De Heilige Geest leidde Jezus naar de woestijn. Jezus was daar 40 dagen en 40 nachten, net als Mozes en Elia. Laten wij ons leiden door de Geest? Ook als dat naar de woestijn is?  Mensen komen niet tot God door de wet (Mozes) of profeten (Elia), maar door Jezus.

Gemeente van Christus, toen werd Jezus door de geest weggeleid. Fascinerend zinnetje. Door de Geest weggeleid. Wisselt nog wel eens hoeveel belangstelling er is voor de Heilige Geest. Niet goed kennen? Vaag is. Blijkt op belijdeniscatechisatie. Wat doet de geest? Zingen we wel graag: ‘Heilige Geest van God, vul mijn hart. Vul opnieuw mijn hart.’ Wat doet de Geest dan?

Mattheus laat er ons iets van zien. Wij kijken mee. Begin voorbereidingsweek. Merken wij zo de Heilige Geest? Staan we ervoor open. Valt op dat Jezus en de Heilige geest hier voorkomen als aparte personen. Beginperiode kerk veel nagedacht over die verhouding God, Zoon en Geest. Zijn ze alledrie God? Ja! En een! Formulering: een goddelijk wezen, drie personen. Die drie kom je tegen aan slot Mattheus 3. Jezus gedoopt. Jezus zag de Geest. Als een duif. Als ik dat lees, denk ik, hoeveel mensen hebben het ook gezien? Weten we niet. Geest als een duif daalde neer op Jezus. Klonk een stem. Dit is Mijn geliefde Zoon in wie Ik mijn welbehagen heb. God de Vader. Zo waren er daar die drie. Is en blijft een mysterie. Bemoedigend moment voor Jezus. De drie zo bij elkaar en zo een. Op dat moment, ook in week voorbereiding, Jezus was rein. Moet wel de Jordaan in. Helemaal rein de Jordaan in. Kwam Hij boven met al dat vuil van de mensen op zich. Dit is Mijn geliefde Zoon. Zo! Zo wil Ik Hem. Als verzoener. En dan begint specifieke werk van Christus. Naar Golgotha. Dan krijgt Hij dus de Geest op zich. Hij wordt gezalfd, kan je zeggen. Zie je het: God stemt in met de weg van Jezus. Geest stemt ermee in. Daalde op Jezus neer. Weg van alle drie. Al moet Jezus, de tweede persoon in de Godheid, de weg gaan. Avondmaal: Jezus zal wel van mij houden? Maar God en de Geest staan erachter.

Hoofdstuk 4. Hoofdstukindeling is van later tijd. Dus doorlezen. Geest leidt Jezus naar een plek. Zoon en de Geest. We zeggen ook wel: Geest is de adem van God. Nicea. Van de Vader en de Zoon uitgaat. Zenden. Zijn teksten die dat accent geven en beschrijven. Mogen ook Mattheus 4:1 horen. De Geest leidt ook Jezus. Ik kreeg daar een beeld bij. Doop en duif. Een hand op iemands hoofd. Voor verkeerslicht, papa zijn hand op je hoofd legt. Krachtige hand op hoofd van een kind. Jezus werd door de geest geleid. Hand op Zijn hoofd, zo gezegd. Alleen bij de Heere Jezus? Hij was mens als ons. Mag de Geest ons zo leiden? Merk je dat? Doet Hij dat? Sta je ervoor open? Halt toe roept! Kon Jezus de Geest tegenhouden? Deed Hij niet. Gehoorzaam. Houden wij de geest tegen? Weerstaan. Bezinning in week van voorbereiding.  Leer de Geest dus ook zo kennen. Jezus leidde. En ook u en jou kan en wil doen. Ook richting avondmaal. Wees ontvankelijk en opmerkzaam. Laat je leiden. Valt niet mee om te laten doen. Heeft ook iets geweldigs. Niet zelf op je eentje kiezen. Geest neemt je mee. Je hoeft niet alleen te gaan. Nog dit erover: lijkt dat er geen mensen bij geweest zijn. Hoe weten we dit dan eigenlijk? Jezus later heeft verteld. Misschien tussen Pasen en Hemelvaart. Lukas schrijft daarover.

Geest was na de doop niet weg. Leidde Jezus weg. Naar de woestijn. Was daar dichtbij. Johannes zwierf er rond. At sprinkhanen en wilde honing. Was wel te eten dus. Dichtbij die Doopplek. Had het met de kinderen erover, beeld van de woestijn. Rally’s in de woestijn. Woestijn kennen daarvan. Ook tijdens vakanties met jeeps rondrijden. Ik maakte dat mee. Of rondreizen. Negevwoestijn. Voel je er iets van. Volk Israël was er 40 jaar. Water en voedsel bij ons. Ook tegen de kou. Lijkt erop dat Jezus er alleen was. Lopend. Bij zich gehad hebben? Geest er ook merkbaar bij geweest zijn? 40 dagen en nachten. Slapen onder de duizend sterren. Rotsen. Staat er zo maar even in vers 2. Laat het op je inwerken. Tijd van afzondering. Nadenken. Op je zelf terug geworpen worden. Op God geworpen worden. Wat doet u als je alleen bent? Of spreek je dan tot God? Woestijn uitgestrekte natuur. Kleinheid voelen. Angst. Zou iemand dat kennen? Voorbereidingsweek kan zoiets hebben.

Hadden wij gedacht dat de Geest dat zou doen? Staan wij er wel open voor? Ik merk zo weinig van de geest?! Laat je je leiden naar de woestijn. Afzondering. Pittige plek. Geest doet dat ook. Doet heel veel. Dit bij Jezus. Niet alleen bij Jezus. Lees ik zelfs om daar verzocht te worden door de duivel. Hoofdstuk 4 gaat er verder over, volgende week bij Avondmaal.

40 dagen en 40 nachten in de woestijn. Jezus vastte. At daar niet. Toch wel gedronken? Johannes at sprinkhanen en wilde honing. Jezus heeft gevast. Vasten en bidden gaat in de bijbel sterk op. Geleerd dat vasten bidden ondersteund en benadrukt. Een keer doen, op biddag? Vastend. Concentreren op biddag. Laat me weten of u dat wilt. Jezus zal gevast en gebeden hebben. Voorbereiding op Zijn taak. Week van voorbereiding. Moment van concentratie op God. Laat je je leiden?

40 dagen en nachten. Bijna 6 weken aaneen. Lukt ons niet zomaar. Van Jezus lezen we het alleen aan begin van zij handelen. Beslissende periode. Juist 6 weken kan verandering in je leven brengen, las ik. 40 dagentijd. Lijdenstijd. Aan woestijn denk ik ook aan meer. Alleen gezet. Op jezelf. Tussen grote en machtige dingen. Hoevelen ervaren ziek zijn als woestijntijd? Door Geest geleid. Zelfs om verzocht te worden. Leven van alle dag in onchristelijke samenleving als woestijn. Weinig voedsel voor handen. Schrale samenleving. Werk, studie. Wordt veel afgepraat maar niet over de ziel en God de Eeuwige. Gaat weinig over onze eenzaamheid. Ziel onder je arm. Schraal. Woestijn. Je bed in de nacht een woestijn is bid dan tot God. Misschien leidt Hij je in de woestijn. God is daar!

We moeten nog kijken naar hoe dit klinkt in licht van oude testament. Mattheus schreef voor mede-joden. Hoorden we op kerstfeest, over Immanuel. Oude Testament. Bijzondere lijnen. Jozua. Immanuel. Eerste hoofdstuk begint met geslachtsregister. Wording van Jezus. Genesis. Eerste boeken van Thorah. Uitgeleid uit Egypte. Exodus. Mattheus 4 veel uit Deuteronomium, 5e boek Thora. In hoofdstuk 5 klinkt wet, de Bergrede. Vervulling in Jezus. Bijbel zit kunstig in elkaar. Wat leidt God indrukwekkend de geschiedenis. Lijnen komen samen in Jezus! Tot eer van God. Heeft geschiedenis is handen. Hij leidt de geschiedenis.

We lazen uit Exodus 34. En 1 Koningen 19. Mozes was in de woestijn. En Elia. Na indrukwekkende op de Karmel. Voor jodendom hele grote figuren. Wetgever. Al gaf God de wet. Via Mozes. Mozes en wet horen bij elkaar. Exodus 34. 40 dagen en nachten in woestijn was en vastte. God ontmoet had. Voordat Hij de wet kreeg. Jezus ook, voordat Hij de wet van de bergrede ging geven. Elia. Boodschapper van God. Doorgeven. Ook 40 dagen en nachten in de woestijn. Kreeg erg veel kracht van God. Voedsel. Jezus kreeg honger. God was dichter bij Elia dan bij Jezus. Elia staat voor profeten. Diepe weg. Na de zondeval wilde God de relatie herstellen . Eerst de wet. Spelregels voor het leven. Maar mensen hielden de wet niet. Toen stuurde God profeten. Oproepen. Waarschuwen. Maar ook via profeten werd het niet beter. Uiteindelijk, Zoon zenden. Profeet, priester en koning in een. De knecht. Die ging die weg van Mozes en Elia ook. Via Hem kwam het wel goed. Moeilijke weg. Niet glansde zoals Mozes. God Hem verlaten had! Het kwam goed. Geest op Jezus werd uitgestort. Mensen van binnen vernieuwen.

Raakt je persoonlijk leven. Over nadenken in week van voorbereiding. Ontdekt dat je leven niet is zoals het moet zijn. Kijken naar de wet. Wettisch. Zelf doen. Of profeten. Gewaarschuwd worden. Tot je ontdekt: ook via profetie lukt het niet. Iemand nodig. Jezus. Bij Hem alleen. Hij voor mij. Met Jezus alleen red ik het. Belangrijk om Hem zo te kennen. Woestijn uit eens. Beloofde land binnen. Mozes mocht het niet. Jozua, zelfde naam als Jezus, leidde het volk door de Jordaan het beloofde land binnen. Amen.

Zondag 21 januari 2018, Hervormde Gemeente te Reeuwijk (Ichthuskerk), 9.30 uur. Schriftlezing Exodus 34: 27-35, Mattheus 3: 16-4:11. Dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal (als wetslezing het eerste gedeelte van het formulier gelezen, ‘heeft in feite dezelfde functie’). Aanvangstekst 1 Koningen 19:7-8