Zondag 17 december 2017 – Ichthuskerk Reeuwijk, 9:30 uur – ds. M.J. Tekelenburg – Mattheüs 25 vers 1-13 – doopdienst, derde Adventszondag

Gemeente, nogal wat mensen kennen deze gelijkenis. Beeldverhaal. Mag ik zo vragen: vindt u dit mooi? Zitten prachtige dingen. Kunnen we ontdekken. Ik denk bijvoorbeeld aan beeld van de bruiloft. Zie het voor je. Is toch prachtig?! Is een feest. Van liefde. Toekomst. Blijdschap. Een van de mooie dingen die zijn overgebleven in deze gebroken wereld. Met dat beeld wordt in deze gelijkenis de grote toekomst van God vergeleken. Sommige mensen denken er somber over. Wie een christen is, is op weg naar de bruiloft. Advent. Bruiloft tegemoet. Vertel het je kinderen. Door geloof aan Hem verbonden, dan wacht de bruiloft. Die komt als het sterven komt. Door het sterven heen.

In OT en NT over bruiloft. Gemeente van Christus. Christus de bruidegom. Weet je het, hoe geweldige bruidegom Christus is? Bijbel roept alle mannen op voorbeeld te nemen aan Hem. Hoe zeer Hij bruid liefheeft! Hij moest haar halen. Kwam haar halen. Verliet Vaderhuis. Kwam om te redden. Kocht haar. Prijs eigen leven. Maakte mooi door adem, Heilige Geest. Wat een liefde en zorg van Hem. Zie het maar in Advent en bij de Doop. Ik heb u lief. Jou lief. Ja maar zegt iemand, maar ik… Dan onderschat je zijn liefde. Hij heeft vijanden lief. U dan niet?! Kan wel zo zijn, dat je ontdekt in leven, dat huwelijk heb ik alleen aan Christus te danken. Hij heeft u lief. Wanneer je eenzaam bent. Het gaat in de kerk om liefhebben. Omdat Hij van mij houdt. Laat toch die vlam branden en opleven in de Adventstijd. Nodig is. Beseffen: U kwam uit liefde naar de aarde, voor mij. Dat is het mooie uit deze gelijkenis. Bruiloft tegemoet.

Hij komt als rechter en bruidegom. En redder.

Zitten ook moeilijke dingen aan. Nou, bijvoorbeeld het moeilijke dat de bruidegom lang weg bleef. Hij kwam later dan gedacht. Uitblijven speelt ook ten aanzien van terugkomen naar de aarde. Elke dag verwachten. We wachten al zo lang. Hij laat op zich wachten. Wachten wij nog? Advent is verwachten. Meer dan terugdenken aan 2000 jaar geleden. Gekomen is, zo zal Hij zeker weerkomen. Al moet je lang wachten. In slaap gevallen? Dat gezegd moet worden: ontwaak!

Wordt niet gezegd dat het verkeerd was. Laat geworden. Nacht. Vooral letten op het uitzonderlijke in de gelijkenis. Komst kon wel eens op zich laten wachten. Maar tot in de nacht?! Accent valt op het lange wachten en de nacht. Het was nacht geworden. Klinkt niet voor niets. Beeld bij bruiloft, beeld bij nacht. Kinderen ook. Niet fijn. Helemaal zo in tijd van de bijbel. Echt donker. Geen straatverlichting. Donker en zo bedreigend. Figuurlijk nacht. Duistere tijden? Leven we in. Donkere dagen voor kerst. Ook verwarrende tijden. Angstig. Gaat er veel over in nieuws. Opinie deskundigen. Beatrice de Graaf sprak erover in DWDD. Slaat schrik je om het hart. Als je denkt dat dat de wereld is waarom kinderen zo kwetsbaar en klein opgroeien. Veel regeringsleiders gaan niet goed met elkaar om. Haat. Terreur. Nepnieuws. Oorlogsdreiging. Verwarming over geloven. Zie je dat mensen verlangen naar meer. Dat er meer zou zijn. Maar waar grijpen mensen naar? Yoga, mindfulness. Is dat te vertrouwen? Mensen hebben niet zomaar licht en zicht op waarheid. Wij leven in de nacht van de geschiedenis. Was bruidegom Jezus maar gekomen!

Hij komt te middernacht. Dat is ook een troost. Nacht op zijn hoogst, diepst. God vlucht er niet voor weg. Hij kwam er middenin. Komt. Ook als het in uw leven middernacht is. Avond van het leven. Zijn jongeren die zeggen: het is niet makkelijk, het is nacht in mijn leven. Schuldgevoel, strijd met machten, opvoeding. Bruidegom Christus komt, te middernacht. Snel? Nu het nacht is? Zelf merk dat ik bij Advent meer daarop gericht ga zijn. Misschien zo naar verlang?! Herken je het? Jeruzalem in het nieuws hoor. Trump, die vreemde president, ambassade verplaatst naar Jeruzalem? Heeft dat iets te maken met het plan van God.

Gebruikelijk: bruid al in het huis was. In het huis bruidegom feest vieren. Bruidegom kwam naar het huis met zijn vrienden. Meisjes kwamen hem tegemoet. Om binnen te halen. Meisjes moeten dus wakker worden. Ga naar buiten! Wat blijkt dan? De helft heeft geen lampen die branden. Of geen olie of geen reserveolie. Tien hebben wel lampje. Misschien olie in, misschien niet. Dwaze meisjes niet verder gekeken dan lamp. Zich niet op voorbereid dat de bruidegom later komt. Alleen aan het moment gedacht. Aan de buitenkant zag je geen verschil. Alle tien lamp bij zich. Nu ze moeten branden, merk je uiterlijk en innerlijk verschil. De andere 5 zich wel voorbereid. Sprekend. Akelig sprekend. Ziet het leven van veel mensen nu. Leven vooral voor nu. Opgeslokt wat ze nu hebben. Komen niet toe aan grote vragen. Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naar toe?

De vijf die wel olie hebben kunnen er niet van delen. Raden aan olie te kopen. Bij voorbaat duidelijk: qua tijd gaan ze het niet redden. Ondertussen gaan de meisjes de bruidegom halen. Mooi dat ze het kunnen doen. Betrokkenheid. Akelig voor die anderen. Ook krijgt de bruidegom niet van 10 de hulde. Feest gaat wel door. Begint. Gaat door en beginnen. Kan niet verstoord worden. Deur gaat dicht.

Ontzettend moeilijke. De vijf meisjes komen voor dichte deur. Opvalt in deze gelijkenis. Heel opvallend. Tegen gebruik van joodse gastvrijheid. Ze zijn niet meer welkom. Te laat. Niet op lang wachten gerekend. Klinkt zelfs zo: ik ken u niet. Bruidegom zegt dat. Akelige uitspraak. Hartverscheurend klinkt het wat ze roepen. Doe ons open! Vijf meisjes voor die dichte deur. Ik ken u niet. Mattheus 7 vers 22-23, klinkt iets dergelijks.

Veel nagedacht over wat die olie is. Blijkbaar van het belang dat je olie hebt. Is gedacht, zeker in Mattheüsevangelie, gericht op mede-joden, Schriftgeleerden en Farizeeën. Wel lampen en geen olie. Olie betekent Jezus kennen, denk ik. Daar komt het op aan. In geloof op Hem betrokken zijn. U bent met mij begonnen bij de Doop. Ik wil U hebben, vooral. Is een reden voor. Met Hem rekenen. Van belang dat Hij ons kent en wij Hem. Kent u Hem? Hoe ga je om met de Doop? U mag mij kennen?

Belangrijke woorden in opvoeding en advent. Druk zijn met regelen van kerst. Voordat je het weet sla je Hem over. Vuur van de liefde is er niet?! Geen liefde tot Jezus. Wel de voordeur, bed met elkaar delen maar door drukte heen echte betrokkenheid op elkaar. Olie dreigt op te raken. Vuurtje dreigt te doven. Is het te krijgen? Ja! In de Bijbel, kerk, gemeente. Dicht bij God zoeken. Afhankelijk van Hem. Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is. Bid Hem om Zijn Geest.

Duidelijk en moeilijk is: er zal een scheiding zijn. Definitief. Binnen of buiten. Een van tweeën. Persoonlijke. 5 of 5. Geen meerderheid. Waar zul jij zijn? Bang zijn, zonder olie? Zoek de Heere Jezus op terwijl Hij te vinden is. Hij is op zoek naar jou. Sluit vrede met de Vredevorst. Maak je aan Hem bekend. Ik heb U ik alles nodig. Het gaat me om U. Ook voor wie gelooft, blijven er moeilijke dingen in. Bruidegom blijft lang weg. Bruiloft op zich laat wachten. Of denkt aan wie buiten zullen staan. Dan bid je: O Heere, beweeg hen, voor den nodige olie te zorgen. Amen.