In het Evangelie naar de beschrijving van Johannes wordt Christus beschreven als de eniggeborene van de Vader. Hij is van hetzelfde wezen met de Vader. Zijn Godheid leren kennen is nodig om onze totale verlorenheid te verstaan. Het laat ons de verhouding van Christus Jezus tot de Vader en tot Zijn kinderen zien.

Johannes 1 vers 14: ‘En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid’.

Gemeente ik wil vanmorgen met u en jou stilstaan bij een titel van de Heere Jezus Christus. Vers 14. Als van de eniggeborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. En in vers 18 kom ik die titel ook tegen.

Ik heb er even over nagedacht, het is geen eenvoudige preek, dat zeg ik maar van te voren. Als u straks de kerk uitgaat en zegt het was niet eenvoudig dan klopt dat.

Ik heb moed toen ik zag hoe je meedeed met zingen. Niet alleen ouderen maar ook jongeren. Als het over onszelf gaat, dan is het makkelijker. Maar hier gaat het over de Heere Jezus.

Wie is Jezus

  1. In de verhouding tot Zijn Vader;
  2. In de verhouding tot Zijn kinderen.

Die titel eniggeborene van de Vader gebruiken de andere evangeliën niet. Alleen Johannes. Mono. Maar een doen. Genes. Genetica. Niemand anders zoals Hij. In de hemel niet ook op de aarde die je met de Heere Jezus kunt vergelijken. Ook al worden de engelen de zonen van God genoemd en soms de mensen, in het begin van de Bijbel.

Ik vroeg aan een peuter wie is Jezus? Het kwam er in een keer uit en ik vond het zo mooi. Hij is Heere. Wie was Jezus? Dat is nog niet eens zo eenvoudig. Ken je het verhaal van Nikodemus? Johannes 3. Wij weten dat U van God gezonden bent. Maar Hij kan het niet precies zeggen. En dan sla ik een bladzijde om, dan is Jezus in gesprek met die Samaritaanse vrouw. Mag Ik wat drinken vraagt Jezus. Apart een Jood die dat aan een Samaritaan vraagt. Maar als u wist wie Ik was, zegt Jezus dan. Deze man binnen de kerk, Nikodemus, en die Samaritaanse vrouw buiten de kerk weten het niet. Laten we in de kerk niet te snel zeggen dat we weten wie Hij is.

Als je Jezus niet goed kent, dan stel je bij Jezus de verkeerde vraag. Bij het Johannesevangelie is de hoofdvraag wie is Jezus. Ik geef een voorbeeld van een man met veel antieke klokken. Had er zelf niet veel verstand van. Een klok miste een onderdeel. Op een dag gaat hij met zijn vrouw naar de markt en komt een man tegen. Alledaagse dingen, leuk gesprek. De man gaat weg.

De koolman zegt weet je wie het was?! Klokkenspecialist. Hij kon de haren uit zijn hoofd trekken. Als hij dat geweten had. Even een halve minuut. Wie is de Heere Jezus geweest in de afgelopen week? Wat heb je Hem gevraagd? Ik heb opgelet bij de gebeden. Juffrouw in de klas. Schaamte. Wat hebben we dan gevraagd. Ik kom naast u zitten. Je mag om het alledaagse vragen maar als dat het enige is, dan heb je niet begrepen wie Jezus is.

Het gaat om je eeuwigheid. Dat je eeuwig leven hebt. In dat kader staaf want alzo lief heeft God de wereld gehad. Dat Hij de eniggeboren is. Dat zegt Johannes. Van dat hangt zijn leven af. Dat Jezus pretendeert de Zoon van God te zijn. De verlamde man had 38 jaar geen mens gehad had. En dan komt Jezus. Wie is deze mens? Wij willen weten wie Jezus is.

Als Jezus zegt Mijn Vader werkt en Ik werk ook. Vanaf dat moment willen ze Hem doden. Kijk dan meteen naar Hem die naar de aarde is gekomen en met de dood wordt bedreigd. Ik ben niet van de aarde, Ik ben van boven. Dan zeggen ze U bent een Samaritaan. Wij lezen de geschiedenis van de spijziging vaak als een aparte geschiedenis. Maar ik zou willen uitnodigen de context te lezen. Na de spijziging zeggen ze U bent niks. En ze zeggen U bent een kind van de duivel.

Dan loopt het na drie jaar uit op bezweer dat U de Zoon van God bent. En als Hij dat zegt kost dat Zijn dood. Wat is het zo moeilijk om in te stemmen dat Hij de enige Zoon van God is. Ik denk dat er maar een antwoord is. Ik gun Hem die plaats niet, tenminste niet alleen. Ik wil zelf ook een beetje goddelijk zijn. Hij is het echt niet alleen. Oerzonde. De dingen zelf in onze hand, wij regelen het.

We maken narigheid mee. Ene crisis en de andere. Wij gaan het met elkaar doen. Ik moet erom lachen. Wij gaan het doen. Dat heeft het wel een beetje laten zien dat wij het niet oplossen.

Arius al die de Godheid van Christus ontkende. Eerste schepsel maar niet de Zoon van God. Leerde niet de totale verlorenheid van de mens. Wie de Godheid van Christus ontkend, die leert ook niet de totale verlorenheid van de mens. Andersom is het ook waar. Als u tot die ontdekking komt dat je zegt ik ben totaal verloren, onmachtig, tot niets meer goeds in staat, dan is het een geweldige troost dat Jezus echt God is.

Het is niet altijd erg als er iets in de kerk misgaat, nou ja u moet begrijpen wat ik bedoel. Het heeft ons ook iets opgeleverd. Belijdenis van de Athanasius. Christus geboren niet gemaakt, een van wezen met de Vader. Dogmatiek van [dr. H.] Berkhof. Hij is niet van hetzelfde wezen met de Vader. Die leer verwerpen wij. Zien wij ook niet vaak de menselijke kant van Jezus?

Met Kerst krijg ik wel het gevoel dat mensen over dat kindje buigen en denken voor dat kindje te moeten zorgen. Maar het is andersom. Er zijn weer twee gelukkige gezinnen. Kijk eens goed daar ligt God. God op aarde. Als die herders hoog van zichzelf waren gebleven. Die stoere kerels, dat waren het, gingen door de knieën. Ben je weleens door de knieën gegaan? Vaak een proces.

Hij moet meer worden, ik minder worden. Niet mijn werk voor God. Belijdeniscatechisanten. Dat vuur. Mooi hoor. Maar u als oudere belijdeniscatechismus heeft het niet over uw werk maar over Zijn werk. Calvijn: Hij is de enige die recht heeft om te zeggen de natuurlijke Zoon van God is. Toen ik gedoopt werd werd al over mij uitgesproken: kind van de toorn. Bent u het daarmee eens? Groot verschil tussen Jezus en mij. Hij is altijd het geliefde Kind van God geweest.

Hoe zit het dan? Eniggeborene. De eeuwige generatie. Er is blijkbaar een uitgang bij God dat Hij is voortgebracht. Dat heeft de kerk nooit begrepen. Dit aanbidden wij. Niet omdat we het hebben begrepen maar omdat God het heeft geopenbaard. De liefde van de Vader. Zijn geliefde Kind, heeft Hij gezegd nou alstublieft leg Ik Hem zo in Putten neer. Dit is de waarachtige God. Het eeuwige leven.

Gemeente, wij denken in tijd. 6 januari een kind. Na een jaar één jaar. Wij denken in de tijd. Maar dit Kind is altijd geweest. Geen tijd. Waar was Hij voor Hij in de tijd kwam? In de schoot van de Vader. Zo iets vertrouwelijks. Liefdevols. Eigen kind zo dicht bij je hebt. Dat doet God niet zomaar. Over nagedacht. Uit liefde.

Voor jou die puber waar ik voor gebeden hebt, die zonden. Dat vind ik zo mooi voor pubers die dat zien het zit zo mis. Dat krijg je nooit goed. Dat krijg je niet. En ouderen hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Toen heeft God de Vader gezegd Ik zal Mijn Zoon geven. En die Zoon heeft er mee ingestemd.

Wij krijgen niet alles geopenbaard hoe het zit tussen de Vader en Zoon. We hebben Zijn liefde geopenbaard. Als kind weet je hoe het eraan toegaat. Of later in huis gekomen en dan ga je het ook weten hoe het eraan toegaat. Iemand op straat een keer binnen gekomen. Die gaat vertellen over je vader. En je hoort al snel

Van Selms. Bijbel commentaren. Jezus niet het toppunt van het menselijke ras maar het dieptepunt van de liefde van God de Vader. Dat geheim wil ik in geloof naar luisteren. Het vraagt twee dingen van mij, van u. Dat de zending van de Heere Jezus Christus door de Vader de enige weg is om terug te keren tot de Vader. En het tweede is dat u dat gelooft.

Ik ben de weg niet, U bent de weg. Het aangrijpende van het Evangelie van Johannes, dat de Heere Jezus de enige is die het weet aan de kant geschoven wordt. Dat is de dwaasheid ten top. Tot op de dag van vandaag heeft de Heilige Geest het goedgedacht, Johannes 20, al deze dingen zijn geschreven opdat u gelooft en het leven hebt in Zijn Naam.

We gaan naar een afronding. Wat is geloven? Catechismus: een zeker weten. We weten omdat God het ons zegt. En het tweede een hartelijke vertrouwen. En de troost die dat geeft voor u en jou. Stel dat Jezus niet de eniggeborene van de Vader was, dan was Jezus niet meer dan een mens. Ik zie mensen mooie dingen voor elkaar. Dat is mooi.

Maar ik heb mensen aan een sterfbed zien staan. En dan wil je helpen maar dan kan het niet. Wil je Jezus als een mens aan het sterfbed? Ik zie ook dat Jezus in de kerk gereduceerd wordt tot een voorbeeld, en dat is Hij ook, dat zegt Petrus ook. Maar dat zijn wij Jezus als eniggeboren Zoon van God kwijt.

Toen ik ouderling was moest ik invallen voor catechisatie. Eind twintig, tegen dertig. Het boekje. Mededeelbare eigenschappen. God is goed en kan Hij uitdelen. God is barmhartig. Dat er onder mensen nog een beetje barmhartigheid is. Foto van een ouderling. Willem Alexander. Bekende voetballer. Blaadjes bleven over om op te plakken. Onmededeelbare eigenschappen.

Alwetend. Dat kun je niet bij die voetballer plakken en ook niet bij die ouderling die wel veel weet. Almachtig was het andere blaadje. En alomtegenwoordig. Kun je op mij niet plakken. Ik ben nu hier. Toen zei ik tegen de jongens zullen we nou eens naar het Kindje in de kribbe gaan. Al die blaadjes bij Hem.

Ik weet soms niet hoe het verder moet. Heb je dat ook weleens? Dan weet het Kind wel. Hij wist alle dingen toen mensen naar Hem toe kwamen. Die vijf mannen van die vrouw. Ik hoef Hem niet alles uit te leggen. U weet dat ik U liefheb.

Het breekt ons in de kerk soms bij de handen af. We willen meer mensen in de kerk. Jezus is almachtig. Hij in dat schip hoeft maar met Zijn stem te spreken en de storm stil. Bent u weleens met mensen omgevallen? Ik wel, en mensen met mij. Je belooft weleens wat en komt het niet na. U zonden zijn u vergeven. Hij komt er nooit op terug.

Hij is overal. Als ik op de top van het geloof ben, als ik in een diep dal. Op een ziekbed. Zelfs over mijn dood. Hij zal er zijn op die dag als alle oog Hem zal zien. Niet alleen maar voorbeeld maar mijn Redder en Zaligmaker is. Die uitspraak van Thomas, juist zo mooi als hij het uitroept: mijn Heere en mijn God.

Amen.

 

Zondag 8 januari 2023 – Oude Kerk Putten – ds. L. de Wit – Schriftlezing Johannes 1 vers 1-18