Jezus stelt de vraag: wie zeggen de mensen dat Ik ben? En wie zeg jij dat Ik ben? Ga op onderzoek uit. Dat ontdek je dat God je leven binnenkomt. Dan ontdek je dat Jezus dé Christus is. Dé koning, profeet en priester. Hij wil voor ons zorgen en onze schuld op Zich nemen.

Thema: Zoek het uit.

Tekst: ‘En Hij [=Jezus] zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? En Petrus antwoordde en zei tegen Hem: U bent de Christus.’

Gemeente, u en jij hebben het gezien, het thema: ‘Zoek het uit’. Ikmoest er wel even aan wennen. Op verschillende manieren zeggen. Zoek het uit. Zoek het maar zelf uit. In de steek gelaten? Geen moeite iemand te helpen? Dat kan toch de bedoeling niet zijn? Dat past toch niet bij christen-zijn.

Zoek het maar uit. Nee, dat past niet bij Tent-Event. Als je ziet hoeveel inzet er is. Mooi en fijn maken voor ieder die de tent binnenkomt.

Zoek het uit. Zoek uit. Namelijk: doe het zoals een journalist het doet. Of wetenschapper. Die hoort of merkt iets, die doet er iets mee. Gaat na of het zo is. Uitzoeken. Onderzoeken. Zo is die titel bedoeld.

Een prachtig thema. Mensen worden aangespoord om op onderzoek uit te gaan. Het komt je niet aanwaaien. Niet gemakzuchtig zijn. Snelle hap en klaar? Zo gaat het met geloof niet. Onderzoek, verkennen, ontdekken. Je mag je er voor inzetten. Je inzet telt mee.

Het kan lijden, dat het geloof onderzocht wordt. Het is niet flinterdun. Als je er iets in prikt, dan lek? Nee. Geloof kan tegen onderzoek. Soms dreigen christenen het wel heel flinterdun te maken. Goed dat er een kerk is en een nadenken van eeuwen. Dus ja, zoek het uit.

Ik wil daar dit bij zeggen: al ben ik zelf al leven lang christen, ik denk wel dat ik begrijp hoe lastig het kan zijn voor mensen die geen christen zijn, dat alles wat je ziet en hoort (in de wereld en aan geloven om je heen), dat je denkt: hoe zoek ik het ware? Laat maar. De een zegt dit. Ander gelooft zus. Zo’n gedachte is te begrijpen. En toch zeggen we: alsjeblieft, zoek het uit. Hopelijk wil je het doen. Tijd voor maken. Prioriteit.

Moet ik er iets bij zeggen. Waarom zouden we het uitzoeken? Nou, om helder te krijgen wat ik eraan heb? Zo denken wij in onze cultuur en tijd. Wat heb ik eraan? Vanuit die vragen onderzoek in. Uitslag onderzoek afgelopen maandag, CBS, gezegd: minder dan de helft van de Nederlanders gelooft. En die meerderheid dan? Die 51%, waar haalt die inspiratie, kracht vandaan? In die vraag hoor ik ik-gerichte. Wat heb ik eraan? Wat heb ik nodig? Maar bij geloof is het vaak andersom. Ik bedoel dit: het komt op je pad. Anders gezegd: omdat Jezus leeft, God realiteit is, komt Hij je leven binnen. Hij stelt een vraag.

Bijvoorbeeld deze vraag: wat vind je van Mij? Wat doe je met Mij? Zo kwam Hij bij Zijn volgelingen binnen. Volg Mij. Ze volgden! Zo’n overtuigingskracht. Hij kwam hun leven binnen. Zo werkt God nog.

Hij zet zomaar een tent op aan de Kennedysingel. Kom jij ook binnen. Waarom gebeurt dit? Waarom organiseren mensen dit? Zo is Jezus bezig in je leven binnen te komen. Het komt van Zijn kant. Zo is het in mijn leven ook gegaan. Hij heeft zichzelf bekendgemaakt. Met God in aanraking. Als je uitzoekt wat erachter zit, ontdek je de levende God. Dan kom je niet meer van Hem los.

Bijbelgedeelte van vanmorgen. Jezus stelt vragen. Stemt tot nadenken. Onderzoek. 12 leerlingen hebben hem 1,5 jaar gevolgd. Nu de vraag. Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Hij laat ze nadenken over: Wat horen jullie over Mij? Mooie onderzoeksvraag voor ons. Morgen in de kantine kan je dat vragen. Wat denk jij over Jezus?

Wat dachten de mensen over Hem toen Hij op aarde was? Uit die antwoorden blijkt dat mensen Jezus bijzonder vonden. Hij sprong er wel uit. Hij deed hen aan Johannes de Doper denken. Johannes de Doper was een wat wonderlijk figuur geweest. Hij had verteld over een nieuwe tijd. Dat God gaat groot ingrijpen. Je moet wel rein zijn voor dat komen van God. Zoals je bent kan je dat rijk niet binnengaan en kan je God niet ontmoeten. Je kunt je laten wassen, helemaal ook van binnen.

Anderen zeiden: Jezus zou Elia zijn. Elia, een oude profeet in Israël. Als je daarover nadenkt, zou je denken: geloofden de mensen in incarnatie? Zou Elia terug zijn? Al lezen we dat Elia niet gestorven is. Met een vurige wagen de hemel binnengegaan. Elia leefde dus voort. En zou in Jezus terug zijn, dachten de mensen.

Kan helpen om te weten: Jodendom in die tijd, verwachtte grote tijd. Ze verwachtten de komst van een nakomeling van David. Die zal voor altijd koning zijn. Voor eeuwig een vrederijk hebben. Voorafgaand verwachten ze Elia. We voelen, als ze zeggen Jezus is Elia, dan is Jezus dus bijzonder. Komst van de Koning is dichtbij. We lezen dat ze dachten aan een profeet. We moeten weten: dat was en is (in die tijd en ook voor ons) iemand die een boodschap van God brengt. Een boodschap uit een andere wereld. Woord van God sprak. Richtinggevende kijk, opinie gaf op de tijd. Of visioen op de toekomst. Zo zagen de mensen dus Jezus. Een profeet.

Nou, dat levert dat onderzoek op. Er moet zeggen vandaag de dag: Jezus was maar gewoon iemand hoor. Nee. Hij is door Zijn leerlingen verheven tot een geestelijk leider?! Hij was echt niet maar zomaar iemand. Reden om op onderzoek uit te gaan. Zoek dit uit.

Dan zie je hoe Jezus werkt. Jezus maakt het persoonlijk. Hij vraagt aan die leerlingen, maar u dan, wie zeggen jullie dat Ik ben? Je merkt hoe persoonlijk Jezus het maakt. Na zo’n tentweek: zoveel gezien en gezongen, vraagt: wie zeg jij nu dat Ik ben? Zeg het eens. Leef Ik of niet? Ben Ik een profeet.

Die vraag toen was best een spannende. Als aan omgeving van belangrijk iemand wordt gevraagd, dan zeggen ze: hij is bijzonder, maar ook een gewoon mens. Zeggen die 12 dat? Petrus neemt het woord. Past bij zijn karakter. U bent de Christus. Wat zegt dat nu?! Bijzonder woord. Christus. Misschien zegt het u of jou niet veel.

Jodendom verwachtte komst van bijzonder iemand. Messias. Gezalfde. Iemand die gezalfd was. Hebreeuws Gezalfde, in Grieks Christus. Daarbij moeten we weten: zalving doet denken aan start van 3 personen, koning, profeet of priester. Bij start van hun werk kregen ze zalfolie over hen. Gods Geest over hen. Zo kunnen ze hun taak doen. Nu zou er iemand komen die het toppunt zou zijn. Dé Gezalfde. Messias en Christus. Petrus zegt: Jezus, U bent diegene.

Petrus zal het wel van de daken hebben willen schreeuwen. Mag niet. Jezus heeft een programma voor komende 1,5 jaar. Joden zullen Hem vooral als koning willen. Maar Hij zal eerst priester worden. Offer brengen. Schuld op zich nemen. Straf ondergaan. In de plaats van mensen.

Al snel na die uitspraak bleek dat Petrus hier niet aan dacht. Hij moest leren: Jezus heeft een eigen programma. Dat had Petrus ook nodig. Hier zou nog veel over te zeggen zijn. Maar ook nog iets zeggen richting ons, u en jou.

Hoor wat de mensen in Zijn tijd van Jezus vonden. Bijzonder. Een profeet. Van God. En wat die naaste kring vond? Die hele bijzondere. Lang beloofde persoon. Dé koning, priester, profeet. Heel persoonlijk voor mensen. Voor mij persoonlijk. Jezus als mijn koning. En profeet, die me de weg wijst. En priester die me bij God brengt en offer bracht. Zo komt dat samen.

Die vraag naar ons: wie zegt u dat Jezus is? Jullie hoorden over Hem in de tent. Over Hem gezongen. Wie zeg jij nou dat Jezus is? Hij was heel bijzonder. Jullie hoorden dat dat Jezus zorgde voor die ene. Hij de Goede Herder, voor de hele kudde, maar ook voor een afgedwaald schaap zorgt. Als Hij mij op het oog had? Mij bij Zijn kudde leidt, dat zou toch geweldig zijn? Vanmorgen zie je de kudde. Je mag er bij horen.

Jezus had macht over de natuur. Zee werd kalm op een woord. Koning over de natuur. Discipelen waren bang. Jezus helpt dus ook ons angstige mensen. Hij was zorgzaam. Priesterlijk zorgt Hij. Als Hij mij zo verzorgt!

We lazen nog dat Hij een blinde deed zien. Iemand van zijn beperking afhielp. Wereld weer groter maakte. Wat kan Jezus veel! Wat ontdek je dat als je op onderzoek uitgaat. Zoek en u zult vinden. Wie zoekt zal vinden. Echt: zoek het uit. Dat kan!

Mooi vind ik bij het christelijk geloof dat er een wereld achter zit. Feiten en geschiedenis. Het geloof is meer dan een visie. In Jezus tijd zochten ze Hem op. Hij had veel toehoorders. Mensen kwamen zelf, maar dat was omdat Hij rond ging. Ze zochten Hem met alles van hun leven. Zo vonden ze Hem. Klop en u zal worden opengedaan, zoek en u zult vinden. Amen.

Hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 28 oktober 2018, 9:30 uur. Schriftlezing Mattheus 7:7-11 en Markus 8:22-30. Kennismakingsdienst & afsluiting Tent-Event herfstvakantie.