Jezus roept ons in de Bergrede op om niet bezorgd te zijn. Kijk naar de natuur: de vogels houden zich niet bezig wat ze niet kunnen. Het is een groot gevaar om op te gaan in de schatten van de aarde. Zoek daar om Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid. Zijn Koninkrijk heeft écht toekomst. Hij wil ons ontzorgen, juist ook in dingen die we zelf niet in handen hebben.

Gemeente van Christus, ik denk dat ik niet veel uit hoef te leggen, dat bezorgdheid veel kan doen. Een stempel op je leven. Het ontneemt je de vreugde van het leven. Kan het samen gaan met blij zijn? Het belemmert ook om in het nu te leven. Het nu van de dag. Je denkt aan straks. Bang voor wat mis kan gaan. Richten op wat nu speelt, lukt dat niet. Kan stress geven, uit de slaap houden.

Er kunnen indrukwekkende dingen spelen. Dingen die je niet zelf in handen hebt. Veel is ons gewoon te groot, ons kleine mensen. Er moet zoveel vandaag. Ik zal toch geen loser worden? De verkeerde studie kiezen en vastlopen? De mens lijdt het meest aan het lijden dat hij vreest, maar dat niet op komt dagen.

Karakter kan meespelen. Levensgeschiedenis ook. Er kunnen zorgen zijn. Sommigen hebben veel. Misschien weet niemand het van u? God weet er van. God zegt: wees niet bezorgd. Ja, maar dat komt maar een keer voor in Mattheus 6? Nee, vers 25, 31 en 34. De Heere Jezus zegt het. Kennen we Hem? Hij zegt nooit zomaar iets. En nooit zomaar drie keer.

Hoe komen die woorden over? Misschien ergeren ze u. Je zei het al vaak tegen jezelf. Maar het verandert niet zomaar. Makkelijker gezegd dan gedaan. Tegenwerpingen. Je mag toch voorzorgsmaatregelen nemen? Ja. Verantwoordelijkheid nemen. Het gaat niet om zorgen en voorzorg, maar om bezorgd zijn. Dat we denken: hoe moet dit of dat? De omstandigheden zien. En daarbij denken of doen, dat wij het in handen zouden moeten hebben of krijgen. Jazeker, dat maakt bezorgd.

U kent de term, ontzorgen. Jezus wil dat met Zijn kudde. Hij, de Goede Herder. Bergrede: Hij wilde dat ze dit hoorden. Jezus wil dat onze blik verandert. Ons kijken. In vers 22 gaat om het oog. Waar is het oog op gericht? Via het oog komt er veel binnen. Dat slaat naar binnen. Ons oog moet goed gericht zijn. Op God. Op Zijn Koninkrijk, Zijn gerechtigheid (vers 33). Daar komt het in de kern op aan.

Het kan helpen in de zorgen, om te kijken naar die andere dingen waar Jezus over spreekt. Hij verlangt ons te ontzorgen. Vers 24. Niet twee heren dienen. Dat kan gewoon niet. Kan je niet, twee bazen volle pond geven. Week van voorbereiding. Wat geeft dat veel stress, twee bazen. Dat lukt niet. Misschien weet je dat. Hoeveel stress geeft dat. Wees niet bezorgd wil ook zeggen: hou op met twee heren (God en jezelf) dienen. Of de god van het geld, de Mammon. Dat komt ontdekkend dichtbij. Hoeveel heren dien ik? Hoeveel wil ik er dienen? Moet ik gewoon niet kiezen. Ik zou zeggen: stel niet uit. Kies wie je dienen wilt. En ik zeg: kies voor God. Geld leeft niet. God wel. God is eeuwig. Hij heeft het een koninkrijk.

Nog iets kan ons helpen. Jezus reikt de natuur aan (dat is wel mooi in het kader van ons seizoensthema, ‘Schepping en duurzaamheid’). Laat ons van natuur leren. Moet je even zien, de andere schepping (planten en dieren) kunnen ons iets leren. Kan! Jezus was zelf bij Scheppingswerk betrokken. Kijk naar de vogels. God voedt hen! Misschien denk mensen dat de vogelstand het moeilijk heeft door ons handelen. Jezus doelt op vogels met wie het goed gaat. Ze houden zich niet bezig met wat ze niet kunnen. Dat mogen en moeten ze loslaten. Daar hebben ze iemand voor. Die zorgt! De Hemelse Vader. Sta daar even bij stil. Uw hemelse Vader.

Kijk ook naar de lelies in het veld. Zien ze er niet prachtig uit. Hoe mooi zijn ze! De kleding van Salomo gaan ze te boven (vers 29). Wat staan ze er mooi bij. Ze groeien. Maar werken en spinnen niet.

En kijk eens naar het gras. Het gras. In die tijd deed men het in de oven voor brandstof. Het groeit en kan mooi zijn. Daar zorgt God voor. Ons oog wordt gericht naar God. Hij zorgt voor dit alles. Ere wie ere toekomt. Hij doet wat de vogels en planten niet kunnen. God doet het. Zou Hij het voor u en jou niet doen? Dat staat er letterlijk, vers 30.

Kleingelovige! Duidt op klein geloof. Of: beperkt geloof. Niet zover zien.

God richt ons oog op Hem. Hoor van mij! In januari, langer en eerder licht. Zal Ik voor jou niet zorgen? Lukas in hoofdstuk 12 heeft als het om vogels gaat, het over raven. Dat waren onreine vogels. En bloemen is te denken aan wildbloeiende veldbloemen (bij Lukas). God zorgt voor wat in onze ogen geen zorg waardig is. Als dat in de natuur zo is… Mensen die het niet waard zijn?! Zich de zorg van God niet waardig voelen. Kijk naar de raven en veldbloemen.

Jezus wil ons hart richten op Zijn Vader. Dat is bijzonder. Jezus spreekt in vers 26 over de Hemelse Vader. Zo spreekt Hij over God. Dat is de Hemelse Vader. Maar Jezus is toch de eniggeboren Zoon? Hij wil Zijn Vader delen. Daarvoor kwam Hij naar de aarde. Hij liet Zijn lichaam breken en bloed vergieten. In dat afschuwelijk lijden. God wil ons daarbij bepalen. In het avondmaal kan je het zien: er staan veel stoelen. Het lijkt op een maaltijd. Er klinkt: kom! Hij wil Zijn Vader delen. Jezus richt ons op het hart van de Vader.

Onze blik wordt daarmee gericht op meer dan geld en goed. Schatten op aarde, vers 19. Hij zegt erover: verzamel ze niet. Hij is de Schepper van dat alles. Hij zegt het niet omdat er geen mooie dingen zouden zijn. Maar er is zoveel mooiers en meer. En het is zo kwetsbaar. Jezus vindt het zo zonde als u, jij en ik helemaal gaan voor die schatten op de aarde. Wanneer we niet rijker zijn dan dat. Nou, van hoeveel mensen moet dat niet helaas gezegd worden? Jezus heeft zoveel meer te geven! Namelijk, schatten in de hemel. Ga het zien! Wat ben je arm als je je aandacht daarop richt, op die schatten. Wat kan je eenzaam zijn temidden van dat alles. Aan krimp, waardedaling, roest, diefstal onderhevig. Jezus zag mensen er zich voor inzetten. Week van voorbereiding: er is zoveel meer te ontvangen. Zo klinkt vanmorgen: zoek eerst het koninkrijk van God.

Ja, daar kijken we vanmorgen ook naar. Als het wel eens zag, kijk er weer eens goed naar. Juist in een kerkdienst. Buiten de kerk hoor je er niet zomaar van. Je moet er van horen om het te gaan zien. Meestal gaat het zo.

Het gaat over het koninkrijk van die Hemelse Vader. Wij denken er niet vaak aan. We vinden het niet makkelijk grijpbaar. Bijbel spreekt erover in Oude Testament en Nieuwe Testament. God regeert. Uw macht is groot (Psalm 93, zongen we). God is wereldwijd actief. Met een ander beeld: staten, zoals Rusland, kunnen overal invloed uitoefenen. God kan het ook. Overal. Hij is de machtigste. Zijn Koninkrijk heeft de toekomst. Dat zien we op Paasmorgen.

Als deze God ook nog eens een Vader is. Een volmaakte Vader. Wat ben je goed af als je daarbij hoort. Dan kan je alles wat je zorgen geeft, overgeven in Zijn machtige handen. Zoals die vogels doen. Doe het net zo. Kijk dan weer eens hoe die Koning die lelies mooi maakt. Heb vertrouwen op de Heere. Stoppen met twee heren dienen. Ik weet wie je kiezen moet. Word burger van Zijn koninkrijk. Bijvoorbeeld met gedoopt zijn (dan komen twee sacramenten samen), heb je het toegangsbewijs gekregen. Wat ben je rijk! Als je toch bezorgd bent, ken je de rijkdom toch niet. Mogen en moeten je ogen ervoor open gaat. Je hoort erbij! Richt je daarop, dat ontzorgt.

Klinkt nog wat bij: en Zijn gerechtigheid. Volgende week kijken we ernaar. Vanmorgen dit. Gerechtigheid. Beseffen we waar het over gaat? Naar het woord kijken. In de bijbel is het een belangrijk woord. In uw leven? Tegendeel is onrecht. Als je onder onrecht gebukt gaat, verlang je ernaar. Kan luxe zijn als het je niet veel zegt. Als je bezig bent met geld en de Mammon, dat stompt af. Gerechtigheid is een waarde. In omgang met geld en goed sneuvelt dat. God gaat er wel voor. Hij is het zelf. Dat is er in Zijn koninkrijk. Thema van de week van gebed: recht voor ogen. Waar gerechtigheid niet is, ligt alles over hoop. Denk maar aan een foto van een gebied waar tsunami is geweest. Alle structuur en orde is eruit. Paar dingen te noemen: dan zijn de kinderen de baas over de kinderen. Of nemen ouders niet de verantwoordelijkheid. Regeringsleiders die er vooral voor zichzelf zitten (ze runnen een land alsof het een bedrijf is). Als mensen zich als goden gedragen. Hele genderbeeld wordt overhoop gehaald.

Bij God is scheppingsorde. Gerechtigheid. Ieder kan op zijn plek bloeien. Wat een geweldig koninkrijk. Een christelijke gemeente mag er een afstraling van zijn. Ik kan er van genieten als ik er iets van zie.

Als je het zoekt, komt het meteen naar je zelf. Pas ik er? Hoe kom ik er? Ik moet vernieuwd en herboren worden. Op mijn plek komen. Hoe kom ik daar? Hoe word ik zo’n mens? Ons oog mag en moet dan op Jezus gericht zijn. Jezus was een en al gerechtigheid. Wij moeten en mogen in geloof achter Hem schuilen. Hij stierf voor onze ongerechtigheid. Zo is er vergeving. Hij geeft van Zijn Geest. Hij voedt ons. Bij avondmaal kom je in de juiste positie. Zicht op het machtige koninkrijk. Versta je het? Herken je het?

Bezorgdheid maakt dat je niet in het nu leeft. Jezus eindigt met: wees niet bezorgd over de dag van morgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. De moeite van die dag. Jezus weet dat het leven moeilijk is. Hij noemt kwaad kwaad. Juist daarom wil Hij ontzorgen. Het is al genoeg voor vandaag. Je kunt het ook zo meenemen deze week: we leven toe maar leef ook bij de dag. Je weet niet hoe je er zondag zult zitten. God kan het zondag zo maken dat je er wel zit. Amen.

Hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 20 januari 2019, 9:30 uur. Schriftlezing Mattheus 6:19-34. Voorbereiding Heilig Avondmaal.