In een wereld en schepping die zucht onder onrecht, kan je verlangen naar gerechtigheid. Of gaat je verlangen naar eer en roem uit? De Zaligmaker wil ons met gerechtigheid verzadigen, nu al, aan het Avondmaal, maar straks volkomen in Zijn Koninkrijk.

Zalig (zijn) zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Gemeente van Christus, zalig zijn. Zalig zijn. Tot negen keer toe klinkt dat. Drie keer drie. Overvloed. Dit klinkt uit de mond van de Zaligmaker. Van Hem die het beste met mensen voor heeft. En het beste geven kan. Zaligheid.

De Heere Jezus is op een berg gaan zitten. Doet denken aan Mozes en de wet. En het doet denken aan een troon. De leerlingen zitten bij Hem. En een menigte van mensen. Zij mogen meeluisteren. Gunnend is Hij. Hij gunt hen allen de zaligheid. Hoe meer, hoe liever het Hem is.

Wat is zalig eigenlijk? Als je het op de Miereakker [=winkelcentrum] vraagt op een zaterdagmiddag? Veel mensen kennen het niet meer. Of durven het niet in de mond te nemen. Of het klinkt bij heerlijk eten, bij ijs. In Griekse wereld was het vooral rijk zijn. Eer en roem krijgen. Verkocht worden als voetballer.

De Bijbel leert in het Oude Testament dat degene die God heeft, zalig is (Psalm 146). Met God zijn. Avondmaal. Met Hem aan tafel. Met Hem gevoed worden.

Jezus noemt verschillende dingen die kenmerkend zijn die die zaligheid zoeken. Ook verlangen naar gerechtigheid. Het klonk in de voorbereidingsdienst. Het is een lastig woord. We gebruiken het niet veel. Dat zegt veel over ons. Als je onder onrecht gebukt gaat, verlang je naar gerechtigheid. Krijgt het aandacht in je leven? Of sneuvelt het? Het is een lastig begrip ook in de bijbel zelf. Meerdere betekenissen. Is hier een betekenis aan de orde? Bijbel in geheel lezen! Dus veelomvattende betekenis.

Waar gerechtigheid niet is, ligt alles over hoop. Verhoudingen zijn zoek. Daar tiert het onrecht welig. Het raakt heel de schepping. Waar die overhoop ligt, is ongerechtigheid. Veel kinderen in deze wereld lijden. Dan kan je verlangen naar gerechtigheid. Schepping zucht. Besmeurde vogels, klein plastic in de duinen bij de duinen, dan kan je toch verlangen naar gerechtigheid? Uitleggers denken dat dat hier bedoeld is.

Paulus schrijft later over persoonlijke gerechtigheid. Maar het een staat toch niet tegenover de ander? Het is toch eerlijk om bij jezelf in de spiegel te kijken. Wie en hoe ben ik? Ben ik het voorbeeld? Gaat het misschien niet eens om goed zijn voor God om bij Hem te mogen zijn. Maar om de mens te zijn die ik moet zijn. Als je oog, neus en hart krijgt voor het goede, voor gerechtigheid, dan ga je ernaar verlangen.

Jezus gebruikt er een prachtiger woord voor verlangen: hongeren en dorsten. Naar gerechtigheid. Prachtige en sprekende woorden bij avondmaal. Hongeren en dorsten. Weet u wat honger is? Ik ken het niet. Ik denk dat alleen de mensen kennen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt? En dorst?

Waar zit jouw verlangen? Waar gaat het naar uit? Honger en dorst je? Typeert het je leven. Zie je bij mij dorst en honger? Toch niet naar wat men in Griekse wereld zaligheid achtte: rijkdom, eer, roem? Zonder God? Het zit in gemeenschap, in omgang met God bovenal. Leven met Hem. Het juiste leven. Dan honger en dorst je naar gerechtigheid.

Er kunnen kinderen zijn die zeggen dat ze weten wat het is om oneerlijk behandeld te worden. Gebukt gaan daaronder, dan kan je er nog meer naar verlangen. Wij krijgen het toch niet voor elkaar. Het breekt je bij de handen af. Ook bij mij! De volgende generatie zou het toch wel begrijpen?! Nee. Wij bouwen het niet.

Bij God is het te zien. Hij die woord houdt. En beloften vervuld. Bij Hem moeten we zijn. Voor gerechtigheid en verzadiging ervan!

Wat geweldig. Ze zullen verzadigd worden. Jezus belooft het. Hij kan het. Hij kwam ervoor naar de aarde. Naar deze berg. En later een heuvel. Met iemand bij zich die Zijn kruis droeg. Al die schuld. Hij nam het op Zich. Door lijden heen, verzoenen en weg te nemen. Hij ging ervoor! Bij Hem is het er: verzadiging. Nu al.

Ik vroeg het, kennen we honger en dorst? We kennen in onze samenleving wel verzadiging. Soms zelfs over. Maar dit niet. Dit wakkert wel de honger en dorst aan. Het is er wel en het komt: gerechtigheid. Dé gerechtigheid. Het zal er zijn in Gods Koninkrijk. We mogen ervan horen. En ervaren vanmorgen. Ik hoop dat je er wat van ervaart. In Zijn machtige beloften. Verzadiging van vreugde, bij God. Een machtige toekomst gaan we tegemoet. Avondmaal vieren is ook vooruitzien. We zijn op weg naar Gods Koninkrijk (dat hoorden we vorige week in de themadienst over migratie, dat het leven een migratietocht is). Daar zal gerechtigheid wonen. Onderweg bidden we: vervul ons er nu al mee. Laat ons voor gerechtigheid gaan. Wat het ons ook kost. Dank dat we het mochten kennen. Voed ons door Uw Geest met Uzelf en Uw gerechtigheid. Amen.

Hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 27 januari 2019, 9:30 uur. Schriftlezing Mattheus 5:1-9. Viering Heilig Avondmaal.

  • Tafel 1: lezen Mattheus 3:13-17, zingen Psalm 143:1
  • Tafel 2: lezen Romeinen 6:13-18, zingen Psalm 143:8
  • Tafel 3: lezen 2 Korinthe 9:8-10 , zingen Psalm 143:10
  • Tafel 4: lezen Fil. 1:9-11, zingen Psalm 143:11