Christus is door God opgewekt uit de dood. Als Eersteling is Hij voorgegaan – zo zullen allen die in Hem ontslapen zijn Hem eens navolgen hierin. Ons leven heeft geen toekomst, tenzij we in Gods programma worden opgenomen. De dood is dan een grote revisie, om daarna wakker te worden in Gods heerlijkheid.

Gemeente van Christus, bijzonder jullie die belijdenis doen, afgelopen donderdag was er weer The Passion. Veel mensen hebben het gezien. Het roept heel wat op. Heel verschillend. Je kunt het van veel kanten bekijken en er iets over zeggen. Ik ga dat vanmorgen niet noemen. Ik haak aan op het einde, als het gaat over de opstanding. Ik zag het net, toen het gesproken werd. Of je het gelooft of niet. Als het gaat om de opstanding zou het niet zoveel uitmaken of je gelooft of niet. Maar 1 Korinthe 15: het maakt alles uit.

Paulus heeft Jezus ontmoet als Opgestane. Net als anderen, schrijft Paulus. Het maakt uit – als dat niet zo zou zijn, zijn wij valse getuigenis. Dan houd je mij, schrijft Paulus, voor een bedrieger. Je kan het naar ons halen. Er zijn christenen die zeggen: ik merk dat Hij leeft. Neem ons getuigenis serieus.

Jezus leeft. Hij is opgestaan. Als Hij niet is opgestaan, zouden jullie geen belijdenis doen.

Wij ontdekken vanmorgen als we de de uitroep horen, vers 20. Een uitroep. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden! Na wat geredeneer kan Paulus het niet nalaten dit uit te roepen.

Jezus leeft. Het klinkt hier in andere woorden. Mooi en verrijkend! Ja, Jezus, Hij die zo bijzonder en goed was, die toch naar het kruis moest, Hij leeft! Die Jezus, met wie je een band kunt krijgen. Over Wie je verteld is. Met wie jullie een band kregen.

Hier wordt Hij Christus genoemd. Ook als de levende is Hij de Christus. Wij hoorden en leerden: Christus is de ambtsnaam. Die ambtsnaam, zoals koning, verwijst naar wat Jezus kan en mag en doet. Hij is Koning, de almachtige. Niemand groter dan Hij. Zie Hem maar met de mantel en kroon! Hij is ook de profeet. De beste en ware. De topadviseur. De coach. Niet alleen de persoon Jezus, maar ook te maken met Zijn ambt. En Christus zegt ook Hij is de priester. Die God en mensen dient. Hij liet zich als een Lam offeren. En nog! Ook als koning en profeet dient Hij. Hij bedient Zijn volgelingen. Hij bidt voor hen – voor jullie.

Het maakt uit of je gelooft dat Hij leeft. Hij is Koning, adviseur, dienaar. Weet je door Hem verzorgt. Leef in Zijn koninkrijk. Vertrouw je aan Hem toe.

Over Christus nog meer gezegd. Hij is opgewekt uit de dood. Iemand heeft Hem blijkbaar wakker gemaakt. Hem gewekt. Ik hoop dat we meevoelen: niet misschien, per ongeluk, niet te verklaren, er opeens weer was. Dan is niet duidelijk hoe Hij leeft. Dan is het onnavolgbaar. Maar Hij is opgewekt. Iemand heeft het middel en de sleutel, de macht en kracht. Dan kan het ook bij anderen!

Hij is opgewekt. Dan wordt geduid op Zijn Vader, die Jezus wakker maakte. Over de macht van God zegt dat veel. De dood is niet bedoeld. Maar door de zonde gekomen. Dood als straf op de zonde. Hoe kan die straf worden opgeheven. Aan die dood wennen we nooit! Kan die straf worden opgeheven. Ja! Christus is opgewekt. Door Zijn Vader. Het offer van heel Zijn leven gezien en Hij vindt het tellen, helemaal. Het haalt de angel uit de dood. Het maakt de dood tot een slaap. Wakker gemaakt.

Wat een geweldig bericht. Voor iedereen. Zijn Vader aanvaarde het offer. Jij hoeft het niet te doen. Kan je niet eens. Als je goed doet, doe je wat je moet doen. Je compenseert het verkeerde niet. Er is betaald. God heeft de sleutel. Hij maakt de dood tot slapen. Dat is veel om te bevatten. We blijven leren. Toenemen in kennis, toenemen in bevinding.

Discipelen heten christenen – naar Christus. Ze mogen profeet, priester, koning zijn.

Christus is opgewekt uit de doden. Meervoud. Al die doden… Niemand stond op zoals Christus. Hij is de Eerste! Hij betaalde. Ik hoor dit ook zo, in het licht van heel de bijbel. Wat kan het doods en dor zijn in je leven. God de Vader wekte Christus op. Hij kan dat uit alle doodsheid. Uit oppervlakkigheid. Uit leven waar de verwondering is. Uit ongeloof. We moeten bij God zijn. Heel dicht bij Christus zijn.

Dan merken we, dan komen we bij het tweede deel, Christus is de Eersteling geworden. Nou, dat woord gebruiken we niet vaak. Daar hoor ik het unieke in van Christus na Zijn opgewekt zijn. Het doet ook aan een rij denken. Christus de eerste. Het doet denken aan de schepping. Adam was de eerste. Zo is Christus de eerste in een nieuw leven. Ik kan me voorstellen dat iemand denkt; het staat ver af.

Maar ik kan het dichterbij brengen. Veel mensen sleutelen aan zichzelf. Jullie kennen dat denk ik. Aan de ene kant wordt gezegd; jij mag er zijn, gewoon zoals je bent. En tegelijk klinkt: je moet aan jezelf werken. Je moet je ontwikkelen. Er moet veel. Veranderen in je levensstijl. Ontwikkelplannen. Ik begrijp wat er achter zit. Ik zie er goede dingen in. Maar dit alles geeft aan dat wij mensen er niet zijn met er alleen zijn. We moeten meer en anders worden. Zelfs in dna van mensen sleutelen. Liefst dat ziekte en dood verdwijnt. Ethisch goed leven liefst ook.

Dan hoor ik Pasen: Christus is de Eersteling. Wij komen er echt niet zelf door ons te ontwikkelen. Christus is de nieuwe mens. Degene die altijd kan leven. Die duurzaam is in alles. Tegen alles bestand. Een afweersysteem dat altijd geldt. Zo is Christus de Eersteling. Hij is vernieuwd. Totaal nieuw. Opgewekt. Dan weer je: anderen mogen volgen.

Met een voorbeeld. Doet me denken aan auto’s die van de band komen en verkeerd zijn. Grondig verkeerd, moeten vernieuwd worden. Christus is de eerste. Heer, hier ben ik. Neem mij maar in revisie. De therapieën die ik volgde, hielpen me niet. Pasen zegt: het kan. Het zal gebeuren. Voor ieder die zich aan deze Jezus verbindt. Die gaat achter Christus aan. Als gelovige kan je het vaak niet eens overzien. Maar als Hij je opneemt, kom je aan de beurt en komt het goed. Kan je ontspannen in het leven staan. Kan en mag je doen wat je kunt. Ik ben in Goede Handen, in doorboorde handen. Het komt goed. Ik ga de grote duurzaamheid tegemoet. Nieuw leven! Ik zit in Zijn programma. Wat maakt het veel uit of je gelooft of Hij is opgestaan – of niet.

Nog iets bijzonders. Van hen die ontslapen zijn. Ik had het over in revisie moeten. Terug naar de garage of kliniek. Doet aan een operatie denken. Zien veel mensen tegenop – misschien vooral tegen de narcose. Anderen zeggen: ach het valt wel mee, het is een diepe slaap. Christen weet: ik moet onder handen genomen worden. Grondig. Het wordt de dood ingaan. Maar is dat niet heel eng? En wie kan vertellen hoe dat gaat? Dat kan Christus. De Eersteling. God weet het. Als je Christus volgt, is dat net als de narcose. In een diepe slaap vallen. En een keer weer wakker worden. Maar dan niet op de aarde. Maar bij God en bij Christus. Ontwaken. Opgewekt worden als Hij. Zo nieuw, rein, heerlijk. Christus is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.

Als je in Gods programma zit, als je dat aangegeven hebt, kom je een keer aan de beurt. Een keer word je opgeroepen. Sommige mensen worden opgeroepen zonder het te weten. Annelien wist het wel. Maar als je in God bent, komt het goed.

Ik sprak iemand die zei het wel mooi: de operatie kwam dichtbij. Ik moest met narcose inslapen. Ik was benieuwd waar ik wakker zou worden, hier beneden of boven. Ik hoopte zo: boven. Maar ze kon het me vertellen. Hoor Paulus. Christus is opgewekt. De Eersteling geworden.

Belangrijk is dat je in de goede rij staat. Achter wie ga je aan in deze wereld? Jullie spreken uit: ik wil in die rij van Jezus gaan. Hij zette ons erin. We staan vrijmoedig en blijmoedig in Jezus rij. Zo achter Hem staan en gaan. Eens worden we nieuw. Wat groot en heerlijk. Weet je, Jezus laat zeggen: ik mis je. Jij mag er ook staan. Ik zou willen dat je er ook staat. Kom maar. Ik kan er zelf niet komen. Hij kan het – in liefde. Lof aan God, tot in eeuwigheid. Amen.

Hervormde Gemeente Reeuwijk, zondag 21 april 2019 (Eerste Paasdag), 9:30 uur. Schriftlezing Lukas 24:1-6a, 1 Korinthe 15:12-26. Belijdenis van het geloof afgelegd door 4 personen.