Zondag 8 oktober 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. J.W. Baan [Sprang-Capelle] – Genesis 9 vers 29b

Voorzang Psalm 17 vers 3

Gebed, Votum en groet

Psalm 85 vers 1

Wet van God, exodus 20

Psalm 85 vers 2

GebedS

Schriftlezing Genesis 9 vers 18 – 29

Psalm 130 vers 2 en 3

Preek, tekst is Genesis 9 vers 29b, ‘en hij [dat is Noach] stierf

Noach’s einde

Ook van Noach wordt geschreven en hij stierf. Noach die genade bij God had gevonden. Die bouwde aan de ark. In de ark gegaan, als een priester dier na dier op het altaar legt als het ware. Rechtvaardig voor God. Waar de Heere een verbond mee heeft opgericht. Regenboog, vanmorgen ook prachtig te zien. De Heere gaat door, zoveel moed, getuigd van Zijn trouw.

Tegelijkertijd zondaar blijft. Aan het einde van zijn geschiedenis. Eindigt in de mineur, letterlijk in de dood. En hij, Noach, stierf. Het loon wat de zonde betaalt is de dood. Eindigt met de zonde.

Landman. Wellicht dat werk ook voor de bouw van de ark ook gedaan. Een man de aarde. Zit het woord Adam in, adama. Plantte een wijngaard. Intensief beroep. Wijngaard. In zijn ijver. Wijngaard te planten, te snoeien en te oogsten. Na een jaar of vijf/zes oogst.

Wijnmaker, niets mis mee. De wijn die het hart van de mens verheugt.

Dan op een dag gaat het mis. Dronk zoveel wijn en werd dronken. Dat is op zichzelf genomen al zondig voor God. Psalm 107. Alle wijsheid verslonken. Paulus ook: wordt niet dronken van de wijn.

Bijbel gaat in op de gevolgen van de dronkenschap. Noach waggelt naar zijn tent. Noach een kind van God. Nee, wacht niet tot hij in de tent is om zich te ontkleden. Maar in voortent waar iedereen kan komen.

Bijbel is eerlijk. Verbloemt de zonden. Kleding gegeven om naaktheid te bedekken.

Dit gedeelte niet geschreven over Noach zozeer maar voor ons. Toepassing op onszelf. Waarschuwing om niet dronken te zijn. Hoeveel jongeren zijn ons niet voorgegaan na een afstandje stappen. Drank maakt meer kapot dan je lief is.

Wat het uitwerkt. Cham. Vier zonen later, jongste Kanaän. Zonde is de eerste die de zonde van Noach ziet. Wat Cham deed is nog een grotere zonde gelet op de vloek. Cham zondigt met spot. Kanaän vervloekt, zoon van Cham.

Die de misdaad bezoekt aan de kinderen. Derde en vierde geslacht. Noach’s einde heeft alles te maken met de zonde van Cham.

Ouders, soms zonden terugzien in kinderen. Ik was de aanleiding dat mijn kinderen zondigen.

Cham komt in de voortent. Ziet zijn vader Noach naakt liggen. Daar valt de beslissing. Daar zien we wat in het hart van Cham zat. Ging ook in de ark, misschien meegebouwd. Jaar trouw van de Heere gezien.

Cham een kind van God? Weten we niet. Ook Gods kinderen na ontvangen genade vallen in zonde. De overleggingen van het hart blijven boos, ook na ontvangen genade. Wat Cham ziet is niet zo schokkend, maar wat hij deed. Had weg kunnen gaan. Cham zag zijn vaders naaktheid en gaat naar zijn broers. Aanschouwen, doorzien, nauwkeurig. Hij vertelt het zijn broers. Wat is daar nu erg aan? Hij vertelt die schande door. In plaats van te bedekken verspreid hij het nieuws.

Kanaän zal er ook geweten. Gezien waarschijnlijk. Niet zomaar willekeurig dat hij de vloek krijgt. Cham onteert zijn vader. In plaats van de zonden te bedekken, hij schept behagen in de zonden van zijn vader.

Wortel van het kwaad diep in ons. Cham zit in uw rol. Ene keer roddel, achterklap, vergrootglas zonden van de ander, heb je al gehoord wat in dat gezin in de gemeente gebeurd (niet over bezorgd, anders erheen en samen op de knieën).

Zo dichtbij zijn. In de kerk. In de ark. En toch de zonden. Belijd uw zonden. Dan zullen we het merken: uw zonden zullen worden bedekt.

Waar zien we het? Op de inktzwarte duisternis op Golgotha. Naakte Jezus. De misdaad van uw volk weggenomen. Al hun zonden bedekt. De schuld uw volks heb U uit Uw boek gedaan. Om te betalen voor alle schuld.

Dat ook te zien bij die andere twee zonen. Sem en Jafeth. Het werk van de Geest bedekt de zonden. Geleid door de Geest. Geschokt, stil geworden, zij handelen. De eer van hun gaat hen ter harte. Vader lief ook al keuren ze zijn zonden niet goed.

Gaan achterwaarts. Kijken de andere kant op. Kleed over hun naakte vader heen. Hebt vurige liefde tot de ander. 1 Petrus 4. In liefde bedekken zij de zonden van hun vader.

Prachtig als je zo’n zoon hebt en zo’n zoon mag zijn. Zijn er hier die lijken op Sem en Jafeth?

Leven uit de doorboorde handen van de Gekruisigde. Hij gestorven voor mij.

Volgende morgen krijgen ze allen een antwoord op hun handelen. Noach ontwaakt van zijn wijn. Niet van zijn slaap.

Hoe weet Noach van Cham? Staat er niet. Noach heeft het misschien wel gevraagd. Stel je voor! Ook aan Sem en Jafeth wellicht.

Klikken of wereld vertellen. Bij klikken maak je het groter. Bij waarheid maak je het verhaal niet kleiner. Maar ik ook zo zondig. Het gedichtsel van ons hart is boos.

Dan gaat Noach spreken. Tot nu heeft de Heilige Geest hem neergezet als een stille in de genade. Nu vindt de Heilige Geest het nodig dat Noach gaat spreken.

Eerste woord nu van Noach. Vervloekt. Als Noach gaat spreken na zijn zonden. Dat heeft Noach, menselijkerwijze, veroorzaakt. Als hij niet had gezondigd.

Zien de gevolgen. Wat een puinhoop maken wij ervan. Zonde van Noach en zijn zoon Cham verdeeld zijn nageslacht. En zoon van Cham, Kanaän, vervloekt.

Klinken zegeningen en vloek. Waarom hij? Waarom niet Cham zelf maar zijn zoon Kanaän. Waarschijnlijk heeft hij de hand erin gehad. Misschien de drubbel. We weten het simpelweg niet en ook niet nodig.

Gods oordelen worden een grote afgrond genoemd. Die diepte niet te peilen. Mogen God niet tot verantwoording roepen.

Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Gezondigd en de vloek verdiend.

Opnieuw: ik zie de Heere Jezus hangen. Vervloekt. Hangt aan het kruis voor de zonden. Hij voor mij daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven.

Niet alle zonen van Cham worden vervloekt. Daar zit al genade in, de andere drie zonen. Hele nageslacht en Cham gedood. De Heere is genadig, oneindig genadig. Vanmorgen deuren dicht blijven van de kerk. Nee, de Heere is genadig.

Cham naar Afrika vertrokken. Nageslacht verspreid. Bloeiende kerk in Afrika vandaag de dag!

Ze mogen vandaag de eredienst aan God beginnen. Veel Afrikanen die vandaag, 8 oktober 2017, de eer van God zingen. Moorman uit Ethiopië. Afstammeling van Cham.

Alleen de jongste zoon van Cham, Kanaän, wordt vervloekt. Nakomelingen Kanaänieten. Niet gezegd dat het hele geslacht is afgeschreven. Dat doet de Heere niet. Bij Hem genade. Ook uit hen behouden.

De zegen komt van de Heere. Sem en Jafeth gezegend. Zonden van hun vader Noach bedekt. Hij zal zelf hun God zijn. Uit Sem, Abraham en later Christus geboren. Jafeth bijzondere belofte. Europeanen rechtstreeks afgestammend van Jafeth. Eenmaal in de tent van Sem, delen in de erfenis. Nakommelingen uit alle geslachten. Bij de schare die niet te tellen.

Jood en heiden zullen worden toegebracht. Van Sem, Cham en Jafeth. Nu u. Waar u in deelt. Niet iedereen uit de geslachten. Persoonlijke zaak. Deelt u in deze toekomst? Voorbeelden in de Bijbel mensen erbij. Puur in het bloed van Jezus.

Is de God van Sem ook onze God? Uiteindelijk eindigt deze Noach’s geschiedenis niet in mineur. Maar in de vreugde. Een zondaar. Die gerechtvaardigt is. Door het geloof.

Als dit gedeelte niet in de Bijbel stond, dan zouden we zeggen dat is logisch. Die man heilig, rechtvaardig.

Maar nu naast Noach zitten. Ik ben ook zo’n mens. Dat einde is het begin. Hij ging ten hemel in en erfde koninkrijken. Dat einde kan alleen een begin zijn als u deelt in genade. Het is het Evangelie in het hart. Rechtvaardiging van de goddeloze.

Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hjj spreekt tot elk die voor Hem leeft. Halleluja! Amen.

Psalm 85 vers 3

Gebed

Psalm 85 vers 4

Zegen