In een dankdienst voor het leven komt naar voren dat Gods handen er altijd zijn (geweest), juist ook in moeilijke tijden. God houdt Zijn werk vast. In Christus heeft Hij de zonde gestraft, Zijn handen werden doorboord opdat Hij ons kan zegenen met nieuw, eeuwig leven.

Jesaja 41: 10 en 13

‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u,

wees niet verschrikt, want Ik ben uw God.

Ik sterk u, ook help Ik u,

ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.

Want Ik ben de HEERE, uw God,

Die uw rechterhand vastgrijpt

en tegen u zegt: Wees niet bevreesd,

Ik help u.’

Ik denk dat we aanvoelen dat die woorden uit de Bijbel dat dat rijke en veelzeggende woorden zijn. Dat zal snel duidelijk zijn. We krijgen ze vanmorgen. Ze betekenden veel voor (…). Ook voor haar oma. Gaandeweg kregen die woorden betekenis. En meer. Ook door voorlezen.

Een vraag bij mij is, hoe krijgen we ingang in die teksten? Mij viel een aantal dingen op. Er klinkt drie keer: Ik ben. Ik ben Uw God. Ik ben met u. Want Ik de HEERE ben uw God. Drie keer Ik ben. We zongen het indrukwekkend, over de Ik ben die Ik ben.

Drie keer de oproep om niet bang te zijn. Niet bevreesd, niet verschrikt. Kijk niet angstig rond. Drie keer klinkt hulp van God. Ik sterk, help, ondersteun u. Dat komt dus terug in vers 13.

Als er na vandaag behoefte en ruimte is om aan deze teksten te denken… Juist als je (…) mist. Let eens op die herhalingen! Ik ben. Zo komen we wel in deze teksten. Misschien viel op dat ik nog niet noemde: de handen. Die uw rechterhand vastgrijpt. Daar wil ik op doorgaan. Ik denk aan de foto van jou en je moeder, de handen. Het gedicht raakte velen. Gemis van een moeder. Twee handen. Ik kon op de foto niet zien of het de rechterhand was.

Waar is de hand van God hierin? In dit moeilijke en verdrietige. Is die hand van God erin? Is die hand ten goede voor ons erin? (…) heeft veel moeilijks meegemaakt. Ze was vijf toen (…) Ze vocht om te blijven leven. Zodat haar jongste niet zo jong de moeder moest verliezen. Ook die vraag stelde ze, wat heeft God hierin voor? Hoe is Gods hand hierin? Ik heb haar nooit bitter geproefd. Wel verdoofd onder het lijden. De coronatijd versterkte het isolement.

Er was meer. Er waren mooie dingen. Ze kon genieten en leerde genieten van wat voor anderen klein is. Natuur, dieren. Zoals de reis naar (…) Die reis betekende het veel. Als jij genoot, genoot zij. Als de anderen blij waren, was zij blij. Ze maakte grapjes. Ze kreeg de kracht om te relativeren. Er was liefde en zorgzaamheid. Daarin was Gods hand zichtbaar. Ten goede!

En het moeilijke dan? Veel is voor ons mensen een raadsel. Misschien weet (…) ze nu meer. Al houden dan de vragen op. Dan zie je Gods heerlijkheid! Gods hand was er wel. En Gods ogen. Gods knipogen. Die kon ze delen tijdens ziekenhuisopnamen. Een verpleegkundige met wie ze het geloof kon delen. Ik herken die knipogen.

De belijdenistekst: mijn genade is u genoeg. Ik wist toen niet dat die tekst zoveel zou gaan betekenen, zei ze. In haar leven is waargeworden dat Gods genade genoeg was. Op zondagmorgen overleed ze, bij het licht. Door de arts en door jullie nog niet verwacht. Op de Opstandingsdag! Ze is ook op zondag geboren. Een zondagskind. Nu eeuwen.

Gods krachtige en genadige hand. Ze heeft het geloof behouden. Veel mensen zouden toch denken: dan hoef je God toch niet meer. Zeg God vaarwel en sterf. Ze bleef geloven. Bij God is het toch juist goed. Er is geen beter Iemand en geen betere plek. Die overtuiging raakte ze niet kwijt. Ze zocht God in liederen. Ze is lid geweest van Vox Jubilans. Geloof is kennen en vertrouwen. Weten en kunnen vertrouwen. Het moet niet over haar grote geloof gaan maar over God die vasthoudt. God de eer. Gods machtige rechterhand.

Gods handen werden concreet in de handen die hulp boden. Wat veel. En liefdevolle handen! Handen van uit de gemeente, gezin, familie. En breder. Velen hielden vol en waren trouw. Hoe kon (…) voor (…) blijven zorgen? Hoe kon je het?! Daar zit Gods hand achter.

Over handen gesproken: in elkaar gevouwen om te bidden. Jullie baden ook zelf. We zien zo Gods hand. Even vooruit te kijken, die hand toen was er, in die moeilijke omstandigheden. Ook de komende tijd. Als het stil is in huis. God is dezelfde. Ik ben die Ik ben.

Gods rechterhand dat is Gods machtige hand. De meeste mensen zijn rechtshandig. Het is de hand van Mijn rechtvaardigheid. Of rechtvaardige hand. Dan kan het ook spannend worden. Het juiste, rechte. Het raakt aan de zuiverheid van God. Hoe heeft Hij ons bedoeld? Hoe wil Hij ons hebben? Wie zijn wij? Zal Gods hand niet tegen ons zijn? Nu al de straffende hand van God… Ik denk aan Jezus. Hij heeft Gods straffende handen ondervonden. In Zijn intense lijden. Hij weet wat (…) doormaakte. Zijn handen werden doorboord. Hij heeft de straf gedragen. De gerechtigheid volbracht. Hij leefde zoals God het hebben wil. Achter Hem mogen we gaan en schuilen. God zal recht doen. (…) wilde bij Jezus zijn. Ook avondmaal vieren, thuis. Indrukwekkend en onvergetelijk. God deed wat hier staat: Ik ondersteun u. We geloven dat ze mocht gaan naar God. Over het lijden heen. Overlijden. Niet alleen van het lijden verlost maar ook bij God en Jezus te zijn.

Vers 13, mooi, Ik ben het die uw rechterhand vastgrijpt. Waar wij haar hand los moesten laten, nam God die vast. Dat mag je ook horen als: recht zetten, in eer herstellen. Binnengeleid. Nu volkomen. Een plaats die haar dankzij Jezus toekomt. Eerherstel. Dat is diep en rijk. In ons denken en hart kunnen we daar moeilijk inkomen. Het is haar wens dat we dat allemaal kennen. Dat we ons daarvoor open zullen stellen. Ze gunde het u en jou. Op anderen gericht. Ze hoopte dat haar ziekte gebruikt werd tot zegen van anderen. (…)

We keken naar waar (…) nu is. Jullie gaan haar missen. God is dezelfde. Als Hij zo was voor het sterven, zal Hij er de komende tijd evenzo zijn. Vertrouw daar maar op. Gods bijzondere volk leefde in Ballingschap, in een moeilijke tijd. Ze waren niet thuis. Een huis zonder moeder is geen thuis. Dat machtige rijk werd vervangen door dat van de Perzen. Voor jullie komt er ook een nieuwe tijd. Drie keer: niet bevreesd en Ik help u. Denk aan God en Jezus. Handen, daarmee wordt ook gezegend. Ik mocht haar zegenen. Ze werd gezegend. Ze wilde de zegen voor jullie ook. Dat we zullen gaan onder die zegenende handen van God. Op de begraafplaats, denk aan de zegen. Zoek die maar steeds.

Amen.

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zaterdag 10 september 2022, 11 uur. Rouwdienst Jesaja 41:10-16 en 2 Korinthe 12:7-10.