Jezus Christus is dé Hogepriester, die met Zijn eigen offer betaald heeft voor de zonden. Om toegang tot God te krijgen hebben we Hem nodig. Als we denken zelf naar God te kunnen schatten we óf de zonde te laag in óf denken we te klein van God. Jezus is Koning en Priester tot in eeuwigheid – naar het voorbeeld van Melchizedek.

Gemeente van Christus, in vers 26 staat: zo’n Hogepriester hebben wij nodig. Vorige week kwam het aan de orde. Ik denk nog even aan Ruben. Om de sleutel van het huis te vragen aan de buurman, had hij de buurvrouw nodig. Wij hebben hulp nodig van de hoogste priester om toegang tot God te krijgen.

Ik kan zo wel naar God? God moet je nemen zoals ik ben? Dan denk je dat je geen offer nodig hebt. Dan onderschat je de zonde en de heiligheid van God. En hoezeer God voor het recht gaat!

Anderen ervaren hoezeer ze een priester nodig hebben. Omdat we niet tot God kunnen gaan. Zo’n week van voorbereiding stuit soms op weerzin. Bepaald je bij zonden. Dan let je op jezelf. Dan ga je zonden zien. Oppervlakkigheid, ondankbaarheid, jaloezie, of een grote zonde die je weer deed. Misschien zijn ze er altijd, maar in zo’n week zie je het. Of de duivel bestookt en verleidt juist in zo’n week. De duivel wil altijd verwijdering, bij God en het avondmaal vandaan. Of God bepaalt je erbij: dat je Hem nodig hebt. Waag het toch met Hem!

We kunnen niet zomaar naar God. Een Hogepriester die een offer bracht. Die de weg opent.

In Hebreeën 7 wordt iets bijzonders aangereikt. Misschien niet zomaar helder wat er allemaal speelt in dit hoofdstuk. Je kunt er diep in duiken. Te kort voor een korte verkondiging? Dat doe ik niet. Het is te mooi en te veelzeggend. Lees Hebreeën 7 vandaag nog eens. Vanaf het begin.

Er wordt een tegenstelling gemaakt. Ja, we hebben een Hogepriester nodig. Maar via de Levieten en OT komen we er niet. Die leefden tijdelijk. En moesten ook voor zichzelf offeren. Er was de functie van de wet. Daar moesten mensen mee bezig, maar daar werden ze niet beter van. Israël is er niet beter van geworden. Het hart werd niet anders.

Is er misschien een andere lijn? Een andere Hogepriester? Ja! Niet uit Levi en Aaron, maar van Juda. Dat doet denken aan Melchizedek. Genesis 14. Koning van de gerechtigheid.  Van Salem (sjaloom) was hij koning. Hij was koning en Hogepriester. Jezus ook in die lijn. Psalm 110 vers 4. U bent priester naar de ordening van Melchizedek.

Hij wees heen naar de Heere Jezus. Hij had geen begin van dagen en levenseinde. Dat staat in Hebreeën. Even oplichten al iets van Jezus. Nu is Jezus priester in eeuwigheid. Naar de ordening van de Melchizedek, zegt vers 17.

Ondertussen is die priesterdienst en die wet aan de kant gezet. Dat is veelzeggend. Nog steeds zijn er christenen die het zoeken in de wet naar leven. Van cultus. Van liturgie. Nee zegt Hebreeën 7. Wij hebben de hogepriester nodig! Verwacht het van Hem. Hij is, vers 26, heilig en onschuldig en onbesmet. Afgescheiden van de zondaars, dat is onafhankelijk. Hij is de allerhoogste. Boven alle machten en krachten. Geweldig dat Hij er is! We hebben Hem nodig. Avondmaal vieren kan door Hem. Dat is Hem eten en bij Hem zijn. Vieren is erkennen. Ik eer Hem. Hij die onschuldig en heilig, nota bene zichzelf offerde.

Nog dit. Rijke woorden. Vers 25: Hij kan volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan. Dat is zo rijk. Volkomen! Hij maakt volmaakt. Hij geeft volmaakt geluk. Dat is van niemand anders te krijgen, niet door wet, priesterdienst of liturgie. Hij kan volkomen gelukkig maken. Wie tot Hem komt, opent vroeg of laat het paradijs.

Omdat Hij altijd leeft om voor hen te bidden. Hij leeft. Nog steeds. En altijd. Hij dient altijd! Hij is bezig te pleiten. Denk je daar wel eens aan? Er is er Een die voor mij pleit! Zoals een moeder: aan de kinderen denken en er voor hen zijn. Jezus die onafgebroken voor de Zijnen pleit en bidt. Denken we er wel eens aan dat Jezus zo bezig is? Wat een inzet van U! Belangrijk dat wij U daarom eren.

Pleit Hij voor jou? Ik kan alleen door U tot God.

‘Rein door Uw zuiver bloed,

met zekerheid dat wij geborgen

in Uw liefde zijn.

Staan wij vrijmoedig hier

en antwoordt ons hart

op de roepstem van Uw Geest.’

Amen.

Hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 23 juni 2019, 9.30 uur. Viering Heilig Avondmaal. Schriftlezing Hebreeën 7: 11-28.

  • Tafel 1: gelezen Hebr. 2:8c-11, gezongen Psalm 100:1
  • Tafel 2: gelezen Hebr. 2:14-18 , gezongen Psalm 100:2
  • Tafel 3: gelezen Hebr. 10:11-17, gezongen Psalm 100:3
  • Tafel 4: gelezen Hebr. 10:19-25 , gezongen Psalm 100:4