De discipelen hebben een topervaring: ze zijn met Jezus en Mozes en Elia op de berg. Wij lopen met hen de berg op. Jezus’ metamorfose is indrukwekkend en ongekend. De Vader onderstreept dat we naar Jezus moeten horen; Hij is het in wie de woorden van de wet (Mozes) en de profeten (Elia) in vervulling zijn gegaan. Jezus daalt ook weer af, Hij maakt dat wij – die schuldig voor God staan en niets anders kunnen doen dan plat op de grond gaan liggen – in leven mogen blijven.

Alleen Jezus horen en zien…!

Gemeente, topervaringen in het geloof. Hopelijk ken je zulke momenten in het geloof. Avondmaal, ontmoeting, conferentie. Vanuit de laagvlakte kwam je nabij God. Een topervaring waar je op teren kunt. Ik hoor het in Zoetermeer eens: ds. Boer, ds. Kok, ds. Schuurman, die ene preek, onvergetelijk.

Of die vrouw in Lunteren, mijn vrouw en ik spraken haar wel eens, op zondag, even doorpraten na de diens. Ze had een zwaar leven, toen ze 30-40 jaar was, familieverhoudingen onder spanning, opvoeding, kinderen. Het was zwaar en veel. Wat hield u op de been, vroeg ik? De zondagse kerkdiensten zei ze. Daar zag ik de hele week naar uit. Dan was de hemel dichtbij. Zal ik hier maar altijd kunnen blijven. Daar kon ik een week op teren.

Ik hoop dat dat bij velen vanmorgen zo zal gaan. Dat je Gods aanwezigheid voelt. Dat je vanmorgen alleen nog maar Jezus ziet. Zoals daar en toen. Zoals Jezus op die berg.

Ik was ermee bezig en dacht: waarom staat dit in de Bijbel? Waarom in Mattheüs, op deze manier? Wat wil hij zeggen? Wat moeten wij ermee?

Het is indrukwekkend, maar wil dit met ons. Is dit een aanmoediging? Kijk, een topervaring, bid daar maar veel om. Dan kan je er weer tegenaan?! Dat ontken ik niet. Soms heb je dat nodig. Maar is dat de reden?

Ligt de boodschap niet dieper? Ik denk het wel. Kijk maar mee. Of beter, ga je mee? Dan gaan we met Jezus de berg op. Ik zou gewoon maar meegaan hoor. Het kan zo’n gedoe zijn, je leven: operatie, narigheid, ellende, zwarigheid.

Die leerlingen hebben net een slecht nieuws gesprek achter de rug. Lijden, kruis opnemen, jezelf verloochenen. Pfff. Dan breekt de zevende dag aan. Naar boven toe. Samen met Jezus.

Drie intimi gaan mee. Het gaan van berg naar berg. Zeven keer gaat Jezus een berg op. De middelste. De mooiste? Zou goed kunnen.

Jezus: er is een ware metamorfose. Woorden kom je tekort. Wat hier gebeurt, is niet te zeggen. Kijk naar Zijn gezicht. Straalt als de zon. Kijk naar Zijn kleren. Wit als het licht. Glorieus straalt Hij. Majesteitelijk praalt Hij. De achterkant van Golgotha. Zo zal Hij straks verschijnen, op de grote dag der dagen. Hier wordt dat al even zichtbaar. Jezus in heerlijkheid.

Alleen, kijk eens goed. Die twee daar, zie je ze verschijnen? Mozes en Elia. Ze komen op deze berg. Je kent ze vast wel. Bergbeklimmers. Mozes sprak met God en Zijn gezicht straalde. Elia ook, de man van de profeten. Ze komen bij Jezus.

Hoe zouden de leerlingen hen herkend hebben? Sjalom Petrus, ik ben Mozes. En Elia. Ik lees er niets van. Wat komen ze doen? Lukas zegt: ze praten over Zijn exodus. Mattheus legt een ander accent. Mozes komt bij Jezus. De man van de wet. De woorden doorgegeven. Al snel lagen de woorden in gruzelementen. Nog maar net nadat het volk ze ontvangen hadden. Mozes mag het land niet in. Hij is gestruikeld in het horen naar het volk van God.

Elia moest het volk terugroepen. Het volk hinkte op twee gedachten. Op de Karmel moet een keus vallen. Hij zat zelf ook diep. Hij moest uit een grot teruggeroepen worden.

Zie je ze staan? Je ging toch mee? Kijk en luister mee. Alleen, voor we verder kijken, ik heb een vraag: als Mozes jou en mij aankijkt, wat ziet hij dan? Zijn die tien woorden bij jou in goede handen? Leef je in volledige liefde met God en de naaste? Doe je die woorden ook? En Elia, wat ziet hij bij jou en mij? Luister ik naar de profeten woorden? Is er een keus gevallen in mijn leven.

Jezus komt Mozes en de profeten niet afschaffen. Nee. Op de eerdere berg: bij de Bergrede. Niet een tittel zal ter aarde vallen. Al Gods woorden heb je te horen en te doen. Hoe ligt dat bij jou? Hoe gaat dat in de praktijk? Leef je in het woord? Dat je hoort en doet, hoort en doet, hoort en doet? Zonder dit eindigt je leven in een diepte zonder bodem.

Man, je moest eens weten! Ik wil snel die berg weer af. Volledige liefde voor God? En radicale keuze? Het benauwt mij. Ik haal het niet. Het is geploeter in mijn leven. Zo half en tekort. Eerlijk dat je het zegt. Blijf eens even staan.

Mozes en Elia verschijnen. Hemels licht breekt door. Jezus’ gezicht straalt. Petrus is er zo vol van. Dit is een kans. Het is goed dat we hier zijn. Laten we drie tenten maken. Zo ging het op het Loofhuttenfeest. De tabernakel in het midden, je kon in- en uitlopen. Heere, het is goed dat we hier zijn!

Terwijl hij nog sprak… Jezus gaat er niet op in. De hemel valt hem in de rede. Een wolk overschaduwt hen. God is aanwezig en verborgen. Hij openbaart Zich, maar het blijft ook een geheim. Als een hand die om hen heen geslagen wordt. Zie je ze zitten in die wolk? Jezus, Mozes, Elia, Johannes, Jacobus, Petrus. Drie om drie.

De stem geeft de doorslag. Dit is Mijn Zoon. Luister naar Hem! Wat gebeurt hier? Bij de Doop van Jezus en de belijdenis van Petrus en nu ook hier wijst de Vader Hem aan. Hij is van Mij. Dit is Mijn geliefde. In Hem vind ik vreugde. Van Hem geniet Ik. Ik ben dik tevreden. Luister naar Hem.

Wat zegt Hij dan? Jezus onderwijst, zo ging het in Mattheüs 5. Hij riep op Gods woorden te horen en te doen. Luister nu naar Hem. Ineens is alles anders. Petrus en Jacobus en Johannes werpen zich op de aarde. Zo bang. Zo bevreesd. Dit is God! Een stem. We kunnen gewoon niet meer blijven staan. Het lijkt wel de Sinaï. Ook daar daalde een wolk neer. Ook toen riepen de mensen, we zijn bang. We zullen sterven gaan. Dit kunnen we niet aan.

Alleen, let goed op, kijk goed mee. Trillend van angst, plat op de grond. En Jezus kwam bij hen en raakte hen aan. Een voor een. Vol liefde en genade. Hoor eens. Sta op! De stem van Jezus spreekt hen aan. Ze slaan hun ogen op. En weet je wat ze zien? Niemand dan Jezus alleen. Niet meer Mozes en Elia. Nou, nou. Wat een topervaring. Ongekend! Woorden schieten gewoon tekort. Zo glorieus, intens.

Ben je er nog? Sta je nog overeind? Snap je dat ze neervallen. De toekomst wordt hier even heden. Wat bedoel je? Mattheus vertelt dat in zijn evangelie. Mattheus geeft aan: zoals Hij daar te zien is, zo zullen wij Hem allemaal eenmaal krijgen te zien. Of je wilt of niet. Wist je dat? Jezus met dat stralende gezicht. Met die witte kleren. We komen allemaal op een dag oog in oog te staan met Jezus. Je kunt het ontkennen en wegduwen. Hij komt in grote kracht en heerlijkheid. Die dag komt als een brandende oven, zegt Maleachi. De gelovigen worden dan ingezameld. Ik zie daar naar uit, zeg je. Vertel er meer over. Wanneer komt die dag dat ik U ontmoeten mag?

Waar zul je dan staan? Ik sla dicht. Ik weet niet wat ik zeggen moet… Wie komt daar bij Hem binnen? Mensen die de woorden horen en doen. Mensen die Mozes en Elia serieus nemen. Niet horen en doorgaan. Bij tegenwind alles vergeten en je eigen ding doen, nee. Nee. Horen en doen. Vruchtdragen voor Hem. In liefde voor God en de naaste leven. Daar komt het op aan. Aarzel je? Kun je dat niet? Lukt dat niet? Kom je zoveel te kort? Zit je daarmee? Dat kan toch! Dat je in de kerk zit en denkt aan de week, ik probeer het zo vaak maar het breekt zomaar weer af. Ik ben blij als je ontdekt hebt, ik kan het niet zelf. In de gloed van Uw Heiligheid blijft er niets van mij over. Alles, alles, alles van mij verbleekt….

Maar stil eens. Wacht eens. Wie loopt er op je toe? Jezus. Hij staat voor je bank. Hij raakt je aan met dit Woord. Hij spreekt vol genade. Sta op. Wees niet bang. Kijk eens omhoog. Hef je ogen op, Mijn kind. Vertel eens, wat zie je? En ze zagen niemand anders dan Jezus alleen.

Dat is je verlossing en zaligheid. Jezus alleen. Niemand anders leidt je door dit leven heen. Mozes en Elia, daar doen we niet meer aan. Nu alleen Jezus? Helemaal niet. Die wolk omhult niet om Elia en Mozes te verhullen. Maar vervullen. Omhullen. Jezus doet wat Mozes en Elia niet konden. En wat jij niet kunt.

Weet je hoe? Vers 9: en toen ze van de berg afdaalden. Zo… Daar heb ik lang naar zitten kijken. Dat is ongekend. Jezus daalt af. Dat is zo af. Jezus verlaat ons niet van de bovenzijde. Nee. Hij daalt af! Dat Hij dat doet. Dat is toch ongekend. Wat een liefde en genade. Weet je waarom Hij dat doet? Mag het voor u, jou zijn? Ik bedoel, jou, die door de wet bent ontdekt, toen je Mozes aankeek? Toen je door Elia werd ontmaskerd? Die werkelijke bekering tot Uw dienst… hoe komt het er ooit van? Daarvoor daalt Jezus die berg af. Hij komt in de woestijn, water, God verlatenheid. Zo komt Hij in het land der belofte. Door dood en doem heen.

Gaat er dan geen vreugdedans door je heen? Begin je dan niet ontzettend blij te worden? Wie ziet in Hem de zaligheid! Wie ligt er plat op de grond, wie laat zich aanraken? Ik bedoel, als je erachter komt, ik haal het niet, ik red het niet, ik ben zo halfslachtig. Op de grote dag, God, hoe moet dat? Wie dat ziet en belijdt, gaat alles zien in Jezus! Hij vervult alles voor jou, u. Hij doet het helemaal. Klem je vast aan deze Jezus. Laat je oren hangen naar Hem. Zie op Hem. Wie naar Hem kijkt en hoort, heel zijn leven en alle dagen, die zal de woorden van God niet alleen horen, maar ook doen. Dat gaat met vallen en opstaan. Hinkelend, kruipend. Maar het gaat er wel van komen. Dankzij Jezus ga je Mozes en de profeten serieus nemen. Zo ga je vruchtdragen voor Hem, onderweg naar Zijn Koninkrijk.

Nou gemeente van Zoetermeer, wat dacht u er van? Dat was toch geweldig. Zijn toekomst werd even heden. Even zagen we Hem. Glorieus wit. Zo gaan we Hem eens zien. We kunnen de berg ook weer af, toch? Nu weet je naar wie je je oren moet laten hangen. Nu weet je naar welke kant je moet kijken. Alleen dan en zo kan je deze Jezus straks onder ogen komen. Zonder Hem wordt een eeuwige ramp. Verbonden aan Hem wordt een eeuwig feest.

Nou goed, laten we nu maar weer gaan hè. We gaan de berg af. De trappen van de kerk af, vanavond hebben we nog een dienst. We moeten het leven weer door. Strijd, ziekte, operatie, dood, narigheid, ellende, zwarigheid. Man, ik zal wel altijd op die berg willen blijven. Ik zit hier geweldig, ik zit naar Jezus te kijken. Ik heb nieuws: Hij gaat mee! Door elke woestijn, wildernis, strijd, pijn, wond. Hij gaat met je. Ik ben met je. Alle dagen. Voor wie horen en opzien naar Hem. Hij is we bij en er in. Ben je onderweg naar Hem en de Vader. Ze komen erdoor, allen, ze komen aan. In de heerlijkheid die wenkt en wacht. We roepen daarom, in Zoetermeer, we gaan de week weer in: Zoon van God en Zoon des Mensen, o kom spoedig in Uw kracht op de hemelwolken weder. Kom Heere Jezus. Kom. Ik wacht!

Amen.

(Psalm 119 vers 17, berijming 1773)

Hervormde Morgenstergemeente Zoetermeer, zondag 19 maart 2023, 10 uur. Schriftlezing Maleachi 4 en Mattheus 16: 21 – 17: 13.