Al is Jezus naar de hemel, Zijn liefde is niet weg. In het zegelied van Paulus (Romeinen 8) wijst Paulus ons erop dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. Paulus noemt 7 ‘ellendige’ dingen – een volheid van ellende. De liefde van Christus is zó sterk. Hij heeft ons behoud op het oog. Hij ging met zegenend (met Zijn handen) naar de hemel, waar Hij nu voor de Zijnen bidt.

Gemeente van Christus, soms indrukwekkende verhalen hoe de liefde stand houdt ook op afstand. Liefde er door de jaren heen op afstand bleef. Contact met een brief. Indrukwekkend wat je hoor in de mantelzorg. Man voor vrouw of andersom. Dementerend. Gehandicapt. Verzorgingshuis. Of voor je kind. Hulpverlening. Drugs of verslaafd. Moederliefde bleef. Wat kan liefde onderling ontzettend sterk zijn. Laten we dat maar eens horen als je hoort dat liefde weggelopen lijkt. Lekke fietsband. Liefde zo sterk zijn!

Hoe sterk zal Gods liefde zijn! Veel groter hart dan wij. Onderschat de liefde van Hem niet. Romeinen 8 heeft het over de kracht van die liefde. Vers 35 en 39. Veel genoemd. Het zal ons niet kunnen scheiden van de liefde van God.

In die verzen valt het woord scheiden. Hemelvaartsdag. Discipelen zagen het dat Hij opsteeg. Wonderlijk maar waar. Wolk kwam er tussen. Engelen legden uit wat er gebeurde. Voorgoed weg? Tot Hij terug komt. Voor lange tijd. Van de discipelen gescheiden. Koninklijke intocht. Thuiskomen bij Zijn Vader. Glorierijke intocht. Daaraan denken.

Hemelvaartsdag heeft ook altijd iets van die schaduwkant. Hemel soms ver weg? Als we de liefde niet zien? Moeilijke dingen die er gebeuren? Gescheiden van de liefde van God. Gescheiden. Akelig woord. Onder ons ook hoe akelig dat voelt en is. Welke grote gevolgen het heeft.

Vers 35 worden allerlei dingen genoemd die voor ons gevoel scheiding kunnen maken. 38 en 39 ook. Dit gedeelte staat bekend als lied. Hooggestemd lied. Bergtop in het geloof. Want ik ben overtuigd dat… ons niet zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. Liederen nogal eens hooggestemd. Psalm 3: voor tienduizenden niet vrezen? Hoor je geritsel in je huis, ben je bang!

Is Paulus niet overmoedig? Geloof aanprijzen, dan zulke dingen gezegd worden. Mensen zo voelen? Valt me op dat in dit lied moeite niet ongenoemd blijven. Is geen oppervlakkig lied. Vers 35. Klinken daar 7 dingen. Bijbelse getal van de volheid. Volheid van ellende. Verdrukking, benauwdheid, vervolging (raakte mij dat die dominee uit India werd onthoofd, 46 jaar), honger (op aarde niet te eten hebt, kinderen ziet honger lijden), naaktheid (te arm voor kleren), gevaar of zwaard. Voorrecht als we dat niet kennen. Angst voor terreur kennen velen wel. Gevaren kennen velen. Lijnbus terwijl je fietst. Burn-out. Vreselijke daden. Voor jezelf en voor omstanders. In ons hart gaat toch om wat er gebeurde met Alex.

Moeite laten staan. Soms redeneren mensen dat weg. Valt wel mee. Kijk in licht van dit of dat. Stelt niks voor? Vers 38 en 39. Klinken machtige dingen: engelen, demonen, krachten, natuurgeweld. Vers 35: wat mensen elkaar aandoen. Daarna klinken nog grote dingen. Vraag is: maken ze scheiding tussen Christus en ons.

In die vraag staat: wie zal ons scheiden? Niet wat. Voelt als een persoon in de strijd. Duivel. Die uiteen dreef. Telkens weer wil doen. Scheiding maken tussen God en ons.

Er zijn mensen die zeggen: ik moet God niet meer. Voor mij bestaat Hij niet. Is dan scheiding niet voltrokken? En toch. Let erop: niet dat onze liefde tot God blijft. Maar van Gods kant. Dat moet je ontdekken in je leven. Band van liefde dank ik aan Hem. Ik breng dat niet op.

Trof mij zo, wil ik laten meevoelen, opeens dat woord liefde zag. Oppervlakkig lezen: niets zal scheiden van God. Als U maar bij ons blijft. Met Uw Geest bij ons (Hemelvaartsdag). God zij met je. God is er bij, hoor. Is al heel wat. Zie je wat hier staat? Van de liefde! Vers 39 staat het ook. Niet alleen God met ons, maar zelfs in liefde. In warmte en betrokkenheid en bewogenheid en zorg. Kloppende en ontfermende hart. In dragende handen.

Woord agape. Gevende liefde. Op de ander gerichte liefde. Waarvan wij zeggen: die hebben we niet zomaar en niet van onszelf. Zelfliefde? Sommige mensen hebben die niet eens. Liefde van God en Christus is er wel. Die liefde blijft.

Klinkt iets dubbels. Ja er is ellende. Zevenvoudig. En groter. Maar er is nog wat. De liefde van Christus. Daaronder. Blijft altijd. Al kan ik nogal eens die twee dingen niet met elkaar rijmen. Strijden daarmee. Mensen gaan redeneren en schrappen. Of God bestaat niet of God is niet almachtig. Of ellende weg. Of God is geen liefde. God is een sadist? Als ik het mag zeggen…. Maar het ligt complexer. Het gaat ons denken te boven. Ja er is moeite. En God is er. Zijn liefde blijft er. Hopelijk mag je die zien en ervaren. Erin baden. Vertroosting. Soms en misschien vaak doen met geloven alleen.

Ik geloof dat Christus ook nu met mij is?! Zelf al voel ik het niet. Dit is bij het kruis zelf, je ziet het lijden. Maar ook de liefde ten top. Iemand zegt: daarom dicht bij het kruis zijn en kruislijden. In lijden merk ik de liefde. Zo horen wij dit op Hemelvaartsdag. Jezus is weg maar Zijn liefde niet. Zelfs al overkomt je veel. Besef het.

Meer bij te zeggen. Vanuit Lukas 24. Hoe ging Hij naar de hemel? Zegenend. Daarin proef ik liefde. Zegen. Groot bereik. Doorboorde handen. Spijkers door zich gekregen. Waarvoor was dat? Omdat Jezus in liefde zijn leven gegeven had voor de zonden van de mensen. Handen getekend door de liefde.

Romeinen 8 vers 32. Wijst erop dat Vader eigen Zoon niet heeft gespaard. Maar voor ons allen overgegeven. Je enige Zoon nog wel! Geven. In de dood. Voor anderen. Wat gaat er door je heen als je enige zoon sterft?! Wat een liefde. Van daaruit klinkt: als God dat gedaan heeft, zou Hij er dan iets tussen laten komen? Nee.

God heeft mensen tevoren bestemd en geroepen. Allergisch voor verkiezing? Maar het ligt heerlijk vast. Zo diep ligt die liefde verankerd. Zo diep is die bron. Denk je nou echt dat bepaalde gebeurtenissen daarvan kunnen scheiden?? Sterker dan welke moeite ook. Hemelvaart maakt het ook niet stuk.

Hier staat specifiek de liefde van Christus? Zo Vader zo Zoon. Hij was het ermee eens. Ik zie zijn zegenende handen, waaronder ik leef. Christus in de hemel met die handen nog iets anders doet. Mocht gaan zitten. Ereplaats. Op de troon. Rechts van de Vader. Dichtst bij de rechterhand van God. Hij pleit daar voor ons. Bezig voor ons. Weer die liefde en betrokkenheid. Vouwt Zijn doorboorde handen. Of; Hij houdt ze aan Zijn vader voor. Ongeloof van ons. Vertwijfeling. Liefdeloosheid. Zijn rechterhand opheft ik toorn? Christus Zijn hand opheft. Vergeet het nooit.

Nog een enkel ding. Ik zei dat Paulus dit hooggestemde lied schreef. Paulus zegt en zingt dit niet makkelijk. 2 Korinthe 11. Geleden als dienstknecht. Hij weet waar het over gaat. Niet zelf niks meegemaakt. Weet ook van die liefde. Mocht in leven blijven. Kwam Christus tegen. Dat die liefde niet verdoemd. Wie is het die verdoemt. Wat een rot woord, mag ik dat zeggen? Veel mensen gebruiken het als een vloekwoord.

Het gaat over wie onze rechter is. Rekenschap geven over ons leven. Al ons doen en laten. Soms vragen mensen aan een rechtszaak: wie is de rechter. Is bekend. Dat is Christus. O? Als Hij het is… Die voor mij pleit. Dan zal ook die rechtzaak mij niet van Hem scheiden. Rechter blijkt redder. Vers 34. Opgestaan. Als teken van verzoening.

Nog een ding. Wie zal ons? Ons. Niet alleen mij. Geloof is persoonlijk iets. Maar: ons. Gaat om alle gelovigen. Christus heeft heel Zijn kerk lief. Ook om mensen die in omstandigheden verkeren die deze woorden niet mee kunnen zeggen. Ze horen erbij! Christus haalt Zijn kerk door het lijden heen naar de heerlijkheid. Tranen afgewist. Christus zullen zien (die met Hemelvaart weg ging) en liefde zullen proeven. Voor eeuwig. Amen.

Hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, donderdag 10 mei 2018, 9:30 uur. Schriftlezing Lukas 24:50-54, Romeinen 8:28-39. Geloofbelijdenis met 1e deel van artikel 26 NGB.