In de gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes gaat het erom dat we waakzaam zijn. De scheidslijn loopt dwars door de kerk. De olie ziet op de Heilige Geest; Hij schenkt ons het levendmakende geloof. Alleen als we Hem verwachten, zijn we bereid en zullen we ingaan in de vreugde des Heeren. Een ernstig woord om dat de Bruidegom aanstaande is!

De Bruidegom komt!

Gemeente van onze Heere Jezus Christus, misschien ken jij dat, als je op kamp gaat, dan krijg je een lijst mee. Met wat je mee moet nemen. Slaapzak, Bijbel, zaklamp. Twee meisjes hadden dat ook. Waar ligt dat ook al weer? Dat meisje had eerst alle andere dingen gepakt. O ja, die zaklamp. Ze pakte ‘m snel nog. Haar vriendin ook, zij dacht, ik pak eerst die zaklamp, even kijken of ‘ie het doet. Controleren, batterijen. Ja daarna deed hij het. En toen was het kamp. En nacht. We gaan een spel doen. Maar van die ene deed die zaklamp het niet. Mag ik een batterij van jou lenen? Dat gaat niet. Er zitten twee batterijen in, als ik er een uit haal, doet ‘ie het niet meer. Zo kon het meisje niet meedoen met het spel. Ze moest achterblijven bij de tent.

We lazen over een bruidegom die komt. Het duurt lang. Geen spel. Wel een gelijkenis. Een spiegel verhaal. Jezus maakt duidelijk: we moeten ons voorbereiden op Zijn tweede komst. Ben je er klaar voor? Ben je erop voorbereid? Dat kan door Hem te geloven. Door te wandelen in Zijn weg. Je moet wel olie in de lamp hebben.

Bruidsmeisje, misschien ben je dat wel eens geweest. Wij hadden 3 meisjes. Ik woonde toen in Goes. Mijn vrouw in Zwolle. Ik vond het mooi om vanuit het ouderlijk huis te trouwen. Een van die drie meisjes was te laat. Wat doe je dan? Wachten, wachten? Mijn moeder in paniek? We kunnen nog een paar minuten wachten, maar dan moeten we gaan. En toen kwam ze nog net. Zo doen wij dat.

In de tijd van de Bijbel ging dat ook zo. Oosterse gastvrijheid. Reken maar, als er een feest was, iemand kwam te laat, dat was vervelend, maar diegene mocht er wel bij. Hier is het een schok: de deur gaat dicht. De meisjes kunnen er niet meer bij. Het is tegen de mores! Ik zeg u, Ik ken u niet. Een joodse zegswijze, ik wil niet met u te maken hebben. Ongehoord! Letterlijk. Dat moet scherp in de oren geklonken hebben.

Als je dit zo leest, als die meisjes dan terugkomen dat die deur dan dicht is … Ik ken u niet! Het Koninkrijk der hemelen zet alles op z’n kop. Hoe hebben we het? Waar sta ik zelf? Wat heeft dit mij te zeggen? De dingen worden op scherp gezet. Met het doel: je goed voorbereiden. Niet op het laatste moment. Wakker worden geschud. Let op! Wees waakzaam. Je weet niet wanneer Hij komt. Wel dat je dan olie moet hebben.

Mattheüs 25 staat in het Koninkrijk der hemelen. Hier de focus op de komst van Hem. Hoe ons daarop voorbereiden? Hier wordt het vergeleken met een feestelijke bruiloft. De Messias komt weer op de wolken. Er breekt dan een feest aan. Wij belijden dat Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Die gelijkenissen laten zien dat het voor Gods kinderen een heerlijke feestdag zal zijn. Er komt dan een nieuwe hemel en aarde. Geen zonde, rouw, verdriet. De zee is er niet meer – de dreiging is weg. Hoe groot en heerlijk. Hij komt om Zijn bruid te halen. Stralend zal ze zijn. Hij wil ons erop voorbereiden. Een geweldig moment voor Gods kinderen.

En dan inderdaad, definitief oordeel. Of feest of je staat buiten. Scheiding en onderscheid. Het is hard nodig daarbij stil te staan. In onze tijd, je kunt je daar zorgen over maken. Hoe gaat het met de wereld, met ons land? Bosbranden, overstromingen, rampen. De liefde verdwijnt meer en meer. Niet alleen in de politiek. Misschien is de politiek een voorloper? De liefde zal verkillen. Er zijn zorgen om de planeet. Om christenen, wat hen aangedaan wordt. Je kunt zomaar horen, waar gaat het naar toe?

Nodig om voor ogen te houden: het gaat zeker ergens naar toe. Naar de nieuwe hemel en aarde. Naar de komst van Jezus op de wolken. We weten niet wanneer. Het maakt ons niet onverschillig, hoe we met elkaar omgaan. En met de schepping. We zijn betrokken op de schepping, Israël, politiek.

Tien meisjes als voorbeeld. Een taak: licht verspreiden. Ze moesten wachten op de Bruidegom. Ja die meisjes hoe moeten we dat zien? Die wijze meisjes, beeld van de kerk? En die dwaze meisjes beeld van de wereld? In Mattheüs, als je dat leest, dan zie je dat dat anders ligt. Niet dat de wijze in de kerk zitten. Nee. Jezus vertelt dit tegen de discipelen. De eerste lezers is het Verbondsvolk. Wij mogen daarin delen in Christus. We moeten concluderen, in dat Verbondsvolk; 5 zijn er dwaas. Er loopt een scheidslijn door de gemeente. We horen het appel! Wees alert. Het is niet fifty fifty. God heeft recht op je hoofd, hart, handen. Je kunt niet automatisch uitgaan dat het goed zit met je. Ben je bereid?

U bent ook een bruidsmeisje. Al ben je het nooit geweest. We zijn allemaal zo’n bruidsmeisje. Als gemeente hebben we een grote overeenkomst: de wederkomst staat ons te wachten. Wij leven nog. Eenmaal komt Hij! Zie de bruidegom komt.

Kennelijk is het moeilijk voor ons om wakker te blijven. Allen vielen in slaap. We kunnen er niet van uitgaan dat we wakker blijven. Is er olie in je lamp? Ben je er klaar voor? Om Hem te ontmoeten? Niet te snel ja zeggen, blijkbaar. Al hoop en bid ik dat u ja mag zeggen.

De tien meisjes zien allen uit naar de komst. Ze worden allen slaperig. Voor iedereen moeilijk om waakzaam te zijn. Een deel is wel voorbereid. De ene helft heeft olie. Een lamp had iedereen. Wachten duurt lang. Misschien trouwt je zus of zoon, en dan, je bent daar lang mee bezig. Wachten duurt lang.

Te middernacht klonk: zie de Bruidegom komt! Olie is nodig om de Bruidegom bij te lichten. Een zaklamp zonder batterijen geeft geen licht. Hoe kom je zo snel aan olie? Heb jij wat voor me? Nee echt niet. Ik kan het niet delen. Ik kan die olie niet geven. Door gebrekkige voorbereiding gaat het mis. Wees waakzaam. Niet slordig mee omgaan.

Gelijkenissen zijn niet eenvoudig. Je probeert van alles over te zetten, maar dan loop je vast. Wat is de spits? Een ding wordt er duidelijk gemaakt. Wees waakzaam. Wees voorbereid. Het is niet mogelijk om alles over te zetten. Wat is nu die olie, dat is van groot belang. Nou, gemeente, in de Bijbel zien we regelmatig dat de olie verbonden wordt met de Heilige Geest. Dat is misschien wel een aanwijzing. Die geeft het levendmakende geloof. Die leert ons bidden. Hij schenkt Christus aan ons. Olie als het ware geloof, gewerkt door de Geest. Een hart dat verlangt naar Zijn komst. Dat vind ik moeilijk, zegt u? Echt brandend van verlangen te zijn? Er zijn veel dingen die me bezig houden. Een vrouw zei me, deze week, dat ze elke dag bidt om de wederkomst. Elke dag! Dat is rijk. Maakte mij beschaamd. Bij haar misschien ook wel vanwege de zorgen van het leven.  Maar ze verlangde ernaar. Maar toch, wat rijk. Olie de energie en voltage van de Geest. Overgave en verwachting! Voorbereiden op het einde.

Die olie die kan je dus niet delen. Je kunt niet een batterij weggeven. Olie kan je niet delen. Daarin kan je zien, het is heel persoonlijk. Je kunt het niet doen met het geloof van oma, moeder of vader. God zoekt jouw hart! Verlangend naar relatie.

Als Hij komt, dan is het moment daar. De ontmoeting. Dan kan je je niet meer voorbereiden. Om Hem dan nog te leren kennen. Dat is dan te laat. Zou ons dat kunnen overkomen? Zou Hij geloof bij ons vinden? Helaas wel. Dat kan. Corona heeft ons daarbij stilgezet. Een katalysator. Zomaar wegglijden. 1,5 jaar niet naar de kerk. Vanaf volgende week naar de kerk? Weggegleden? Laten we elkaar aansporen. In het nieuwe seizoen betrokkenheid tonen: kringen, catechisatie, eredienst.

Geen olie hadden de dwaze meisjes. Ze waren niet voorbereid. De wijze meisjes vieren feest. Heerlijk. De anderen kloppen op de deur. Ik ken u niet! Je kan zeggen, als bruidsmeisje ken je toch elkaar? Dit onderdeel doet ons versteld staan. Wat staat hier? Ik ken je werkelijk niet. In grondtaal verschillende woorden voor kennen. Hier niet sta Hij niet weet wie ze zijn, maar dat er geen gemeenschap is, geen door en door kennen. Er is niet dat ons samen bindt. Dat was wel Zijn verlangen. Ook voor u als gemeente. Wat bindt u samen met Jezus? Wat heb je met Hem? Is het Zijn liefde die trekt. Zijn zegen maakt rijk. Zijn verzoenend sterven het rustpunt van mijn hart. Als je dat kent, is er verlangen.

Het zet alles op scherp. Geen olie! Wat dom. Uit het leven gegrepen, blijkbaar. Er zijn tekenen. Niemand weet wanneer Hij komt. We weten van de onvervulde beloften voor Israël. Het zendingswerk is nog onderweg. Maar Christus komt. Het is niet vergezocht, dat het niet ver meer is. En dan. Een scheiding door de gemeente? Ik hoop van niet. Maar Gods Woord waarschuwt. Mijn gebed is dat de verkondiging (en deze preek, dienst) mag bijdragen aan dat er geen scheiding zal vallen, dat we er allen bij zullen zijn.

Wees waakzaam. Waak en bid. Bent u klaar God te ontmoeten? Daar mag zekerheid over zijn. Misschien twijfelt u. Nu nog niet? Heb je haast? Ben je wel verzoend? Zorg om wie je lief en dierbaar zijn. Dat het lang duurt heeft een reden: dat is Zijn genade. Laten we de tijd goed benutten. Maar het moment komt. Dan is de deur dicht. Kom tot de wateren. U die geen geld hebt, kom, koop en eet. Wijn, melk. En vanavond zeg ik: olie. Zo spreekt God. Ik ben er klaar voor? Verlang naar Zijn komst. Een grote zegen en troost. Ik hoop dat u er van getuigen mag. Wees waakzaam. Als je die olie aangereikt kreeg, mag je daarvan getuigen.

Die zaklamp, tot slot. Misschien heb je er thuis nog wel een. Ga maar even naar buiten, straks thuis, na de dienst. Ben je er klaar voor? Hij komt!

Amen.

 

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Dorpskerk, zondag 19 september 2021, 18:45 uur. Schriftlezing Mattheüs 25:1-13.