Paulus is van de kracht van het evangelie overtuigd geraakt en hij schaamt zich niet om het evangelie te verkondigen. In het geloof ben je rechtvaardig en de toekomst voor uit – maar als je kijkt naar de wereld waarin Christus je kwam opzoeken, de modder en rotzooi waar je inzat, moet je je schamen.

Gemeente en vooral jullie die belijdenis doen vanmorgen, de tekstverzen doen mij denken aan mooi schatkistje. Aan buitenkant zie je dat er iets bijzonders in zit. Maakt, hoop ik, nieuwsgierig. Kan zijn dat ik die grote schat niet bevatten kan. Vaker naar kijken. Heel de bijbel is een schatkist. Voor Maarten Luther zijn deze verzen heel belangrijk geworden. Ook anderen lieten zich erdoor raken. Hebben we de Heilige geest nodig.

Paar opvallende en kenmerkende woorden noemen. Evangelie van Christus. Kracht. Zaligheid. Geloof (komt een paar keer voor). Jood en Griek. Rechtvaardig.

Kijken naar vers 17. Gerechtigheid geopenbaard. Lastig woord. Toch is dit de sleutel. God wordt genoemd. Hij is groot. Ontzagwekkend groot. Zuiver, heilig, machtig. Wij denken altijd te klein van Hem. Jullie gaan belijden dat je in Hem gelooft. Bij God hoort gerechtigheid. Dat alles goed is. Harmonie. Perfect. In vrede. Gaat om leefomgeving bij God. Geen ziekte, rouw. Bovenal: liefde. Zo wat over door denkt, leven bij God, denk je aan een land/wereld, een mooie, waar vrede is, waar alles goed is. Als mensen aan zo’n wereld denken zeggen ze: dat is een onbewoond eiland. Waarom onbewoond? Als er mensen komen dan niet meer goed?! Maar hier in perfecte verhouding samen. In liefde op elkaar betrokken. Archeon kan ons in allerlei tijden brengen maar het leven zo… Syrië? Amerika, ook niet. Jullie waren ook in andere landen. Praag. Ook daar die gerechtigheid niet is. Zijn tijden geweest dat christenen zich voor deze aarde en wereld hebben ingezet waar gerechtigheid was. Inzetten voor samenleving. Lijkt me dat veel christenen er pessimistisch over zijn. Zo’n samenleving bouwen?! Veel christenen trekken zich terug. Ik en God samen. Want ja die wereld?!

Klinkt: geopenbaard. Is zichtbaar gemaakt. Aan het licht gekomen. Toch dus! Waar dan? Slaat op het evangelie. Als je over Jezus hoort, en van Hem leest ga je gerechtigheid zien en proeven. Ik ben de deur. Gaat een deur open. Zicht op volkomen leven. Een geweldige wereld gaat oplichten. In goede verhoudingen. Wie zou er niet willen komen?! Goede leven. Volle licht en glorie. Nogmaals, op aarde vind ik het niet. En zelfs in de kerk ook niet. Heel eerlijk zijn vanmorgen. Maar ze heeft er wel iets van. Gerechtigheid van en bij God, hoor: daar klinkt het woord geloven. Geloof dat het er is. God is er en Zijn gerechtigheid.

Hoe kom ik daar? Ook in deze wereld stuit op ongerechtigheid, kwaad, zonde, moeite, verdriet. Kan je naar verlangen. Ja toch? Hoe kom ik daar? Ook belangrijk: als ik daar kom, hoe ben ik daar? Pas ik daar wel? Kan ik daar leven? Dan moet ik zelf anders worden.

Luther ging daar heel serieus mee bezig. Met maatstaf. Dat leven verdienen. Viel niet mee. Bleek onbereikbare plaats. Ik pak ik er een beeld bij vanmorgen. Ging over een koninkrijk. Doet denken over bericht over geweldige planeet waar leven super is. Mooi en fijn om te horen. Fijn om te geloven. Maar ook fijn dat ik er zou mogen komen. Hoe kom ik er? Reclames voor vakanties spelen hierop in. Kom je er, merk je: het is niet het paradijs. Hoe kom ik daar? Zou mijn leven veel hoop geven. Machtig perspectief.

Lijkt mij, zijn veel christenen die daar niet mee bezig zijn. Meer bezig met hoe God nu voor hen er is. Leven van alledag. Maar er is meer. Hoe kom ik daar, waar zaligheid is. Waar het zalig is. Heerlijk!

Vers 16 heeft het over kracht. Beeld planeet. Nee, ik kan er niet komen. Niet opklimmen. De reis ernaar kan ik niet betalen. Vernieuwd worden met huid, haar en hart. Om to the point te komen: evangelie als een kracht van God. Via Christus kom je er! Hij komt met zijn kracht. Een raket. Hij betaalde de reis. Stap maar in. Geef maar aan dat je er zelf niet komt. Hoor: Hij komt langs! Stap in! In mijn kracht kom je er. Zelfs daar! In de gerechtigheid en zaligheid.

We weten niet half hoe rijk je bent als je christen bent. Geweldige toekomst. Kracht van Christus je brengen zal. Dat geeft hoop en verlangen. Dat is een blijde boodschap. Evangelie.

Staat er bij: voor deze boodschap, om dit te vertellen, schaam ik me niet. Paulus toen in grote stad Rome juist dit te vertellen. Woord van hoop voor de wereld. Paulus is zelf overtuigd geraakt. Is bij hem hele weg geweest. Dit is pas echt blijde boodschap. Ik had het over de reclames, die gaan ook wel eens over wat nep is. Hier zal blijken: het is veel mooier dan erover verteld werd.

We voelen aan: dat raakt aan in het openbaar geloof belijden. Ik geloof in die gerechtigheid. Geweldige wereld bij Hem. Je zegt ook: ik geloof dat ik daar kom. Namelijk met Christus. In de kracht van God. Om dat Hij betaalde. En hoe! In liefde. Prijs van Zijn leven. Hij kwam. Af te dalen. Om mij te komen halen, weggezakt in modder en rotzooi van de wereld, zegt iemand. Hij komt me halen.

Iets waar we ons wel over schamen. Als Hij ziet waar we zijn terechtgekomen. Hoe die wereld geworden is… Ik schaam me dat ik me niet kan brengen tot een betere wereld. Komt U bij mij?! Helpt U mij met instappen. Daar schaam ik me over. Over mijn onkunde en zonde.

Schatkistje van die twee verzen is opengegaan. Zicht krijgen op gerechtigheid en op de weg erheen. Al krijg je het niet uitgezegd. Wat een prijs. En liefde! Dat alles in het nu geloven.

Geloof ook een kernwoord. Rechtvaardige zal uit het geloof leven (lees je in OT). Is dan zo: je bent nu nog niet die burger voor die heerlijke wereld, maar in geloof ben je het al wel. In geloof ben je rechtvaardig. In geloof ben je de toekomst vooruit. Ben je al wat je worden zult. Wat je in Christus bent. Ik schaam mij hier niet voor. Ontdekt bij jullie: je hebt hier ook iets mee. Mocht ik me toch schamen, dan ben ik het zicht kwijt. Hoe heerlijk en geweldig het is… Misschien zijn er onder ons die niet in het geloof delen. Aan u en jou zeggen: er is meer. Een geweldige wereld bij God. Dat heeft de toekomst. Ga het zoeken. Kom er ook! Je moet bij Jezus zijn. Nog dichterbij brengen. Hij zegt tegen u en jou: stap maar in. Waarom zou je het niet doen?

Alsje dat doet, merk je dat er verschillende volken zijn. Joden en Grieken. God had Joden eerst lief. Kan alleen via Christus. Ook Grieken. Denkers en filosofen. Ook meegenomen door Jezus? Ja. Met denken kom je er ook niet. Werd niet beter. Ook geloof nodig. Gaven zich over. Zo leven wij in en door geloof. Laten ons steeds weer vertellen. In zijn gerechtigheid. Laat je erover vertellen! Lees erover. Niet met nieuwsberichten alleen… Bijbel vertelt erover. Kerk heeft het erover. Kom trouw naar de diensten. Avondmaal viert: dan proef je iets van die heerlijkheid. Samen met God aan tafel. Alsof er geen zonden meer zijn. Christenen hebben hoop. Doet anders leven. Ik leg me niet neer bij het mindere hier en nu. Hoor je veel: dan maar iets van maken hier? Jammer en vervelend als het je tegen zit. Als je eruit wilt, zullen we je helpen. Christen zegt wat anders. Ik ben onderweg. Naar zaligheid. Hoe mijn leven nu ook is. Naar een geweldige toekomst. En als ik het kan probeer ik nu iets van het leven zichtbaar en tastbaar te maken. Ik nodig mensen uit mee te gaan. Want ik schaam mij voor het evangelie van Christus niet. Amen.

Persoonlijk woord

Nog een persoonlijk woord. Wat een bijzondere morgen en zondag. We hebben er naar uitgekeken en tegen op gezien. Naar toe gegroeid ook. Voor aantal van jullie was het niet zeker of je belijdenis zou doen. Vanmorgen gedaan. Dat is omdat God het is die roept. Hij is altijd de eerste. Jullie zijn allemaal als kind gedoopt. Mooi dat we een groep geworden zijn. Heeft even geduurd. Weekend ook aan bijgedragen. Open besprekingen op de avonden.

Wij kiezen elkaar niet uit. God plaatst ons bij elkaar. Leer je wat het is om gemeente zijn.

Wat bijzonder en een wonder dat hij en zij belijdenis doet! Bij jullie alle negen. Soms levensomstandigheden heel pittig. Geleden in directe omgeving. Zal ik namen noemen? Ik doe het toch niet. Zelfde geldt de andere punten. Bijzonder, zie ik ook, gewoon midden in het leven staan. Staande blijven als christen. En zo geloof belijdt. En bijzonder als je ziet hoe jullie gaven hebben. Gave die je hebt. Ere zij God.

We denken aan jullie ouders. Bijzonder om mee te maken. Grootouders. Broers en zussen. Vriendin. En dochtertje. Veel bijzondere momenten mogen meemaken. Meeleven ontvangen vanuit gemeente. Hartelijk dank daarvoor. En anderen die geen belijdenis doen. We zien ernaar uit dat jullie eens in het openbaar zullen belijden. We denken aan vrienden. Ieder die te gast is, dank dat u er bent. Mooi dat ik dat met u mag meemaken. Spreek de wens uit: nog niet gedoopt, op Gods tijd daar toch toe komen. Als christelijke gemeente willen we u daar graag bij helpen.

Zondag 15 april 2018, Hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk (9.30 uur, belijdenisdienst met negen belijdeniscatechisanten). Schriftlezing Romeinen 1:1-10, 16-17. Wetslezing (‘we luisteren naar Gods woord, wat God zegt voor het christelijke leven’) Efeze 4:17-32.