God spreekt door de Bijbel, Zijn Woord, en de Schepping, tot ons. Dat hebben we nodig om niet te verdwalen in het leven of de zonde. Gods Woord leert ons de weg naar het geluk en het leven – ook als wij geen weg meer zien. Belangrijk om op het Woord te letten als spelregels voor het leven, ook als het ons tegen de haren instrijkt.

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad

Jongens en meisjes, gemeente van Christus, tieners, gewoon deze vraag: is het licht op je fiets op orde? Dat is belangrijk. ’s Morgens langer donker en ’s avonds eerder. Is belangrijk dat je gezien wordt. Om te zien wat er op de weg ligt.

Dit voorbeeld brengt dichtbij de tekst van vanmorgen. We horen God zelf door de dichter van Psalm 119. Gebed, gedicht. Uw Woord, tot God gericht, is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Is bekendste tekst uit Psalm 119. Er staan nogal wat teksten in! Grapjes overgemaakt. Psalm 117 of 119. Maakt verschil. Alle 88 verzen achter elkaar gezongen? Ik nog nooit.

Ik weet niet of we het weten, er zit een prachtige opbouw in. 22 letters Hebreeuwse alfabeth. Vers 105 begint met Nun. Elk vers van dat blok begint met die letter. Doorgaans 8 verzen. Is prachtig om te zien in Hebreeuws. Is een kunstwerk! Over de wet, het spreken van God. Daar is de dichter enthousiast over. Maakt er een lang lied over.

De vorm doet een uitlegger denken aan een gebed voor verzoendag. Waarom in die vorm? Vroegen ze aan een rabbi. Die antwoordde: omdat er anders aan ons schuldbelijden geen einde zou komen. Daarom maar in 22 letters.

Hetzelfde kan je over het lof zeggen. Het alfabeth maakt er ook nog een eind aan. Uw Woord! Merk je het, God spreekt. Hij leeft. En Hij wil contact. Zoekt dat. Hij spreekt. Hoor jij God wel eens spreken? Dat is best een punt. Luisteren! Twee oren, een mond. Je openstellen. Interesse. Al die stemmen in jezelf en anderen en dan Gods stem?!

Uw Woord. Waaraan dan denken? God spreekt in de natuur. Ik denk aan ons seizoensthema. God spreekt in de schepping. Onder de indruk wat je ziet. Verwondering als je nieuw leven ziet. Prachtig kind. Dank U Heere! Ik loof U. Zo spreekt God. Je gaat antwoorden. Heerlijk dat God spreekt.

Als je erover nadenkt, dat God zwijgt?! Wat krijgt Hij te horen van de aarde? En wat niet? In de bijbel verwondering over dat Hij niet zwijgt.

Hij spreekt via de Schepping en via de Bijbel. Bijbelleesweek. Bijbel is Woord van God. Indrukwekkend, de daden die daarin beschreven staan. God zegt: Ik ben die God van die wonderlijke uittocht uit Egypte. Ik bevrijd van slavernij. Ik ben die God van die wonderlijke doortocht, 40 jaar door de woestijn. Ik breng mijn volk in Kanaän. In beschreven geschiedenissen spreekt Hij. Belangrijk om dat te vertellen aan kinderen.

Bijbel bevat meer. Wijsheidsliteratuur. Wij kleine mensen op onze plek gezet. Maar er is niets nieuws onder de zon. Prediker.

Ik kan de bijbelboeken opnoemen. We hebben al dat spreken van God nodig. Vooral in Jezus. Wat Hij sprak, deed. Hij stierf en stond op. Door en in dat alles spreekt God. Als je dat dan leest, gebeurt onderwijl dat God tot je spreekt. Je wordt aangesproken.

Je kunt zeggen: het is een kunst, kunde, geschenk om zo de Bijbel te lezen. Leren! Zo lezen dat je iets hoort. Dat je wordt aangesproken. Ik voel het gewicht van de woorden.

Zo klinkt het woord als de gemeente bij elkaar is in de kerk. Spreekt U! Ook als Uw woorden mij tegen de haren instrijkt.

Op synode afgelopen week ging het over geloofsgesprek bij open bijbel. Als je samen leest, met verschillende mensen, gaat het open. Als je het alleen leest, lees je er makkelijk in wat je wilt horen. Samen lezen, dan hoor je beter wat erin klinkt. Dat de Bijbel tot spreken komt. Deze week oefenen. Samenlees-momenten. Gebruik maken van het boekje dat speciaal gemaakt is. Samen lezen helpt. Toch weet ik dat God ook spreekt in persoonlijk Bijbellezen. Dat gebeurt! Mensen gingen soms gewoon uit nieuwsgierigheid lezen. Onderwijl werden ze aangesproken. Bijbel ging zo vreemd zelf tot hen spreken. God ging er doorheen spreken.

Psalm 119 beveelt het woord van God aan. Stel je ervoor open. Let op het Woord. Die woorden bevatten veel. Woord hier is nauw verbonden met wet. Moeten we weten, met wet zijn de spelregels voor het leven bedoelt. Richtlijnen. Als gids. Handleiding. Doolhof van het leven. Hoe je niet doodloopt of verdwaalt in je toch al korte leven. Gods woord is woord dat je de weg leert tot geluk en leven. Wat belangrijk dan ook als ouders dat spreken van God te leren. Als gemeente dat met kinderen te doen. Er klinkt nog meer hoor! Daar in gebed om vragen. Verwachting om hebben. God spreekt echt!

Het woord moeten we niet kwijtraken. Is onmisbare navigatie. Zoals het hier staat: een lamp voor onze voet. Heel persoonlijk: mijn pad, mijn voet. Kinderen moeten en mogen uiteindelijk zelf lopen. Het kan zo donker zijn. Op allerlei manieren. Mensen zeggen dat we in donkere tijden leven. Een zegt dat dit goed is, de ander zegt dit. Duidelijkheid nodig. Licht nodig. Bij concrete vragen. Is dit nou goed? Zou dit kunnen? Op zoek gaan naar Gods stem. Misschien staat het al concreet in de bijbel. Vragen om licht: Heer, wijs mij de weg. Ervoor openstaan. En vervolgens ook willen gehoorzamen. En het doen. Heel wat!

Gods woord geeft licht op ons pad. Hiermee stoppen, dat wel. Nee, daar niet. Ja, het kan donker zijn. Er is veel gaande in de wereld. Zeespiegel stijgt. Veel mensen zijn verslaafd. Druk: werkdruk, prestatiedruk, studiedruk. Laat onze kinderen er niet aan kapot gaan! Uw Woord een licht op hun pad.

Veelzeggend woord, in deze psalm, zeker als je denkt aan dat er toen geen paden waren als bij ons toen. Je kon zo struikelen en verdwalen. In onze tijd ook: tussen vele aanbod van religies, meningen. Doet dit! Dat moet je gedaan hebben! O ja? Bankrekening weer leeg. Laat Gods Woord lamp zijn voor je voet. Psalm zingt: het ís het!

Je proeft het, de dichter houdt ervan. Vers 98: ik ben wijzer dan mijn vijanden. En volgende vers: verstandiger dan mijn leraren. Als een grap op school. Je moet ook kritisch zijn op je leraar. Gods woord kan je wijzer maken! Meer inzicht dan ouderen. Uw woorden houden mij van slechte paden af! Uw Woord is mij zoeter dan honing. Niet dat de weg van de dichter makkelijk gaat. Vijanden. Vers 107: ten zeerste verdrukt. Veel druk dus. Maar ook, daar stopt het niet mee, maar maak mij levend overeenkomstig Uw Woord! Hij grijpt naar het beloftewoord. U maakt toch levend. Dan kom ik erdoor. Temidden van gevaar de woorden van God niet vergeten. God doet wat Hij gezegd heeft.

Het doet me helemaal aan de Heere Jezus denken. Hij heet ook het woord van God. In Hem sprak God heel bijzonder. Hij is het vleesgeworden woord. Gods meest uitgesproken woord. Liefde die daad werd. Ik ben het licht der wereld! Heeft geklonken in de teksten die aan de kinderen werden meegegeven. In Jezus licht over ons pad. Door Jezus is er hoop. Bijvoorbeeld als mensen geen toekomst zien. Veel misgegaan. Het wordt niet meer wat. Bij God is vergeving. Hij spreekt een woord van vergeving. De doop als kind, dat zegt God al: je kunt zeggen, ik wil door de grond zakken, maar God zegt, je mag boven komen. Schuld kan en mag vergeven worden. Ik kan de schuld zelf niet betalen?

Er komt een pad, ook als je geen weg ziet. Alleen maar duisternis. Opvoeding, ziekte of samenleven; ik weet niet hoe het verder moet. Uw Woord is een lamp voor mijn voet. U maakt het licht. Zelfs als ik geen weg zie, vlak voor de dood. Maar er is een weg. Achter U. Een weg zien, waar die eerst niet was. Hoop krijgen! We hebben die woorden nodig. Onze cultuur een eet- en dieetcultuur, werd deze week gezegd. Dat is ook zo. Je kunt niet leven daarbij alleen. Maar leven bij alle woord van God, zei Jezus. Zo is er hoop en toekomst. Amen.

Hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 18 november 2018, 9:30 uur. Bediening Heilige Doop aan twee kinderen. Schriftlezing Psalm 119:97-112.