Christus is opgewekt uit de doden

Het maakt alles uit of Christus wel of niet is opgewekt uit de doden. De apostel Paulus jubelt het uit: Christus is opgewekt en is de Eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn uit de dood. Jezus leeft tot in eeuwigheid. Hij is door de macht van God de Vader opgewekt uit de dood. Christus is de eerste in het nieuwe leven, de herschepping, van mensen die in Hem geloven en aan Hem verbonden zijn. Het leven voor Hem is eeuwig, dat is voor altijd, leven. Daar komt geen einde aan. Dan heeft u werkelijk toekomst.

1 Korinthe 15 vers 20: ‘Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn‘.

Gemeente van Christus en bijzonder jullie die belijdenis doen. Afgelopen donderdag was het er weer. The Passion. Trekt veel mensen. Het roept heel wat op aan reacties. Heel verschillende. Van veel kanten te bekijken en erover zeggen. En dat gebeurt. Wel haak ik aan over het einde van The Passion over het opstaan van Jezus. Of je dat gelooft of niet gelooft. Klinkt iets als maakt niet uit of het gelooft of niet gelooft. 1 Korinthe 15. Of je het gelooft! Het maakt alles uit.

Paulus beschrijft wie Jezus hebben ontmoet na Zijn opstanding. Paulus zegt dat als het niet zo zou zijn dat Jezus is opgestaan, dan valse getuigen. Leugenaar. Neem je op zijn zachtst gezegd niet serieus. Naar ons te halen. Christenen die zeggen ik heb contact met Jezus. Nemen hun getuigenis serieus. Als Jezus niet is opgestaan, dan zouden jullie geen belijdenis doen vanmorgen.

Als Jezus niet is opgestaan, roept Paulus uit, maar nu: Christus is opgewekt uit de doden. Eersteling uit de doden opgewekt. Na wat geredeneer kan hij het niet laten. Jezus leeft. Klinkt hier in andere woorden. Verrijkend. Jezus, waar de evangelisten over schrijven. Die zo bijzonder was en goed deed. Toch naar het kruis geleid. Met Jezus kun je een band krijgen. Hoor Hij leeft.

In deze uitroep wordt Hij Christus genoemd. Ook weer als de levende is Hij de Christus. Ambtsnaam van Jezus. Jezus Zijn Naam. Zijn ambtsnaam zoals de koning. Christus wijst heen naar Hem als Koning. Almachtige. Niemand machtiger dan Hij. Zie Hem vanmorgen op de Koningstroon. Hij is ook de Profeet. De topadviseur, de richtingwijzer, de coach. We hebben niet alleen met de persoon Jezus te maken maar ook wat Hij doet. De Priester en dienaar. Die God en mensen dient. Hij deed dat nota bene als een Lam dat Zich liet offeren aan het kruis zoals Goede Vrijdag aan de orde kwam. Als Priester bidt Hij voor u, voor jullie. Hij is de Christus, de Koning, de beste dienaar, de adviseur. Weet je door Hem verzorgd. Vertrouw je aan Hem toe en meer en meer toe ook al aan het begin van de dag.

Hij is opgewekt uit de dood. Zegt zo veel. Iemand heeft Hem gewekt. Meevoelen dat Hij misschien toch zo wat per ongeluk er weer was. Op onverklaarbare manier. Dan zou je kunnen denken dat het zomaar is. Onduidelijk en onnavolgbaar. Maar nu Hij opgewekt is. Dan is er Iemand die de macht heeft, de sleutel. Als het bij Hem kan, dan kan het ook bij anderen. Duidt op God de Vader. Die Jezus wakker maakte. Wat zegt het veel over de macht van God.

De dood niet in de schepping van God bedoeld. Dood is straf op de zonden. Hoe kan die straf worden opgeheven? Die dood went nooit. Afgelopen tijd en week gevoeld. Opgewekt door de Vader. Dat geeft aan dat het offer van Jezus gezien heeft. Aan het kruis. Hij heeft het aanvaard. Hij haalt meteen dan die angel uit de dood. Maakt het tot een slaap. Er staat toch opgewekt, wakker gemaakt.

Wat een geweldig bericht voor mensen. Geloof het maar echt. Zijn Vader aanvaarde Zijn offer. Er is echt betaald. Jij hoeft het echt niet te doen. Jij kunt het niet. Goed doen voor God compenseert het verkeerde niet. God de Vader heeft de macht over de dood. Sleutel. Dood tot slaap gemaakt. Gelovigen blijven discipelen. Leren. Doorleefde kennis. De discipelen heten christenen. Naar die ambtsnaam van Christus. Koninkrijk strijden. Profetisch zijn. En priesterlijk dienen.

Christus opgewekt uit de doden. Meervoud. Het doet je denken aan zoveel gestorvenen door de eeuwen door. Niemand stond op zoals Christus. Hij heeft er wel opgewekt. Hij de eerste. Priester. Ik hoor het ook zo in het licht van de Bijbel. Wat kan het doods en dor zijn. Lichamelijk, geestelijk en figuurlijk. God de Vader kan opwekken uit alle doodsheid en oppervlakkigheid. Uit alle leven waar de verwondering eruit is. Alle ongeloof. Moet bij God de Vader zijn. En heel dicht bij Christus zijn en zoeken.

Christus is de Eersteling geworden, roept Paulus uit. Eersteling gebruiken wij niet vaak in het alledaagse, misschien wel nooit. Het unieke. Ook volgelingen. Rij. Als Jezus, dan ook anderen. Hij de eerste. Doet denken aan de schepping. Adam, de eerste. Daarna ook Eva. Zo is Christus de eerste in een nieuw leven, in een nieuw schepping. Misschien denkt iemand vanmorgen: staat wat veraf.  Kan dichterbij brengen. Samenleving waarin je leert aan jezelf te sleutelen. Jongeren. Aparte dubbelheid. Aan de ene kant samenleving: jij moet er kunnen zijn en mag er zijn. Met alles. En tegelijkertijd klinkt: je moet aan jezelf werken, schaven en ontwikkelingen. Opleidingen. Veranderen in je levensstijl hoe je met mensen omgaat. Leerdoelen. Ontwikkelplannen. Ik zie er het goede van in. Maar wij mensen zijn er niet met alleen maar te zijn. Wij moeten meer en anders te zijn. Gebeurt op allerlei manieren. Sleutelen aan DNA. Geen ziekte meer. Duurzaam zullen zijn. En ook ethisch zijn. Mens die goed leeft maar dodelijk is, heb je niet veel.

Op Pasen horen we. Christus de Eersteling. Christus de nieuwe mens. De nieuwe Adam. Werkelijk goed is. Duurzaam voor altijd. Afweersysteem tegen alles. Zo is Christus de Eersteling. Totaal nieuw opgewekt. Anderen mogen volgen. Het doet denken aan auto’s die van de band komen en verkeerd zijn. Terug naar de garage. Grondig vernieuwd worden. Bij Christus allemaal goed gekomen. Heere, hier ben ik. Neemt u mij maar in revisie. Bijvoorbeeld hielpen de therapieën niet. Ik moet helemaal vernieuwd worden. Pasen zegt: het kan en mag en zal gebeuren. Voor ieder die zich aan Christus verbindt, achter Hem aan. Als gelovige kun je zelf niet altijd zien wat nodig is. Als je in Zijn program gaat, komt het goed. Ontspannen in het leven gaan. Ook ontwikkelen voor dagelijks werk. Het komt goed. Voor eeuwig. De eeuwige duurzaamheid tegemoet. Want Christus is opgewekt, de eerste. Wat maakt het werkelijk veel uit of je gelooft of Christus is opgewekt of niet.

Christus is de eerste geworden van hen die ontslapen zijn. In revisie. Garage of kliniek. Operatie. Veel mensen zien ertegen op. Narcose zien ze tegenop. Die ervan weten zeggen valt wel mee. Christenen weten dat ze behandeld moeten worden. Grondig. De dood ingaan. Is dat niet heel eng. En wie kan vertellen hoe dat gaat? Dat kan Christus de Eersteling. Paulus schrijft erover. Weet dat als je Christus volgt is dat net als bij een narcose. In een diepe slaap vallen. En dan wakker worden. Bij Christus. Opgewekt worden. Dan als Hij. Zo volkomen, rein, heerlijk. Dan zo alles bestendig. Christus is de Eersteling worden die in Hem ontslapen zijn.

Als je in Zijn programma zit. Dan kom je allemaal opgeroepen. Kom je aan de beurt. [Naam] heeft geweten dat ze opgeroepen is. Als je opgeroepen wordt, dan komt het goed. Iemand sprak ik van buiten de gemeente. Ik moest met narcose inslapen. Zo benieuwd waar ik wakker zo worden. Boven of beneden. Hoopte zo boven. Ze kon het vertellen. Was nog beneden.

Opgewekt uit de doden. In een rij. Belangrijk in welke rij je staat. Wie je volgt in deze wereld. Jullie die belijdenis doen: gingen en willen achter Christus aan. We kunnen niet zien hoe het gaat. Zoveel vertrouwen achter Hem staan en achter Hem aan. Rij die toekomst heeft. Leven voor altijd. Wat groot en heerlijk. Weet je, Jezus vertelt vanmorgen die nog niet in die rij zijn. Ik wil je erbij hebben. Kom maar. Als je het niet kan komen naar die rij, dan wil Hij je in die rij zetten. Lof aan God. Amen.

 

Zondag 21 april 2019 – Ichthuskerk Reeuwijk – ds. M.J. Telekenburg [dienaar te Reeuwijk] – 1 Korinthe 15 vers 20 – belijdenisdienst