Jezus bleef staande ten opzichte van de duivel, die mensen van God en Zijn dienst wil afhouden, door Zich te beroepen op het Woord. Pas op voor knievallen voor de satan, denk niet: dat stelt weinig voor. Een leven zonder Jezus is hopeloos.

Gemeente van Christus, ik wil graag het begin van de preek Jezus grootmaken. Doet u mee? Grote verwondering uitspreken. Dat U zo sterk bent en was, ook tegenover de duivel. Zo goed omging met woord van God. Vasthield aan programma voor Uw leven. Zo gehoorzaam bent aan de wil van Uw Vader. Doe je mee? Voor je het weet komt het er niet van? Avondmaal vieren is eren van Christus. Eren en aanbidden U.

Komt in tweede instantie bij dat die grootheid ook voor ons geweldig is. In mogen delen. Offer gebracht. Grootheid en wat het voor ons betekent! Dan eer je Jezus nog meer en zo graag. Voel ik me ook schuldig. Te weinig eer. Jezus gedenken en eren. Zullen we proberen als avondmaalgangers dat meer te doen vanaf nu? Hij werkelijk op nummer 1?

Ik ben de preek maar zo begonnen omdat we het gevaar lopen bij Mattheus 4, heel veel over de duivel gaan hebben. Onder de indruk listigheid. Waar de duivel in zit. Knap. Kun en moet je het over hebben. Maar geef de duivel niet meer eer dan Jezus. Jezus hield stand. Overwonnen. Ere wie ere toekomt. Er zijn christenen die het meer over de duivel hebben dan over Christus. Meer onder de indruk van de duivel? Of niet op de duivel letten? Hij is een realiteit. Een is die dat geweten heeft: Jezus. Gewoon werkelijk in onze werkelijkheid is gekomen. Nog dieper. Niet aan de waterkant adviezen geeft. Hoe je ermee moet omgaan. Nee, helemaal ingekomen. Was nodig. Hij deed het ook maar.

In Mattheus 4 leren we hoe we met de duivel moeten omgaan. Geest in je is, dan kan het. Staande blijven. Na die eerste verzoeking kwamen er nog 2. Verschillende volgorde, Lukas anders dan Mattheus. Spits van evangelieschrijver? Mattheus koningschap Jezus. Eindigt daarmee, op een berg, troon: Mij is gegeven alle macht. Niet de satan. Na 3 verzoekingen legt duivel het af. 2e neemt duivel mee naar tempel. Calvijn: lijkt erop dat dit in een visioen is gebeurd. Wel veelzeggend, die plek. Duivel wil altijd tussen God en ons komen. Ook tussen heiligdom en ons. Heilige ontheiligen. Trekt identiteit weer in twijfel. Werp Uzelf dan naar beneden. Blijkt de bijbel te kennen. Zich beroepen op de bijbel. Want er staat geschreven. Psalm 91. Indrukwekkende woorden, tot steun en troost. Ik zei het al: duivel heeft goed gehoord dat Jezus zich op Woord beroept. Nou, dan nu een woord in brengen. Listig. Verleidelijk. Bijbel open. Klinkt zo’n tekst! Bijbels zijn.. en dan komt iemand met een tekst. Mee instemmen? Geen weerwoord. Deze tekst zegt… Om de oren geslagen. Duivel: die uiteen drijft. Avondmaalgangers uit elkaar gehaald. Op grond van een bijbeltekst. Ds. Van de Hoeve (uit Woerden, overleden) is gepromoveerd op de duivel. Conclusie was: verwarrende is dat daar waar je ‘m niet verwacht, hij daar niet is, maar waar je ‘m wel denkt, op een andere manier. Afbeelding duivel op snoepzakjes? Maar dat christenen het daarover hadden en elkaar over veroordeelden. Daarin zat de duivel.

Gave onderscheiden geesten nodig. Is een gave van de Heilige Geest. Jezus heeft die gave. Weet het te pareren. Je mag God niet verzoeken. Jezus blijft zich op het woord verzoeken. Elke Ketter zijn letter? Ieder de bijbel voor karretje spannen? Laten we ons niet meer op de bijbel beroepen. Zo gaat Jezus niet te werk. Houd bijbel in vizier. Bid om de Geest. Wees alert op bijbelgebruik in je eigen straatje. Of selectief. En let erop dat je God niet verzoekt. De Heere, Uw God. Niet maar zo iemand. Met u verbonden. Uw God. Dat verzoeken van God kan op zoveel punten spelen. Rond zonde. Ik kan dit en dat aan zonde wel doen, God bepaalt het toch. Risico nemen met te hard rijden of beoefenen van gevaarlijke sport. Of doorgaan met roken. Of met meer mensen seksueel contact. Zo God verzocht. Op dat terrein vindt die 2e verzoeking plaats. Jezus houdt stand. Hoe vaak bezwijken wij? God behoedt me wel?! Trots op je geloof. Dat God je vasthoudt?! En dan dat leugentje! Nee. Ga in de weg van Zijn geboden.

We moeten door. 3e verzoeking. Duivel geeft niet snel op. Aan Jezus geërgerd.  Probeert Jezus onderuit te halen. Helemaal verliezen aan het eind. Neemt Jezus mee. Naar een zeer hoge berg. Al de koninkrijken van de wereld zien. Met al hun heerlijkheid. Ja, de schepping is prachtig. Dit zal ik U geven als u voor mij knielt. Hij is werkelijk in onze strijd gekomen. Macht. Wat het oog ziet. Snelle weg. Bezit. Nu krijgen. Valt op, hoe leugenachtig die duivel is. Zou het echt? Ik las laatst treffend, eerste nepnieuws verspreidde de duivel in het paradijs. Je zult niet sterven. Als God zijn. Realiteit leert anders. Adam en Eva leerden dood kennen. 3e verzoeking raakt aan waar veel mensen gevoelig voor zijn. Snelle weg naar macht. Gevoelig voor wat je ziet. Even snel…. Zo’n knieval is zo gemaakt. Al moet het voor de duivel. Even aanbidden? Doe ik toch gewoon. Ik geloof niet in de duivel. Even knielen en zeggen dat ik hem aanbid, doe ik het wel. Stelt toch niks voor?! Jezus deed het niet. Hij bleef staande. Beroept zich weer op het woord. God alleen dienen. Horen we het? Echt toekomst tegemoet wilt gaan, pas dan op dat je niet zomaar knielt. Het is zo gebeurd. Zo gemaakt. Wie kan letterlijk staande blijven? Avondmaal: belijden, U moest komen in mijn plaats. Die verzoekingen had ik alledrie niet kunnen weerstaan. Ergeren we ons aan deze Jezus? Te goed? Te heilig? Te precies? Nou, je kunt toch wel een keer buigen?! Is menselijk. Erger je je aan Jezus die het niet deed. Jezus weg wil hebben! Duisternis kan het licht niet verdragen. Zegt vandaag: je zult de Heere God aanbidden. Begin van de preek. Vader, Zoon en Geest. In zingen, leven, concreet. Hem dienen. Voor Hem leven.

Ga weg Satan. Stuurt satan weg. Moest gehoorzamen. Jezus kan hem wegsturen. Bij U moet ik zijn. Hier lees ik dat. Komen er andere engelen die Hem dienen. Marcus schrijft over wilde dieren. Er is dan vrede bij Jezus. Je hoort het paradijs in beeld komen. In vrede. Hier is de tweede Adam. De nieuwe. Stand hield. Bij Hem moeten we zijn.

Als laatste mogen en moeten horen. Als je die verzoekingen op je af ziet komen, denk je: ik wil het beter doen, maar red ik dat? Verlang je staande te blijven? Na avondmaal vieren. Wie ben ik? Ik moest het van U hebben vandaag. Ontdekt, hoezeer die worden nep zijn, lege hulzen, wil je er niet in tuinen. Knieval is zo gemaakt. Mogelijkheid: in geloof aan Hem vastklampen. U nodig. Uw geest, volharding, standvastigheid nodig. Dank U dat U mij gevoed hebt, met U zelf.

Je denkt: hoe moet het met mensen die Jezus niet hebben? Niet aan Hem verbonden. Hopeloos. Wat moet er van je worden? Je verliest bij voorbaat. Je gaat voor niks. Wees als jongere die gedoopt is, blij dat God zo met je is begonnen. Is noodzaak. Heerlijke noodzaak. Lof aan U, Jezus Christus. Amen.

Zondag 28 januari 2018, Hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, 17 uur. Schriftlezing Mattheus 4:5-11, Romeinen 5:12-19. Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal.