Het geestelijk leven

Wie wandelt naar de Geest is met Christus één gemaakt. Dan is er geen verdoemenis [een eeuwig omkomen] meer. Wie wandelt naar het vlees volgt zijn eigen wil en gevoel. Wie met Christus een is gemaakt, die leeft in liefde tot Hem en de naasten.

Romeinen 8 vers 1: ‘Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.‘.

1. Een geestelijk wonder;
2. Geestelijk één;
3. Geestelijk leven.

1. Een geestelijk wonder

Gemeente, we beginnen met voor te houden dat ik een Bijbel in mijn hand heb. Als ik de Bijbel laat vallen weten we wel wat er gebeurt. Zwaartekracht. We vallen altijd naar beneden. Als er een magneet is die

Hebt u al geleerd hoe u bent in uzelf? Vandaag Pinksteren. Stilstaan bij het wonder. Waarom de  Geest nodig? Wie zijn wij? Mensen van God af gevallen. Van God af vallen kunnen we alleen in de hel vallen. Als er niets gebeurt in uw leven, dan zal dat eenmaal zo zijn. Bijbel uit mijn hand valt naar beneden en niet naar boven. Naar de hemel naar boven vallen.

Heel de wereld verdoemelijk. Ellende. Wat is het vaak in de prediking negatief. Brief aan de Romeinen vertelt de waarheid. Romeinen 8 toppunt. Loflied. Wat is nu de lof? Dat er nu verlossing is. Moet verkondigd worden. Genade voor mensen die zichzelf niet kunnen verlossen. Dat het voor u mogelijk is. Groot wonder voor Paulus geworden. Gedreven door de Geest. Hart wat spreekt. Blijdschap. Pinksteren hoge tonen. Niet: heb het al zo vaak gehoord. Is het al werkelijk blijdschap in uw leven?

Tollenaar in de tempel bidt: o God wees mij de zondaar genadig. Geen vrede bij zichzelf. Hij ging gerechtvaardigd af. Zalig. Loflied over de wonder van genade. Gebed nodig: dat het Pinksterfeest wordt. Mag beleven wat daar in Jeruzalem werd beleefd.

Mensen bezig te vallen in rampzaligheid. Wonder voor nodig. Tegenovergesteld. Wonder. Hoe? Geleid door Woord en Geest. Mag kiezen de andere weg door genade. Straks bij de Heere te zijn en Hem eeuwig te loven en te prijzen. Wonder.

Wat een Evangelie. Dat het mogelijk is. Wat een troost voor allen die de Heere vrezen. Zo is er dan geen verdoemenis voor die Hem vrezen. Niet in ons. God verlaten. Geest die Christus verkondigt. Het kan van ons uit nooit. Doopformulier: kinderen van de toorn. Punt of uitroepteken moeten staan. Hebben wij verdiend. Maar het wonder is dat er een komma staat. Tenzij de mens wederom geboren is. Roem van Paulus. Veel godsdienst, veel Bijbelkennis. Dacht ermee op weg naar de hemel te zijn maar was op weg om te vallen in de hel. Paulus gegrepen. At en dronk drie dagen niet. Christus kreeg waarde voor Hem. Zo groot wonder. Geen verdoemenis. Sommige vertalingen/verklaringen staat geen veroordeling. Zwak uitgedrukt. Een veroordeling. Kan om iets kleins zijn zoals een lichte verkeersovertreding. Kleine boete. Maar gaat om verdoemenis. Geen verdoemenis voor degenen die in Christus zijn. Leert de Heilige Geest.

Is het u opgevallen dat Paulus ermee begint? Omdat het een wonder voor Hem is. Voor sommige mensen is het een vanzelfsprekendheid. Voor mensen die niets verdiend hebben. De hel waardig. Geest past toe. Geen verdoemenis voor hen. 3000 pinksterdag. Was toen en nu niet te verwachten. Hoor het weleens van gemeenteleden. En als ik naar mezelf kijk. Opwekking houden we voor mogelijk? Ik ben bang dat we meer klagen om neergang dan bidden om een opwekking. Bidden, worstelen aan de genadetroon. Evangeliewoord. Zaligheid is er voor de grootste van de zondaren. Genade betekent verlossing uit de hel. Niet vanzelfsprekend. Niet alle mensen worden zalig. Wordt wel gepreekt. Mogelijkheid ligt er wel. Ik weet wel dat er een verkiezing is. Mensen de vraag als ik maar wist of ik uitverkoren ben? Wilt u het weten? Dan moet je het geloven. Dooddoener, zei iemand. Geloof je het dan mag je het weten. De 3000 op de Pinksterdag en Paulus kwamen bij de Heere uit. O God wees mij de zondaar genadig. Hierom geworsteld? De Geest brengt een mens op die plaats: rust en vrede gesmaakt.

Waarom dit preken? Omdat het Pinksterfeest is. We hebben veel nodig allemaal. Het is nog genadetijd. Omgekeerd is er een vallen in de hel. Schrik des Heeren. Er is nog plaats. Je kunt nog zalig worden. Gaat er niet om dat je alles begrijpt. Moet je nu zoveel begrijpen? Gewoon worden als een kind. Buitengewoon. De Heere geloven. Werkelijk de Heere te zoeken. Roept Hem aan.

2. Geestelijk één

Verdoemenis geladen en beladen woord. We zijn allemaal zware misdadigers. We hebben een levenslange straf verdiend. We hebben allemaal de eeuwige straf verdiend. Van huiveren. Heeft het u in gebed gebracht? Geen verdoemenis voor allen die in Christus Jezus zijn.

Wat is het geloof? Een met Christus. Beeld van de wijnstok. Een met Christus te worden dat is wat wij nodig hebben. Wedergeboorte, bekering en geloof. Een te zijn met Christus. Geen verdoemenis? Omdat Hij in de verdoemenis is geweest. Van God verlaten op Golgotha. Verdoemenis beleefd. Wat dat geweest is? Van een predikant gehoord: niet over Mijn God Mijn God waarom hebt u Mij verlaten? Begrijp het wel. Wel over preken. Hij heeft de verdoemenis doorleefd. En daarna roept Hij uit: het is volbracht.

Ik voor u. Hij in de verdoemenis geweest. Bent u een met Christus? In en door geloof met Hem verbonden. Net als in het huwelijk. Samen een in het huwelijk al is het een zwakke afschaduwing. Niet volmaakt in het huwelijk op aarde. Band met Christus. Psalm 116. God heb ik lief. Met je hart. Band met Hem. Petrus zei: U bent de Christus. Vader in de hemel heeft het u geopenbaard. En later: ik ken de mens niet. Toen werd Petrus geleid door zijn eigen geest. We zijn niet beter. Later bij de zee van Tiberias: U weet dat ik U lief heb.

Geestelijk één wordt gewerkt en geschonken door de Geest. Geneigd zoals de Catechismus zegt om God en de naasten te haten. Ook al doe je het niet toch die neiging. Het is de Heere, de Heilige Geest, die mensen bindt aan Hem. Dan val je niet naar beneden. Het is nut dat Ik heenga zegt Jezus en u tot Mij trekken. Weg naar boven. Van God vandaan alles mogelijk. Bent u, ben jij, een met Christus? Eén met Hem verbonden in liefde. Zijn liefde smaken dan komt er altijd wederliefde.

Wonder. Spreken we over. Bijbel een wonder. Eén met Christus. U dan die geloofd is Hij dierbaar. Wil niet zonder Hem. Band van liefde. Dan hoeft u ook niet zonder Christus te zijn. Zal u aan niets ontbreken. Daarom ze komen thuis. Hij voer ten hemel op vol eer. Hoe het kan? Maakt niet zoveel uit, ze komen thuis. Wat is geen verdoemenis? Een met God in de heerlijkheid. 

3. Geestelijk leven

Geestelijk leven. Niet alleen de naam dragen. Gedragen te worden door Hem. Gedragen door Hem. Iemand schreef: telkens naar Christus wegkruipen. Zoals een klein kind. Dat is veiligheid, bescherming en heerlijke plaats. Voor Gods kind heerlijk om bij Hem te schuilen. Schuilplaats in gevaren. Eén met Hem. Alles aan Hem is gans begeerlijk.

Wandelen ook totaal anders in het leven. Als je in Christus Jezus bent, dan blijkt dat uit de wandel. Er is vaak bij mensen een andere weg op te merken maar geen weg met Hem. Liefde wekt wederliefde op. Komt een ander leven, een andere wandel openbaar. Wandelen naar het vlees is doen wat ik wil. Aangenaam, goed gevoel.

Wandelt u met Christus? Van harte. Dat is geestelijk leven. Wandelen niet naar het vlees, naar eigen wil, maar naar de Geest. Vijandschap tegen God is het als we onze eigen wegen wandelen. Geldt ons allen. Voor jeugd veel in de wereld aantrekkelijk. Op te gaan in de wereld. Waarom aantrekkelijk? Omdat we ons hart aan de wereld hebben gegeven.

Mijn zoon geef mij je hart. Kun je het niet? Geest geeft en schenkt het dat er een lust komt om te wandelen in de Geest. Een met Christus. Nooit volmaakt nu. Maar komt er wel. Wie we ook zijn, als je met Christus mag wandelen dan ben je weggelukzalig. Eenmaal horen: komt in u gezegende van de Vader en erft het koninkrijk hetwelk u bereid is van voor de grondlegging der wereld.

Een preek. Een naam gegeven onder de hemel tot zaligheid. Als je naar de Geest wandelt. Vergeet toch vaak die naam. Niet de eigen wil maar de wil van God. Begint met gebed. Het voornaamste stuk van het geestelijk leven is bidden. Niet om er wat mee te verdienen of te krijgen, dat is eigenliefde. Maar om God. Hij de eer krijgt. Leer mij bidden. Alles van de Heere verwachten. Een lust om de Heere te vrezen.

Luther: het handwerk van een christen is bidden wat de Heere wil. Hem bidden. Een met Christus en daarom verlost. Het gebod en het gebed. Om dit te doen uit dankbaarheid. Kerk bestaat uit dankbare mensen. Wat God doet is welgedaan. Zal dit melden in mijn lied. God is het waard om geprezen te worden. Wat werd er gepreekt op de Pinksterdag? De grote daden Gods. Wat hebben we veel te leren. Op de school van de Heilige Geest. De Heere groot te maken. Dan gaat er wat vanuit. Nee altijd tekort, is niet volmaakt. Maar ook niet: niemand is volmaakt. Is schuld.

Wandelen naar het vlees is ten diepste een leven met de duivel. In zonden ontvangen en geboren. Maar wandelen naar de Geest is de Heere grootmaken. Komt maakt God met mij groot. Bidden om de bekering van de medemens. Zojuist baden we om een opwekking. Niet zomaar. Als we zien ons land dan nog een wonder dat er gepreekt wordt. Anders kandelaar van het Woord weggenomen. Nog Pinksteren geworden. Bidden om een opwekking. Kom ga met ons en doe als wij. Bewogen om de zaligheid van de medemens. Liefde. Smeken om Gods genade. Samen te spreken. Wat de Geest nog wil bewerken.

Het is die God die het geloof wil schenken. Dat je een met Christus bent. Bewogen met de medemens. Heere aanlopen als een waterstroom. Zoals Henoch wandelen met de Heere. Bent u en ben jij al een met Christus? Voluit Bijbelse zaak. Pinksteren geworden. Een worden met Hem. Met Hem die leeft en regeert in eeuwigheid. Dan bent u echt welgelukzalig en anders nooit. Amen.

Zondag 20 mei 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. L. Groenenberg [Oud-Beijerland] – Romeinen 8 vers 1