Zondag 4 juni 2017 (eerste Pinksterdag) – Hersteld Hervormde Kerk Putten – Ds. L. Groenenberg (Oud-Beijerland)

Romeinen 8 vers 14
‘Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.’

1. Tweeërlei kinderen
2. Afhankelijke kinderen
3. Zalige kinderen

Kinderen. Fijn dat jullie er zijn. Meeste ook vaders. Positieve en negatieve dingen over te zeggen. Gaat het niet over. Wel geestelijke kinderen. Wie is onze vader? Tweeërlei: aangrijpend en meteen troostrijk.

Kinderen des toorns. Kinderen van de vader van de leugen. Vanuit onszelf kan dat niet veranderen.

Maar het is Pinksterfeest. De vruchten zijn er nog. Op grond van het werk van Jezus bekeerd. Wat is bekering? Wie is uw en jouw vader? Als je door de Heilige Geest van dood levend wordt gemaakt. Hij maakt onderscheid waar het niet was.

Kind van de vader. Vanzelfsprekendheid. Hoor je. Alle mensen kinderen Gods?! Laat je niet bedriegen. Wordt je door de Heilige Geest geleid? En geleerd door de Geest?

Naar recht maar een soort. Ook in de kerk tweeërlei. In de kerk, dan goed? Nee, wel: kan hier goedgemaakt worden. Niet vanzelfsprekend. Geen algemene verzoening. Mag u door de Geest geleid worden? Verbonden met het Kind Jezus? Wereld ligt verloren in schuld.

Wandelen naar het vlees. Wat hebben we het vlees lief. Iedereen wil hier graag meekomen maar dat alles anders is in je leven? Hebt u reeds heel persoonlijk het Pinksterfeest mogen gedenken?

Pinksterfeest bijzonder. Niet met mijn verstand te verklaren. Gaat om het Woord. Vrucht van Pinksteren dat het Woord uitgaat. Niet zozeer de uiterlijke tekenen. Wat verwachtte je ervan vanmiddag? Een goede preek? Daar gaat het niet om, dat maakt je niet zalig.

Heeft u de Heilige Geest al ontvangen? Door wat voor geest worden wij geleid. Tweeërlei kinderen in de kerk. Zelfonderzoek. Kan moeilijk zijn. Worsteling. Als die 3000 aangeraakt worden op de Pinksterdag, dan weten ze het niet meer.

Als Geest komt, dan heb je niets meer in jezelf. Als Paulus naar Damascus. Dat persoonlijke. Onderscheid tussen mens en mens. Want zovelen als er. Dat betekent dus ook dat er mensen zijn die niet door de Geest geleid worden.

We worden allemaal geleid. Waardoor? Door Geest die het uit Christus neemt. Dan beleef je Pinksterfeest, dan Pinksterkind. Dan tot Pinkstergemeente behoren. Zo te mogen wandelen op de smalle weg. Oude en jonge mensen bij. Overal vandaan. Zie Handelingen 2. Les voor zending. Denk aan Lydia. Elke week kwam ze en Paulus kwam daar door de Geest geleid. En de Geest opende haar hart. Wat de Geest tot haar zei. Even later stokbewaarder. Door de Geest Gods geleid.

Ook veel mensen die niet door de Geest Gods geleid worden. Wat een onheilige zaken in ons land. Denk niet dat het uit onszelf komt. Schuld, door de duivel geleid. Door een andere geest gedreven.

We hebben die Pinkstergeest zo nodig. Als jr ergens op zit, hoog zit, dan val je naar beneden. Als je niet door Geest Gods wordt geleid, dan val je. Zwaartekracht van de zonde. Ouderen, jongeren. Ken u niet. Je mag toch weleens wat. Als jongere moeilijk. Je mag de Heere dienen. Dat wil Hij schenken. Want de Geest Gods werkt nog. Niet zonder zonde. Elke zonde is schuld. Als Geest werkt, dan ga je de zonden haten omdat God ze haat.

Wat zijn de verleiden groot. Maar het Woord gaat nog uit. Bidden, smeken om de Heilige Geest. Woord gaat nog uit. Toen gebeurde wonderen in Jeruzalem. Nu te maken met dezelfde God. Hebt u de Heilige Geest ontvangen.

[2] Afhankelijke kinderen

Worden geleid. Duidt op afhankelijk. Zonder Geest hoogmoed, dan zelf en eigengericht. Zelfhandhaving. Kenmerk door duivelse Geest geleid worden. Onafhankelijkheid. Zoeken het zelf wel uit en bepalen het zelf. We worden allemaal geleid. Of door de Heilige Geest of door een duivelse Geest.

Als er alleen maar Godsdienst is, en niet gezegd dat dat niet goed is, dan kun je toch door de duivel geleid worden. Geest maakt afhankelijke kinderen. Neem kinderen nog niet mee want ze begrijpen er nog niet van. Waarom? Begrijp u alles dan? Geest werkt ook in kinderen. Daarom met vreugde naar het huis van de Heere. En zo het gebed? Voor de kinderen ook? Kinderen van de gemeente ook. Hangt niet van een leeftijd af. Afhankelijk gemaakt van de genade. Letterlijk: gearresteerd. Manier is verschillend. Geestelijk ook. Ouders, pak ene kind anders aan dan andere. Geest blaast waarheen Hij wil en weet niet waarvan Hij komt.

Geest brengt mensen op kenmerkende plaatsen. Plaatsen van al Gods kinderen: ben een schuldenaar en zondaar voor God. Ik ellendig mens. Van ons uit niets. Als je leert dat je een zondaar bent, ga je er niet uitgebreid over spreken. Wel: afhankelijk gemaakt van de genade. Wat moeten wij doen?

Steeds meer en steeds weer Jezus alleen. Afhankelijk van de Koning van de kerk. Geest werkt in het verborgene maar leert mens afhankelijkheid. Een weg. Ik ben de Weg. Heerlijk leven. Afhankelijk. Geest neemt de leiding. Heel het leven.

Wandel naar het vlees of naar de Geest? Afhankelijk gemaakt. Geest zal leiden. Net als kinderen. Nodig dat vader en moeder bij de hand neemt. Steeds beter. Gods kinderen worden geleid. Geest die leidt. Hoe komt God aan Zijn eer?

Het gaat er niet om dat je zonden vergeven zijn, dat je verlost bent, maar dat God tot Zijn eer komt. Geest neemt bij de hand. Raak je nooit uitgeleerd. Niet denken dat je een bepaald punt bereikt, nu kan ik het zelf wel. Er blijft ook een andere geest. Als Jezus spreekt over een andere, diepe weg die Hij moet gaan, dan Petrus die zeg dat het niet zal gebeuren. Maar Geest geleid hem. Staat er in Gods kracht op de Pinksterdag. Niet in eigen kracht. Andere dwaalwegen. Wat heeft David ook gedwaald. Ligt buiten ons in Hem. Geest die telkens vertroost. Woord als richtsnoer. Gods nooit genoeg volprezen naam. Heb je werkelijk de Heere lief?

[3] Zalige kinderen

Die zijn kinderen Gods. Een wonder want uit onszelf zijn we onzalig. Onafhankelijk. Mens kan worstelen met deze tekst. Ben ik wel een kind van de Heere? Wordt ik door de Geest geleid? Al blij als iemand ermee worstelt op kerkelijk erf. Velen die zich er niet druk over maken. Bedenk dat je moet sterven.

Burgers van stad verderf. Die zal vergaan. Eenmaal klinken: ga weg van Mij want u wilde niet dat Ik uw Koning zou zijn. Maar klinkt: kindere  Gods, door de Geest geleid. Zonen van God. Daar licht Christus op. Hij neemt de eerste plaats op. Vijanden tot kinderen aangenomen. Het gaat om Hem, de Zoon.

Geest stelt de Zoon voor. Toorn van God ondergegaan. Troost: Ik voor u. Eeuwige troost tot kinderen aangenomen. Gaat om Hem. Zaligmaker der wereld. Hem omhelzen in geloof en bekering. Als Gods kinderen aangenomen. Door de nood gedreven zich tot Hem de toevlucht nemen. Die mensen zijn voor eeuwig zalig. Dat wordt bestreden. Geest leidt telkens tot het kruis van Golgotha. Vastheid. Volkomen verzoening aangebracht. Leren Abba Vader. Biddende verwondering. Arm en ellendig maar Hij denkt aan mij. Aan Hem verbonden, wandel door de Geest. Zalige kinderen omdat zo’n kind is van een volzalige God. Geen verdoemenis meer voor hen want mede-erfgenamen.

Dat is wat! Nee, dat is alles. Onzalige in mezelf. Toch een kind van die volzalige God. Door de Geest geleid kenmerk van het geloof, van het geestelijk leven. Het kenmerk is: door de Geest Gods geleid. Of wel: Pinksterfeest meegemaakt. Ernstige vraag, want nogmaals, als je niet door de Geest geleid wordt, dan door de geest der duivel geleid, uit de afgrond. Dan rampzalig en als het zo blijft dan wordt je rampzalig. Paulus: schrik des Heeren.

Als u er iets van kent, dan rijk. Niet in jezelf (daar arm) maar rijk in Hem. Welgelukzalig bestaan. Velen, kon het zijn allen, meestamelen, ook ik? Troost in leven en sterven. Eeuwige Goedertierenheid. Tot eer van de drie-enige God.

Amen