De laatste woorden van Jezus houden een opdracht en belofte in. Davids laatste woorden wezen vooruit naar Gods koningschap. Jezus zal de wereld nooit verlaten, ook met Hemelvaart niet. Hij is nu op de plek waar Hij hoort: aan de rechterhand van Zijn Vader, in heerlijkheid.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, laatste woorden kunnen heel betekenisvol zijn. Als iemand overlijdt. En als iemand vertelt wat iemand nog zei. Of weggaat voor langere tijd, bij een afscheid. Een laatste aanwijzing of goede raad. Een liedesbetuiging. Opdracht. Of overgeven van verantwoordelijkheid.

We lazen de laatste woorden van David. Hij maakt zichzelf niet echt klein. Erg bescheiden klinkt het niet. Tot hoge macht verheven. De geliefde zanger van Israël. Zouden het zijn eigen woorden zijn? Of schreef iemand een in memoriam.

Op het laatst spreekt hij over Gods hulp en Gods trouw. David komt naar voren als Messiaanse koning. Een voorafschaduwing. Een oerbeeld. Van Christus. De Geest van God sprak in mij. We zien Jezus voor ons, in de synagoge. Vandaag zijn deze woorden vervuld, zei Jezus.

In het koningschap van David wordt iets zichtbaar van hoe God regeert. Wie rechtvaardig heerst over de mensen, heerst in diep ontzag voor God. Als de stralende morgenzon. Met warmte het jonge groen opgroeien. We zien Jezus ten hemel varen. Als een morgenzon. Met een wolkenloze hemel. Zo is mijn koningshuis, zegt David. Hij bedoelt; zo is Gods koningschap.

Een thema dat past tussen hemelvaart en Pinksteren. De laatste woorden van Jezus spelen ook nu een grote rol. Zijn laatste handelingen. Hemelvaart is geen verdwijning. Maar een verschijning. Van Jezus als Koning aan de rechterhand van God. De plek die Hem toe komt. De plek die Hij tot de laatste dag zal innemen. De wereld was nooit zonder Jezus en zal nooit zonder Hem zijn.

Paulus schrijft dat. Alles is uit Hem ontstaan. Alles is door Hem gekomen. Hij is het beeld van de onzichtbare God. In Hem is alles geschapen. Alles in de hemel en op de aarde. Hij bestaat voor alles. De wereld is nooit zonder Jezus.

Jezus’ laatste woorden houden een opdracht en belofte in. Ga de wereld in. De Geest zal je vervullen. De Geest die, zoals Paulus schrijft, inzicht geeft in wat geopenbaard is. Opdat wij God zullen kennen. De Geest laat zien waarop we mogen hopen. De erfenis die we ontvangen is rijk.

Ik zend jullie, zegt Jezus, wat Mijn Vader heeft beloofd. Jullie zullen Mijn getuigen zijn. Tot aan de verste uiteinden van de aarde zullen jullie dat getuigenis brengen. En Ik zal met jullie zijn tot de laatste dag.

De Geest is werkzaam in ons en deze wereld. Niet alleen, zegt Paulus, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige. Het is Gods Geest die bij het begin alles tevoorschijn riep. Ook ons zal Hij herscheppen. Jezus gaat daarbij voor ons uit. Als de Heer die opkomt. Als een zon die opkomt. Als de Heer die altijd om ons heen is. Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods. Kom, vernieuw Uw kerk.

Amen.

Protestantse Gemeente Gouda, zondag 21 mei 2023, 17 uur (locatie: koor St. Janskerk). Choral Evensong/Goudse Glazendienst, zondag Exaudi. Schriftlezing 2 Samuël 23:1-5 en Efeze 1:15-23.