De duivel verzocht de Heere Jezus in de woestijn. Hij zette een vraagteken bij de identiteit van Jezus. Zo kan hij dat ook bij ons doen, richting het Avondmaal. Jezus zegt dat we niet alleen bij (dagelijks) brood moeten leven, maar bij alle woord van God. Voeding is belangrijk, maar we hebben meer nodig dan brood: namelijk Jezus verzoening voor onze zonden.

En de verzoeker kwam. Omgang met de Vader. Vastte. Ging weg in spoor van Mozes en Elia. Gericht op God. Spoor van de eerste mens Adam. Adam had ook omgang met God. Niet in woestijn, die was er nog niet.

En toen kwam de verzoeker. Machtig! Machtiger dan Adam en Eva. Slaat je schrik om het hard. Nu gaat het mis. Weer mis. Of denkt u dat niet? Ken je hem? Duivel. Diabolos. Die uiteen drijft. Mooie tussen God en mens stuk maakt. God en mens uiteen wil drijven. Bij de tafel weg te houden. Of oppervlakkig te doen zijn. Of alleen om je zelf. Of kritisch op anderen.

Er zijn mensen die niet rekenen met de duivel. Gevaarlijk. Irreël. Of vaker hebben over de duivel dan God? Dan doe je God tekort. Of gespeeld met de duivel? Of argeloos?

Hier is hij de verzoeker. Gemeen. Begint makkelijk over brood. Wil omgang verstoren. Hoe vaak je die duivel niet nog net zo? In deze week gericht op God en dan opeens komt die duivel, op je zwakke plek. Zwakke plekken kennen! Proberen voorkomen dat je daarin zwak bent. Heb je niet zelf in de hand. Komt veel op je af. Je valt terug, je bezwijkt.

Gemeen ook waar jij mee kwam. Richtte zich op identiteit als Jezus. Uitgezegd bij de Jordaan. Dan komt de duivel en zegt: Zoon van God. Zet er een vraagteken bij. Dat moeten we nog eens zien. Tonen. Is veel gegaan of Jezus wel de Zoon van God kan zijn. Allah heeft geen zoon. Daar heb je het ook. Avondmaal, komt dichtbij. Als u dan een kind van God bent. Vraagteken. Afgelopen week? Nagedacht over avondmaal. Ben ik wel een kind van God? Als ik… vraagteken plaatsen. Duivel valt Christus aan op identiteit. Doet dat nog. Verleid om een machtswoord te spreken. Maar Jezus heeft opdracht het vuil uit de Jordaan naar Golgotha te brengen.

Mooie ronde stenen op broden leken. Voor we het weten, woorden verzoeker meespreken. In landen waar te weinig broden zijn. Zeg dan dat deze stenen broden worden. Voor we het weten in ons leven zoiets tegen God gezegd. Waar kwam dat vandaan?

En Jezus? Ingewikkeld, ruimte kreeg van den Geest. Jezus is de tweede Adam. Zelfs in grote kwetsbaarheid. Honger. Zelfs dan houdt Jezus stand. Hoor! Er staat geschreven. Ondertussen doet Jezus dat zelf. Leven van Woord van God. Er staat geschreven. Brengt het in en houdt zich eraan. En houdt stand. Brood relativeren. Honger relativeren. Voeding is belangrijk. Dank ervoor bij elke maaltijd. Kan je ook in beslag nemen. Sterke beweging om veel met voedsel bezig te zijn. Wat zit er in? Orgineel klaar maken? Hoe houdt je je figuur? Hang naar speciaal en duur voedsel. Nee zegt God. Niet van brood alleen leven. Leef ook van de woorden van God. Van elk woord. Scheppingswoord. Voedsel in de woestijn, het kwam er. Van niets iets of veel te maken.

Jezus hield stand. Bij Hem moet ik zijn. Geest hebben we nodig. Zijn brood en lichaam. Een worden met Hem. Levende woord. Vleesgeworden woord. Uit de mond van God, zeker van Jezus. Aan Zijn infuus. Hij bezwijkt niet voor de verzoeking.

Hoe zit dit alles concreet met mij, jou, u? Vooral met dagelijkse brood? Materie. Eten en drinken. hier en nu maar genoeg en meer. Je hebt een ziel! Heeft meer nodig dan brood. Woorden van God nodig. Meer dan je eigen woorden. Of van spreker, goeroe of politicus. Woorden van God geven hoop. Zegt: wie gelooft in Mijn Zoon die erft het Kindschap van God. Deelt in erfenis. Hoeveel vraagtekens de duivel er ook achter zegt. Avondmaal gaan: belijden, ik moet het van U hebben. Van Uw woorden. Krijg je maar een stukje brood. Ik krijg zoveel meer. Liefde. Zorg. Genade. En zo’n machtige toekomst. Beloofde land binnen. Paradijs weer binnen. Schuld is op Jezus gegaan. Volstrekte gehoorzaamheid. In graf gelegd. Pas op, leef niet van brood alleen. Je eigen woorden. Of medemens. Maar van elk woord dat uit Gods mond komt. Discipelen zeiden: U hebt de woorden van eeuwig leven. Amen.

Zondag 28 januari 2018, Ichthuskerk Reeuwijk, 9.30 uur. Bediening Heilig Avondmaal. Schriftlezing Mattheus 4:1-11. Tekst 3-4.

  • Tafel 1: lezen Mattheus 5:2-7, zingen Psalm 119:9

  • Tafel 2: lezen Mattheus 5:13-16, zingen Psalm 119:25

  • Tafel 3: lezen Mattheus 6:25-30, zingen Psalm 119:53

  • Tafel 4: lezen Mattheus 6:31-34, zingen Psalm 119:67