De beproefde Job die al als goud uitkomt

Ondanks de vele en zware beproevingen houdt God Job vast. Hij is beproefd als goud en onder Gods toelating mag de satan alles van Job afnemen behalve zijn leven. Wat is het geheim: de Verlosser. Job weet en belijdt: ‘Mijn Verlosser leeft’. Het werk van God is het werk van God. Zoals een goudsmid in de smeltkroes het goud laat uitkomen: nu is het puur, puur goud. Zo worden Gods kinderen naar het evenbeeld van Christus herschapen. Wanneer is het beeld gereed? Als God in een mens geheel en al Zijn Zoon ziet. Nu de eeuwigheid in: ere wie ere toekomt. Lof zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Job 23 vers 10: ‘Doch Hij kent den weg, die bij mij is; Hij beproeve mij; als goud zal ik uitkomen‘.

[…]

Zegt God: ‘nou is het genoeg, nou is het genoeg’. Wanneer? De Bijbel leert dat de Heilige Geest herschept naar het evenbeeld van Christus. Dat betekent: sterven met Hem, opstaan met Hem, Hij moet al groter worden zo groot dat ten laatste alles Christus is. En je zou het zo kunnen zeggen: wanneer is het klaar, dan is het klaar. Als God zegt, de Vader zegt: ‘nou zie Ik er Mijn Zoon geheel en al in’. Hoe durft u het te zeggen dominee? Nou, gewoon. Naar het evenbeeld van Hem. En we weten niet hoe we zijn zullen. Maar we zullen zijn, zegt het Woord, gelijk Hij is. Mag zo uw, jouw, mijn leven zijn. We happen soms naar adem. We liggen soms uitgeteld aan de kant van de weg.

Dat betekent: sterven met Hem, opstaan met Hem, Hij moet al groter worden zo groot dat ten laatste alles Christus is. En je zou het zo kunnen zeggen: wanneer is het klaar, dan is het klaar. Als God zegt, de Vader zegt: ‘nou zie Ik er Mijn Zoon geheel en al in’.

Maar niet het mijne maar het Zijne. Maar de Heere zal uitkomst geven. Mijn Verlosser leeft [zoals Job beleed]. En die laat niet varen de werken van Zijn handen. Ten slotte zal het zijn dat de goudsmid het ziet. Nu is het puur. Puur en alleen Gods werk. Nu de eeuwigheid in. Halleluja. Lof zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Want in alle eeuwigheid ere wie ere toekomst. Drie-enig God U zij alleen al de eer. Roep het maar, zeg het maar, leer het te zingen, leer het te zeggen, leer erbij te leven dwars door alles heen. Mijn Verlosser leeft. Jezus bidt en draagt en haalt volkomen thuis. Amen.

Ten slotte zal het zijn dat de goudsmid het ziet. Nu is het puur. Puur en alleen Gods werk. Nu de eeuwigheid in. Halleluja.

 

Woensdag 23 januari 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. J.W. van Estrik [Goedereede] – Job 23 vers 10