Het huis van de schepping is door de zondeval in verval geraakt. Van de mens is weinig goeds meer te verwachten. God rekent echter niet af met de mensheid, maar stuurt Christus en Zijn Heilige Geest om te mens te redden en te vernieuwen. De Geest sticht een onrust in ons hart en rekent af met de vleselijkheid.

Verlangen naar onrust?!

Noach vond genade in de ogen van God. Het was in Hoevelaken. Ik kwam daar vaak langs. Een huisje in de bocht. Een huisje met karakter en sfeer. Verwilderd, verrot. Het raakte in verval. Man zat er nog in. Hoe moest dat verder? Die man die daar woonde maakte duidelijk: dit is van mij, blijf uit mijn buurt. Je moest er echt uit de buurt blijven want anders deed die man je wat.

Het huis van de schepping was zo mooi. Maar is verleden tijd. Hoe is het geworden? De eigenaar dan? Hij ziet het met lede ogen aan. Het gedeelte driest. De sfeer. Ik ben de baas. Dit is mijn leven. Blijf uit mijn buurt. Wat is dit voor merkwaardig gedeelte, dacht je. Vroeger hoorde je over kannibalen en ongeciviliseerde volken. Maar: ik ben vleselijk. Hoe staat het ervoor in uw en mijn leven? Ik zal die vraag veelvuldig stellen. Het kan zijn dat je zit, kom maar eens kijken. Boeien, het is mijn leven, wat maak je me? Voor het oog geschilderd en opgeknapt. Maar achter de muren gaat het er vleselijk aan toe … Galaten 5 zegt genoeg. Bij de Doop was het al eerlijk. Een nieuwe geboorte uit water en geest is aan u en mij beloofd. Een heilige onrust. Ik verlang naar die vruchten van de Geest. Wat zoek je voor Zoetermeer? Dat we het goed zullen hebben, gastvrij zullen zijn, jongeren en ouderen vast kunnen houden. Maar ik verlang zo naar onrust. Ik bedoel vooral deze onrust. Dat God wat doet aan die onrust. Dat we Zijn liefde zullen laten zien. Zo dat God kan zeggen: Hij zag dat het weer goed was. Ik hoop dat we daar veel van kunnen zien.

Wat zien we daarvan in Genesis 6? Bij de schepping klonk ‘zeer goed’. God boetseerde de mens. De mens kroonjuweel op Gods schepping. Hier klinkt acht keer mens. Alles bladert af. De ene na de andere grens wordt overschreden. Met dat de mens vermenigvuldigt ook de kwaad. De vrouw zag de vrucht dat die mooi was. Die godenzonen zien meisjes en nemen ze. Als een lustobject. Godenzonen: machthebbers zijn dat naar mijn meningen. Er worden reuzen geboren uit dat misbruik. Openlijk en zonder gêne. Ik maak uit wat ik hier doe. God zag dat het slecht was.

Nou, nou. Dat is daar en toen? Wij zijn anders. Leven in vrede met God en de naaste. God spreekt na de zondvloed weer: Ik weet dat de gedachten van de mens vanaf zijn jeugd af slecht zijn. Wat een engelengeduld heeft God hè. God zegt niet: laat maar gaan. Nee. Hij wil er iets aan doen. Dat Zijn beeld zichtbaar wordt in u en mij.

Wat doet God? Pakt Hij de bulldozer, gooit het huis plat? Nee. God laat het niet zomaar gaan. Vers 3: God twist met de mens. Hebreeuw: God oordeelt, richt. God gaat het gesprek aan. Bij Henoch, Kaïn. God bleef maar twisten. De mens blijft ook maar roepen. Dat maak ik zelf wel uit? God trekt een streep… Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten. Dat is heel erg. Mij raakte dat. Mijn Geest zal niet langer twisten. Die broedde op de wateren. Die scheiding maakte. Die de mens doorademde. De levensgeest, Ik stop er mee. 120 jaar zal de mens worden, ouder niet. Omdat de mens vlees is. Daarin ligt de reden. Omdat de mens ook vlees is. Calvijn legt dat mooi open. Vlees kan mens betekenen in nietigheid. Hier klinkt bederf in door. God heeft alles in de strijd gegooid. Paulus noemt in Galaten 5 de slechtheden van de mens. De mens krijgt geen berouw en God krijgt daar berouw over. Nu begin ik te stamelen. Heeft God dan spijt? Voelt God zich schuldig? Dat niet. God heeft pijn. Je kunt filosofische boom op te zetten; maar als reformatorische christenen laten we dit staan. God ziet het niet onbewogen aan.

God slaat niet zomaar van zich af. Heftig geëmotioneerd. Haar moeder hoort dat haar zoon een moord heeft gepleegd. Zo is het hier. Uitgerekend het kroonjuweel… Het raakt God diep. Omdat de mens vlees is… Ja en dan toch die bulldozer? God die er een eind aan maakt? Kan je dit begrijpen? Vind je het raar van God. Ik sprak een jongen. U weet niet hoe bizar ik in elkaar steek. Heftig. Luister door. God wil iets met jou. Hier een leeftijdsbegrenzing. En uiteindelijk een verdelging. De oude wereld gaat ten onder.

Maar dan … Stil hoor. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heere. Ik zou het wel uit willen zingen. Zing je mee? Gods Geest gaat goed en kwaad uit elkaar houden. Ik heb God eerst maar gedankt. U bent zo anders. Ik zal vijandschap scheppen. U zoekt in het oordeel behoud. Maar Noach. Maar waarom Noach?

Was Noach anders. Ja. Hij wandelde met God. Het geheim lag niet bij Noach. Maar bij God. God gaf het uit pure genade en liefde. Via Hem gaat God door. Door Zijn Geest.

Nu zijn we waar we wezen moeten. Waarom zendt God dienaren naar Zoetermeer? Waarom worden wij aan elkaar verbonden? Zodat we het goed zullen hebben? Genesis 6 zegt iets anders. God stuurt dienaren omdat Hij u en jou niet met rust wil laten. Gods Geest is een onruststoker. Hij waagt zich op het erf van mijn huis. Mens waar ben je? Zo gaat het toch niet? Hier ben Ik. Ik hoop jongens dat je er blij van wordt. Je ouders zeggen: kom mee, bid tot Hem. Misschien vind je dat irritant. Het is toch mijn leven. Ik hoop dat je er blij van zult worden.

Weet je wat echt liefdeloos is? Als je ouders zeggen, ga je gang, laat gaan. Is dat liefdevol. God zendt dienaren om u vol te maken van de twist en onrust van de Geest. Strijd om behoud van ons en onze kinderen.

Wij leven ook in de dagen van Noach. De Geest is royaal uitgestort. Op alle vlees. De Geest daalt af tot in de mens. De twist van de Geest zet zich door. De Geest zet door. Jezus Christus heeft dat gedaan. Alsof Hij God is ..  mensen moesten Hem niet. Hij heeft het vlees weggedragen. Zodat de Geest ruim baan krijgt. Hij komt vandaag zo naar jou toe. Stop te zeggen: het is mijn leven. Je levenshuis raakt in de vernieling. De Geest wil scheiden gaan – uit pure liefde. Vlees eruit. Geest erin. Een huis waar Ik het voor het zeggen heb. Daar knap je van op.

Dat is toch evangelie! Wat dacht u daarvan? Wil die Geest ook in mij werken? Het is zo koud in mij. Denk aan het water van de Doop. De Geest verzekert ons dat Hij in ons wonen wil. Jongelui en ouderen, kruip erin weg. Zodat het water over het vlees zal gaan. Ik hoop dat u er blij van wordt. Het juiste is om met rust gelaten te worden. De Geest gemeente is een liefdevolle onruststoker. De wereld gaat nog een keer ten onder door vuur en vlam. Heb je je al laten doorademen door de gloed van de Geest? Hij wil het graag aan ons kwijt. Zijn liefde, vrede, geduld. Zijn trouw, zelfbeheersing. Wat zou u hierop tegen kunnen hebben? Jongeren en ouderen. We zouden er zo van opknappen. De Geest toelaten op het erf van ons levenshuis. Het vleselijke eruit. De Geest. Onderweg naar de nieuwe wereld die komt. Kom Schepper Geest. Doorwaai de gemeente. Ons aller leven. Tot eer van de Vader, Zoon en Geest. Tot in der eeuwigheid.

Amen.

Hervormde Morgenstergemeente Zoetermeer, zondag 26 juni 2022, 14.30 uur. Schriftlezing Genesis 6:1-8 en Galaten 5:16-26.