Niemand is gelijk aan onze God

Het is de Almachtige God die door de mond van de profeet Jeremia spreekt. Sprak tot het volk van Israël en tot ons vandaag. De boodschap is dat niemand aan God gelijk is. God is almachtig, Hij staat overal boven. Alle afgoden zijn ijdelheid. Nutteloos. Het is leegheid. Het is niets. Maar God is de Almachtige. Hij is onvoorstelbaar groot én bewogen. Hij heeft ons behoud op het oog. Vanmorgen komt God Hij tot ons in De bediening van het Woord en van het sacrament van de Heilige Doop. Hij wil ons hét leven geven. Wie in Hem gelooft, zal leven.

Jeremia 10 vers 6 en 7: ‘[6] Omdat niemand U gelijk is, o Heere! zo zijt Gij groot, en groot is Uw Naam in mogendheid. [7] Wie zou U niet vrezen, Gij Koning der heidenen? Want het komt U toe; omdat toch onder alle wijzen der heidenen, en in hun ganse koninkrijk, niemand U gelijk is‘.

Niemand is gelijk aan onze God
1. Wie de Heere is;
2. Wie de afgoden zijn;
3. De aansporing alleen de Heere te vrezen.

1. Wie de Heere is

Gemeente, wie is Hij? Van Wie de Naam klonk bij de doop? Wie is Hij van Wie de Naam klonk bij uw en jouw doop. Misschien tachtig jaar geleden, of tien jaar geleden. Wie is Hij? We hebben het gehoord. Ik doop u in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Weet u wat God gezegd heeft? Ik ben de Heere uw God. Dat heeft God gezegd. Zijn Naam geklonken samen met de naam van het kind.

Of je het gelooft of niet, Hij zegt het. Met deze God is niemand te vergelijken. De profeet Jeremia vertelt het aan het volk van Israël. Zijn volk. Aangrijpend. Dat het hen verteld moet worden. Drager van het verbond. Ook vandaag verteld moet worden. Vindt u het niet aangrijpend dat het nodig is? Extra aangespoord moet worden om te horen? Zo zegt de Heere. Zo spreekt de Heere. Blijkbaar moeten ze met horen erbij getrokken worden.

De Heere doet het nooit zonder reden. Tienstammenrijk dreigt weggevoerd te worden. Net als tweestammenrijk. Ze dienden andere goden. Wilde niet naar Mij en Mijne stemmen horen. En u? En jij? En wij? Hoe zit dat? Krachtig klinkt dan de boodschap van God door. Met verschillende woorden wordt hetzelfde benadrukt.

Eerst beschrijving van de afgoden. Daarna volgt wie de Heere is. En daarna uitgeroepen wie Hij is. Nog een keer. Met betrekking tot de schepping. Vers 11 tussen haakjes. In Hebreeuws dialect beschreven. Wie is dan de Heere? Hij staat boven alles. Gans en al uniek. Onvergelijkbaar. Zo groot is Hij. Dan kun je toch stil worden als je hierbij stilstaat? Dat die God zo groot is. Haast geen menselijke woorden voor. Een lied in je hart: Psalm 8. Zo onvergelijkbaar is God. Groter dan Hij is er niemand.

Zijn kracht is almacht. De almachtige. De enige. Vers 10. De waarheid is Hij. De ware God. De levende God. De eeuwige Koning. Vers 12 bezingt de profeet dat de Heere de schepper is van de hemel en aarde. Wie is de Heere? De enige en waarachtige God buiten wie geen God meer is. De Heere is zo groot en zo bewogen. Dat moet u niet vergeten. Hij is vanmorgen in ons midden. Bewogen met ons en onze kinderen.

Ik ben de Heere uw God. Dat machtige verbond van Hem. Onvoorstelbare grootheid van Hem blijkt eruit. Zou u nog andere goden kunnen dienen? Zou je zo’n God kunnen verlaten? Die alles voor je en om je geeft. Hij geeft. Hij is niet alleen onze Schepper maar ook geschapen om Hem lof te zingen. Verheugen in Hem. Dat is de hemelse vreugde.

Deze grote God weet ook dat wij met Hem gebroken hebben. Niet Zijn eer zoeken. Weet u het ook? Al ontdekt? Met Hem gebroken. Wat is het een wonder dat Hij Zijn hand uitstrekt, ook naar de dopeling vanmorgen. Toch zegt: Ik ben de Heere. Niet te bevatten. Het water van de heilige doop heeft bloed gekost. Machtige bloed van Hem reinigt van alle zonden. Naar wie de liefde van Zijn hart uitgaat: naar Zijn geliefde Zoon. Die had Hij voor u over. Wie kan dat bevatten?

Dat we buiten het bloed van Christus niet kunnen bestaan voor God. Wie in Hem gelooft, die zal niet verloren. Wel zijn vreugde weer in God gaat vinden. Die grote God. Geen woorden voor te vinden. Onvoorstelbaar groot en dichtbij gekomen. Wie zou U niet vrezen, vraagt Jeremia. Het erge is dat Israël dat niet doet. Wat stellen die afgoden toch voor?

2. Wie de afgoden zijn

Op een haast cynische wijze laat de Heere dat zien. Vers 3. Afgoden zijn ijdelheid. In Prediker klinkt het ook. Wat betekent het? Ijdelheid. Wolkje bij koude lucht even gezien en dan weg. Niets. Leegheid. Nutteloosheid. Een stuk hout door een vakman bewerkt. Hout uit het bos. Vers 9. Cynisische beschrijving. Ze zijn een vogelverschrikker. Wat is het? Vogels van het land verjagen maar kunnen niets zeggen. Niet bewegen. Geen kwaad doen en geen goed doen. Ze kunnen niets. Heel vreemd, niet? Eerst gemaakt en knielen mensen voor het fabricaat neer. Ze zijn niets.

Ook hemellichamen werden aanbeden. Astrologie. Horoscopen in onze dagen. Tekenen van de hemel. Sterrenstand voorspelden iets van wat er gebeurt op aarde. Doe wij het dan niet goed met elkaar? We hebben toch geen beelden. Boeddhabeeld hebben we toch niet in de tuin? Als het zo is moeten de broeders onmiddellijk komen. Maar de zaak zelf? Hebben wij geen afgoden?

Blijkt uit de praktijk van leven. Zijn Naam belijden. Kruis dragen omwille van Zijn Naam. Wat is het beeld van een aantrekkelijke vrouw in de samenleving? Reclame. Zo eruit zien. Of je hebt alles van een popster. Afgoden. Je wilt steeds weer bewijzen dat je iemand bent. Sport. Dieet. En God dan? Je mag zijn wie je bent maar Hij zal je niet laten wie je bent. Door Gods Geest nieuw maken.

Werk kan een afgod zijn. Geld. Wortel van alle kwaad. Wat kan het je het gaan beheersen. Als je teveel of te weinig hebt. Afgoderij bij uitstek. Je wordt er een slaaf van. Zelfs de opvoeding van je kind kan een afgod worden. Alles op alles zetten dat een kind carrière maakt. Goed kan leren. Vader hoopt op een goede carrière. Moeder hoopt op een beeldschone dochter totdat ze een gehandicapte dochter kreeg. We moeten wel perfecte kinderen krijgen. Wat ligt het dichtbij gemeente. Dit is afgodendienst in onze samenleving. Vergist is. Vernield is. Doorloopt. Geïnfecteerd is. Let u erop te midden van al die dingen ontbreekt God. Zelfs onder kerkmensen.

Heb je weleens ontdekt in eigen leven. In de kerk komt. Bijbel leest. Waar is God? Volgen van Jezus Christus. Want wie Hem niet dient, dient de afgoden. Die onteert de Heere. Die het vanmorgen tegen U gezegd heeft: Ik ben de Heere Uw God. Alles wat Hem niet dient, is tegen Hem. Te midden van de cynische woorden klinken deze woorden: Ik ben de Heere. Ook van u. Ook van Putten. Laat u niet in met wat de wereld beheerst. Carrière. Muziek en sportwereld. Of in de kerk. Maar de eer van de Heere. U zich te verheugen in God. Dat wil de Heere graag. Daarvoor gaf Hij Zijn Zoon. Wie zou u niet vrezen? Diep ontzag hebben voor Hem.

3. De aansporing alleen de Heere te vrezen

Ouderen, jongeren, hoe is dat in uw en jouw leven? Is God de eerste? De hoogste? De belangrijkste. U zegt er is een Godswonder voor nodig. Dat is het. De Heere komt tot u in het Woord. Uw hart te breken. Door het Woord. Door Zijn Geest. Vasthaken. De Heere zal laten zien wie u bent voor God. God de eer geven waar Hij recht op heeft. Leven zonder God is een godloos leven. Voor mezelf. Niet voor Hem. Hij wil ontdekken. Ben ik er niet in alleen die daaraan verandering wil brengen en ik wil dat niet.

Bijbels voorbeeld. De rijke jongeling. Schatrijk. Leefde uiterlijk netjes, voorbeeldig. Toen de Heere Jezus hem vroeg alles te verkopen en weg te geven aan de armen, toen haakte hij af. Afgod. Het machtige God is dat Hij komt met de kracht van Zijn Woord om u te veranderen. Het gebeurt gegarandeerd als de Heere doorbreekt in je hart. Als Hij in je leven binnenkomt, dan wordt het niet ijdelheid en leegheid. Dan gaat Hij vullen met Zijn Geest.

Geloof in deze God van zaligheid. Voor vergeving. En heiligheid in je leven. Spreken van Wie de Heere is een grote plaats krijgt. De Heere. De enige. Als de Geest komt. In Christus je genadige Vader is. Dan gaat het leven in je hart. Gaat het uitzeggen naar andere. Niemand is U gelijk, o Heere. U hebt de machtigste en grootste God. Niemand is groter dan Hij. Gaat dat maar zeggen. Getuigen. Dat Hij naar je omzag en omziet. Hij heeft het gegarandeerd in het teken van de Heilige Doop op. Voor de dopeling en voor ons allen. Zegt u daar Amen op? Met heel hart Amen op? Hallelujah. Amen.

 

Zondag 27 oktober 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. Joh. Post – Schriftlezing Jeremia 10 vers 1-16 – bediening van het Woord en van het sacrament van de Heilige Doop