In deze preek op Nieuwjaarsmorgen worden we opgeroepen sterk te zijn. Om ons leven geborgen te weten in Gods hand en vervolgens naar Zijn goede geboden te leven. Of je dat van jezelf kan? God geeft wat Hij beveelt en zo zoekt God ook in dit nieuw jaar ons hart, het centrum van ons leven.

Wat zeggen mensen vandaag tegen elkaar? Doorgaan hoor! Houd moed. Wees sterk?! Elkaar aansporen. Zeg je als christenen niet zo tegen elkaar. Gods zegen gewenst. Veel heil en zegen. Kijk omhoog. Wij krijgen te horen: wees sterk. Sta sterk. Wees krachtig. Klinkt in midden van de gemeente. Klinkt niet alleen hier. Ook Psalm 27. Veel plekken in de bijbel. Jozua riep volk toe op. Efeze 6: word gesterkt in de Heere. Ik word ertoe aangespoord dit woord aan elkaar te geven. Wees sterk. Krachtig. Sta ervoor. Sta pal. Natuurlijk mogen en moeten we beseffen dat dit aan het einde van de psalm klinkt. Al veel gehoord. Niet uit zichzelf kracht halen. U bent mijn kracht! Altijd die verbinding met God. U bent mijn God. Rust aan begin van nieuw jaar: ik weet dat ik in Zijn hand ben. In de doorboorde handen van Christus. Daar ben ik veilig. Ik val niet uit Zijn hand. Daarin is rust. Maar betekent niet een lijdelijk, lam gelegd leven. God zorgt wel hoor. Het gaat toch zoals Hij wil. Zie wel hoe het loopt. Ik kan gerust gaan slapen.

Psalm 31 roept naast die Rust ook sterk te zijn. Voor de zaak van God te gaan staan. Staande in te blijven. Durf ik dan want ik weet: God is bij me. Wees sterk. Laat je niet meedrijven. Riet, zie het maar voor je, kan mee buigen, van binnen sterk. Anders meegesleurd. Drijft af. Zit een uitdaging in voor 2018. Concreter maken. Ga voor de tien geboden van God. Durf die te houden. Bewaakt ze. Niet omdat je conservatief zou zijn. Nee goed voor alle tijden. Goed voor heel de schepping. Trendwatcher zei: in onze tijd is wel weer verlangen naar moraal. Laat de kerk een plek innemen. Wees sterk de zondag apart te houden. Met zijn dag de week beginnen. Kinderen geloof meegeven. Zelf kiezen? Moet er wel te kiezen zijn. Waar gaat het christelijk geloof over. Geloof landen in het hart. Ruimte voor in gezin, thuis. Goed voor alle mensen. Belangrijk en eervol voor God. Wees sterk. Wat is de stroming? Alle godsdiensten zijn gelijk. Gaat om dezelfde god. Verloren gaan is zo hard en triest. Riet buigt en knapt, gaat mee. Wees sterk Christus te eren als de weg, waarheid en het leven. Pas op voor algemene religiositeit waarin het niet meer toe doet. Wat maakt het uit wie?! Wees sterk voor de drie enige God. De God van Psalm 31.

Ethische zaken. Denken over homoseksualiteit. Druk vanuit samenleving. Denken zoals de wetgeving bepaalt? Abortus. Samenleving verandert ook denken bij liberale mensen. Maar toch. Samenwonen? Niks over zeggen. Seksualiteit niet alleen binnen relatie. Meer plaatsen en plekken van genieten. Occulte zaken. Beter worden? Niet zo krampachtig. Wees sterk. Voor je huwelijk. Gezin. Niet stuk laten gaan aan de mening in de samenleving. Niet: probeer eens wat anders. Niet zo nauw nemen met trouw?  Trouw aan de kerk, gemeente? Wees sterk. Dan weten anderen wat ze aan je hebben. Blijf vragen. Wat zegt God erover? Hoe blijft God de eerste? Blijf ik voor Zijn weg gaan? Ja, wat het me zou kosten. Nadenken over op welke tijd spreken en zwijgen. Wandelen met wijsheid. En buit de geschikte tijd uit. Belangrijk is dat je de zaak van God niet verloochent. Eerlijk. Naar de bijbel handelen.

Ook denken: hoe red ik dat? Ons gezin? Werk, studeer. Alleen sta? Verzoekingen. Tot in huis toe. Hoe zal ik sterk zijn? Hoe kan ik blijven geloven dat het waar is? Geboden ook voor 2018 zijn, ook voor Nederland? Blijf geloven dat Jezus Christus in de hemel is. Evangelie blijf geloven?! Zoveel zorgen heb. Levensweg, moeite. Toekomst donker. Avond van mijn leven. Als ik denk: zal het allemaal waar zijn? Kracht niet meer heb om te blijven geloven. Denk aan die hand van God. Daarin is een christen en zijn de tijden.

Slot van Psalm 31. Oproep is het laatste woord niet. Zo vaak: wat Hij opdraagt, geeft Hij. Nodig is dat, dat Hij het geeft. Heeft geschiedenis geleerd. Geboden gegeven had, moest Hij later wel Zijn Geest uitstorten die de wet schrijft in de harten. Hij geeft wat Hij beveelt. Hoor maar: en Hij zal uw hart sterk maken. God vraagt onze inzet. Ja. Verlangt betrokkenheid. Dat beweegt Hem meteen om te geven wat wij behoeven. Mooi dat het er zo staat. Hart. Binnenste. Sterk maken. Centrum van waaruit we handelen en geloven. Niet een masker om je leven. Of harnas. Innerlijk sterk maken. Ik heb niet veel verstand van verstand van riet, als het krachtig is van zichzelf, dan blijft het staan. In het centrum moet het leven. Hij zal je hart zoeken en aanraken. Weten en verwachten voor 2018. Bijbel blijft. Gaat mee. God zoekt ons hart. Niet verstandelijk lezen alleen. Bijbel mag en wil gelezen worden. Handen vouwen kan en mag in 2018. Spreek je hart uit. Merken dat God je rust geeft. Kerkdiensten zullen er zijn (naar wij verwachten). God zoekt ons hart. Laat je versterken. Door sacramenten. Kerkdiensten medicijn zullen zijn voor onze harten. Niet alleen versterking van gelovigen. Ook harten aangeraakt. Doorbreken in hart van mensen. Zou er een kentering komen? Verandering ten aanzien van secularisatie? Jongeren zijn weer gelovigen (SCP). Hart van mensen wordt geraakt. Velen zijn zoekend. Wees sterk. Hoe doe ik het? Vergeet de belofte niet. Hij kan en doet het. In herderlijke zorg en grote liefde.

In dat alles: hoop op God. Die oproep klinkt tot allen die op de Heere hoopt. U allen. Iedereen die op de Heere hoopt. Samen sta je sterk. Elkaar erbij nodig. Samen sterk zijn. Ook kerken over grenzen heen. Oekraïne, Zuid-Afrika, Frankrijk. Nieuwjaarsmorgen: dat sterk zijn moeten vooral de dominee en ouderling. Blij zijn dat ik er al ben?! God weet hoe zwak ik ben. Nee, u allen. Niet denken: God zal mijn hart niet versterken. Hopen op God al voldoende? Mooi dat die naam klinkt: de HEERE. Jezus Christus. Op Hem hopen. Uitgestrekte arm naar de Heere. Hoofd omhoog. U bent machtig! In Uw hand zijn mijn tijden en de tijden van de kerk. En van de voorgangers. Ik wacht op U. Ik verwacht U. We zijn weer een jaar dichter bij Zijn komst. Amen.

Hervormde gemeente Reeuwijk, maandag 1 januari 2018, 10 uur. Schriftlezing Psalm 31:15-25. Tekst Psalm 31:25. Geloofsbelijdenis met NGB artikel 13.