Zondag 26 november 2017, 17 uur, Hervormd Reeuwijk Ichthuskerk – Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal.
Gebodslezing (na tafel, voor gedeelte dankzegging formulier): Deut. 6:4-6 en Romeinen 13:8-14 Schriftlezing 1 Korinthe 15:12-28. Tekst: 10-28, kerntekst 26.

Gemeente van Christus,

Misschien een vreemde vraag: heb jij vijanden? Een vreemde vraag. Avondmaal vieren: een christen hoort toch geen vijanden te hebben. Vraag is terecht. Christus voert strijd. Alle macht en kracht. Tot drie keer toe: alle. Vers 26: laatste vijand. Zijn dit ook onze vijanden? Leven wij in die strijd? Is het bij ons niet te rustig? Gevaarlijk rustig.
Herken je de vijand als dood. Of als vriend. Akelig. Nu kies ik voor de dood. Wat zit in ons mensen de drang om te leven. Schepping en evolutie: als de dood al voor kwam bij het begin?! Dood gevolg van de zonde. Dood heet in de bijbel een vijand. Op de hielen zit. Scheiding maken. Huwelijk, gezin. Akelig. Nee is geen vriend. Lijkt zo definitief. Zelfs zo: niets is zekerder dan de dood. Nee. De dood gaat eraan. De dood gaat dood. Graven gaan open. Doden zullen opstaan. Dood is het laatste niet. Is echt niet het einde. Christus is er de strijd mee aangegaan. Doorheen. Eersteling. Vers 20.
Eersteling doet denken aan oogstfeest. Eerste van het land was binnengehaald. De rest volgt. De eerste is binnen. Christus de eersteling. Pasen is telkens te vieren. Nu kan het voor velen. Doet me weten: de dood gaat eraan.
Nog iets, fundament geeft. Christus met Adam vergeleken. Groep van Adam. Zonde in je werkt. Merk je. Christus hoofd van een nieuwe groep. De dood wordt verslagen. Dood waar is uw prikkel? Ingang begraafplaats: u wacht ik ook. En toch, niet het laatste. Wel de laatste vijand.

Volgorde. Christus eerst. Daarna wie er bij Hem hoort. Vers 24 daarna. Twee periodes na Pasen? Tweede periode waarin Christus strijd aangaat. Dan einde vers 24. Nu kun je ook vertalen: daarmee. Twee perioden na Pasen, lezen ze Openbaring 20 over duizend jarig rijk. En opname gemeente? Dat gedeelte lezen vanuit bepaalde blik. Raakt ingewikkelde terrein hoe God zal werken aan einde van de tijden. We hebben geen spoorboek. Openbaring? Houdt mensen bezig. Vanuit OT zou kunnen denken aan heilstijd. In Israël hoorden, van dominee Brons, over Ezechiël 37. Eerst Israël een natie, dan leven (Jezus kennen en belijden). God schrijft geschiedenis.  Laatste zondag kerkelijk jaar. Advent. Hoe het gaat, weet ik niet. Mogen christenen verschillend over denken. Belangrijkste: bij Hem horen. Geef je in vertrouwen aan Hem over. Die alle vijanden overwint.

Christus voert een strijd. Nu al. 2e WO. D-day. Maar duurde nog even voordat overwinning er was (Victory-Day). Christus heeft drie stuks vijanden. Heel wat. 3 grote vijanden tegen Christus. Omvangrijk. Vreemd als wij daar niets van merken! In slaap. Valse rust? Gewend aan de machten?

In uitleggingen wordt dit wel ingevuld. Atheïsme als macht. Mensen inwint. Macht van denken dat je in het leven beste op twee paarden moet wedden. In dit leven maar ook God erbij. Ondertussen God met de helft het moet doen. Die dubbelheid maakt christenen druk. Tegelijk Christus dienen? Gaat niet. Zo moeilijk? Wonder als Christus je bewaart. Hij je ogen opent. Hij je alles wil zijn. Onder ons, die weet hebben van die strijd. Vecht tegen ongeloof. Overal vraagtekens achter zetten. Een week zonder God leven?!

Heerschappij en macht weten? Strijd als verleiding. Financiële cijfers. Veel geld achterover drukken. Hang naar geld. Of negatieve denken. Roken. Vele drinken. Bij de een zie je de macht actief. Op internet doet? Ze zijn er merkbaar. Geloofsvervolging. Zeggen tegen ons (en dat vinden wij niet zo leuk): jullie zijn arm in verslingerd zijn aan materie. Jullie zetten er meer je hart op dan je zou zijn.

Na avondmaal vieren: hoe lang moet die strijd nog duren?  Bevindelijke kringen: ik lig zo vaak onder. Worstelwedstrijd. Die macht  je vloert. Avondmaal vieren: mag ik wel? Mocht ik wel? Ik geloof dat bij hem de toekomst is. Meedoen om Zijn offer te verkondigen. Verandering: goede ontdekt. Ervaring hebt: goede dat ik wil doen, doe ik niet. Wij horen vandaag dat Christus eens alle vijanden onder zich legt. Vijanden komen  onder  te liggen. OT voorzegt: Psalm 110 en 8. Hou moed. Christus volvoert zijn overwinning. Communisme moest wijken.

Als overwinning totaal is, onderwerpt Christus zich aan Zijn Vader. God zijn  in allen. Dan geen schepsel iets zoeken buiten God. Ik verlang daarnaar. U ook? Jij ook? Dit niet nu al van jezelf eisen. Dan overvraag je je. We eindigen met Christus: de redder, overwinnaar. Amen.