In Psalm 3 heeft David met tegenstanders te maken. Zij stellen dat hij geen heil bij God heeft. Maar God is een schild voor Zijn kinderen. Hij gaat tussen de moeiten en ons in staan. Dat is het ‘U echter’ uit Psalm 3. Zo kan David gerust gaan slapen omdat de Heere over zijn ziel en leven waakt.

Gemeente van Christus, een morgenlied. Vandaag. Een nieuw jaar. 365 dagen. Dat psalm 3 een morgenlied heet, ligt aan vers 6. David heeft goed geslapen. Heb jij vannacht goed geslapen? Of geknal gehoord? Of kort? David heeft goed geslapen. Bij David was er rust – juist in het geloof. Er ligt Iemand onder mijn bed, die mij draagt. Dat is God. Die rust wensen we elkaar toe zo aan het begin van dit jaar.

Psalm 3, een morgenlied. Als je het begin leest, voelt als stevige kost op de morgen. Op de lege maag, zo gezegd. Pittig lees je: hoe talrijk zijn de tegenstanders. Geen vrienden. In grote mate!

Alsof dat niet genoeg is: velen staan tegen mij op. Soms springt een hond tegen je op, bij huisbezoek. David zegt: dan voel ik me bedreigd. Ze zeggen: hij heeft geen heil bij God. Zijn ziel is in gevaar. God is er niet voor hem?! Dat moet hard zijn om te horen.  Onder ons misschien? God is er niet voor nou. Jij?! Niet voor jou. Niet voor jouw ziel.

Nou, pittig om dit te horen op de morgen van een heel nieuw jaar. Bang als je vooruit kijkt. Veel mensen doen dat. Terwijl je niet weet wat het jaar brengt. Ik zal toch niet besprongen worden door ziekte, problemen op mijn werk, examen niet halen. Tegenstanders kunnen ook de machten zijn. Die zonde waar je last van hebt. Zal me toch niet te sterk worden? Ik zal toch staande blijven in het geloof. Wat kunnen er tegenstanders zijn, al leven we niet in oorlog. Er is geestelijke strijd. We hebben veel tegenstanders.

Bang voor leeg nieuw jaar? We zullen weten dat er onder ons zijn die weten dat tegenstand geen halt hield bij de jaargrens. Er is moeite van ziekte, zorg, geestelijke strijd, verdriet. De strijd er soms mee. Heeft God nog wel geduld hierin? Zal Hij er zijn voor mijn ziel?

Nog iets moet ik erbij noemen. Opschrift meldt: het gaat over David toen hij vluchtte voor zijn eigen zoon Absalom. Heeft staatsgreep gepleegd, naar macht van vader gegrepen. Ellende en tegenstand kwam van dichtbij. God heeft gezin bedoeld als veilige thuisbasis (van waaruit je handelen en werken kunt). Veel mensen zeggen, ik kan veel aan, als mijn thuisbasis maar goed. Maar bij hoevelen is dat niet zo. Er zijn er onder ons die dat weten (of daar bang voor zijn). Huwelijk scheuren en band in gezin kapot gaan? Gemeente is toch ook een gezin. In christelijke gemeente kan het er akelig aan toe gaan. Ik weet me gezegend dat we dat niet meemaken. Maar wie zijn wij? We zijn kwetsbaar.

Het is het begin, wat een ellende. Maar de psalm stopt niet bij vers 3. ‘U’ zegt David in vers 4. De weg naar de Heere naar boven, blijft open. Men probeert zijn ziel te raken. Maar hij gaat toch naar God zelf.

God zorgde dat deze psalm in de bijbel kwam. We mogen het horen voor het nieuwe jaar. Ga die weg maar. Zelfs al zeggen stemmen dat de weg voor jou niet open staat.

U echter… Dat woord ‘echter’ is zo sprekend. Maar! U bent een schild voor mij. We zagen dat springen. Je mag het schild zien. Grote schilden, daar kan je achter weg kruipen. Psalm 84:6, God is een zon en een schild. David zegt en zingt niet alleen: God is bij je hoor. Dat niet alleen. Immanuel. Hij zegt en zingt, God is een schild voor mij. God gaat tussen mij en de tegenstanders instaan. Ze kunnen me bespringen, maar het schild vangt het op. Hij is zoveel groter dan wij mensen. God is onnoemelijk groot. Om achter weg te schuilen. Hij zal voor mij strijden.

Zoals verder op klinkt: u hebt de goddelozen op hun kaken geslagen. Tanden van de goddelozen stuk gebroken. Tanden kunnen bijten. Geen fijne woorden over handelen van God. God neemt de vijandschap niet. Hij toont. En verzet zich. Hij komt voor de schepping op. Belangrijk dat je bij Hem hoort!

U echter, de Ik ben die Ik ben, de Getrouwe, een schild voor mij. Zo gaat de Heere mee dit jaar. Voor je en om je heen. Als gemeente en kerk zeggen we: we hebben u zo nodig! Als schild. We kunnen het niet alleen. Fijn dat u zo groot bent. Heel uw kerk en wereldwijd kan er achter schuilen.

U bent mijn eer. Dat spreekt net zo. Mijn eer. Tegenstanders kunnen je van je eer beroven. Je klein maken. Diep kwetsen soms. Ga je negatief denken. Voor jou is er geen heil? Dan wordt de eer van het kindschap je ontzegd. Koningskind. Het koningschap werd David ontzegd. God kan en wil eer geven. Ik hoop dat je merkt dat God je kent en lief heeft. Hij zorgt voor je. Dat Hij laat weten: je bent Mijn kind. Kijk eens wat ik in Jezus voor je over had.

Zo mag je je hoofd fier opheffen. U doet dat. Zelfs als ik het zelf niet kan. Door die tegenstand kan je angstig rond gaan lopen. Ik mag er niet zijn? Ik kan zomaar klappen krijgen? Maar ik kan zo met opgeheven hoofd het jaar in.

David zegt nog meer. Heeft ervaren dat God hem hoorde. Hem verhoorde. Toen zijn naasten, zijn zoon, hem tegenvielen en aanvielen, en alleen nog maar omhoog kon gaan, toen merkte hij: de Heere hoorde en verhoorde. In Hebreeuws staat er: niet een keer verhoord, maar steeds weer. Vergeet het niet in het nieuwe jaar. Ga maar dezelfde weg.

Dan kan je in geloof slapen. Toch slapen. Fijn als je een goed bed hebt. Nog beter als je weet dat God je ondersteunt. Leven, bed. Het lijkt wel humor. Je kunt zelf gaan liggen. En tegen God zeggen: sta op, Heere, verlos mij. Ook dat mogen we bidden. Verlos mij, o God.

Misschien is dat gebed er wel heel intens. Verlos me van dit zieke lichaam en lijden, van zus en zo. Wij bidden om verlost te worden van de sluier van secularisatie. Van gemakzucht, onverschilligheid. Verlos ons van geesteloosheid. En bid maar door.

Eveneens tot troost horen we het laatste vers. Het heil is van de Heere. De redding. In Hebreeuws laten horen. Daar klinkt: Yeshua. Jezus is van de Heere. Het heil. In Hem is al onze hoop. In God en in Zijn zegen. Die zegen is over uw volk. Ik hoop dat we dan allereerst denken aan Israël. En vervolgens weten: het is groter. Ook de christelijke gemeenten uit de heidenen. De zegen is aan uw volk. Die zegen krijgen we straks mee. Lof aan God. Amen.

Hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, dinsdag 1 januari 2019, 10 uur. Schriftlezing Psalm 3. Belijdenis van het geloof met Zondag 9 en 10 van de Heidelbergse Catechismus (vragen en antwoorden 26-28).