dit korte loflied klinkt veel 3 keer. Vers 34-35: Drie keer een vraag met wie! En vervolgens vers 36: uit, door en tot. 3 keer 3. 3 is dat bijzondere getal. God is 3 in een. God uit zich in drieën. Paulus is verrukt over God!

Terug naar hoe bijzonder hoe Paulus dat laat zien in vers 33. Niet opkijken. Maar in diepte zien. Mag ik het zo zeggen, er is geen bodem als je naar die rijkdom, wijsheid en kennis gaat. Zie het voor je. Je graaft en graaft. Maar geen bodem. Zo rijk, wijs en geleerd is God. Calvijn in Institutie begint te zeggen je leert jezelf kennen in het licht van God. Zelfkennis en Godskennis gaan samen op. Avondmaal. Ook zelfkennis. Vanuit grootheid van God naar jezelf kijken.

Wanneer we dat doen, zeggen we allereerst: God is zoveel rijker, wijzer en geleerden en bekwamer dan u en ik. Hou je wel op hoogmoedig te zijn?! Over die 3, een bodem daarin, misschien onder ons met een bodem in portemonnee of wijsheid of kennis. Soms zit je zomaar op je bodem. Dank U dat er bij U geen bodem is! Wat bent U groot! Wat heb ik U hierin nodig.

Ik moest daarover doordenken. Als we nou alle rijkdom, wijsheid en kennis als gemeenteleden op 3 hopen zouden leggen. Dan is het nog maar een schijntje. Wat een zegen als er een hoop aan rijkdom ligt. En kennis. En wijsheid. Is bij andere christenen anders. Welke drie hopen het grootst? Ik vrees dat die van de wijsheid het kleinste zou zijn. Als iemamd wijsheid ontbreekt, dat die hem vrage aan God. God kan geven. Bij Hem is er geen bodem.

Het zal verschillen onder ons wat er is aan zicht en besef op God. God nog leren kennen? Misschien nog niet kennen. Jongeren. Wie is God? Wat weet ik van Hem? Of wat kan ik met God? Of, is God alleen een Hij? Iets daarover: God schiep ons naar het beeld van Hemzelf. Mannelijk en vrouwelijk. Dat vrouwelijke is er ergens ook in God. Zoals een moeder Zich ontfermt. Maar God is een Hij. Jezus leert bidden: Onze Vader.

De een richt zich op God om Hem te leren kennen. Je kunt altijd groeien. Is God nog vreemd. Onbekend. Een ander, merk ik bij mezelf, in leven God leren kennen. Moet je me goed begrijpen: niet God doorgronden. Maar dat Hij er echt is. Ontzagwekkend groot. Onder deze God leef. Gaandeweg dat leren kennen.

Nog over dat niet kennen van God. Vind ik jammer, zacht gezegd, dat zoveel mensen in onze samenleving niet vanzelf en algemeen is dat besef. Zijn bestaan. Vind ik erg voor God. Is zonde. Zijn tijden in de geschiedenis waarin dat anders was. Zijn ook landen. Tekenend vind ik voor onze samenleving dat mensen zeggen: ik moet nog eens kijken welke plaats ik God in mijn leven zal geven… Pardon. Wie geeft wie een plaats?? Je mag blij zijn met de plaats die God je geeft. God kan gewoon je hart stil zetten. Wie geeft wie een plaats? Moeten we niet allemaal onze plek leren kennen? Klein voor God. Zijn we! Ook klein in schuldbesef. Ik denk zo vaak te groot van mezelf. Kijk te weinig tegen U op. Week van voorbereiding.

Zicht van God. Kerkgebouwen soms zo gebouwd. Voel je kleinheid bij binnenkomst. Word je vanzelf stil. Bij goede en mooie en handige van onze kerk, moeten we ook wel zeggen, dit gebouw brengt ons niet tot die stilte. Merk je voor de kerkdienst. Elkaar groeten is onderdeel van gemeente zijn. Maar stil worden! Misschien daar iets aan doen? Wij moeten wel eens dat bewust worden in ons zingen. In dat lied: hier in Uw heiligdom dicht bij Uw troon vraagt Uw aanwezigheid om stil te zijn. Tot God komen met heilig ontzag.

Paulus is in aanbidding. Heeft de allerhoogste ontdekt. Hij was zelf gevallen van zijn paard. Romeinenbrief geen dor leerboek. Staat zelfs een loflied in. Verzen hieraan vooraf. Spoor hoe hij hierop komt. Paulus gekregen door te letten op weg met Israël. God kent niet alleen maar individuen. Ook volken. Dat God trouw is. En geschiedenis schrijft. Hij is er! Merk je dat God niet dat ene volk in handen heeft, maar ook volken eromheen. Paulus is dat gaan zien. Ogen voor Jezus verduisterd. Voor Israël dicht om naar buiten te gaan. Christelijke gemeenten in zichzelf op kunnen gaan. Energie opslokken. Niet toekomen aan naar buiten gaan.

God gaat daar een weg in. Eens komt die weg weer uit bij Israël. Vers 26. Zal heel Israël zalig worden. Tekst kan ik nu niet behandelen. Is veel over gezegd en geschreven. Gods wegen zijn onnaspeurlijk. Paulus is er van onder de indruk geraakt. Volken hebben ontferming toch gekregen. Israël ongehoorzaam. Maar krijgt Gods ontferming. Immens grote genade. Zie je bij Israël. Ik kom veel predikanten tegen die klaar zijn met Israël. Ook christenen. Geloven niet in Messias. Mensen rekenen af met Israël. God is zo groot. Hij is nog niet met hen klaar. Daar zie je weer die grootheid van God.

God is nog niet klaar met u en jou. Rekent nog niet af. Hoe kan dat? Omdat Hij heeft afgerekend met een iemand. Zijn enige zoon. Rijkste wat Hij had. Gegeven. Onmetelijke grootheid van ontferming. Liefde. Klinkt door in vers 35. Wie heeft God eerst iets gegeven? God is de eerste die geeft. Wij kunnen alleen maar terug geven. Hou op met avondmaal vieren: wat heb ik te geven? Alles heb je gekregen! Allemaal alleen maar uit ontferming gekregen. Bij Avondmaal: onszelf aan God geven?! Onszelf teruggeven? Dat juist doen waar het kan. Bij de tekenen van Zijn liefde. Brood en wijn. Juist daar komt alles samen. Daar kan ik me aan God geven. Hij aanvaardt mij. Daar licht Zijn gave op. Hij is arm geworden. Ik durf te komen in de aanwezigheid van God, bij die tekenen. Laten wij deze week met dit lied op God zien. Voorbereidingsuur. Heerlijk om van jezelf af te kijken. Op jezelf uitgekeken raakt. Of zoveel bodems ziet. Of slechtheid ziet. Zonde. Dank U dat ik naar U mag kijken.

Er is meer over te zeggen. Hele preek houden over vers 34. Wie is raadsman van God geweest? God wijzen op dit of dat? Raadgever willen zijn. Tips geven. Weg wijzen. Denk ik aan tussen vorige avondmaalsviering en deze heeft veel gebeurd is. Was U hierin wijs? Leert zicht op die grootheid, dat we als een kleuter een volwassene iets willen aanleren (het is maar een beeld). Laat God maar raadsman zijn. Wij zijn het niet van Hem.

Nog een ding. Bepaald bij opzien. Rondom avondmaal schroom krijgen. Onnaspeurlijke. Zich afvragen, maar als je God niet doorgronden kunt, dan ik God dan wel vertrouwen? Is geen rare vraag. Kan een les worden. Oefening in je leven. Toch deze God te gaan vertrouwen. Ontdekken dat het kan. Zoals Abraham het probeerde. Hij hoorde Gods stem en hij ging. Kwam niet bedrogen uit. Geloofsnakomelingen komen niet bedrogen uit. Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. We danken ons leven aan Hem. Hij is onze oorsprong. En door genade en zorg leven wij. Heeft een doel voor ogen: tot Hem leven. Naar Hem toe leven. Zoals Gods weg met Israël. Hoop dat we dit begrijpen. Neem het mee in meditatie. Conferentie in Hongarije, zei iemand: wij leven om in het leven van God te worden opgenomen. In Zijn geschiedenis, plan, wereld, toekomst. Delen in Zijn leven. God is niet tegen mij. Maar voor mij. Hoofdstuk 8. Niet tegen. Heeft ons alles in Christus geschonken. Hem zij eer, glorie, dank en aanbidding. Tot in eeuwigheid. Zult u, jij Hem eeuwig eren? Amen.

Hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 17 juni 2018. Schriftlezing Romeinen 11:25-12:1. Voorbereiding Heilig Avondmaal.