Het huwelijk moeten we hooghouden. Het doel van het huwelijk is drieledig: (1) elkaar bijstaan in de tijdelijke en eeuwige dingen, (2) het stichten van een gezin, een veilige plek voor kinderen en (3) het huwelijk is de plaats waarbinnen van seksualiteit genoten mag worden. Ga biddend je weg!

Gemeente. We hebben al heel wat gehoord over het huwelijk. Waar voor heeft God het huwelijk geschapen? Komt ook in trouwdienst aan de orde. Kerk van de Reformatie vindt dat nodig. Wat er gebeurt, dat toe te lichten. Ook bij Doop en avondmaal. Opdat we weten wat we doen. Dingen niet uit gewoonte of bijgeloof doen.

Huwelijksformulier noemt 3 doelen. Psalmboek, achterin huwelijksformulier. Is vertaald. Vorige eeuw ook bewerking gemaakt. Die bewerking wordt 2e formulier genoemd. Is korter. Vermeld wat overzichtelijker, soms evenwicht. Niet alleen in tegenspoed en kruis, maar net zo goed om voorspoed. Daarvan verzekerd mogen zijn.

Formulier noemt 3 doelen. Uit Bijbel afgeleid. Nu vanavond verder bezinnen. Beginnen met 3 doelen. Eerste doel is, kortgezegd, elkaar bijstaan in tijdelijke en eeuwige dingen. Hulp tegenover. Schepping man en vrouw. Aan elkaar gegeven om elkaar te helpen. Man mag hulp verwachten en andersom. Soms, vaak is het goed, niet naar je zelf toe te denken. Maar af te vragen: ben ik behulpzaam richting die ander. Lang getrouwd, paden uitgesleten? Nagaan. Vragen. Of ik mijn man en vrouw help. Ondersteun. Hulp voor elkaar. Wat zie je het soms mooi. Aanvullen. Wat de een graag doet of kan (of niet) doet ‘ie voor de ander. Elkaar ondersteunen. Of dingen die beide niet vraag doen. Moet wel. Tot hulp zijn. Niet alleen helpen in tijdelijke dingen. Ook voor de eeuwige dingen. Streep onder zetten. Hierin kunnen man en vrouw tot grote hulp zijn. Bij Jezus brengen en bewaren. Of, akelig, bij Jezus vandaan leiden. Uitspraken en voorstellen kunnen verschillend zijn. Zullen we samen bidden? Dag afsluiten. Of omgekeerd. Doe niet zo vroom, we hoeven niet altijd naar de kerk. Eens in de veertien dagen.

Trouwgesprek: wekker zetten op zaterdagavond. Wekker niet zetten? Wat zegt de ander daarop? Ik begrijp het. Toch maar wel zeggen. Elkaar bijstaan in de eeuwige dingen. Prachtige voorbeelden zijn te noemen. Maar huwelijk is niet evangelisatieinstituut. Naar het avondmaal. Ook schrijnende voorbeelden bij God vandaan raakten. Meegezogen in een leven waarin geen plaats voor Hem was. Een plat leven misschien zelfs. Niet verder dan het nu. Geen tijd en aandacht voor de ziel. Ouders binnen gezin hierin betekenen. Grootouders. Even kort scherp: je kunt voor elkaar de hemelpoort ontsluiten. Rijk! En je kunt ook elkaar de hel in werken.

Elkaar bijstaan in eeuwige dingen. Maar ieder heeft wel eigen verhouding tot God. Ook alleen bidden. Persoonlijke omgang en verantwoordelijkheid.

Tweede doel. Stichten van een gezin. Huwelijk als figuurlijk huis. Kinderen worden geboren in veilige omgeving. Veel leren en ontvangen. Nodig en bruikbaar. Derde doel is dat het huwelijk de plek is waar seksualiteit een plek mag hebben. Daarover op 10 juni een preek. Huwelijk is de plek daarvoor. Uiting van liefde. Genot. Heeft God niet voor niets geschapen. Zelfs nieuw leven voort kan komen. Een thuis is. Huwelijk. Vader en moeder voor pril leven. Beschermde en veilige omgeving. Ouders er voor het kind kunnen zijn, in alle opzichten.

Hoorden het al: geslachtsgemeenschap voor het huwelijk. Dit uitspraak klopt niet. Waar dat plaats heeft, is huwelijk gesloten. Is beeld van gemeenschap 24/7. Waar het plaatsvindt, waar het nieuwe leven mogelijk komen kan, daar vindt het te vroeg plaats, als het niet welkom is. Zwangerschap altijd beslist te voorkomen? Is niet waar. Geslachtsgemeenschap hoort in het huwelijk. Gevolgen moeten gedragen kunnen worden. Mogen en moeten we dit zien en zeggen: wat een mooi iets. Uit liefde. Uit uiting naar elkaar. Liefde in die eenheid. Daaruit ook nieuw leven kan ontstaan. God dat mooi bedoeld! Wonderlijk. Man en vrouw, zo voor elkaar. Wat een veilig en mooi thuis. Teer leven. Vader en moeder die van elkaar houden. Trouw beloven voor God. Zekerheid en veiligheid voor het kind. Verlang ernaar. Streef ernaar! Zo mee te maken. Neem maar niet snel met minder genoegen. Ware liefde wacht. Op die ander. Met wie die liefde wordt gedeeld. Op tijd dat nieuw leven welkom kan zijn. In zonde gebroken wereld, veel dingen helaas scheef gegroeid. Veel pijn. In uw omgeving? Ik ook door de jaren heen. Kind ter wereld: maar zei, ik was niet welkom. Soms levenslang dat voelen. Niet uit liefde verwerkt maar uit lust. Misschien maar uit een van de 2 ouders.

Aangrijpend, niet open staan voor de vrucht die God geven wil. God wil geen kinderloos huwelijk. Wij willen geen kinderen?! Wij nemen ze niet (erger). Is een aanklacht. In Europa wordt dat gezegd. Op deze wereld geen kind neerzetten? Gruwelijk als iedereen dat denkt. Is dat de wil van God?! Wat God de Schepper wil: seksualiteit niet alleen gegeven voor eigen genot,schepper zorgt niet alleen voor vrucht, wil ook dat de geschiedenis doorgaat. Geboortebeperking en middelen gebruiken mag. Motieven moeten helder zijn. Samen dat met God bespreken. Dat is rijk! Niet zoveel mogelijk kinderen. Opvoeden is ontzettend belangrijk. Wat kan je aan? Verantwoordelijkheden naast je werk? Mensen leven te weinig bewust. God er te weinig bij betrokken. Alleen gedacht aan genot en gemak? Of aan financiën! Nooit middelen gebruiken die nieuw leven zouden doden. Leven is zo kostbaar! God houdt ons verantwoordelijk!

Wij geen kinderen nemen (is een vreselijke uitdrukking!) weten mensen die geen kinderen kregen. In verlengde daarvan op moederdag: vrouwen die geen oma werden. Geen opa. Kruis van het gemis van kinderzegen kan zwaar zijn. Opgave om daarmee om te gaan. Toch blij te zijn met de blijden. Goed omgaan met mogelijkheden. Vraagt liefde en geduld, ook van omgeving. Soms pijnlijke opmerkingen gemaakt. Ik bid dat God voor verbittering behoed. Bid God bij gebed om kinderzegen of Hij je om bitterheid wil bewaren.

Ondertussen ging het al over het derde doel. Seksualiteit beleven. Volgende leerdienst daarop in gaan. Vanavond nog een paar dingen aanstippen.

Vorig keer hoorden we dit al: Calvijn, de grote reformator, noemde huwelijk een parel uit het paradijs. Zie je het mooie. In onze samenleving wordt huwelijk door het slijk gehaald. Benadrukken hoe mooi en echt het is. Trouwdag zie je de roze wolk. Wil er ook erbij zeggen, niet alleen maar welvaart en voorspoed.

Ook trouw zijn in tijden van zorg en moeite. Kan goed en rijk zijn. Samen moeite delen. Elkaar dan ondersteunen. We zijn buiten het paradijs. Moet soms geknokt worden. Huwelijk vraagt inzet en volharding. Bezint eer ge begint. Zet je ervoor in. Zoek in dorre tijden naar nieuwe inspiratie. Bid in taaie periode om kracht. Liefde geven en weinig ontvangen. Zorg. Beproeving. Ziekte. Werkloosheid. Weinig tijd voor elkaar. Die tijden kunnen er soms zijn. Huwelijk is buiten het paradijs. Zalig hij die in dit leven, Jacobs God ter hulpe heeft. (Over Jacobs huwelijk gesproken!)

Nog iets aanstippen. Formulier gaat in op taken en verantwoordelijkheden man en vrouw. Is een heel punt. Nu in onze tijd: genderneutraal. In emancipatiebeweging zat drang naar gelijkheid. Verschil niet meer mag bestaan? Moeilijk iets. Verscheidenheid en gelijkheid samen te nemen en samen te houden. Geen van beide is van minder waarde.

Verwerven inkomsten ligt bij de man. Gezin, vrouw. Formulier besteedt er weinig woorden aan. Betekent niet dat vrouw geen betaalde baan zou mogen hebben of man niet voor gezin zou mogen zorgen. Andersom betekent dat de zorg voor gezin bij de vrouw ligt, dat de man het dan niet mag. Verantwoordelijkheid wordt bij een gelegd. Verschillen die er zijn. Vrouw voelt eerder verantwoordelijkheid voor gezin en man voor verwerven inkomsten. Door cultuur bepaald? Pasgeboren kinderen anders voor houden? Speelt altijd een woordje mee. Maar niet zeggen dat cultuur iemand maakt. Dingen zitten in onze genen. En eigen verantwoordelijkheid. En God werkt. Bijbel leert: God wil man als hoofd gezin (Kolossenzen 3). Dat staat niet voor niks in de Bijbel. Abraham geroepen. Kanaan. Israël het centrum geworden.

Hoofd zijn van de man en dat eren, moet je altijd doorlezen. Efeze 5. Man vergeleken met Christus. Niet in wisselbaar. Christus en de gemeente. Als Christus het hoofd hebt te zijn… Nou zo’n man wil je wel. Wat was Hij dienstbaar. Had het goede voor ogen. Veel voor over gehad. Geduld. Christus dwingt om wie Hij is eerbied en ontzag af. Is totaal wat anders dan een man die macht uitoefent of op zijn strepen staat. Laat man die verantwoordelijkheid nemen. Met gebed om vervulling om Christus Geest.

In praktijk niet zo makkelijk, wat hoofd zijn in houdt. Samen verantwoordelijk voor gezin. Maar eindverantwoordelijkheid bij gezin? Mannen kunnen ook in werk en hobby’s opgaan. Samen verantwoordelijk! Weet je wat in je gezin speelt? Maak pas op de plaats.

Veel stof tot bezinning. Huwelijk is het waard. Ook allerlei gevoeligheden. Makkelijkste weg: gehoord en over tot de orde van de dag. Verhoudingen kunnen scheef groeien. Misschien lopen we daar een keer heel hard tegenop. Beleef je huwelijk niet zo als God het heeft bedoeld. Hoe gaat het met ons samen? Hoe vind jij het gaan? Naar elkaar luisteren. Elkaar uit te laten praten. Kan moeilijk zijn als de een moeilijk praat. Gaat om de wil. Ga de weg van God. De weg van zegen. Ga de weg met Hem. Zegen. Die ontvang je ook wel eens door de diepte heen. Ook kinderen voorgaan. Wat zien ze bij u? Leid ons door Uw Geest! Zo toeleven naar Pinksteren. Ook als je alleen door het leven moet gaan. Ga de weg met God, dat is de weg van zegen. Amen.

Hervormde gemeente Reeuwijk, Dorpskerk, zondag 13 mei 2018, 18:45 uur. Schriftlezing: Efeze 5:22-33, Kolossenzen 3:18-23. In kader van seizoensthema luisteren we naar de geboden en vanavond naar het zevende gebod.