Ds. M.J. Tekelenburg

Ichthuskerk Reeuwijk, zondag 22 oktober, 9:30 uur

Schriftlezing Johannes 4:1-30, 39-42; tekst vers 14

Thema: Levend Water! (afsluiting Tent Event & kennismakingsdienst, #kerkproeverij)

 

Levend water. Ik heb altijd water op de preekstoel. Verlangen naar water als je dorst hebt. Warme zomerdag. Sportieve inspanning. Water kan je dorst lessen. Heerlijk fris water, in tegenstelling tot lauw water. Ook wel: vies water.

Gewone middelen als brood en water komen in geloof voor. Krijgen andere, diepere betekenis. kan lastig zijn als je buiten het geloof of de kerk staat. Hoe kom je dat op het spoor? In gedichten dat ook. Gewone dingen beelden worden.

Zo heeft Jezus het over levend water. In de tent ging het over overleven. De reis van je leven. Ons gewone leven vergeleken met een reis. Met pittige momenten. We zijn op reis.

Jezus ook. Van Judea (midden van Israël) naar noorden van Israël. Doorgaans een omweg maakten de mensen. Rechtstreeks gaan, in afstand korter. Dan door gebied met Samaritanen. Joden hadden het niet zo op hen. Niet meegegaan ballingschap. Vermengd met volken. Liever met boog om dat gebied. Omreizen. Jezus ging er wel doorheen. Hoe Hij anders is. Grenzen verlegd! Voor ieder er zijn wil. Vers 4: moest door Samaria gaan. Jezus verlegt grenzen. Midden van de dag. Heetst van de dag. Stad Sichar. Bij een bron. Discipelen boodschappen aan het doen. Komt een vrouw aan. Jezus spreekt haar aan. Is niet gebruikelijk in die cultuur. Zeker een joodse man die een Samaritaanse vrouw aanspreekt! Hij vraagt om water. Vreemd. Valt ook die vrouw op. Antwoordt Jezus. Vers 10.

Raken Jezus en die vrouw in gesprek. Jezus begint over levend water. Zien we voor ons. Jezus en die vrouw. Zo persoonlijk ging de Heere Jezus met mensen om. Jezus leeft. Is nu in de hemel in heerlijkheid. Hier geweest om te laten weten: zo ben Ik. Gaat persoonlijk met mensen om. Ik? Samaritaanse! Ik ben niet zo gelovig. Een halve, in het oog van anderen. Ik die niet weet wat levend water is. Niet meetel. Jezus gaat nog steeds persoonlijk met mensen om. Door Zijn Geest. Hij zegt: ik zou het je gegeven hebben. Wie drinkt zal in eeuwigheid geen dorst meer hebben. Nog meer zelfs. Water zal een bron worden van water dat opwelt. Dorst lessen voor eeuwig. Dat wordt een bron in je.

Raakt dit ons? Zou kunnen. Voor mij komt het dichterbij als ik nadenk over onze dorst. Dorst staat voor verlangen. Wat hebben wij zo onze verlangens. Menselijk om die te hebben. Wat is je grootste verlangen? Liefde, aandacht, geborgenheid? Onsterfelijkheid? Baan? Groot inkomen? Verlang naar echte vriendenkring. Bezittingen. Die Audi zou hebben… verlangens zitten in ons. Misschien niet eens zo diep. Zichtbaar als je drive. Heel menselijk. Wordt wel gezegd, kan je over twisten, dat mensen toch verlangen ten diepste naar God. Als een hert naar water. Psalm 63. Hijgen en dorsten naar U! Christelijk geloof niet vooral stelsel waarheden, dingen die je niet mag, maar in de kern: omgang met God. Zoals die vrouw bij die bron.

Nagaan, ben je wel door verlangens gedreven? Of door anderen? Gaat het misschien toch vooral om verlangen naar God? Misschien nog niet helder voor je. Serieus nemen. Verlangens nog niet bevredigd. Zeggen dat dat verlangen naar God er is, God heeft ons zo geschapen. Mooi om over na te denken. Zo geschapen zijn omdat God naar ons verlangt. Daarom al die moeite rondom kerkdienst en Tent Event. Of verlangen omgebogen? Dingen die ik net noemde. Is geen levend water. Verzadigt niet. Lest misschien even je dorst, maar niet voor altijd. Oog en hart krijgen voor verlangen naar God, ga je inzien dat ik dat verlangen naar U, omzette naar mensen en spullen of een afgod, dat is zonde. Zonde richting God. Schuldig. Deed ik U tekort. U ontlopen. Hoe zit het met uw verlangens? Kom je eraan toe om de verlangens onderkennen? Of zo bezet. Tijd gaat door. Levensreis. Aan het einde van de tocht nog op zoek moet naar vervulling van diepste verlangens, zou je daar nog energie voor hebben? Of te oud? Niet helder meer?

Dichters van liederen kenden God als vervulling van verlangens. Ik zeg en zing dat mee. Jezus geeft levend water. Echt verzadigt. Nergens elders te krijgen.

Dat ontdekte die vrouw ook. Leven voldeed niet aan wat men gewoon vond. 6e relatie? In die tijd vond met dat veel. Vandaag weinig? One night stands. Jezus gaat het met haar hebben over haar relatie. Roep je man. Kaart dat aan. Blijkt te weten hoe haar leven is. Vijf mannen hebt u gehad. Ik geef toe, dat is heel spannend. Jezus kent ons blijkbaar helemaal. Heerlijk? Ook spannend en bedreigend. Daarover begint! Over de dingen die afwijken… waar anderen over spreken. Over ons. Niet met onszelf over spreken. Jezus doet het tenminste. Als dat gebeurt is de toon ontzettend belangrijk. Kan bij Hem over de moeilijke dingen gaan. Akelige zaken. Dat ‘onaffe’. Waarin jij verlangens vervuld probeerde te krijgen. Die mannen waren geen goden. Mannen met #metoo in het nieuws. Ook grote vooraanstaande mensen. Hier zien we dat Jezus verlangen naar echt contact en reiniging en herstel, vervult. Moeilijke, zondige komt aan de orde. Er is bij Hem vergeving. Mooi makkelijk? Niet zomaar. Op reis naar Galilea. Daarna naar kruis. Voor verkeerde dingen. Vergeeft niet makkelijk. Vijf mannen versleten? Jezus vergeeft. Uit wat Hij zelf geleden heeft. Dat is bijzonder. Weer rein worden. Water dat ook schoon wast. Nieuw begin.

Meer te zeggen over dit gesprek. Vrouw heeft zo haar vragen. Kan en mag dus gewoon richting Jezus. Je hoeft het niet allemaal te weten. Niet zomaar iemand. Ontdekt dat het de lang beloofde Messias is. Vrouw op heetste moment van de dag? Mensen ontlopen. Nu laat ze kruik staan en gaat de stad in. Zegt tegen mensen: vers 29. Spontaan getuigen. Benoemt haar geschiedenis. Er is verandering gekomen. Bron die open gaat. Ook getuigenis Tent Event. Week vakantie ervoor gaven. Moeten? Nee. Verlangen. Jezus en omgang met Hem bekend te maken. Anderen daarin te doen delen. Veel meer dan gewoon mens. Levende water ontdekken. Water dat Ik zal geven, zal een bron worden.

We gaan naar het einde van de preek. Geweldige woorden, vers 14. In eeuwigheid geen dorst meer krijgen. In eeuwigheid geen dorst meer. Heeft u er al van gedronken? Op zijn minst deze woorden onthouden. Maar meer doen. Drinken. Naar Hem toe gaan. Stel je voor Hem open. Nog net zo naar mensen toe gaat, Jezus. Twijfel niet, Hij kan en wil het jou geven. Zijn water doet werkelijk overleven. Achter Hem aan. Dood doorgaan. Grote nieuwe morgen. Leven tot in eeuwigheid. Dan komt de reis tot een geweldig einde. Amen.