Ds. J.W. Verboom

Zondag 27 augustus 2017

Ichthuskerk Reeuwijk, 18:30 uur

 

Nehemia 4:14b (opdracht en hoogspanning) en 20b (ontspanning)

Geloof: een strijd apart

  1. De strijd van Sanballat

  2. De strijd voor jouw familie

  3. Onze God zal voor ons strijden

1.

Geloven: een strijd apart. Geroepen gemeente van de Heere Jezus. Het wonder van Duinkerken. Weet u wat dat is? Begin tweede wereldoorlog. Veel Engelse soldaten zaten vast bij Duinkerken, teruggedrongen door Duitse soldaten. Opgesloten bij Duinkerken. Aan ene kant Duitsers en aan andere kant water (Nauw van Calais). In Engeland dag van gebed. Honderden schepen en cruiseschepen vervoerd. Wonder voltrokken. Engeland zich wel teruggetrokken maar veel soldaten gered. Churchill onvergetelijke speech gehouden. Doel is overwinning. Victorie ondanks tegenslag, hoe lang ook. Strijden op onze stranden. Vechten in de velden. Straten. Heuvels. Ons overgegeven zullen we nooit. Ondanks verlies op vasteland gaf deze toespraak nieuw geloof en hoop. In toekomst iets nieuws gebeuren.

Zo’n toespraak brengt ons bij Nehemia 4.  In Duinkerken zijn het Engelsen. In Nehemia 4 is joodse volk omsingeld. Sanballat. Wie is dat?

Leefde rond 445 voor Christus. Samaritaan. Opa waarschijnlijk een jood, trouwde met heidense vrouw. Halfjoden. Halfbloeden. Die deden het met eerste vijf boeken van OT. Tacticus eerste klas. Berekende kansen. Viel op bij koning in Susan. Over provincie Sanballat aangesteld. Politiek diplomaat. Positie verstevigen. Vriendschappen. Met Tobia, Gesem (Arabier). Westen: Asdod (vers 7), dat waren de Filistijnen. Vrienden van Sanballat. Neem Juda en Jeruzalem er maar bij. Viel onder zijn regeringsgebied. Veel macht en geld. Zijn dochter getrouwd met een zoon van Hogepriester, dus ook een lijntje binnen Jeruzalem.

Ineens hoofdstuk 2 vers 9, onbekende man..Nehemia. papieren bij ich:ik ben d landvoogd. Koning vindt dat ook. Handtekening. Sanballat helft gebied kwijtgeraakt. Wat is er gaan broeien in In hart? Niet meer in zijn gebeid. Akelige vorsten in Susan.

Kort daarna hoort hij: muur wordt opgebouwd. Beweging op gang gekomen. Sterke joodse speler in regio. Is aantasting voor zijn positie. Vers 1. Woede. Raakt zich geërgerd. Trommelt Tobia op. En vers 2: leger van Samaria.

Stelt u zich het levendig voor. Troffels en cement. Beitelen en hameren. Komt in verte leger aan gestoven. Sanballat op het paard. Koude oorlog. Angst in boezemen. Psychologische oorlogsvoering. Joden weggezet als zwak. SV: amechtig. Hijgerig bezig. Vandaag nog klaarkrijgen? Tobia maakt cynische grap. Muur valt zo om. Gespot met Gods volk. Schamper. Altijd weer hè. Kwelduivels staan klaar. Gods volk is vreemdeling op aarde. Waar God begint is het een kenmerk dat de duivel het gaat bestrijden. Peuren en zeuren. Aanvallen. Vragen erin werpen. Bespotten. Laatdunkend. Instrument in hand van boze kwade engel. Wat tegen doen?

Nehemia bidt. Vers 4 en 5. Antwoord in zijn dwaasheid niet. Geen weerwoord maar een woord naar de Heere. Bidder. Gebed laat opstijgen. Om vergelding niet om vergeving. Wraakgebed. Soms ook in psalmen. Hij zal het vergelden. Schamper en spot bij God brengen, aan Hem geven. Heere Jezus niet terugschold. Geschoren, mond niet open gedaan. Zelfverloochening en nederigheid. Bij de Heere brengen. In gebed.

Vers 6. Bouwen rustig verder. Zeer gemotiveerd. Sanballat en Tobia keren terug. Maar opnieuw: ze zijn al op de helft. Dan fysiek geweld. Vers 8. Spanden samen. Komen aan van alle kanten. Jeruzalem omsingeld als een hoefijzer. Geweld is het doel. Tactiek in vers 11. Van afstand infiltreren. Spionnen. Mes gegeven en steken. Doden. Terroristen zijn het. Joden worden bang, vers 12. Stop met die muur. Ze gaan je doden. Wat doet dat? Te maken met psychologische factoren. Angst. ’s Nachts moet werken. Reactie in vers 10. Juda (is symbool voor Israël): kracht schiet tekort. We kunnen niet meer. Moedeloosheid. Dag en nacht bidt en waakt. Je merkt: de spot. In talkshow of column: draak gestoken met christelijke geloof. Ouderwets joh! Kan je moedeloos maken. Merkt dat veel mensen bij geloof wegglijden. Innerlijke vragen. Ik schiet ook zelf tekort. Vermengen met interne diepe vragen. Steken en oorlogen. Hoe kan het? Er komen teveel argumenten. Te veel werk. Geloven in de avonduren? Ontmoedigd raakt en verward. Vers 8. Doel van de duivel. Hoe moet het eigenlijk? Bestrijding en aanvechting herkenbaar.

2.

Wat moet je doen? Strijd van Nehemia. Toen Engelsen vastzaten, toen begonnen ze te bidden in Engeland. Jonge kinderen, ook ouderen. Dag van nationaal gebed. Uitredding en hulp. Gebed het middel om staande te blijven. Vers 9. Joden bij de muur bidden. Klaagmuur. Gebed. Waken.

Ondertussen denkt Nehemia, we moeten iets organiseren. Anders: hij zegt, we stoppen met werken en we gaan ons eerst voorbereiden op oorlog. Vers 13. Lager muur, daar opstellen. Gezinnen bij elkaar. Voor eigen kinderen vecht je net iets anders. Doet u ook. Ik ook. Zeer gemotiveerd om te strijden.

Dan komt Nehemia op inspectietocht. Vers 14. Wees niet bevreesd. Wees niet bang. Loze kreet? Beetje zelfvertrouwen? Nee. Bijbelse psychologie: denk aan de grote en vreeswekkende God. God in de hemel. Hij zal ons beschermen. Denk maar aan Hem. Aloude geloof. Remember. Herinner. Toen we door de rode zee moesten… wij droogvoets. Onze God veel sterker. Zo roept Nehemia bij volksgenoten geloof te binnen. Bestrijdt de crisis. Intense spanning. Stilt de spanning. Hier loopt God over de golven van Israël. Wees niet bevreesd als je bestreden wordt. Aangevochten door de boze. Verbrijzeld door de vragen. Zelf in puin. Wat dacht je van de Heere?! Of heb je een klein idee van Hem. Wereld vaak zo groot. Maar grote en ontzagwekkende God. Hij die werkelijk bestaat. Machtig hè. Bid!

Niet alleen, bid maar veel. Maar niet alleen bidden. Ook: strijd. Voer oorlog voor uw zonen, dochters. Geloven is weg in de binnenkamer en in de praktijk. In stilte en rumoer. Evangelist Hudson Taylor. Met zeilschip naar China. Windstil op oceaan. Schip dreigde naar eiland toe te drijven waar menseneters woonden. Kapitein werd bang. Naar Hudson Taylor. Wil jij voor ons bidden? Toen veelzeggende antwoord: goed, ik ga bidden en jij gaat de zeilen hijsen. Na drie kwartier kwam de kapitein terug: er is genoeg wind. Gebedsverhoring!

Geloven is ook strijden. Voor je zonen en dochters. Doopdienst vanmorgen. Strijd voor uw dochters. Strijd voor ze. Ziel voor de eeuwigheid. Bescherm ze zo tegen de duivel en de maatschappij. Spot van naaste. Complexe en verwarrende tijd. Leef ze voor. Bid voor uw kinderen. Zoek naar woorden in kranten en artikelen om geloof gestalte te geven en door te geven. Wees niet lauw n laf. Dien de Heere met blijdschap.

Ja zeg je, maar ik ben zo zwak? Ken mijn eigen kind niet. Ken mezelf niet. Kan m’n familie niet meer bereiken. Dan derde punt.

3.

Onze God zal voor ons strijden. Goed kijken. Vers 15. Strijd uitwerkt. Zonder dat het tot vechten komt, gaan de vijanden weg. God krijgt de eer. Heeft plan verijdeld. Geheim vers 20. Onze God zal voor ons strijden. Geheim bestaat uit drie letters: God.

In ene hand bouwen en andere hand werpspies. Troffel en zwaard. De Heere geeft kracht om staande te blijven. God verijdelt de plannen. Ook in uw en jouw leven. Zonden worden verbroken. De Heere voert de strijd. Heere is een bestrijder. Ook beeld van God. Herder, Vader, Rots, Toevlucht. Hier als strijder, sterke militair (SV: krijgssoldaat). Heilsoldaat.

Israël in ontspanning. Ik zal voor u strijden. Heilige Geest maakt vijand angstig en doodt hun plan. Laat hen afdruipen. Kan volk God weer dienen binnen wetten.

Oproep om te strijden.doe. Er alles aan. Strijd ook zelf. Om door die poort binnen te gaan. Strijd. Maar ook: Ik zal voor u strijden. Nog een vraag: waar strijdt God nou op Zijn diepst voor u, jou en mij? Waar loopt het nou echt hoog op? Trek lijn door naar NT. U weet het al. Aan het kruis. Geding. Niet tussen Nehemia en Sanballat. Jezus Christus tegen de satan. Loopt hoog op. Bloed. Uit de wonden van God. Verschrikkelijk. Bloed dat drupt op de grond. Bloed dat wast. Doopwater zeggen we dan. Maar het is bloed. God die afdaalt tot in de hel. Diep. Rijk.

Onze God strijdt voor ons. Is nog algemeen. Hij voor mij. Persoonlijk. Ik val honderd keer in mij strijd. Zwak. Maar Zijn sterkte is groot. Hij voor mij. Strijd ja besteden. Overwonnen. Satan verslagen. Nog een keer. Dan komt Hij met militaire glorie. Dan nog een keer strijden. Laatste oordeel. Goddeloze weggedaan. Oordelen. Vijanden van God hebben geen toekomst. bent u een vijand? Of strijdt u om in te gaan? Is er verlangen naar die gestalte die recht doet, eeuwig recht doet? Die strijdbare Held die alle dingen eeuwig recht zal zetten. Geen rouw, moeite, pijn, nee. Er zal een volk zijn dat juicht, schittert, leeft in vrede. Onze God heeft voor ons gestreden. We keken ernaar, naar het bloed en dat was genoeg. Amen.

(Zingen we als samenvatting Psalm 30:8.)